Topošie pirmklasnieki un viņu vecāki varēs iepazīties ar skolām

februāris 16th, 2024|Comments Off on Topošie pirmklasnieki un viņu vecāki varēs iepazīties ar skolām

Jau pavisam drīz sāksies 1.klašu reģistrēšana skolās. Lai vecākiem atvieglotu izvēli, kurā no Ventspils skolām pieteikt bērnu, sākot ar š.g. 5.martu, Ventspils vispārizglītojošās skolas piedāvā vecākiem un bērniem iepazīties ar skolu klātienē. Šo pasākumu laikā topošo pirmklasnieku vecāki varēs satikt skolas direktoru, uzzināt par izglītības iestādes vērtībām, mācību un ārpusklases darba organizēšanu, apskatīt skolas vidi, kā arī iepazīties ar nākamo pirmklasnieku [...]

Noslēdzies profesionālās pilnveides kurss pirmsskolas skolotājiem

februāris 8th, 2024|Comments Off on Noslēdzies profesionālās pilnveides kurss pirmsskolas skolotājiem

Otrdien, 6.februārī notika  izlaidums profesionālās kompetences pilnveides programmas “Skolotāju palīgu iesaiste pirmsskolas pedagoģiskajā procesā” absolventiem. Šīs programmas dalībnieki 12 stundu garumā pilnveidoja komunikācijas prasmes un profesionālās iemaņas un mācījās kā sniegt  praktisku profesionālu atbalstu pirmsskolas pedagogiem ikdienas pedagoģiskā procesā. Kursa dalībnieki apliecina, ka šādas tikšanās dod iespēju iepazīt savus kolēģus no citām pirmsskolas izglītības iestādēm un iespēju pilnveidot savas zināšanas par prasmi [...]

“Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem

februāris 7th, 2024|Comments Off on “Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem

Līdz 2024. gada 24. martam profesionāļi ar augstāko izglītību ir aicināti pieteikties darba vidē balstītām pedagoģijas studijām “Mācītspēks”, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Savukārt skolām ir iespēja aktualizēt savas vakances kartē Esiskolotājs.lv un mudināt gan savus izcilākos absolventus, gan vecākus, kas izrādījuši interesi par aktīvāku iesaisti, apsvērt darbu izglītības sektorā. “Izglītība ir Latvijas valsts prioritāte. Šogad tai ir piešķirts būtiski lielāks finansējums, [...]

Ventspils Mākslas skolai jauna izstāde “Svinību laiks”

februāris 1st, 2024|Comments Off on Ventspils Mākslas skolai jauna izstāde “Svinību laiks”

2023./2024.mācību gada 1.pusgads Ventspils Mākslas skolai ir aizritējis jubilejas noskaņā, kura laikā ir radīti brīnišķīgi zīmējumi, gleznojumi, veidojumi, grafikas, animācijas un vēl citos mākslas veidos un tehnikās darināti izglītojamo darbi, kuri apkopoti izstādē “Svinību laiks”. Mākslas darbi veidoti laikā, kad skola atskatījās uz savu pagātni un vērtībām, kuras nozīmīgas radošā procesa realizācijā, kā arī jaunu uzdevumu izvirzīšanā.  Tikšanās ar autoriem notiks [...]

Par darba laiku Ventspils pirmsskolās

janvāris 30th, 2024|Comments Off on Par darba laiku Ventspils pirmsskolās

No šī gada marta tiek mainīta darba organizācijas kārtība Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes lemtajam pirmsskolu darba laiku turpmāk noteiks Izglītības pārvalde. Šobrīd pirmsskolās vecāki savus bērnus var atvest darba dienās no plkst. 7:00, bet izņemt līdz plkst. 18:00. No š.g. marta tāpat kā līdz šim vecāki varēs bērnus vest jau no plkst. 7:00 rītā, bet izņemt [...]

Sākusies akcija “Draudzīgais aicinājums”

janvāris 30th, 2024|Comments Off on Sākusies akcija “Draudzīgais aicinājums”

Arī šogad Ventspils Izglītības pārvalde aicina pievienoties akcijai un dāvināt Ventspils izglītības iestādēm grāmatas. Draudzīgā aicinājuma tradīciju 1935. gada 28. janvārī aizsāka Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, dāvinot savai bijušajai skolai grāmatas un aicinot pievienoties arī citus. Aicinām absolventus, gan arī citus iedzīvotājus atcerēties par skolām un arī bērnudārziem, un uzdāvināt noderīgu grāmatu vai izglītojošu galda spēli. Ne vienmēr grāmatai jābūt pilnīgi [...]

Somijas delegācija viesojās Ventspils bērnudārzos

janvāris 26th, 2024|Comments Off on Somijas delegācija viesojās Ventspils bērnudārzos

Otrdien, 23.janvārī, Ventspils bērnudārzos viesojās Somijas delegācija, lai gūtu ieskatu, kā pirmsskolas izglītības darbība tiek īstenota Latvijā. Kolēģi no Somijas Latvijā ieradās Nordplus projekta "Inclusion from very start" ietvaros un nedēļas vizītes laikā viesojās Kuldīgas, Cēsu, Jūrmalas, Ozolnieku un Ventspils dažādas izglītības iestādes. Somijas delegācijas sastāvā bija gan pirmsskolu skolotājas, gan vadītājas. Ventspilī, viesojoties PII “Varavīksne”, Somijas delegācija tika iepazīstināta ar [...]

Maina pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

janvāris 26th, 2024|Comments Off on Maina pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

Ceturtdien, 25. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi izmaiņas pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijā, paredzot, ka no š.g. marta pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku noteiks Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja. Bērnudārzu darba laiks tiks noteikts, izvērtējot situāciju iestādēs, tajā skaitā agrās rīta stundās un vakaros, salāgojot iespējas vecākiem bērnus atvest un izņemt no bērnudārza ar optimālu pedagogu un cita personāla darba plānojumu, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu [...]

Dalās pieredzē par iekļaujošo izglītību

janvāris 19th, 2024|Comments Off on Dalās pieredzē par iekļaujošo izglītību

Pirmdien, 15.janvārī, Ventspils Pārventas pamatskolā notika Ventspils izglītības iestāžu speciālo pedagogu, speciālās izglītības skolotāju un atbalsta komandu pārstāvju pieredzes apmaiņas darbnīca iekļaujošās izglītības kontekstā. Kopumā darbnīcās piedalījās ap 40 dažādu speciālistu no iestāžu atbalsta komandām, kuri diskutēja par tēmām: Domāšanas, attieksmes maiņa (darbnīcas vadītāja Zane Piusa),Mācīšana un mācīšanās (darbnīcas vadītāja Vēsma Laurecka),Praktiski padomi, labās prakses piemēri, pieredzes stāsti (darbnīcas vadītāja Liene Polence),Diferenciācija [...]

Noslēgušies Ventspils 1.pamatskolas remontdarbi

janvāris 10th, 2024|Comments Off on Noslēgušies Ventspils 1.pamatskolas remontdarbi

2023./2024. gada mācību sākumā tika uzsākti remontdarbi Ventspils 1.pamatskolas ēkas korpusu savienojošās pārejas pamatu pastiprināšanai. Tie tika pabeigti 2023.gada noslēgumā. Nosēdušos ēkas pamatu dēļ skolēni un pedagogi nevarēja izmantot skolas ēku savienojošo pāreju, kuru drošības apsvērumu dēļ slēdza. Pamati tika pastiprināti ar 158 mikropāļiem un 2023. gada novembra beigās būvniecības valsts kontroles birojs deva atļauju izmantot skolas ēkas pārejas pirmo un [...]

Skolēni svētku laikā ciemojās pansionātos

janvāris 9th, 2024|Comments Off on Skolēni svētku laikā ciemojās pansionātos

 Balti domāt. Balti darīt. Balti dzīvot. Tik vienkārši viss šajā pasaulē ir… Sirsnīgs paldies Ventspils Jaunrades nama solo dziedāšanas mācību klases audzēkņiem par skanīgajām dziesmām, Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēniem, vecākiem un skolotājiem par gardajiem saldumiem un krāšņajām apsveikuma kartītēm. Viesojoties četros pansionātos, svētku laiku izgaismojām un dienu par baltu pasaku vērtām 290 ļaudīm. Cilvēkam tik maz, pavisam maz vajag. Mīlestībā dzīvot.  [...]

Apstiprina saistošos noteikumus stipendiju piešķiršanai pedagoģijas studentiem

janvāris 5th, 2024|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus stipendiju piešķiršanai pedagoģijas studentiem

Ceturtdien, 4. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību”. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo šajā gadā stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam. Saistošie noteikumi nosaka stipendijas pretendentu atlases kārtību, tiem izvirzāmās prasības, [...]

Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils bērnudārzos

decembris 22nd, 2023|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils bērnudārzos

Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja jaunā redakcijā izdotos saistošos noteikumus, kas nosaka bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo š.g. 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam. Jaunā redakcija neparedz [...]

Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils skolu 1. klasēs

decembris 22nd, 2023|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils skolu 1. klasēs

Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja jaunā redakcijā izdotos saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītības procesa organizēšanu 1. klašu izglītojamajiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, veicinot ērtāku un saprotamāku pakalpojuma pieejamību un sekmējot sistēmas pārraudzību. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo š.g. 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek [...]

Noslēdzies Lībiešu mantojuma gads

decembris 22nd, 2023|Comments Off on Noslēdzies Lībiešu mantojuma gads

Sestdien, 16. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Lībiešu dienas pasākums, kas pulcēja pārstāvjus no dažādām Latvijas vietām un kalpoja kā Lībiešu mantojuma gada noslēgums. Pasākumā piedalījās arī Ventspils Izglītības pārvaldes un Ventspils Mākslas skolas pārstāvji, rādot un stāstot par paveikto lībiešu mantojuma saglabāšanā. Šī gada laikā Ventspils izglītības iestādes ir īstenojušas virkni aktivitāšu, kas veltītas lībiešu mantojuma saglabāšanai. Pavasarī skolas un [...]

Ventspils skolēnu mācību uzņēmumiem panākumi Latvijas mērogā

decembris 14th, 2023|Comments Off on Ventspils skolēnu mācību uzņēmumiem panākumi Latvijas mērogā

2.decembrī Rīgā, T/C Domina, norisinājās Ziemassvētku gadatirgus "Cits Bazārs", kur savus izstrādājumus piedāvāja 270 skolēnu uzņēmumi no visas Latvijas. Jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī vairāk nekā 50 profesionāļi no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu sektora un valsts pārvaldes. Gadatirgū skolēnu mācību uzņēmumiem tika pasniegtas balvas nominācijās, kas atspoguļoja jauniešu uzņēmumu stiprās puses. Nominācijas: SMU produkts / pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam, [...]

Atklāta Ventspils valstspilsētas vispārizglītojošo skolu izstāde

decembris 8th, 2023|Comments Off on Atklāta Ventspils valstspilsētas vispārizglītojošo skolu izstāde

Pirmdien, 4.decembrī, Ventspils Galvenajā bibliotēkā tika atklāta Ventspils valstspilsētas vispārizglītojošo skolu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā radošo darbu konkursa “Manas jūras krāsas visos gadalaikos” izstāde. Konkursa mērķis ir veicināt interesi par Ventspili – pilsētu pie jūras, kur harmoniski sadzīvo osta un Zilā karoga pludmale, pilsētu ar vēstures pieskārienu un skatu rītdienā. Tāpat konkurss rosina domāt par ekoloģiju, jūras daudzveidību un bagātību, [...]

Jaunieši ar debatēm noslēdz kampaņu par veselīgu dzīvesveidu

decembris 4th, 2023|Comments Off on Jaunieši ar debatēm noslēdz kampaņu par veselīgu dzīvesveidu

Ceturtdien, 30.novembrī, Ventspils Jauniešu mājā norisinājās kampaņas “Veselīga dzīves uztvere, jēgpilna un atbildīga attieksme pret savu veselību, apkārtējo sabiedrību” noslēguma forums, kurā jaunieši debatēja par tēmu “Vai masu medijos būtu jāierobežo neveselīga dzīvesveida popularizēšana”. Debates notika starp divām jauniešu komandām. Ventspils Valsts 1. ģimnāziju pārstāvēja Valters Vieško, Elza Vašuka un Māra Makstniece, savukārt Ventspils 4.vidusskolas komandā startēja Sibilla Nazarova, Kristaps Bāns [...]

Organizēs nodarbību par audzināšanu un sadarbību digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā

decembris 1st, 2023|Comments Off on Organizēs nodarbību par audzināšanu un sadarbību digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā

Ventspils Izglītības pārvalde Vecāku skolas ietvaros 8.decembrī rīko bezmaksas tiešsaistes nodarbību vecākiem ar nosaukumu “Pozitīvi risinājumi audzināšanā un veiksmīga sadarbība digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā” . Nodarbībā tiks runāts: Kā izvairīties no potenciāliem uzvedības traucējumiem;Izglītojamo emocionālā labsajūta un iekļaušanās sabiedrībā;Vecāku nozīme un iesaiste izglītojamo garīgās labsajūtas veicināšanai;Praktiski paņēmieni problēmsituāciju risināšanai. Nodarbību vadīs psiholoģe Iveta Aunīte. Pieteikšanās anketa pieejama šeit. Pasākums organizēts ES [...]

Par Ventspils 2.vidusskolas direktoru apstiprina Jāni Jēgeru

decembris 1st, 2023|Comments Off on Par Ventspils 2.vidusskolas direktoru apstiprina Jāni Jēgeru

Ceturtdien, 30. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi Jāni Jēgeru par Ventspils 2.vidusskolas direktoru. Šī gada augustā tika saņemts Ventspils 2.vidusskolas direktores Ināras Keišas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no amata. Līdz ar to Ventspils Izglītības pārvalde rīkoja atklātu konkursu uz iepriekš minēto vakanto amatu. Tam noslēdzoties, konkursa komisija nolēma virzīt apstiprināšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības domē Jāni Jēgeru. Jānis Jēgers ir ieguvis izglītības [...]

Atklāja Ventspils Mākslas skolas radīto galda spēli “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”

novembris 28th, 2023|Comments Off on Atklāja Ventspils Mākslas skolas radīto galda spēli “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”

Pirmdien, 27.novembrī, Gāliņciema bibliotēkā tika atklāta Ventspils Mākslas skolas veidotā galda spēle “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”. Galda spēles demonstrēšanu un noteikumu iepazīšanu palīdzēja īstenot PII “Bitīte” bērni. Šādu spēli Ventspils Mākslas skola veidojusi Lībiešu mantojuma gada ietvarā, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu, jo Ventspils novadā savulaik lībieši dzīvojuši un līdz pat mūsdienām dažviet sastopami vietu nosaukumi, kā arī saglabājušās [...]

Skolēnu mācību uzņēmumiem Rudens gadatirgus

novembris 23rd, 2023|Comments Off on Skolēnu mācību uzņēmumiem Rudens gadatirgus

Piektdien, 24.novembrī, tirdzniecības centrā “TOBAGO” no plkst. 15:00 līdz 19:00  norisināsies Ventspils skolēnu mācību uzņēmumu Rudens gadatirgus. Arī šajā mācību gadā Ventspils skolas turpina dalību “Junior Achievement Latvia” programmās skolēnu uzņēmējspēju attīstībai. Tirdziņa apmeklētājiem jaunie uzņēmēji demonstrēs pašu radītās preces un pakalpojumus un apmeklētāji varēs iegādāties viņu ražojumus – tamborējumus, mājsaimniecības preces, bižutēriju, skaistumkopšanas preces, koka izstrādājumus, sveces, kancelejas un citas preces. [...]

Organizēs nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo un viņu vecāku garīgās veselības veicināšanai

novembris 23rd, 2023|Comments Off on Organizēs nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo un viņu vecāku garīgās veselības veicināšanai

No 24.novembra līdz 8.decembrim tiks organizētas nodarbības bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs ar mērķi identificēt un risināt bērnu emocionālās, kognitīvās vai uzvedības problēmas, kā arī veicinātu pozitīvu  bērnu pašizaugsmi un adaptāciju izglītības iestādē. Savukārt vecākiem paredzētās nodarbības norisināsies attālināti tiešsaistes platformā ar mērķi izglītot vecākus par viņu nozīmi un iesaisti bērnu garīgās labsajūtas veicināšanai, lai veicinātu ģimenes emocionālo labsajūtu un izvairītos no [...]

Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji piedalīsies Latvijas Universitātes rīkotajā diskusiju tīklā

novembris 23rd, 2023|Comments Off on Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji piedalīsies Latvijas Universitātes rīkotajā diskusiju tīklā

Šodien, 23.novembrī, VIZIUM telpās norisināsies Latvijas Universitātes un Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātais diskusiju cikls, kurā kopā ar pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītājiem analizēs pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumus. Diskusijā piedalīsies LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) dekāne profesore Linda Daniela un IZM vecākais konsultants Edgars Plētiens. Kopā ar Ventspils pārstāvjiem uz diskusiju tika aicināti arī Kuldīgas, Talsu, Liepājas, [...]

Ventspilī pedagogiem daļēji kompensēs mācību maksu

novembris 17th, 2023|Comments Off on Ventspilī pedagogiem daļēji kompensēs mācību maksu

Ceturtdien, 16. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansētās sociālas garantijas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem, tajā skaitā ieviešot jaunu sociālo garantiju – daļēju mācību maksas kompensēšanu. Paredzēts, ka pedagogiem, kas strādā Ventspils skolās vai bērnudārzos un amata izpildei nepieciešamo speciālo izglītību iegūst augstākās izglītības iestādē, Ventspils valstspilsētas pašvaldība kompensēs līdz 30% no gada [...]

Ventspils skolu kori sadziedāsies lielkoncertā

novembris 14th, 2023|Comments Off on Ventspils skolu kori sadziedāsies lielkoncertā

Valsts svētku priekšvakarā, 16.novembrīplkst. 18:00, koncertzālē “Latvija” notiks Ventspils skolu koru lielkoncerts “Mīļa mana tēvuzeme divu roku siltumā”. Koncertā piedalīsies Ventspils skolu kori no 1. līdz 12.klasei, Ventspils Tehnikuma jauktais koris un Ventspils Mūzikas vidusskolas koris “Nošu planētas”, skanēs arī dziesmas, kuras būs 2025.gada XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Koncerta īpašais viesis – ģitārists Kaspars Zemītis. Ventspils skolu kora [...]

