Ance

/Ance

About Ance

This author has not yet filled in any details.
So far Ance has created 1438 blog entries.

Dažādu jomu profesionāļus aicina kļūt par skolotājiem

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” aicina dažādu jomu profesionāļus ar augstāko izglītību apgūt skolotāja profesiju, reizē strādājot skolā un studējot. Kopš gada sākuma dalībai projektā pieteikušies vairāk kā 700 dažādu jomu profesionāļi no visas Latvijas. Dalībai projektā ir vairāki formālie priekšnosacījumi: līdz 2022. gada jūnijam iegūta augstākā izglītība, vidējā atzīme diplomā vismaz 7 balles, kā arī skolotāja kvalifikācijas neesamība. Kandidātu atlase projektam “Mācītspēks” norisinās divās kārtās. Pirmajā kārtā interesenti aizpilda detalizētu elektronisko anketu, savukārt otrajā kārtā - intervijā ar lomu spēli - parāda savu atbilstību vairākiem kritērijiem, tostarp motivāciju kļūt par skolotāju, orientāciju uz pašizaugsmi, spēju risināt konfliktsituācijas, kā arī orientāciju uzrisinājumu un sadarbību. Topošie skolotāji dalību projektā uzsāks ar intensīvām vasaras mācībām, kam sekos izglītojošas nometnes skolēniem, savukārt 1. septembrī projekta dalībnieki uzsāks darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli mācīsies augstskolā. Visa projekta laikā dalībnieki saņems arī stipendiju. Kopumā projekts “Mācītspēks” dalībniekiem ilgs divus gadus. Pirmā gada laikā dalībnieki vienu dienu nedēļā mācīsies Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Paralēli studijām projekta dalībnieki no pirmdienas līdz ceturtdienai strādās skolā kopā 14 līdz 21 kontaktstundu apmērā, saņemot skolotāja darba algu un skolas mentora atbalstu. Pirmā projekta gada laikā dalībnieki arī strādās profesionālās pilnveides grupās “Iespējamās misijas” kuratoru vadībā. Savukārt projekta otrā gada laikā jaunie skolotāji papildinās savas zināšanas un prasmes nodibinājuma “Iespējamā misija” profesionālās pilnveides izglītības programmā. Jaunie skolotāji varēs izvēlēties vienu no padziļinātajiem mācību virzieniem – pedagoģiju vai pārmaiņu vadību. Paralēli mācībām otrā gada laikā dalībnieki turpinās strādāt skolā četras dienas nedēļā, un reizi nedēļā izglītosies profesionālās pilnveides mācību programmā “Iespējamās misijas” kuratoru vadībā. Otrā gada laikā kuratori klātienē arī vēros jauno skolotāju vadītās mācību stundas, palīdzot tās izvērtēt un sniedzot rekomendācijas to pilnveidei. Kā papildus atbalsts dalībniekiem otrajā [...]

By |marts 17th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Dažādu jomu profesionāļus aicina kļūt par skolotājiem

