2017. gada  3.maijā Ventspils pilsētas dome parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības veselības paradumu maiņu, uzlabojot veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes ietver fizisko aktivitāšu, veselīga uztura, garīgās veselības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā.

Par projekta īstenošanu atbildīga ir Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Sporta pārvaldi un Sociālo dienestu.

Projekta īstenošanas laikā līdz 2023. gadam plānots nodrošināt slidošanas, peldēšanas un citas sporta un veselības veicināšanas aktivitātes pirmsskolas un skolu izglītojamiem. 

Tāpat Projekta ietvaros plānots organizēt dažādus ar veselīgu dzīvesveida popularizēšanu saistītus pasākumus – velosezonas atklāšanas un nūjošanas festivālus, bērnu skrējienus, ikgadējus veselības nedēļu pasākumus un citas aktivitātes. Plānots, ka pasākumu laikā jebkuram interesentam būs iespēja saņemt speciālistu konsultācijas sirds un asinsvadu saslimšanu profilakses jautājumos.

Atsevišķi veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumi plānoti arī senioriem un personām ar invaliditāti – lekcijas, sporta nodarbības un spēles.

Turpmāk informācija par pasākumiem tiks apkopota sadaļā “Pasākumi”.

Projekta kopējās izmaksas 691 021 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 587 368 EUR (85%), valsts budžeta finansējums – 103 653 EUR (15%).

Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/103.

 

 lv_id_eu_logo_ansamblis_esskf_rgb_1