Organizē nodarbību vecākiem par skolēnu atkarības riskiem

novembris 8th, 2023|Comments Off on Organizē nodarbību vecākiem par skolēnu atkarības riskiem

Ventspils Izglītības pārvalde Vecāku skolas ietvaros 14.novembrī rīko bezmaksas tiešsaistes nodarbību vecākiem par skolēnu atkarības riskiem. Nodarbībā tiks runāts par: zīmīgākajiem procesa atkarību un vielu lietošanas uzsākšanas riskiem, to ietekmējošiem faktoriem un pazīmēm,modes tendencēm (zālīte, veipi, salti) un jauniešu pārdomām, kā arī parprofilakses iespējām nepilngadīgā atkarības risku mazināšanā. Nodarbību vadīs Dace Caica, Geštaltterapeite un sertificēta psihoterapijas speciāliste, biedrības “Esi brīvs!” valdes [...]

Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem jauna izstāde

novembris 1st, 2023|Comments Off on Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem jauna izstāde

Teātra namā “Jūras vārti” būs skatāma Ventspils Mākslas skolas 2022./2023.mācību gada absolventu izstāde “Ideju spēks”.             Izstāde izstaro katra audzēkņa individuālo, unikālo koncepciju par to, kā ideja (kas, kam un kādā veidā) no mazas skicītes pārtop un iemiesojas reāla apveida mākslas darbā. Ideju spēks, kas rodas jauno Ventspils mākslinieku prātos, atspoguļojas dažādajās noslēguma darbu tēmās un mākslinieciskajos izpildījumos – glezniecībā, aušanā, [...]

UNESCO dienu Ventspilī atzīmēs ar jauniešu konferenci

oktobris 31st, 2023|Comments Off on UNESCO dienu Ventspilī atzīmēs ar jauniešu konferenci

Trešdien, 1.novembrī, Ventspilī atzīmēs UNESCO dienu, pulcējot jauniešus konferencē “Apzinies savas saknes, lai veidotu spēcīgāku personību nākotnē”. Ventspils jaunieši un vienaudži no citām Ziemeļkurzemes pašvaldībām šī gada UNESCO dienu atzīmēs Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, piedaloties konferencē un izzinot Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā. Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas [...]

8.-12. klašu skolēni aicināti kļūt par STEM kluba biedriem

oktobris 25th, 2023|Comments Off on 8.-12. klašu skolēni aicināti kļūt par STEM kluba biedriem

Ventspils Augstskolā trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās – notiek STEM kluba nodarbības, kur ikviens 8.-12. klašu skolēns, kuram interesē tehnoloģijas, var smelties jaunas zināšanas elektronikā, programmēšanā, fizikā un matemātikā, to visu mācoties praktiski, veidojot dažādus projektus. STEM klubā pulcējas jaunieši, kuri: Interesējas par tehnoloģijām,Vēlas uzbūvēt ierīces savām rokām,Vēlas apgūt elektronikas, robotikas un 3D printēšanas pamatus,Vēlas nostiprināt savas zināšanas [...]

Ventspilī izveido Iekļaujošās izglītības atbalsta centru

oktobris 25th, 2023|Comments Off on Ventspilī izveido Iekļaujošās izglītības atbalsta centru

Ceturtdien, 19. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” nolikumā. Nolikums aktualizēts saistībā ar  jaunas Ventspils Izglītības pārvaldes struktūrvienības “Iekļaujošās izglītības atbalsta centra” izveidošanu pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem. Centrā strādās speciālais pedagogs vai speciālās izglītības skolotājs, skolotājs-logopēds, sociālais pedagogs un izglītības psihologs. Grozījumi veikti, lai veicinātu iekļaujošās izglītības jautājumu kvalitatīvu risināšanu [...]

Uzlabo iekļaujošās izglītības kvalitāti

oktobris 24th, 2023|Comments Off on Uzlabo iekļaujošās izglītības kvalitāti

Pieaugot iekļaujošās izglītības aktualitātei un dažāda atbalsta sniegšanas nepieciešamībai pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, Ventspils Izglītības pārvalde īsteno starptautisku projektu, uzlabojot iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atbalsta sistēmu. Ventspils Izglītības pārvalde jau martā uzsāka dalību starptautiskā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektā Laužot stereotipus, pildot projekta vadošā partnera lomu. Šī projekta mērķis ir rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošās izglītības [...]

Ventspils Jauniešu māja atkal atvērta apmeklētājiem

oktobris 20th, 2023|Comments Off on Ventspils Jauniešu māja atkal atvērta apmeklētājiem

Lai gan pirmo reizi Ventspils jauniešu māja savas durvis apmeklētājiem vēra jau 2015.gada decembrī, šī gada 19.oktobrī, uzņemot 7.-9.klases jauniešus, kuri piedalīsies karjeras projektā ''Kas strādā uzņēmumā?”, Ventspils jauniešu māja atkal ir vērusi savas durvis Ventspils jauniešiem un citiem interesentiem. 2022.gada nogalē Ventspils Jauniešu māja uz laiku tika pārcelta uz Ventspils 6.vidusskolas pagraba telpām, lai siltākos apstākļos pārlaistu ziemu. Ziema pārtapa [...]

Ventspils Centra sākumskolas audzēkņiem panākumi Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā

oktobris 20th, 2023|Comments Off on Ventspils Centra sākumskolas audzēkņiem panākumi Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā

Ar godalgotām vietām no 12. Rīgas Starptautiskā Jauno pianistu konkursa atgriezušies Ventspils Centra sākumskolas audzēkņi. Konkurss norisinājās no 14. līdz 15.oktobrim Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Ventspils Centra sākumskolas jaunie pianisti sevi parādīja ļoti pārliecinoši, startējot D kategorijā: Pēteris Lauva – 2.vieta;Marta Pūce un Elīna Veinberga - 3. vieta. Liels prieks arī par skolas pagājušā gada absolventi Unu Zariņu, kura [...]

Jaunās mācību grāmatas

oktobris 20th, 2023|Comments Off on Jaunās mācību grāmatas

Ventspils skolās papildinājumi mācību grāmatu fondā. Ventspils valstspilsētas pašvaldība septembrī piešķīra papildus finansējumu teju 21000 EUR, lai šī mācību gada 1. semestrī iegādātos nepieciešamās mācību grāmatas, tajā skaitā no jauna izdotās, kā arī iegādātos digitālo platformu abonementu pagarinājumu. Saistībā ar jaunā mācību satura ieviešanu izglītībā pakāpeniski tiek izdotas arī atbilstošas mācību grāmatas, kas pieejamas gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Ventspils izglītības [...]

Ventspils skolas piedalījās “Labo darbu nedēļā 2023”

oktobris 19th, 2023|Comments Off on Ventspils skolas piedalījās “Labo darbu nedēļā 2023”

Aizvadītajā nedēļā, 09.-15.oktobrim, Latvijā tika īstenota “Labo darbu nedēļa”. Šādu nedēļu labdarības organizācija Palīdzēsim.lv organizē jau 15.gadu, lai iedrošinātu un dotu iespēju palīdzēt kā līdzcilvēkiem, tā trūcīgiem, kā arī dzīvniekiem, kas vēl patversmēs esot meklē mājas. Arī Ventspils skolas piedalījās šajā akcijā, lai vairotu prieku un sniegtu izpalīdzīgu roku tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Ventspils 4.vidusskolas 10.KC klases skolēni devās uz [...]

Organizēs nodarbības par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi

oktobris 19th, 2023|Comments Off on Organizēs nodarbības par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi

Jebkuram interesentam ir iespējams pieteikties bezmaksas tiešsaistes nodarbībai, kas notiks 4.novembrī plkst. 14:00 . Pieteikšanās anketa - https://forms.gle/x2fgcB3PcCCquPpu8 . Sākot ar šī gada 19. oktobri līdz 10. novembrim tiek organizētas mentālās veselības veicināšanas nodarbības izglītības iestāžu personālam un Ventspils iedzīvotājiem. Nodarbībās tiks apskatītas tādas tēmas, kā: stresa un izdegšanas sindromu mazināšana,savu resursu apzināšana,psiholoģiskā atbalsta sniegšanas pamatprincipi līdzcilvēkiem krīzes situācijā,psihiskās veselības saglabāšana [...]

Rūpējas par ukraiņu bērnu integrāciju sabiedrībā

oktobris 19th, 2023|Comments Off on Rūpējas par ukraiņu bērnu integrāciju sabiedrībā

Ventspils Izglītības pārvalde un ukraiņu kultūras biedrība Kobzar šoruden kopā realizē projektu, kurā ap 60 ukraiņu bērniem, kas dzīvo Ventspilī, trīs mēnešus tiek organizētas neformālās izglītības nodarbības. Projekts Neformālās izglītības pasākumi ukraiņu bērniem un jauniešiem sastāv no desmit aptuveni sešu stundu nodarbībām, un tā ilgums ir trīs mēneši. Tā mērķis ir ukraiņu saliedēšana un integrācijas veicināšana, un tas tiek finansēts no valsts budžeta. Nodarbības notiek [...]

Organizē bezmaksas lekcijas un nodarbības ģimenēm

oktobris 17th, 2023|Comments Off on Organizē bezmaksas lekcijas un nodarbības ģimenēm

No 20.oktobra līdz pat novembra beigām tiks organizētas bezmaksas lekcijas par bērnu un viņu vecāku mentālo veselību. Kopumā tiks organizētas 11 nodarbības, kuras tiks īstenotas gan klātienē, gan tiešsaistē. Lekcijās tiks runāts par: bērnu emocionālo labsajūtu un iekļaušanos sabiedrībā,potenciāliem uzvedības traucējumiem saistībā ar atkarību izraisošiem faktoriem,vecāku nozīmi un iesaisti izglītojamo garīgās labsajūtas veicināšanā,psiholoģisko atbalstu jauno atkarības vielu izplatības mazināšanā jauniešu grupās. [...]

Karjeras nedēļa 2023

oktobris 16th, 2023|Comments Off on Karjeras nedēļa 2023

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā un arī Ventspilī jau 11. reizi notiks Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad būs “Tavs prasmju portfelis”. Dažādās interaktīvās aktivitātēs ikviens varēs apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgās prasmes. Karjeras nedēļā uzmanības lokā būs dažādas prasmju grupas – vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās, IT un profesionālās prasmes. Nedēļas noslēgumā visas iegūtās zināšanas [...]

Ventspils izglītības iestādēs ikdienas darbs turpinās ierastajā ritmā

oktobris 16th, 2023|Comments Off on Ventspils izglītības iestādēs ikdienas darbs turpinās ierastajā ritmā

Naktī uz 16. oktobri vairāki simti skolu un pirmsskolu, kā arī mācību centru visā Latvijā savos e-pastos saņēmuši vēstules krievu valodā ar spridzināšanas draudiem. Šādas vēstules saņemtas arī visās 9 Ventspils vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. Šīs vēstules ir līdzīga rakstura un mērķa tām, ko noziedznieki izsūtīja jau pagājušajā nedēļā gan Latvijā, gan arī Lietuvā un Igaunijā. Valsts policija ir izvērtējusi izglītības iestādēm [...]

Aizvadīta mobilitātes nedēļa Nīderlandē par zaļi domājošu, veselīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu

oktobris 13th, 2023|Comments Off on Aizvadīta mobilitātes nedēļa Nīderlandē par zaļi domājošu, veselīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu

No 2023. gada 2. oktobra līdz 7. oktobrim Nīderlandes pilsētā Groningenā notika Erasmus+ projekta “Augu uzturs un sports. Vai tas ir būtisks nosacījums vides ilgtspējībai un cilvēka labsajūtai?” noslēdzošā mobilitāte, kurā piedalījās izglītojamie un pedagogi no Nīderlandes (Alfa koledža), Spānijas (Barselonas sporta institūts) un Latvijas (Ventspils Tehnikuma). Ventspils Tehnikumu mobilitātē pārstāvēja pedagogs Edgars Zviedrāns un jaunieši – Aksels Prols, Jānis Lancmanis, [...]

Ventspils skolu jubilejas oktobra mēnesī

oktobris 12th, 2023|Comments Off on Ventspils skolu jubilejas oktobra mēnesī

Šis gads Ventspils izglītības iestādēm ir pilns ar svētkiem, jo īpaši oktobra mēnesis, kad savas jubilejas svin veselas četras skolas. Pirmā, kas atzīmes savus svētkus ir Ventspils 6.vidusskola, kur 13.oktobrī svinīgā pasākumā tiks atzīmēta skolas 40 jubileja un vakarā absolventi gaidīti uz salidojumu. Ventspils Centra sākumskola svinēs savu 20 jubileju, kur savu svinīgo pasākumu skola aizvadīs 14.oktobrī, teātra namā “Jūras vārti” [...]

Interesenti aicināti piedalīties “Ventspils IT izaicinājums 2023” tiešsaistes pasākumos

oktobris 10th, 2023|Comments Off on Interesenti aicināti piedalīties “Ventspils IT izaicinājums 2023” tiešsaistes pasākumos

Starptautiskais konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2023” ir izsludināts un noris 1. kārtas uzdevumu sagatavošana. Konkursa organizatori dalībniekiem piedāvā arī lielisku iespēju tiešsaistē satikt uzdevumu veidotājus un uzdot sev interesējošus jautājumus. Pasākumi notiks katrai grupai atsevišķi – no 16. līdz 19.oktobrim. Tikšanās ar organizatoriem un uzdevumu veidotājiem būs noderīga ne tikai tiem, kas konkursā piedalīsies pirmo reizi un vēlas iegūt vairāk informācijas [...]

Ventspils piedalīsies Eiropas Parlamenta grantu konkursā

oktobris 9th, 2023|Comments Off on Ventspils piedalīsies Eiropas Parlamenta grantu konkursā

Ceturtdien, 5. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu atbalstīt projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” īstenošanu, ko realizēs Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils izglītības pārvalde” sadarbībā ar interešu izglītības iestādes “Ventspils Jaunrades nams” struktūrvienību “Ventspils Jauniešu māja”. Projekta mērķis ir izglītot Ventspils jauniešus par demokrātiju, vēlēšanu nozīmi un nepieciešamību iesaistīties politiskajos procesos, kā arī mobilizēt jauniešus piedalīties savās pirmajās Eiropas Parlamenta [...]

Tika atklāta Ventspils Mākslas skolas un Ugāles Mūzikas un mākslas skolas izstāde

oktobris 2nd, 2023|Comments Off on Tika atklāta Ventspils Mākslas skolas un Ugāles Mūzikas un mākslas skolas izstāde

Trešdien, 4.oktobrī, plkst. 16:00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā tika atklāta Ventspils Mākslas skolas un Ugāles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu plenēra darbu izstāde ar nosaukumu “Lībiešu krasts”. 2022./2023.mācību gada noslēgumā, Ventspils Mākslas skola sadarbībā ar Ugāles Mūzikas un mākslas skolu organizēja plenēru lībiešu apdzīvotajā teritorijā, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu. Plenēra laikā bērni un jaunieši Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā iepazinās ar Lībiešu [...]

Oktobrī un novembrī Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs tiks organizētas bezmaksas informatīvas nodarbības par veselīgu uzturu

oktobris 2nd, 2023|Comments Off on Oktobrī un novembrī Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs tiks organizētas bezmaksas informatīvas nodarbības par veselīgu uzturu

Veselīgs uzturs ir nozīmīgs ikvienas personas dzīvē. Lai veicinātu arī pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu, bērniem saprotamā veidā, izmantojot uzskates materiālus, tiks skaidrots par pilnvērtīga uztura nozīmi. Zināšanas tiks nostiprinātas, veicot praktiskus uzdevumus un piedaloties rotaļnodarbībās, kuru laikā bērni uzzinās, kas ir uzturs, uzturvielas un kādi ir veselīga uztura šķīvja pamatprincipi, kāpēc jāēd augļi un dārzeņi. Nodarbību tēmās iekļauti jautājumi par dienā [...]

PII “Margrietiņa” īsteno brīvdabas pedagoģiju

septembris 26th, 2023|Comments Off on PII “Margrietiņa” īsteno brīvdabas pedagoģiju

22. septembrī PII “Margrietiņa” īstenoja brīvdabas pedagoģijas nodarbības - meža izaicinājuma dienu, kurā piedalījās sagatavošanas grupas bērni. Pirms došanās izaicinājumā, bērni tika sapulcēti vienkopus, lai katrs saņemtu dažādu krāsu lentītes pēc kurām audzēkņiem bija jāsadalās komandās. Katrai grupai tika izdalītas kartes pēc kuras bērni orientējās, lai atrastu nākamo objektu, kā arī kartona kartītes uz kurām pēc pabeigtā uzdevuma saņēma zīmogu- apliecinājumu, [...]

Cieņa pret pedagogu un valodu ir sabiedrības pamatvērtības

septembris 22nd, 2023|Comments Off on Cieņa pret pedagogu un valodu ir sabiedrības pamatvērtības

Īsi pirms mācību gada sākuma Ventspils izglītības darbinieku konferencē viesojās Latvijas Universitātes prorektore profesore Ina Druviete, lai runātu par pedagogu prestiža jautājumu un vērtībām, kas palīdz augt mūsu sabiedrībai. Konferences atslēgas vārds, šķiet, šoreiz ir sadarbība. Kā jūs saredzat šī jēdziena lomu izglītībā? – Sadarbība ir atslēgas vārds visai mūsu dzīvei, ne tikai attiecībā uz skolu un augstskolu. Sabiedrība jau no [...]

Jaunumi bērnudārzos uzsākot jauno mācību gadu

septembris 19th, 2023|Comments Off on Jaunumi bērnudārzos uzsākot jauno mācību gadu

Jaunais mācību gads ir iesācies ar  jaunumiem vairākās Ventspils izglītības iestādēs. Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikta telpu labiekārtošana, kā arī  realizētas idejas, lai uzlabotu ikdienu audzēkņiem. Vairākās pirmsskolas iestādēs ir izveidoti dažādi “stūrīši”, kas paredzēti audzēkņu un darbinieku vajadzībām – PII “Bitīte” ir konsultatīvais stūrītis gan pedagogiem, gan individuālajām sarunām ar vecākiem. PII “Zvaigznīte” ir lasīšanas stūrītis, lai bērniem būtu [...]

Svarīga skolēnu un skolotāju labbūtība

septembris 15th, 2023|Comments Off on Svarīga skolēnu un skolotāju labbūtība

Ir svarīgi, ka bērni iegūst zināšanas un apgūst prasmes, kas vēlāk noderēs dzīvē un darbā, bet mūsdienās arvien vairāk runā arī par to, cik svarīgi ir tas, kā mācību procesā iesaistītie – gan skolēni, gan skolotāji – jūtas. Labbūtība, prasme atpazīt savas un citu emocijas un ar tām tikt galā, spēja palīdzēt pašam sev labi justies – šiem tematiem bija veltītas [...]

Atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par tēmu “Izglītība Ventspilī – vietas bērnudārzos, skolu labiekārtošana un interešu izglītības piedāvājums”

septembris 13th, 2023|Comments Off on Atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par tēmu “Izglītība Ventspilī – vietas bērnudārzos, skolu labiekārtošana un interešu izglītības piedāvājums”

Trešdien, 13. septembrī, plkst. 19.00 portālā www.ventspils.lv un portālā www.ventasbalss.lv, kā arī SIA „SkaTVis” kabeļtelevīzijas tīkla informatīvajā kanālā uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs: Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš;Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska;Ventspils Augstskolas rektors Andris Vaivads. Sarunas tēma – “Izglītība Ventspilī – vietas bērnudārzos, skolu labiekārtošana un interešu izglītības piedāvājums”. Jautājumus līdz 12. septembra plkst. 15.00 iespējams uzdot: portālā www.ventspils.lv un portālā www.ventasbalss.lv pie šīs ziņas, sūtot e-pastu [...]

Pieteikšanās skolai “Gudrinieks”

septembris 8th, 2023|Comments Off on Pieteikšanās skolai “Gudrinieks”

Skola “Gudrinieks” nodarbības atsāks 23. septembrī! Aicinām pievienoties skolai “Gudrinieks” un izzināt pārsteidzošo pasauli. Nodarbībās pētīsim dabas likumsakarības un fizikas likumus. Izzināsim, spriedīsim, plānosim, būvēsim un testēsim! Vai zini, kā rodas gaisma un kādēļ to saskatām ar acīm?Vai vari pastāstīt kā rodas skaņa, kā mūsu ausis to spēj uztvert?Vai spēj iztēloties saules ceļu un izprast, kā saules stari spēj saražot elektrību [...]

Iespēja jauniešiem radoši izpausties konkursā – Tava ideja Ventspils pilsētai!

septembris 6th, 2023|Comments Off on Iespēja jauniešiem radoši izpausties konkursā – Tava ideja Ventspils pilsētai!

Nereti no Ventspils jauniešiem ir dzirdams, ka te, Ventspilī, jau nekas nenotiek. Jā, ir pulciņi, ir interešu izglītība, bet tas jau mazajiem, lielajiem nekas stilīgs nav. Bet, kā lai pieauguši prāti, kas lemj par pilsētas attīstību, uzzina par to, kas jaunietim liekas stilīgs? Tam ir paredzēts ideju konkurss - Tava ideja Ventspils pilsētai. Konkursa mērķis ir uzzināt jauniešu idejas tam, kā [...]

Ventspils Mākslas skola svinēs savu 30 gadu jubileju

septembris 6th, 2023|Comments Off on Ventspils Mākslas skola svinēs savu 30 gadu jubileju

Šajā mācību gadā vairākas izglītības iestādes svin jubilejas. Pirmā, kura svinēs savu jubileju ir Ventspils Mākslas skola, kurai šogad aprit 30. Ventspils Mākslas skola īsteno divas profesionālās ievirzes programmas, kā arī interešu izglītības programmu sagatavošanas klasēs. Profesionālās ievirzes izglītību skolā var apgūt no 8 līdz 15 gadu vecumam, bet interešu izglītību sākot no 4 gadu vecuma. Nodarbībās bērni un jaunieši apgūst [...]

Ventspils Jaunrades namā notika vasaras nometnes

septembris 5th, 2023|Comments Off on Ventspils Jaunrades namā notika vasaras nometnes

Ventspils Jaunrades namā visu vasaru norisinājās aizraujošas dienas nometnes ar nosaukumu “Satiec draugus!”. Nometnē piedalījās jaunāko klašu skolēni, 1.-5.klase, kā ventspilnieki, tā arī bērni no Ukrainas, kuri ļoti veiksmīgi iejutās vietējā sabiedrībā un ieguva jaunus draugus. Kopā Ventspils Jaunrades nams aizvadīja trīs nometnes, kur katra ilga 10 darba dienas. Nometnē bērni piedalījās dažādās radošajās nodarbībās, iepazina Jaunrades nama pulciņus un aktīvi [...]

Visās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs sāksies sporta nodarbības bērniem

septembris 4th, 2023|Comments Off on Visās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs sāksies sporta nodarbības bērniem

Ventspils pašvaldība īsteno Eiropas Savienības fonda projektu Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī”, kura ietvaros Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem būs iespēja bez maksas piedalīties basketbola nodarbībās. Nodarbības notiks Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs un šogad paredzēts organizēt 230 basketbola nodarbības, ko nodrošinās biedrības “Fitomen” piesaistītie kvalificēti basketbola treneri. Minētās nodarbības ir paredzētas bērniem no 5 līdz 7 [...]

Ventspils bibliotēka aicina uz “Pūcīšu skolu”

septembris 4th, 2023|Comments Off on Ventspils bibliotēka aicina uz “Pūcīšu skolu”

Ventspils bibliotēka septembrī uzsāks 9. sezonu projekta “Grāmatu starts” “Pūcīšu skolā”. Pirmā nodarbība notiks 23. septembrī plkst. 12.00 Bērnu, Pārventas un Gāliņciema bibliotēkā vienlaikus. “Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta biedrības lasīšanas veicināšanas programma 3-4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. “Grāmatu starts” aicina uz pirmo tikšanos ar bibliotēku, iepazīstina ar grāmatu pasauli un mudina lasīt. Bērni [...]

Tika pasniegti Atzinības raksti pedagogiem

septembris 4th, 2023|Comments Off on Tika pasniegti Atzinības raksti pedagogiem

Pirms jaunā mācību gada sākuma Ventspils valstspilsētas pašvaldība pasniedza Atzinības rakstus. 17. augustā, Ventspils Izglītības pārvaldē, Ventspils valstspilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš pasniedza atzinības rakstus Ventspils 6.vidusskolas direktores vietniecei Baibai Andersonei par ieguldīto darbu izglītībā un lībiešu mantojuma saglabāšanā un Ventspils Centra sākumskolas skolotājai Intai Ozolai – Sūnai par ieguldījumu izglītojamo individuālo spēju un prasmju izkopšanā un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem. [...]

Septembrī sāksies peldētapmācības nodarbības 1. klašu skolēniem

septembris 1st, 2023|Comments Off on Septembrī sāksies peldētapmācības nodarbības 1. klašu skolēniem

Vairāk nekā 370 Ventspils izglītības iestāžu 1. klašu skolēni ar š.g. 5. septembri uzsāk dalību peldētapmācības nodarbībās Olimpiskā centra “Ventspils” peldbaseinā, lai apgūtu drošas un tehniski pareizas pamatiemaņas peldētprasmē, vienlaikus norūdot sevi, nostiprinot muskulatūru, uzlabojot stāju un vispārējo bērnu labsajūtu. Nodarbības tiek organizētas ar mērķi rosināt padziļinātu interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu. Dalība tajā būs bez maksas, pateicoties piesaistītajam finansējumam [...]

Septembrī sāksies bezmaksas slidošanas nodarbības 3. klašu skolēniem

septembris 1st, 2023|Comments Off on Septembrī sāksies bezmaksas slidošanas nodarbības 3. klašu skolēniem

Ventspils izglītības iestāžu 3.klases, sākot ar š.g. 11. septembri, piedalīsies bezmaksas slidošanas nodarbībās SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” Ledus hallē, kuras vadīs biedrības “Ventspils Hokeja Savienība” piesaistītie kvalificētie treneri. Kopumā slidošanas prasmes apgūs vairāk nekā 350 trešklasnieki. Slidošana stabilizē ķermeņa koordināciju, uzlabo locītavu elastību, trenē sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī veicina vispārējo bērnu labsajūtu.  Nodarbības tiek organizētas ar mērķi, lai rosinātu [...]

Piedzīvots sapnis par Ameriku

septembris 1st, 2023|Comments Off on Piedzīvots sapnis par Ameriku

Ventspils 2. vidusskolas skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) Glow Brows izveidotājas Aļika Avtuhova, Arina Abramova, Evnika Avakjana un Taisija Kučuhidze kopā ar pedagogu, SMU konsultantu Oļegu Mihailovu nesen atgriezušies no brauciena uz Sietlu, Amerikas Savienotajām Valstīm. Apmaksāts ceļojums uz ASV bija balva, ko SMU Glow Brows saņēma par uzvaru uzņēmējdarbības konkursā Start Strong 3+3. Sietlā, kas ir lielākā pilsēta ASV Klusā okeāna ziemeļu štatos, Ventspils 2. vidusskolas pārstāvji pavadīja nedēļu. «Tā [...]

Pirmklasniekus sveic ar izzinošām aktivitātēm

septembris 1st, 2023|Comments Off on Pirmklasniekus sveic ar izzinošām aktivitātēm

Lai Ventspils skolu pirmo klašu skolēni veiksmīgāk iejustos jaunajos apstākļos un iepazītos ar saviem klases biedriem un skolotājiem, kā arī iepazītu Ventspils piedāvājumus, katrs 1. klases kolektīvs Zinību dienā no Ventspils valstspilsētas pašvaldības saņēma bezmaksas ieejas karšu komplektu. Šajā komplektā ietilpst četras ieejas kartes – zinātnes centrā VIZIUM, Ventspils Jaunrades nama Planetārijā un divas Ventspils muzejā – klases kolektīvam piedaloties kādā [...]

