2020. gads

2020. gadā, noslēdzot četrus gadus ilgušo projektu “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, Ventspils pilsētas izglītības iestādēs veikti apjomīgi būvdarbi. Ventspils 1. pamatskolā veikta 3 jaunu mācību klašu izbūve skolas 1., 2. un 3. stāvā, visas elektroapgādes sistēmas nomaiņa un jaunas ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēma izbūve. Ventspils 2. pamatskolā veikts 17 mācību kabinetu remonts, kā arī IKT sistēmas izbūve visā skolas ēkā. Ventspils Pārventas pamatskolā veikts 11 mācību kabinetu remonts, IKT sistēmas izbūve ēkas 3. stāvā un visas elektroapgādes sistēmas nomaiņa, kā arī jaunas ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēmas izbūve. Ventspils 2. vidusskolā veikts meiteņu un zēnu mājturības kabinetu remonts, 8 mācību kabinetu remonts skolas 3. un 4. stāvā, IKT sistēmas izbūve ēkas 3. un 4. stāvā, kā arī elektroapgādes sistēmas atjaunošana, jaunas ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēmas izbūve un balss apziņošanas sistēmas izbūve. Ventspils 4. vidusskolā remonts veikts 5 mācību kabinetos ēkas 3. stāvā. Savukārt Ventspils 6. vidusskolā veikts 8 mācību kabinetu remonts ēkas 3. stāvā.  Tāpat projekta 4. kārtas ietvaros Ventspils Pārventas pamatskolai, Ventspils 2. pamatskolai un Ventspils 2.vidusskolai iegādāti soli, krēsli, galdi un korpusu mēbeles – kopā 1892 mēbeļu vienības, kā arī 21 projektors.

2019. gads

2019. gadā projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros veikti būvdarbi vairākās pilsētas izglītības iestādēs. Ventspils Pārventas pamatskolā veikts divu zēnu mājturības (kokapstrādes un metālapstrādes) kabinetu remonts skolas cokolstāvā, IKT infrastruktūras izbūve skolas 2. stāvā, kā arī mēbeļu iegāde. Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā veikts bibliotēkas sienas remonts, izremontēts fizikas kabinets, meiteņu mājturības kabinets, izbūvētas divas garderobes pie skolas centrālās ieejas un divas metodiskā dienesta telpas, kā arī vēl viens ķīmijas kabinets. Skolas vēsturiskajai ēkai veikta cokola sanācija un horizontālās hidroizolācijas atjaunošana. Tāpat izbūvēta IKT infrastruktūra ķīmijas un konferenču telpās skolas 1. stāvā un veikta mēbeļu iegāde. Ventspils 2. vidusskolā veikts astoņu mācību kabinetu remonts, skolas 1. un 2. stāvā veikta elektroapgādes sistēmas atjaunošana, ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēmas izbūve, kā arī balss apziņošanas sistēmas izbūve, veikta aktu zāles vēdināšanas sistēmas uzlabošana un telpas kosmētiskais remonts, kā arī izbūvēta IKT infrastruktūra skolas cokolstāvā, 1. un 2. stāvā un veikta mēbeļu iegāde. Ventspils 4. vidusskolā veikta IKT infrastruktūras izbūve skolas 3. stāvā un mēbeļu iegāde. Savukārt Ventspils 6. vidusskolā izremontēti divi informātikas kabineti un mūzikas kabinets skolas 2. stāvā, kā arī angļu valodas un vēstures kabineti skolas 3. stāvā, veikta elektroapgādes sistēmas atjaunošana, kā arī ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas un balss apziņošanas sistēmu izbūve skolas 3. stāvā. Tāpat veikta IKT infrastruktūras izbūve skolas 3. stāvā un mēbeļu iegāde.

2018. gads

2018. gadā projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros izremontēja telpas Ventspils 1.pamatskolā, Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspils 2.vidusskolā, Ventspils 4.vidusskolā un Ventspils 6.vidusskolā.

Ventspils 1.pamatskolā notika remontdarbi 8 mācību klasēs, izbūvēja IKT infrastruktūru visā skolā, kā arī atjaunoja elektroapgādes sistēmu un izbūvēja ugunsgrēka automātiskā atklāšanas sistēmu izremontētajās mācību klasēs.

 

Ventspils Pārventas pamatskolā notika remontdarbi 3 mācību klasēs skolas 1.stāvā, izbūvēja IKT infrastruktūru skolas cokolstāvā un 1.stāvā.

 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā atjaunoja un pārbūvēja 7 mācību klases. Ēkas piebūvē atjaunoja elektroapgādes sistēmu un izbūvēja ugunsgrēka automātisko atklāšanas un apziņošanas sistēmu, savukārt visā skolas ēkā – balss apziņošanas sistēmu. Visā skolā tika pabeigta arī IKT infrastruktūras izbūve, nodrošinot bezvada internetu.

 

Savukārt Ventspils 2.vidusskolā kapitāli tiek atjaunota skolas sporta zāle un tās palīgtelpas. Jaunajā sporta zālē uzstādīs arī jaunu aprīkojumu – florbola vārtus, basketbola grozu, volejbola laukuma komplektu un citu inventāru sporta nodarbību nodrošināšanai. Kā arī sporta zālē tiks izbūvēta ugunsgrēka automātiskās atklāšanas sistēma.

 

 

Ventspils 4.vidusskolā notika remontdarbi 8 mācību klasēs un izbūvēja IKT infrastruktūru skolas 2.stāvā.

 

Ventspils 6.vidusskolas notika remontdarbi 7 mācību klasēs 2.stāvā, bibliotēkā un lasītavā, kā arī izbūvēja IKT infrastruktūru, atjaunoja elektroapgādes sistēmu un izbūvēja ugunsgrēka automātiskās atklāšanas sistēmu un balss izziņošanas sistēmu.

 

2017. gads

2017. gadā Ventspilī sāka realizēt “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, līdz pat 2020. gadam paredzot ievērojamus infrastruktūras uzlabojumus astoņās Ventspils skolās.

Atsākoties 2017./2018. mācību gadam, skolēni un skolotāji jau varēja mācīties jaunās, labiekārtotās telpās.

Ventspils 3.vidusskolā atjaunoja 16 mācību telpas, pabeidza bezvada interneta izbūvi, atjaunoja elektrosadalni ēkas cokolstāvā un izbūvēja automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēmu.

Ventspils 4.vidusskolas 1.stāvā atjaunoja 4 mācību telpas un veica bezvadu interneta izbūvi.

Savukārt Ventspils 6.vidusskolas 1.stāvā atjaunoja 6 mācību telpas, veica bezvadu interneta izbūve, atjaunoja elektroapgādes sistēmu, izbūvēja automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā arī automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu skolas 1.stāvā.

no images were found

19.decembrī Ventspils pilsētas domē svinīgi tika parakstīts būvdarbu līgums par sporta zāles un tās palīgtelpu remontu Ventspils 2.vidusskolā. Būvdarbus veic būvfirma SIA “Venttermo”.

Ventspils 2.vidusskolas sporta zālē atjaunos grīdas segumu un sienas, veiks logu un durvju maiņu, izbūvēs piespiedu vēdināšanas sistēmu, atjaunos siltummezglu, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, kā arī izbūvēs ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmu. Tāpat tiks uzstādīts arī jauns aprīkojums – florbola un handbola vārti, basketbola grozs ar regulējamu augstumu, volejbola laukuma komplekts, vingrošanas soli, buki un siena, kā arī pievilkšanās stieņi un kāpšanas virves.