Ukraiņi iepazīst Ventspils izglītības iespējas

Ceturtdien, 10. martā, Ventspils Izglītības pārvaldes rīkotajā ekskursijā piedalījās 45 ukraiņu bēgļu ģimenes – pārsvarā vecāki ar bērniem. Viņus iepazīstinājām ar Ventspils Jaunrades nama, sporta skolas “Spars” un pilsētas sporta bāžu iespējām. Jaunrades nama direktores Vitas Hermansones vadībā tika izrādītas gan telpas, gan tur notiekošie pulciņi. Viesi noskatījās arī filmu Planetārijā. Īpašu interesi raisīja baleta nodarbības, mūsdienu deju studija, klavierspēles nodarbības. Sporta skolas “Spars” direktore Solvita Pleinica pastāstīja par sporta veidiem, kuros trenējas Ventspils bērni, kā arī parādīja Olimpiskā centra zāles, stadionu. Ukraiņu bērnus un jauniešus plānots iesaistīt gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Pirmsskolas vecuma bērni jau sākuši apmeklēt nodarbības bērnudārza “Eglīte” telpās, kur iekārtota atsevišķa grupiņa un nodrošināts pedagogs ar ukraiņu valodas zināšanām. Savukārt skolēniem no 14. marta uzsāksies mācības – Ventspils 2. pamatskolas, Ventspils 6. vidusskolas un Ventspils 3. pamatskolas telpās. Starp atbraukušajiem ir arī vairāki pedagogi un citi pieaugušie ar augstāko izglītību, kurus iesaistīs mācību procesa nodrošināšanā. Saturīga brīvā laika pavadīšanai un papildu zināšanu un prasmju ieguvei ukraiņu bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties arī Jaunrades nama un sporta skolas “Spars” nodarbībās. Šajā nedēļā tika iepazīta Ventspils Mūzikas vidusskola un vairāki bērni jau iesaistījušies korī. Iepazīšanās bijusi ar Ventspils bibliotēku, savukārt sarunas uzsāktas par Ventspils Augstskolas un Ventspils tehnikuma vides izmantošanu. Pakāpeniski tiek apzinātas arī citas Ventspils iespējas. 10.marta ekskursijas laikā emocionālu saviļņojumu sagādāja ainaviskā Staldzenes stāvkrasta apmeklējums. 11.03.2022.

By |marts 11th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ukraiņi iepazīst Ventspils izglītības iespējas

Tiek īstenots projekts “Ventspils – jauniešiem draudzīga pilsēta”

Ventspils Jauniešu māja šajā gadā īsteno projektu “Ventspils – Jauniešiem draudzīga pilsēta”, kuras ietvaros ir paredzēts izstrādāt kvalitatīvu un ilgtspējīgu atbalsta programmu darbā ar jaunatni, apzinot un analizējot jauniešu vajadzības, kā arī stiprinot jauniešu līdzdalības mehānismu un starpinstitūciju sadarbību. Projekta ietvaros tiks veikta esošās situācijas apzināšana par Ventspils jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tai skaitā jauniešu ar ierobežotām iespējām vajadzību izpēte. Tāpat tiks organizētas vairākas jauniešu līdzdalības mehānisma stiprināšana aktivitātes. Viens no dinamiskākajiem pasākumiem iecerēts “Ideju hakatons”, kurā jaunieši kopā ar ekspertiem un mentoriem varēs attīstīs savas idejas un ierosinājumus, kā pilnveidot pilsētvidi jauniešu vajadzībām. Sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Jaunatnes lietu komisiju un aktīvajiem skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem tiks veidotas fokusa grupas, kas veicinās starpinstitūciju sadarbību un jauniešu iesaisti pašvaldības un sabiedrības norisēs. Arī jauniešiem ļoti aktuālajai karjeras tēmai tiks veltīts video sarunu cikls ar nosaukumu “Ko tālāk?”. Šādās video sarunās piedalīsies trīs cilvēki – profesijā ieinteresētais skolēns, šīs profesijas students un profesijas pārstāvis. Papildus sarunām jauniešiem tiks piedāvāta iespēja kopā ar amata lietpratēju apgūt jaunas prasmes, praktiski piedaloties meistarklasēs. Šis projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu. 11.03.2022.

By |marts 11th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Tiek īstenots projekts “Ventspils – jauniešiem draudzīga pilsēta”