Pedagogu konferencē spriež par sadarbību, izaicinājumiem un labbūtību

augusts 31st, 2023|Comments Off on Pedagogu konferencē spriež par sadarbību, izaicinājumiem un labbūtību

Augusta pēdējā piektdienā uz ikgadējo pedagogu konferenci jaunā mācību gada priekšvakarā pulcējās Ventspils pedagogi. Konference bija veltīta pedagoga prestiža celšanai un personības nozīmei. Tās vadmotīvs bija Personība. Atbildība. Izaugsme. Pedagogus pirms jaunā mācību gada uzrunāja Ventspils domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš, uzsverot pašvaldības rūpes par to, lai skolas papildinātu jauni skolotāji. Iedibināta īpaša atbalsta programma izciliem pedagogiem, lai mudinātu pārcelties un strādāt Ventspilī. [...]

Noslēgusies pedagogu profesionālās pilnveides programma

augusts 31st, 2023|Comments Off on Noslēgusies pedagogu profesionālās pilnveides programma

Noslēgusies pedagogu profesionālās pilnveides programma “Profesionāls atbalsts mazākumtautību grupu pedagogiem, pārejot uz latviešu valodas apmācību pirmsskolā”, kas tika organizēta, lai atbalstītu pedagogus pilnvērtīgai pārejai uz mācībām latviešu valodā pirmsskolās no 2023./2024. mācību gada. 26 stundu profesionālās pilnveides programmu no š.g. marta līdz augustam apguva 22 pedagogi no Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm "Pasaka" un "Zvaigznīte". Programmas mērķis bija paaugstināt pirmsskolas pedagogu profesionālo [...]

Jaunā mācību gada sākums Ventspils izglītības iestādēs

augusts 29th, 2023|Comments Off on Jaunā mācību gada sākums Ventspils izglītības iestādēs

Kā jau katru gadu, jaunais mācību gads skolās iesākās ar 1.septembri, kur svinīgu pasākumu virpulī tiek ieskandināta Zinību diena. Šogad skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs ir ap 4000 no kuriem 372 uzsāks savas skolas gaitas kā pirmklasnieki. Topošajiem skolēniem augustā veselu nedēļu bija iespēja iepazīt savas topošās skolas telpas, iepazīties ar skolotājiem un jaunajiem klases biedriem, kā arī doties iepazīšanās vizītē [...]

Pārtrauc darba attiecības ar Ventspils 2. vidusskolas direktori

augusts 25th, 2023|Comments Off on Pārtrauc darba attiecības ar Ventspils 2. vidusskolas direktori

Pamatojoties uz Ventspils 2. vidusskolas direktores Ināras Keišas iniciatīvu ar viņu tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības un ceturtdien, 24. augustā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome, saskaņā ar Darba likumu, pieņēma lēmumu atbrīvot Ināru Keišu no Ventspils 2. vidusskolas direktora amata. Kā direktores pēdējā darba diena noteikta 2023. gada 7. septembris. Keiša Ventspils 2. vidusskolu veiksmīgi vadījusi kopš 2019. gada. Viņas vadībā skolā [...]

Notiks Ventspils pedagogu konference

augusts 24th, 2023|Comments Off on Notiks Ventspils pedagogu konference

Šonedēļ Ventspils pedagogi piedalās dažādos izglītojošos un saliedējošos pasākumos, kas jau tradicionāli notiek pirms jaunā mācību gada sākuma. Noticis “Ideju terminālis”, kur pedagogi dalās ar labākajām un jau darbā pārbaudītām idejām un metodēm. Pedagogu komandas piedalījušās saliedējošajā Veselības dienā, bet nedēļa noslēgsies ar konferenci. Pedagogu konference šogad veltīta pedagoga prestiža celšanai un personības nozīmei un tā Ventspils Jaunrades namā notiks piektdien, [...]

Adaptācijas periodā katram sīkumam ir nozīme

augusts 20th, 2023|Comments Off on Adaptācijas periodā katram sīkumam ir nozīme

Ventspils izglītības iestādēs skolas gaitu uzsākšanai šobrīd pieteikti 370 bērni. Ar ieteikumiem, kā mazajiem pirmklasniekiem adaptācijas procesu skolā padarītu vieglāku un kā izvēlēties skolai nepieciešamās lietas, dalās Ventspils 2. pamatskolas sākumskolas skolotāja INGA RUDZĀJA. Jau ceturto gadu pēc kārtas Ventspils izglītības iestādes topošajiem 1. klases skolēniem organizē skolas iepazīšanas nometnes. Pirmklasnieki kopā ar saviem nākamajiem klasesbiedriem piecu dienu laikā iepazīstas ar skolas vidi [...]

Bērni grāmatā skaidro biznesa terminus

augusts 18th, 2023|Comments Off on Bērni grāmatā skaidro biznesa terminus

Vakar, 17.augustā, Gāliņciema bibliotēkā notika grāmatas “Biznesa vārdnīciņa. Skaidro mazie ventiņi” atvēršanas pasākums. Grāmata “Biznesa vārdnīciņa. Skaidro mazie ventiņi” ir pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu bērnu, nu jau topošo pirmklasnieku, radīta vārdnīca, kurā mazie ventspilnieki ir skaidrojuši dažādus biznesa terminus, kā viņi tos saprot. Papildus skaidrojumiem, grāmata ir ilustrēta ar košiem bērnu zīmējumiem. Atvēršanas pasākumā piedalījās Ventspils 6.vidusskolas 1.b klases skolēni. [...]

Lasītprasme ir mācīšanās atslēga

augusts 17th, 2023|Comments Off on Lasītprasme ir mācīšanās atslēga

Tuvojas jaunais mācību gads, kas pavisam īpašs būs topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Veiksmīgu skolas gaitu uzsākšanai, kā arī adaptācijas procesā liela nozīme būs pirmsskolā iegūtajām prasmēm, viena no tām ir lasītprasme, kura kā norāda Ventspils 4. vidusskolas sākumskolas pedagoģe Ilze Jermola, ir mācību procesa pamatu pamats. Vai uzsākot skolas gaitas, pirmklasniekam jāpazīst visi burti un jālasa? – Bērnudārzā skolotāji rūpējas, [...]

Ventspils Mākslas skola uzņem audzēkņus 2023./2024.m.g.

augusts 15th, 2023|Comments Off on Ventspils Mākslas skola uzņem audzēkņus 2023./2024.m.g.

Aicinām pieteikties bērnus un jauniešus, kas vēlas interesanti pavadīt laiku zīmējot, gleznojot, veidojot, aužot, atspiežot grafikas iespiedtehnikas, veidojot animācijas filmiņas un vēl daudz interesantas lietas. Gaidīsim Ventspils Mākslas skolā bērnus no 8 gadu vecuma un arī nedaudz vecākus, lai septiņos mācību gados apgūtu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, bet, ja ir jau sasniegti 15 gadi, var iestāties studiju kursā [...]

Mācību uzņēmuma dalībnieces iepazīst ASV

augusts 11th, 2023|Comments Off on Mācību uzņēmuma dalībnieces iepazīst ASV

Šobrīd Sietlā (Amerikas Savienotās Valstis) atrodas Ventspils 2. vidusskolas skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) “Glow Brows” dalībnieces un viņu skolotājs-konsultants Oļegs Mihailovs. Jau iepriekš esam ziņojuši, ka jaunās uzņēmējas konkursā Start Strong 3+3 ieguva galveno balvu – apmaksātu ceļojumu uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Ventspilnieki Sietlā ieradās 8. augustā un kopā tur pavadīs nedēļu, mājās atgriežoties 16. augustā. Šīs nedēļas laikā meitenes iepazīs ne tikai dzīvi un kultūru ASV, bet arī [...]

Norisināsies topošo pirmklasnieku nometnes

augusts 10th, 2023|Comments Off on Norisināsies topošo pirmklasnieku nometnes

Jau ceturto gadu pēc kārtas Ventspils izglītības iestādes topošo 1.klašu skolēniem organizē skolas iepazīšanas nometnes. Pirmklasnieki kopā ar saviem nākamajiem klases biedriem piecu dienu laikā iepazīstas ar visu, ko skola viņiem piedāvās nākamos gadus. Skolēni iepazīsies ar skolas vidi un telpām, kur pavadīs nākamos gadus, sadraudzēsies ar topošajiem klases biedriem, atcerēsies bērnudārzā apgūto vielu un sapazīsies ar jaunajiem klases audzinātājiem, kā [...]

Ventspils pašvaldība palielina līdzfinansējumu komplekso pusdienu apmaksai skolēniem

jūlijs 28th, 2023|Comments Off on Ventspils pašvaldība palielina līdzfinansējumu komplekso pusdienu apmaksai skolēniem

Ceturtdien, 27. jūlijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome noteica pašvaldības līdzfinansējuma apmēru komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēniem no 2023. gada 1. septembra. No 2023. gada 1. septembra komplekso pusdienu cena pašvaldības vispārizglītojošajās skolās būs 3,09 EUR dienā. Jaunajā mācību gadā 1.-4. klašu skolēnu kompleksajām pusdienām pašvaldības līdzfinansējums būs 1,545 EUR dienā līdzšinējo 1,08 EUR vietā. Arī valsts finansējums tiek noteikts 1,545 EUR [...]

