Ventspils pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz  pakalpojumus Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamiem un viņu vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē).

Komisija pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz atzinumu par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu:

  • pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
  • vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei;
  • ja nepieciešams, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai.

Pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas, sniedz atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei.