Ance

/Ance

About Ance

This author has not yet filled in any details.
So far Ance has created 1460 blog entries.

Iespēja atbalstīt skolas akcijā “Draudzīgais aicinājums”

Starptautiskajā izglītības dienā izsludināmikgadējo akciju “Draudzīgais aicinājums”. Līdz pat 28. februārim Ventspils Izglītības pārvalde aicina pievienoties akcijai un dāvināt Ventspils izglītības iestādēm grāmatas. Draudzīgā aicinājuma tradīciju 1935. gada 28. janvārī aizsāka Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, dāvinot savai bijušajai skolai grāmatas un aicinot pievienoties arī citus. Aicinām absolventus, gan arī citus iedzīvotājus atcerēties par skolām un arī bērnudārziem, un uzdāvināt noderīgu grāmatu vai izglītojošu galda spēli. Ne vienmēr grāmatai jābūt pilnīgi jaunai, bet šo akciju nevajadzētu uztvert kā iespēju iztīrīt mājas grāmatu plauktus no sev nevajadzīgām grāmatām. Katram dāvinājumam paredzēta arī īpaša uzlīme, kas jaunos lasītājus informēs, ka grāmata saņemta “Draudzīgā aicinājuma” akcijas ietvaros. Ventspils pašvaldība 2023. gada budžetā mācību literatūras iegādei skolās ir paredzējusi 24 000 eiro, tamdēļ skolas ar nepieciešamajām mācību grāmatām ir nodrošinātas. Ar akcijas palīdzību skolu bibliotēkas ir iespējams papildināt un bagātināt ar cita veida noderīgām grāmatām, t.sk. enciklopēdijām, uzziņu literatūru u.tml. 24.01.2023.

By |janvāris 24th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Iespēja atbalstīt skolas akcijā “Draudzīgais aicinājums”

Plaši pieejama izglītība ir miera un attīstības atslēga

24. janvāri ANO ir noteikusi kā Starptautisko izglītības dienu. Izglītība ir nozīmīga cilvēktiesību sastāvdaļa. Izglītība ir miera un attīstības atslēga. Bez iekļaujošas un visiem pieejamas izglītības mēs nespēsim nedz pārraut nabadzības cilpu, nedz sasniegt dzimumu līdztiesību un citus sabiedrībai nozīmīgus mērķus. 2023. gada Starptautiskās izglītības dienas tēma ir “Ieguldīt cilvēkos, prioritizēt izglītību”, lai paātrinātu tempu, kādā pasaule virzās uz ANO Ilgstspējīgās attīstības mērķu sasniegšanu. ANO īpaši šo dienu veltījusi sievietēm Afganistānā, kurām ir liegta pieeja izglītībai. Kopš 2022. gada rudens Ventspils ir UNESCO Globālā Izglītības pilsētu tīkla dalībniece un ar savu piemēru rāda citiem par paveikto izglītības jomā un par iespējām mācīties visiem un visā mūža garumā. Ventspili kā izglītības pilsētu raksturo iespējas iegūt visu līmeņu izglītību, sākot no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai, kā arī plašais piedāvājums iedzīvotājiem turpināt pilnveidoties dažādās mūžizglītības programmās. Lielu uzmanību, it īpaši pēdējos gados, pievēršam iekļaujošajai izglītībai – skolās integrējam gan dažādu speciālo izglītības programmu skolēnus, gan romu bērnus, gan tagad arī ukraiņu bērnus. Ventspilī izglītības joma ir ne tikai formālā izglītība, bet tā ar plašajām bibliotēku, muzeju, Mākslas skolas, Mūzikas vidusskolas izglītojošajām aktivitātēm caurvij kultūras un mākslas nozari. Uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā nozīmīga loma ir nepieciešamo speciālistu sagatavošanai Ventspils Augstskolā un Ventspils Tehnikumā, kā arī piedāvātajām pārkvalifikācijas programmām. Arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ir integrēta izglītībā, iesaistot ventspilniekus digitālajās apmācībās jau no mazotnes. 2022. gadā durvis vēris zinātnes centrs “VIZIUM” un Digitālās transformācijas centrs, kas sniegs iespēju iedzīvotājiem apgūt profesionālas zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū. Sveicam Starptautiskajā izglītības dienā! 24.01.2023.