Sveikti Gada skolēni 2023

jūlijs 26th, 2023|Comments Off on Sveikti Gada skolēni 2023

Otrdien, 25.jūlijā, Ventspils Livonijas Ordeņa pils Kapitulas zālē svinīgā ceremonijā tika sveikti 2022./2023. mācību gada labākie vidusskolas absolventi, kuriem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš svinīgā atmosfērā pasniedza Ventspils valstspilsētas Izglītības inovācijas balvas. Šogad 2 vidusskolas absolventi saņēma Izglītības inovācijas balvas par nosaukuma “Gada skolēns” iegūšanu, savukārt 5 absolventi saņēma Ventspils valstspilsētas pašvaldības Pateicības par augstiem rezultātiem mācību darbā. Pasākumā [...]

Dažādās izglītības iestādēs šovasar norisinās remontdarbi

jūlijs 21st, 2023|Comments Off on Dažādās izglītības iestādēs šovasar norisinās remontdarbi

Ventspils izglītības iestādēs  šovasar norisinās dažādi remontdarbi, lai uzlabotu kā telpas, tā arī citu nepieciešamo aprīkojumu. Jau pabeigti remontdarbi ir PII “Margrietiņa”. Grupiņa ir izremontēta, kā arī skaisti un moderni iekārtota mazāko bērnu vajadzībām. Grupas nr. 2 remontā pašvaldība ieguldīja 76 tūkst. eiro. Lielākie remontdarbi, kuri pašreiz vēl tiek īstenoti ir PII “Eglīte”, kur 2.stāvā tiek atjaunoti elektriskā apgaismojuma tīkli un [...]

VIP akadēmiju absolvē jaunie un topošie vadītāji

jūlijs 13th, 2023|Comments Off on VIP akadēmiju absolvē jaunie un topošie vadītāji

Šovasar Ventspils Izglītības pārvaldes organizētā vadītāju izaugsmes programma VIP akadēmija piedzīvoja jau otro izlaidumu.Pēc divus gadus ilgušām mācībām programmu absolvēja 20 Ventspils izglītības darbinieki. Iecere izveidot vadītāju izaugsmes programmu, kas ļauj pedagogiem pilnveidot savas kompetences, bet Izglītības pārvaldei – sagatavot nākotnes vadītājus, tika realizēta 2019. gadā. VIP akadēmijas dalībniekiem bez maksas tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kuru mērķis ir izkopt sevī līderības prasmes. 2021. gadā VIP akadēmijas 1. grupu absolvēja 27 dalībnieki, un vairāk nekā [...]

Ar lepnumu no XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem atgriežas arī Ventspils skolu dziedošie audzēkņi

jūlijs 12th, 2023|Comments Off on Ar lepnumu no XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem atgriežas arī Ventspils skolu dziedošie audzēkņi

Svētdien, 9.jūlijā, ar grandiozu noslēguma lielkoncertu “Kopā augšup” tika aizvadīti XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Kopā ar pieaugušo kolektīviem varēja vērot arī mūsu Ventspils jauniešus – Ventspils skolu apvienoto kori, kura sastāvā ir Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Ventspils 4.vidusskolas un Ventspils Tehnikums audzēkņi ar kora vadītāju diriģentu Jāni Treilību, kā arī Ventspils 2.vidusskolas folkloras kopa “Jurjev denj” ar vadītāju [...]

Izsludināts stipendiju konkurss topošajiem pedagogiem

jūlijs 11th, 2023|Comments Off on Izsludināts stipendiju konkurss topošajiem pedagogiem

Līdz 2023. gada 10. augustam pedagoģiskajās izglītības programmās studējošie var iesniegt pieteikumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas pretendentu atlases konkursā. Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri pēc studiju beigšanas atbilstoši iegūtajai specialitātei piekrīt strādāt vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ne mazāk kā trīs gadus un kuri studē par: matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures, latviešu valodas un literatūras [...]

Atbalsta projektu Ventspils 1. pamatskolas ēkas daļas pamatu pastiprināšanai

jūlijs 7th, 2023|Comments Off on Atbalsta projektu Ventspils 1. pamatskolas ēkas daļas pamatu pastiprināšanai

Ceturtdien, 6. jūlijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils Izglītības pārvaldes sagatavoto investīciju projektu par finansējuma piesaisti Ventspils 1. pamatskolas ēkas korpusu savienojošās pārejas pamatu pastiprināšanas darbiem. Investīciju projekta pieteikumu plānots iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā, un tā atbalsta gadījumā piesaistīt nepieciešamo finansējumu, lai 2023. gadā veiktu pamatu pastiprināšanas darbus Ventspils 1. pamatskolas ēkas korpusu savienojošajā pārejā, nodrošinot izglītības pakalpojumu [...]

Bērni vasarā izzina ukraiņu kultūru un tradīcijas

jūlijs 6th, 2023|Comments Off on Bērni vasarā izzina ukraiņu kultūru un tradīcijas

Vasaras brīvlaikā Ukraiņu centrs Lielajā Dzirnavu ielā 14 pārvērties par Ukraiņu vasaras centru. Šeit tiek realizēta interešu izglītība Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apmeklē vasaras nometnes, un ukraiņu bērniem. Nodarbības tiek organizētas ar Izglītības pārvaldes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Sākoties vasarai, Ventspils ukraiņu kopiena, apkopojot Ukrainas civiliedzīvotāju izteiktās vajadzības, kas skar izglītības jomu, secināja, ka nepieciešams piesaistīt pedagogus un citus speciālistus, [...]

Ventspilniekiem atkal zelts pasaules čempionātā!

jūnijs 30th, 2023|Comments Off on Ventspilniekiem atkal zelts pasaules čempionātā!

No 16. līdz 18.jūnijam Norvēģijas pilsētā Bryne norisinājās pasaules čempionāts galda hokejā.  Latviju izlases sastāvā neiztrūkstoši pārstāvēja arī vairāki Ventspils galda hokeja spēlētāji. Pirmajā čempionāta dienā norisinājās komandu sacensības junioru, sieviešu un veterānu (40+) nominācijās, kā arī junioriem, sievietēm un veterāniem individuāli. Junioru komanda izcīnīja 1.vietu un zelta medaļu, 2.vietā aiz sevis atstājot Ukrainas izlasi. Latvijas sieviešu komanda, kurā startēja arī ilggadējā VJN audzēkne Elēna Rācenāja, savā [...]

Izglītojoša tehnoloģiju darbnīca “Ceļu satiksmes noteikumi” ģimenēm

jūnijs 29th, 2023|Comments Off on Izglītojoša tehnoloģiju darbnīca “Ceļu satiksmes noteikumi” ģimenēm

Ir būtiski jau no mazotnes bērniem stāstīt, mācīt un atgādināt par drošības noteikumiem uz ielas - dodoties izbraucienā ar velosipēdu, pastaigā vai ikdienas gaitās, tāpēc Ventspils Digitālais centrs aicina ģimenes ar pirmsskolas vecuma bērniem piedalīties izglītojošā un radošā tehnoloģiju darbnīcā ģimenēm “Ceļu satiksmes noteikumi”. Tehnoloģiju darbnīcā “Ceļu satiksmes noteikumi” aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni (4 – 6 gadi) kopā ar pieaugušo, [...]

Uzsāk Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģijas izstrādi

jūnijs 21st, 2023|Comments Off on Uzsāk Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģijas izstrādi

Otrdien, 20. jūnijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma uzsākt Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2024. – 2030. gadam izstrādi. Šādu stratēģiju pašvaldība izstrādās nolūkā veikt sekmīgu pārvaldību un sniegt atbalstu Ventspils valstspilsētas izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai, apkopot un analizēt informāciju par izglītības kvalitāti Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī, lai nodrošinātu valsts līmeņa Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu un Ventspils [...]

Ventspilī papildina atbalstāmo pedagoģisko studiju programmu sarakstu stipendiju piešķiršanai

jūnijs 21st, 2023|Comments Off on Ventspilī papildina atbalstāmo pedagoģisko studiju programmu sarakstu stipendiju piešķiršanai

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome konkursa kārtībā piešķir stipendijas tiem studentiem, kuri apgūst matemātikas, fizikas, sociālo zinību, vēstures vai latviešu valodas un literatūras pedagoģijas studiju programmas. Otrdien, 20. jūnijā, papildinot iepriekš minēto atbalstāmo pedagoģisko studiju programmu sarakstu Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanai, tajā tika iekļauti arī mūzikas skolotāji. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, stipendija mēnesī ir noteikta 50 procentu apmērā no valstī noteiktās [...]

Eksāmenu rezultāti par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi būs pieejami VPS un portālā Latvija.lv

jūnijs 21st, 2023|Comments Off on Eksāmenu rezultāti par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi būs pieejami VPS un portālā Latvija.lv

No trešdienas, 2023. gada 21. jūnija, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā(VPS) izglītības iestādēm būs iespēja iegūt centralizēto eksāmenu sertifikātus un uzzināt vērtējumus skolēniem, kuri kārtoja pārbaudījumus, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās pamatizglītības apguvi un tiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri šajā mācību gadā kārtoja noslēguma pārbaudījumus atbilstoši iepriekšējām standartam. Pēc tam pakāpeniski dati tiks sinhronizēti ar latvija.lv e-pakalpojumu  “Mani dati izglītības reģistros”, [...]

