Tiek izsludināta cenu aptauja par prototipēšanas darbnīcas aprīkojuma piegādi

2018.gada 7. decembrī  

Lai sniegtu iespēju projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām”  uzņēmējdarbības simulācijas norises laikā tās dalībniekiem apgūt jaunas prasmes un izveidot prototipus savām biznesa idejām, tiek izsludināta Cenu aptauja prototipēšanas darbnīcas aprīkojuma piegāde (ID Nr. IP/CA-2018-16).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 14. decembrim, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē. Piedāvājumus noformējot elektroniska dokumenta formātā, jānodrošina tā parakstīšana ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu un jānosūta uz e-pasta adresi: [email protected] līdz norādītajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Par citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar Ventspils Jauniešu mājas vadītāju Kristianu Jaceviču, zvanot pa tālr.: 20238456 vai rakstot uz e-pastu [email protected]   .

Nolikums un pielikumi

IP_CA_2018_16_Nolikums

IP_CA_2018_16_1_pielikums

IP_CA_2018_16_2_pielikums

 

Tiek izsludināta cenu aptauja par virtuālās realitātes un multimediju darbnīcas aprīkojuma piegādi

2018.gada 7. decembrī  

Lai sniegtu iespēju projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” uzņēmējdarbības simulācijas norises laikā tās esošajiem dalībniekiem un potenciālajiem projekta dalībniekiem iepazīties ar virtuālās realitātes un ar to saistītajām tehnoloģijām, apgūt jaunas prasmes, veicināt jaunu biznesa ideju rašanos, kā arī sniegt iespēju izmantot aprīkojumu izmantot mārketinga materiālu gatavošanai un saziņai ar ārvalstu komandas biedriem  uzņēmējdarbības simulācijas  laikā, tiek izsludināta Cenu aptauja Virtuālās realitātes un multimediju darbnīcas aprīkojuma piegāde (ID Nr. IP/CA-2018-15).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 14. decembrim, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē. Piedāvājumus noformējot elektroniska dokumenta formātā, jānodrošina tā parakstīšana ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu un jānosūta uz e-pasta adresi: [email protected] līdz norādītajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Par citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar Ventspils Jauniešu mājas vadītāju Kristianu Jaceviču, zvanot pa tālr.: 20238456 vai rakstot uz e-pastu [email protected]   .

Nolikums un pielikumi

IP_CA_2018_15_Nolikums

IP_CA_2018_15_1_pielikums

IP_CA_2018_15_2_pielikums

 

Tiek izsludināta cenu aptauja par mācību programmas un metodikas izstrādes pakalpojumiem

2018.gada 9. augustā  

Lai nodrošinātu projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” vajadzībām mācību programmas un metodikas izstrādi un arī apmācības, tiek izsludināta Cenu aptauja Mācību programmas un metodikas izstrādes un apmācību pakalpojumi (ID Nr. IP/CA-2018-13).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 27. augustam, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Par citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar Ventspils Jauniešu mājas vadītāju Kristianu Jaceviču, zvanot pa tālr.: 20238456 vai rakstot uz e-pastu [email protected]   .

Nolikums un pielikumi

Aizpildāmi pielikumi iesniegšanai: IP_CA_2018_13_Nolikums (Word); IP_CA_2018_13_Nolikums (PDF)

 

Tiek izsludināta cenu aptauja par skolotāju un ekspertu mācību konsultāciju pakalpojumiem

2018.gada 9. augustā  

Lai nodrošinātu projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” dalībniekiem mācību konsultācijas, tiek izsludināta Cenu aptauja Skolotāju un ekspertu mācību konsultāciju pakalpojumi (ID Nr. IP/CA-2018-12).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 27. augustam, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Par citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar Ventspils Jauniešu mājas vadītāju Kristianu Jaceviču, zvanot pa tālr.: 20238456 vai rakstot uz e-pastu [email protected]   .

Nolikums un pielikumi

Aizpildāmi pielikumi iesniegšanai: IP_CA_2018_12_Nolikums (Word); IP_CA_2018_12_Nolikums (PDF)