By |janvāris 24th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Plaši pieejama izglītība ir miera un attīstības atslēga

Izmaiņas darba organizācijā saistībā ar siltumtrases avārijas remontdarbiem Raiņa ielā

2023. gada 23. janvārī (visu dienu) un 24. janvārī līdz plkst. 13:00 Izglītības pārvalde strādās attālināti. Saziņai lūdzam izmantot e-pastu vai tālruni. Izglītības pārvaldes darbinieku kontaktinformācija

By |janvāris 20th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Izmaiņas darba organizācijā saistībā ar siltumtrases avārijas remontdarbiem Raiņa ielā

Precizēti saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai Ventspils skolu 1. klasēs

Ceturtdien, 29. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome veica grozījumus saistošajos noteikumos par bērna reģistrāciju 1. klasē Ventspils valstspilsētas skolās. Ar grozījumiem tiek papildināta noteiktā pieteikumu izskatīšanas prioritārā secība, papildinot to ar iespēju pieteikt noteikumu kritērijiem atbilstošu Ventspils ārstu bērnus. Noteikumi papildināti, paredzot iespēju īpašos gadījumos 1.klases pretendentu sarakstā ārpus kārtas iekļaut bērnu bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kā arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu atbalsta personāla un pedagoga, kurš ir uzaicināts nodibināt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi Ventspils valstspilsētā noteiktajos prioritārajos mācību priekšmetos, bērnu. Ārpus kārtas sarakstā varēs iekļaut arī uzaicināto ārstu bērnus. Šādi noteikumu grozījumi paredzēti, lai sniegtu priekšrocības bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un lai nodrošinātu Ventspils valstspilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam rīcības virzienu “Kvalitatīva veselības aprūpe” un “Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārēja un interešu izglītība” noteiktos uzdevumus, veicot atbalsta pasākumus kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai un piesaistītu augsti kvalificētus pedagogus un atbalsta personālu. Pieteikšanās bērnu uzņemšanai 1. klasē 2023./2024. mācību gadam sāksies 2023. gada 3. aprīlī un tiks organizēta trīs posmos atbilstoši noteiktajiem prioritārajiem kritērijiem. Pieteikumus būs iespējams iesniegt gan elektroniski vietnē 1klase.ventspils.lv, gan klātienē Izglītības pārvaldē. Pirms tam vecākiem būs iespēja piedalīties informācijas pasākumos, kuros varēs iepazīties ar Ventspils skolu piedāvājumiem. 13.01.2023.

By |janvāris 13th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Precizēti saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai Ventspils skolu 1. klasēs