Par Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktoru apstiprina Ievu Jurovu

jūnijs 21st, 2023|Comments Off on Par Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktoru apstiprina Ievu Jurovu

Otrdien, 20. jūnijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome par Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktoru nolēma iecelt Ievu Jurovu. Š.g. janvārī tika saņemts līdzšinējās ģimnāzijas direktores Pārslas Kopmanes iesniegums par atbrīvošanu no amata, līdz ar to Ventspils Izglītības pārvalde rīkoja atklātu konkursu uz iepriekš minēto direktora amatu. Apstiprināšanai domē konkursa komisija nolēma virzīt I. Jurovu. Ieva Jurova ir ieguvusi profesionālā maģistra grādu izglītības zinātnēs, [...]

Iekļaujošās izglītības attīstībai strādā starptautiskā līmenī

jūnijs 20th, 2023|Comments Off on Iekļaujošās izglītības attīstībai strādā starptautiskā līmenī

No 12. līdz 14. jūnijam Ventspilī norisinājās starptautiskā projekta “Laužot stereotipus” pieredzes apmaiņas seminārs, pulcējot Ventspils, Igaunijas un Somijas izglītības iestāžu atbalsta jomas speciālistus – psihologus, sociālos pedagogus, logopēdus, speciālās izglītības skolotājus un citus. Seminārs bija pirmā speciālistu tikšanās reize un ļāva iepazīt pārstāvēto valstu situāciju un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā. Arvien pieaugot iekļaujošās izglītības aktualitātei un dažāda atbalsta sniegšanas nepieciešamībai [...]

Mācību uzņēmums nav nekāda spēle

jūnijs 20th, 2023|Comments Off on Mācību uzņēmums nav nekāda spēle

Ventspils 2. vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums Glow Brows Junior Achievement Latvia organizētajās Jauno uzņēmēju dienās 2023, saņēma konkursa Start Strong 3+3 galveno balvu – apmaksātu ceļojumu uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Skolēnu mācību uzņēmumā (SMU) Glow Brow darbojas Ventspils 2. vidusskolas 10. klases audzēknes Aļika Avtuhova, Arina Abramova, Evnika Avakjana un Taisija Kučuhidze. Jaunietes konsultē skolas SMU koordinators skolotājs Oļegs Mihailovs. SMU dibināts mācību gada sākumā, un kopš dibināšanas meitenes piedalījušās trīs Ventspils mēroga SMU tirdziņos [...]

Vidusskolu absolventi saņems Simtgades stipendijas un Ministru prezidenta atzinības

jūnijs 16th, 2023|Comments Off on Vidusskolu absolventi saņems Simtgades stipendijas un Ministru prezidenta atzinības

Sagaidot Latvijas simtgadi, 2018. gadā tika atklāts vērienīgs stipendiju projekts Latvijas vidusskolu absolventiem, kas turpinās arī šogad. Tā ietvaros katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu spožākais absolvents par izciliem sasniegumiem var saņemt stipendiju 650 eiro apmērā. Šogad Simtgades izcilnieku stipendijas saņems seši Ventspils skolu absolventi. Simtgades stipendija tiek piešķirta par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta [...]

Ventspils skolās sākas izlaidumu laiks

jūnijs 16th, 2023|Comments Off on Ventspils skolās sākas izlaidumu laiks

Noslēdzoties mācību gadam un eksāmenu sesijai, Ventspils skolu 9. un 12. klašu skolēniem tiek organizēti svinīgi izlaiduma pasākumi. Šogad izlaidumu norises laiki pielāgoti centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšanas laikam. Valsts izglītības satura centrs centralizēto eksāmenu sertifikātus par pamatizglītību izsniegs š.g. 21. jūnijā, bet par vidējo izglītību – 11. jūlijā. Ventspils skolās izlaidumi paredzēti: 9.klasēm: Trešdien, 21. jūnijā SkolaKlaseLaiksVentspils Pārventas pamatskola9.a14:00Ventspils Pārventas pamatskola9.b16:00 [...]

Notikusi konference “Lasītprasme ikvienam bērnam”

jūnijs 8th, 2023|Comments Off on Notikusi konference “Lasītprasme ikvienam bērnam”

Ceturtdien, 8. jūnijā, pedagogi un izglītības iestāžu atbalsta personāls pulcējās Ventspils Jaunrades namā uz iekļaujošās izglītības konferenci “Lasītprasme ikvienam bērnam”. 150 dalībnieku vidū bija Ventspils vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pārstāvji, kā arī viesi no Ventspils un Talsu novadiem. Šī bija jau otrā konference, kas veltīta iekļaujošajai izglītībai. Šogad uzmanības fokusā lasītprasme. Klātesošie no klīniskās un veselības psiholoģes Marinas Sokolas-Nazarenko uzzināja gan [...]

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija saņem Latvijas Universitātes cildinājuma rakstu

jūnijs 7th, 2023|Comments Off on Ventspils Valsts 1. ģimnāzija saņem Latvijas Universitātes cildinājuma rakstu

2022./2023. studiju gadā Kurzemes reģionā no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas Latvijas Universitātē (LU) iestājies lielākais studentu skaits, procentuāli rēķinot pret skolas absolventu skaitu. Novērtējot skolas ieguldījumu jauno studentu sagatavošanā un sakot paldies par ieguldīto darbu, LU pasniedz skolai īpašu cildinājuma rakstu.     Katru studiju gadu uzsākot, kuplajai LU studentu saimei, kas mērāma tūkstošos, pievienojas jauni studenti – vidusskolu un ģimnāziju absolventi [...]

Ventspils skolēni izcīna uzvaru uzņēmējdarbības konkursā un ceļojumu uz ASV

jūnijs 6th, 2023|Comments Off on Ventspils skolēni izcīna uzvaru uzņēmējdarbības konkursā un ceļojumu uz ASV

Ventspils 2.vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums ''Glow Brows'', Jūrmalā piedaloties Junior Achievement Latvia organizētajās ''Jauno uzņēmēju dienās 2023'', saņēma konkursa ''Start Strong 3+3” galveno balvu – apmaksātu ceļojumu uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Mācību uzņēmums ražo kosmētiskās eļļas uzacu un skropstu mitrināšanai un barošanai.  Jaunieši tirgojuši savas preces gan Ventspilī, gan valsts mēroga tirdziņos. Uzņēmumā darbojas 2.vidusskolas 10.klases audzēknes Aļika Avtuhova, Arina Abramova, [...]

Aicina pieteikties izaugsmes programmai jaunietes, lai gūtu prasmes sapņu piepildīšanai

jūnijs 2nd, 2023|Comments Off on Aicina pieteikties izaugsmes programmai jaunietes, lai gūtu prasmes sapņu piepildīšanai

Otro gadu pēc kārtas meitenes vecumā no 16 līdz 21 gada vecumam tiek aicinātas pieteikties bezmaksas izaugsmes programmai Beat It, kuras laikā jaunietes iegūs pārliecību, zināšanas un praktisku pieredzi, lai izvirzītu ambiciozus mērķus un piepildītu tos dzīvē. Lai īstenotu šos plānus, sešu nedēļu garumā meitenes strādās pieredzējušu, t.sk. sabiedrībā zināmu mentoru un lektoru vadībā. Ir 21. gadsimta 20. gadi, bet sievietes [...]

Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

jūnijs 1st, 2023|Comments Off on Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Otrdien, 30.maijā, svinīgos pasākumos Ventspils Livonijas ordeņa pilī un Ventspils Jaunrades namā Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem 2022./2023. mācību gadā saņēma kopā 104 skolēni un [...]

Pasniegti Atzinības raksti

jūnijs 1st, 2023|Comments Off on Pasniegti Atzinības raksti

Atzīmējot Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, 28.maijā notikušo Bērnu svētku ieskaņā Lielajā laukumā pasniegti Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksti trīs Ventspils izglītības darbiniekiem, izceļot viņu darba nozīmīgumu. Atzinības rakstu “Par lasīšanas ieraduma veicināšanu Ventspils 4. vidusskolas skolēniem un sadarbību ar pedagogiem lasītprasmes attīstīšanā” saņēma Ventspils 4. vidusskolas bibliotekāre Baiba Millere. Viņa skolā strādā jau 15 gadus un skolā vada bibliotekārās stundas, iekļaujot tajās [...]

Saeima pirmdienu pasludina par svētku dienu par godu hokejistiem

maijs 29th, 2023|Comments Off on Saeima pirmdienu pasludina par svētku dienu par godu hokejistiem

Saeima svētdien īsi pirms pusnakts nolēma pirmdienu, 29.maiju, pasludināt par svētku dienu par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām. Šādi grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” veikti, lai pirmdiena būtu brīvdiena. Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” – ŠEIT. Reizē likumā arī noteikts, ka 29.maijā notiks iepriekš plānotie eksāmeni. Lēmums tika pieņemts dažu minūšu laikā. Par likuma grozījumu [...]

Jau ducis radīts muzejā

maijs 26th, 2023|Comments Off on Jau ducis radīts muzejā

Sadarbības projekta “Radīts muzejā” ietvaros tapusi izstāde “Kas manā pūriņā…” Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, no 25.maija. Šogad Ventspils muzeja un Ventspils skolu sadarbības projektā “Radīts muzejā” tika apmeklēta muzejpedagoģiskā programma “Labākā dāvana līgavai!”, kurā skolu jaunieši iepazinās ar savdabīgu etnogrāfisko mantojumu – sprēslīcām, ko 19.gs.-20.gs. latviešu jaunekļi grezni rotāja un dāvināja savām izredzētājām. Iedvesmojoties no šīs programmas, kurā varēja iepazīt [...]