Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases.

Skola ikvienam bērnam

Pārventas pamatskolā jaunajā gadā iecerēts atvērt divas 1. klases ar līdz 24 bērniem klasē, taču parasti klasē ir ap 20 bērnu, stāsta skolas direktore Vēsma Laurecka. Klašu audzinātājas būs Daila Zēberga un Vita Lorence, abas ar ļoti lielu pieredzi. Kopā ar skolotājām strādās arī pedagogu palīgi, kas palīdzēs bērniem mācību procesā, noorientēties skolā, tikt ar visu galā.

Skolā mācās vairāk nekā 300 skolēnu. «Ļoti daudz strādājam uz iekļaujošo izglītību, individuāli ar katru bērnu. Mūsu skola ir atvērta ikvienam bērnam neatkarīgi no tā, kāda ir viņa iepriekšējā pieredze, no kurienes viņš nāk, kāds ir sociālais stāvoklis,» uzsver direktore. Skolā līdzās vispārējai pamatizglītības programmai īsteno vēl trīs programmas – bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem. Tāpēc skolā ir plaša atbalsta komanda, kurā darbojas logopēds, izglītības psihologs, medmāsa, sociālais pedagogs un pedagoga palīgi, kā arī divi speciālie pedagogi. Ir izstrādāta sistēma, kā visiem kopā jāstrādā, lai varētu sniegt katram bērnam vajadzīgo palīdzību.

Direktores vietniece, reizē arī nākamo pirmklasnieku skolotāja Daila Zēberga uzsver, ka palīdzība visbiežāk vajadzīga pirmajās klasēs. Skolā mācās arī bērni ar divvalodību, un reizēm neviena no šīm valodām nav latviešu, stāsta direktore. Krievu, ukraiņu, romu un citu tautību bērni valodu apgūst mācību procesā. Ja mazākajās klasēs kādam valodas dēļ vajadzīga palīdzība, talkā nāk skolotāja palīgs. Viens no skolotāju palīgiem prot arī romu valodu. Tiem, kam nepieciešams, piedāvā arī individuālas nodarbības. Skolā uzsver, ka šeit individuāli strādā arī ar talantīgajiem bērniem, palīdzot attīstīt viņu prasmes. Bērni piedalās olimpiādēs, dažādos konkursos, tostarp valsts līmenī.

Daila Zēberga stāsta, ka stundā katram bērnam tiek meklēta individuālā pieeja: «Diferencējam mācību procesu, lai katrs bērns stundā domātu līdzi tam, ko stundā esam mācījušies. Ļoti daudz pievēršam uzmanību tieši praktiskai darbībai. Tā ir modelēšana, pētījumi, bērni mācās domāt kā inženieri, kā pētnieki. Ļoti daudz strādājam pie lasītprasmes.» Lai motivētu bērnus lasīt, ieviesta tradīcija, ka lielākie bērni no 2. un 3. klases starpbrīžos iet palīdzēt pirmklasniekiem lasīt. Zēberga novērojusi, ka tādējādi motivācija lasīt pieaug gan mazākajiem, gan lielākajiem. Skolā lasa arī Bērnu žūrijas grāmatas un dodas uz nodarbībām bibliotēkā.

Pirmklasnieku ģimenēm ikdienas gaitas atvieglo pagarinātās dienas grupa līdz plkst. 16, lai arī bērnu pēcpusdienas būtu organizētas. Bērni var darboties ar lego, doties ārā darboties skolas plašajā teritorijā vai tuvējās pļavās, apmeklēt fakultatīvās nodarbības, piemēram, datoriku vai pētnieku nodarbības. Vēl skolā var apmeklēt divus Jaunrades nama pulciņus, darinot mīļlietiņas vai spēlējot dambreti. Visi pirmklasnieki dzied korī. Skolā ir arī citi muzikālie kolektīvi, tostarp ansamblis un vokālā studija. Ziemassvētkos top skaisti koncerti vecākiem, notiek arī radošās darbnīcas bērniem kopā ar vecākiem. Laba tradīcija ir kopīgās bērnu un vecāku sporta spēles, piedalīšanās labdarības akcijās un zīļu mačos.

Tā kā skola iesaistījusies ekoskolu kustībā, bērni daudz mācās par vides, dabas tēmām, arī mācību procesā dodas dabā. Pirmo gadu skola iesaistījusies KIVA programmā vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū. Klašu stundās ar skolēniem strādā pēc izstrādātās metodikas, un bērni sāk analizēt, labāk saprast, kā veidot attiecības, pamanīt, ja kāds ir bēdīgs vai satraucies. Bērni arī piesakās individuālām sarunām ar skolotāju vai direktori, lai pastāstītu, ko viņi jūt, kas viņus satrauc. Direktore uzsver: «Mēs esam skola ikvienam bērnam. Ikviens ir gaidīts, uzklausīts. Pie direktores var atnākt, ja sirds pilna un gribas aprunāties. Manas durvis vienmēr ir vaļā.»