VIZIUM katru sestdienu un svētdienu notiks mazo pētnieku darbnīcas

Lielu atsaucību guvušas VIZIUM Mazo pētnieku darbnīcas, kuru ietvaros bērniem ir iespēja rotaļāties zinātnes centra pirmsskolas vecuma galerijā un radoši darboties kopā ar pasniedzējiem. Nodarbības turpināsies arī jaunajā gadā, katru sestdienu un svētdienu, sākot ar 7. janvāri. Lai mazajiem ķipariem padarītu sestdienu un svētdienu rītus jautrākus, kā arī sniegtu atelpas brīdi vecākiem, VIZIUM piedāvā lielisku laika pavadīšanas iespēju pirmsskolas vecuma bērniem. Darbnīcas ir paredzētas bērniem vecumā no 4 līdz 6 gadiem. Nodarbībās tiek piedāvāta iespēja smaidīgo un draudzīgo zinātnes centra pasniedzēju pavadībā caur rotaļām, spēlēm un dažādām jautrām aktivitātēm ne tikai jautri pavadīt laiku, bet arī iemācīties jaunas prasmes. Mazajiem darbnīcu apmeklētājiem būs sarūpētas dažādas interesantas, izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes, kā arī iespēja apgūt skaitļus un burtus ar jautro Bee-Bot bitīšu robotiņiem! Darbnīcas norisinās tikai latviešu valodā. Uz darbnīcām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās: www.adre.se/maziepetnieki. Pieteikšanās anketa uz konkrēto nedēļas nogali tiks atvērta katru pirmdienu. Mazo pētnieku nodarbībās notiek katru sestdienu un svētdienu no plkst. 10:00 līdz 12:00 zinātnes centrā VIZIUM, Mazo pētnieku galerijā. Maksa par vienu nodarbību ir 5 EUR. 06.01.2023.

Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs aicina 8. – 12. klašu skolēnus uz bezmaksas nodarbībām

Ventspils zinātnes centrs VIZIUM aicina ikvienu 8. – 12. klašu skolēnu apmeklēt Jauno dabaszinātņu pētnieku centra nodarbības, kurās būs iespēja uzzināt par dzīvības iespējamību Saules sistēmā, “tauriņu efektu”, elektronisko ierīču izstrādes procesu, sākot no idejas līdz prototipam, un dažādām citām interesantām tēmām STEM un IT jomās, kā arī tikties ar iedvesmojošiem zinātniekiem. Pirmā nodarbība jau 11. janvārī! Nodarbības ir bezmaksas un norisinās katru trešdienu plkst. 17.00 – 19.00. Nodarbību grafiks: “Mazie zaļie cilvēciņi” 11. janvārī plkst. 17.00: Nodarbībā būs iespēja uzzināt par dzīvības iespējamību Saules sistēmā tādās vietās, kā uz Marsa, Jupitera pavadoņa Eiropas, Saturna pavadoņiem Encelādas un Titāna, kā arī par mūsdienu cilvēka izcelšanos, neandertāliešiem, denisoviešiem u.c. Netiešās arheoloģiskās liecības par iespējamiem kontaktiem ar ārpuszemes dzīvības formām. Tiks apskatītas dīvainās ģeoloģiskās struktūras uz Marsa, piemēram,  piramīdas, Marsa “seja”, Rozvelas leģenda un citi līdz galam neizzināti gadījumi. “Haoss un kārtība Visumā” 18. janvārī plkst. 17.00: Nodarbībā tiks apskatīti neregulāri objekti medicīnā, botānikā, zooloģijā, ģeoloģijā un citās dabas zinātņu jomās, kā arī piemēri, kā modelēt asinsvadu sistēmas, dārzeņus, kalnus un upju noteces. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt par “tauriņa efektu”, haotiskiem procesiem, kā Mēness kustība, degšanas procesi un citi, kā tos izprast, formalizēt un izmantot. Nodarbībā neiztiks arī bez matemātikas pasaules - skolēniem būs iespēja uzzināt par Mandelbrota kopu. “Elektronikas inženierija” 25. janvārī plkst. 17.00: Nodarbībā tiks sniegts ieskats par to, kas ir elektronikas inženieris un kāda ir inženiera galvenie uzdevumi jaunu produktu izstrādē. Tiks sniegts vispārīgs ieskats, kā tiek izstrādātas elektroniskas ierīces, sākot no idejas līdz prototipam. Nodarbības vadīs Dr.habil.phys. Juris Žagars un Mg.sc.ing. Jānis Šate. Juris Žagars ir Asociētais viesprofesors Ventspils Augstskolā. Savas dzīves laikā piedalījies dažādos ar zinātni saistītos pasākumos. Žagara izstrādātos un vadītos studiju kursus studenti atzinuši par pozitīviem un interesantiem, tāpat studenti augstu vērtē pasniedzēja [...]

By |janvāris 6th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs aicina 8. – 12. klašu skolēnus uz bezmaksas nodarbībām

Skatāma Ventspils skolēnu radīto zīmējumu izstāde

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” norēķinu kases telpā Pils ielā 12 apskatāma Ventspils skolēnu zīmējumu konkursam «Dabas vērtība = mūžīga!?» iesniegto darbu izstāde – krāsains un radošs stāstījums par dabas bagātībām un centieniem tās saglabāt mūžīgi. Arī šogad PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” aicināja Ventspils vispārizglītojošo izglītības iestāžu, kā arī Ventspils Mākslas skolas un Ventspils Jaunrades nama audzēkņus piedalīties zīmējumu konkursā «Dabas vērtība = mūžīga!?», radošajos darbos atspoguļojot dabas bagātības, to nozīmi un paužot idejas, kā tās saglabāt nākamajām paaudzēm. Kopumā konkursam tika iesniegti 175 zīmējumi, kurus vērtēja speciāli izveidota žūrijas komisija. Turpinot tradīciju, konkursa noslēgumā tapis ne tikai PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” jaunā 2023. gada sienas pārliekamais kalendārs, kurā tapuši iekļauti žūrijas vērtējumā 52 interesantākie, radošākie un veiksmīgākie darbi, bet pirmo reizi arī konkursam iesniegto, Ventspils bērnu un jauniešu radīto zīmējumu, izstāde, kas apskatāma uzņēmuma norēķinu kases telpā Pils ielā 12. Izstādē eksponēta daļa konkursam iesniegto darbu, un tos aicināti apskatīt gan PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” klienti, gan arī ikviens cits interesents. Jāpiemin, ka PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” veidotais nākamā 2023. gada kalendārs ar Ventspils skolēnu zīmējumiem ir jau pēc kārtas sestais. Kā ierasts, kalendāru dāvanā saņem ne tikai konkursā pārstāvētās izglītības iestādes un kalendārā redzamo zīmējumu autori, bet kā pārsteigumu arī daļa «Ventspils labiekārtošanas kombināta» klientu. PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pateicas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu, un vēl radošu, veiksmīgu un “zaļiem” darbiem bagātu 2023. gadu! 02.01.2023.

Precizēti saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs

Ceturtdien, 29. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome veica grozījumus saistošajos noteikumos, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Saistībā ar izmaiņām pašvaldības un Izglītības pārvaldes nosaukumā, ar grozījumiem tiek veikti terminoloģiski precizējumi. Tāpat tiks nodrošināta saistošo noteikumu atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikumam. Grozījumos ietverti arī Latvijas Republikas tiesībsarga atzinumā ietvertie ieteikumi. Ventspilī darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes un, uzsākot 2022./2023. mācību gadu, tajās kopumā mācās 1 656 audzēkņi, nodrošinot ar vietām bērnus jau no 1,5 gadu vecuma. Reģistrācija uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēm notiek centralizēti portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē Ventspils Izglītības pārvaldē. 02.01.2023.

By |janvāris 2nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Precizēti saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs

Apstiprināta rīcības programma cilvēkresursu piesaistei Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Ceturtdien, 29. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt rīcības programmu cilvēkresursu piesaistei Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2023. - 2025.gadam. Programmas mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt Ventspils izglītības iestādes ar augsti kvalificētiem pedagogiem. Šobrīd pašvaldības izglītības iestādēs Ventspilī strādā 684 pedagogu, t.sk. pirmsskolas iestādēs 248 pedagogi, skolās 349 pedagogi, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 87 pedagogi. 2022. gada novembrī vakantas bija 22 pedagoģiskās slodzes jeb 3% procenti no nepieciešamo slodžu skaita. Vakances bija 13 izglītības iestādēs 19 dažādos mācību priekšmetos. Pedagogu trūkums palielina darba slodzi profesijā palikušajiem, proti, 64% skolotāju skolās ir nodarbināti vairāk par 1 slodzi. Lielās pedagogu slodzes rada izdegšanas risku, kā arī neveicina darba kvalitāti. Jāpiemin, ka 11% pedagogu darba slodze ir mazāka par pusslodzi, kas skaidrojams, ka darbs šiem pedagogiem skolās nav pamatdarbs. Zems ir pedagogu īpatsvars vecumā līdz 40 gadiem, kas ilgtermiņā palielinās pedagogu trūkumu. Skolās lielākā daļa pedagogu ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem, kas rada riskus nodrošināt laicīgu skolotāju paaudzes atjaunošanos. Pēc skolu direktoru aptaujas datiem tuvāko 3 mācību gadu laikā pensionēties varētu 24 pedagogi, tādēļ  jāvērš uzmanība  jaunu pedagogu piesaistei. Pedagogu trūkums nav vērojams tikai Ventspilī, bet visā Latvijā. Pēc Latvijas Pašvaldību savienības apkopotās informācijas 2021. gada nogalē Latvijas skolās trūka 1 330 pedagogu. Pedagogu deficīts Latvijas skolās ar katru gadu top jūtamāks – darba attiecības pārtrauc liels skaits gados vecāko skolotāju, bet atrast vietā jaunus kļūst arvien grūtāk. Patlaban šī tendence pastiprinās, summējoties vairākiem nelabvēlīgiem apstākļiem – atalgojuma nepietiekamībai, pandēmijas laika epidemioloģiskajām prasībām, tostarp vakcinācijai, attālinātajam mācību procesam, kā arī jaunā mācību satura ieviešanai un pieaugošam tehnoloģiju pielietojumam izglītības procesā, kas nereti par aiziešanu no skolotāja darba liek izšķirties tieši vecākā gadagājuma pedagogiem. Lai  ilgtermiņā Ventspils izglītības iestādes nodrošinātu ar profesionāliem un augsti motivētiem pedagogiem, [...]

By |decembris 30th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprināta rīcības programma cilvēkresursu piesaistei Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Precizēti saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai Ventspils skolu 1. klasēs

Ceturtdien, 29. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome veica grozījumus saistošajos noteikumos par bērna reģistrāciju 1. klasē Ventspils valstspilsētas skolās. Ar grozījumiem tiek papildināta noteiktā pieteikumu izskatīšanas prioritārā secība, papildinot to ar iespēju pieteikt noteikumu kritērijiem atbilstošu Ventspils ārstu bērnus. Noteikumi papildināti, paredzot iespēju īpašos gadījumos 1.klases pretendentu sarakstā ārpus kārtas iekļaut bērnu bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kā arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu atbalsta personāla un pedagoga, kurš ir uzaicināts nodibināt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi Ventspils valstspilsētā noteiktajos prioritārajos mācību priekšmetos, bērnu. Ārpus kārtas sarakstā varēs iekļaut arī uzaicināto ārstu bērnus. Šādi noteikumu grozījumi paredzēti, lai sniegtu priekšrocības bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un lai nodrošinātu Ventspils valstspilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam rīcības virzienu “Kvalitatīva veselības aprūpe” un “Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārēja un interešu izglītība” noteiktos uzdevumus, veicot atbalsta pasākumus kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai un piesaistītu augsti kvalificētus pedagogus un atbalsta personālu. Pieteikšanās bērnu uzņemšanai 1. klasē 2023./2024. mācību gadam sāksies 2023. gada 3. aprīlī un tiks organizēta trīs posmos atbilstoši noteiktajiem prioritārajiem kritērijiem. Pieteikumus būs iespējams iesniegt gan elektroniski vietnē 1klase.ventspils.lv, gan klātienē Izglītības pārvaldē. Pirms tam vecākiem būs iespēja piedalīties informācijas pasākumos, kuros varēs iepazīties ar Ventspils skolu piedāvājumiem. 30.12.2022.