No 20. līdz 26. augustam Pārventas pamatskolā būs vasaras skola pirmklasniekiem, lai bērni varētu labāk pierast pie gaidāmās ikdienas, bet skolotāji – saprast, kāda palīdzība kuram bērnam varētu būt nepieciešama.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem un topošajiem pirmklasniekiem notiks 19. martā plkst. 18.00.

Ar rūpēm un mīlestību

Ventspils 3. pamatskolā jaunajā mācību gadā uzņems vienu 1. klasi. Skolas direktore Vera Šengelija uzsver, ka šī ir skola, kur dzīvo mīlestība. «Mūsu skola ir veselības un individuālās attīstības skola. Šeit ir individuāla pieeja praktiski katram bērnam. Skolas vērtība ir rūpes par katru bērnu, cilvēku, neskatoties uz viņa sasniegumiem vai trūkumiem. Šī gada moto – palīdzam katram sasniegt savu virsotni,» stāsta direktore.

Skolā ir estētiska, droša vide un labs aprīkojums – divas datorklases, moderni dabaszinātņu kabineti, mobilā laboratorija, labi aprīkota aktu zāle, multifunkcionāla, mūsdienīga sporta zāle sporta nodarbībām, aerobikas zāle deju kolektīvu un koriģējošās vingrošanas nodarbībām. Lai bērniem būtu interesanti, mācību procesā izmanto dažādas elektroniskās ierīces. Tā kā klases nav lielas – ap 18–24 bērnu katrā –, iespējams nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam. «Skolā ir viss, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un parūpētos par katru bērnu. Bērns ir vesels, ja mācību procesā viņš ir brīvs un aktīvs. Ja bērni ir motivēti, tad būs arī lieliski rezultāti,» uzskata direktore. Viņa uzsver, ka ir vienmēr atvērta sadarbībai un sarunām gan ar bērniem, gan viņu vecākiem.

Skolā mācās gandrīz 300 bērnu, tostarp 10 ukraiņu bēgļu bērni. Direktore stāsta, ka 3. pamatskola ir kopienu skola un ir pārejas procesā uz Vienotu skolu, mācībām tikai latviešu valodā. Lai pāreju sekmīgi nodrošinātu, skolai izveidots rīcības plāns. Praktiski visi skolotāji brīvi pārvalda latviešu valodu, skolā strādā arī absolventi, kuri latviski praktiski runā bez akcenta. Ir skolotāji, tostarp pati direktore, kas prot runāt arī ukraiņu valodā un var palīdzēt ukraiņu bērniem tikt galā ar mācībām. Bērniem skolā piedāvā dažādas papildus nodarbības – latviešu valodu, krievu valodu, koriģējošo vingrošanu, kritiskās domāšanas attīstīšanu ar lasīšanas palīdzību. Bērni var attīstīt savas spējas un talantus dažādās interešu izglītības nodarbībās, iesaistoties tautas instrumentu orķestrī, divos koros, vokālajā ansamblī, solo dziedāšanas studijā, muzikālajā teātrī un deju kolektīvā Zvaigznītes. Direktore rosina bērnus un viņu vecākus izmantot piedāvātās iespējas, jo muzicēšana uzlabo bērnu veselību, veicina emocionālo attīstību, palīdz uzlabot ritmiku, pūšamo instrumentu spēle – arī risināt elpošanas problēmas.

Pirmklasnieku ģimenes var rēķināties ar iespēju bērniem apmeklēt pagarinātās dienas grupu līdz plkst. 15 un ar dažādiem atbalsta pasākumiem.

Skolai ir dažādas skaistas tradīcijas, no kurām direktore īpaši izceļ gada skolēnu apbalvošanu un teicamnieku balli, ko skola saviem izcilniekiem rīko skaistās, motivējošās vietās, ar svētku cienastu un koncertu. Ir arī kopīgi vakari vecākiem ar skolotājiem, svinības gan skolas, gan mūsu valsts dzimšanas dienā. Skolas dzimšanas dienas tradīcija ir toršu festivāls – katra klase gatavo tortes, un konkursā noskaidro garšīgāko. Katru gadu skolas kolektīvs piedalās arī labdarības akcijās. Skola ļoti aktīvi realizē dažādus starptautiskās sadarbības projektus. Šogad skolas delegācija, kurā ir audzēkņi jau no 5. klases, ir viesojusies Francijā, Igaunijā un Tenerifē, bet septembrī plānots brauciens uz Itāliju. Skolā uzņemtas lietuviešu un igauņu delegācijas.

Pēc skolas iniciatīvas savulaik aizsākās Pārventas svētki, ko šogad svinēs jau 16. reizi un kuru organizēšanā skola aktīvi piedalās. Tāpat skolas kolektīvs iesaistās citos pilsētas pasākumos.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem notiks 20. martā plkst. 17.30.

13.03.2024.