Topošo 1. klašu skolēnu vecākiem notiks virtuālās tikšanās ar skolām

Tuvojoties bērnu reģistrācijas uzsākšanai skolu 1. klasēm, no š.g. 15. līdz 17. martam notiks tiešsaistes tikšanās, lai vecākiem atvieglotu izvēli, kurā no Ventspils skolām pieteikt bērnu. Šo pasākumu laikā topošo pirmklasnieku vecāki varēs satikt skolas direktoru, uzzināt par izglītības iestādes vērtībām, mācību un ārpusklases darba organizēšanu, kā arī iepazīties ar nākamo pirmklasnieku skolotājām. Tikšanās norisināsies Zoom platformā un interesenti sarunai varēs pieslēgties, izmantojot saiti: https://bit.ly/zoom1klases . Katrai skolai paredzēts atsevišķs tikšanās laiks. SkolaNorises laiksVentspils 2. vidusskola15. martā plkst. 17.30Ventspils 3. pamatskola15. martā plkst. 18.15Ventspils Centra sākumskola16. martā plkst. 17.30Ventspils 6. vidusskola16. martā plkst. 18.15Ventspils 2. pamatskola16. martā plkst. 19.00Ventspils 1. pamatskola17. martā plkst. 17.30Ventspils Pārventas pamatskola17. martā plkst. 18.15Ventspils 4. vidusskola17. martā plkst. 19.00 Jau esam informējuši, ka arī šogad bērnu reģistrāciju Ventspils izglītības iestāžu 1. klasēs vecāki varēs veikt attālināti vienotajā elektroniskajā sistēmā. Šogad sistēma uzlabota, atļaujot vecākiem identitāti pieteikumā apliecināt ne vien ar e-parakstu, bet arī ar interneta banku autorizācijas rīku palīdzību. Elektroniskā reģistrēšanās sistēma tika ieviesta jau pagājušajā gadā un to izmantoja 92% pieteikumu iesniedzēju. Sistēmu administrē Izglītības pārvalde, nevis katra izglītības iestāde atsevišķi, kā tas bija agrāk. Tie vecāki, kuriem tomēr nav iespējas pieteikties elektroniski, reģistrēšanās dokumentus varēs noformēt Izglītības pārvaldē, iepriekš piesakot savu vizīti. Pieteikšanās no 1. aprīļa tiks organizēta trīs posmos atbilstoši noteiktajiem prioritārajiem kritērijiem. Ar sīkāku informāciju aicinām iepazīties Izglītības pārvaldes mājaslapā. Elektroniskā sistēma pieteikumu sagatavošanai būs pieejama no 25. marta. Savukārt 28. martā plkst. 17:00 notiks tiešsaistes tikšanās ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, lai katrs rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem vai konsultētos par pieteikumu aizpildīšanu sistēmā. 25.02.2022.

By |marts 10th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Topošo 1. klašu skolēnu vecākiem notiks virtuālās tikšanās ar skolām

Ventspils izglītības iestādēm piesaistīs finansējumu infrastruktūras uzlabošanai

Ceturtdien, 10. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils Izglītības pārvaldes sagatavoto investīciju projektu par finansējuma piesaisti Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkas infrastruktūras uzlabošanai un pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” teritorijas labiekārtojuma pārbūvei. Projekta pieteikumus plānots iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, un atbalsta gadījumā tiks piesaistīts nepieciešamais finansējums, lai 2022. un 2023. gadā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkai varētu veikt koka logu un koka durvju bloku nomaiņu, tādejādi saglabājot unikālo kultūrvēstures mantojumu nākamajām paaudzēm. Savukārt bērnudārzā “Margrietiņa” paredzēts veikt teritorijas labiekārtojuma pārbūvi. Būvdarbos ietverot ārējo inženiertīklu (lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli, apgaismojuma elektrotīkls) un ceļu būvēšanu, pazemē iedziļināta atkritumu konteinera izbūvi, labiekārtošanu, labiekārtojuma elementu (soliņi, atkritumu urnas un veloturētāji) nomaiņu, kas ir funkcionāli saistīti ar izbūvējamo segumu un to uzstādīšanu. Tāpat paredzēta rotaļu nojumju izbūve, saimniecības ēku atjaunošana, rotaļu laukumu izbūve un rotaļu iekārtu uzstādīšana. Īstenojot projektus, izglītības iestādēs, tiks uzlabota mācību un darba vide, kā arī izglītības pakalpojuma kvalitāte un pieejamība. Izglītības pārvaldes rīcībā ir aktuāla Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkas infrastruktūras uzlabošanas tehniskā dokumentācija un aktuāls pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” teritorijas labiekārtojuma pārbūves tehniskais projekts. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem no valsts budžeta šādām investīcijām ir iespēja piesaistīt finansējumu. Kopējās izmaksas Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkas infrastruktūras uzlabošanas būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai plānotas 677 155 EUR apmērā, no tām 553 246 EUR valsts finansējums un 123 909 EUR pašvaldības finansējums. Taču izglītības iestādes “Margrietiņa” teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai kopējās plānotās izmaksas veido 545 900 EUR, no tām 442 510 EUR valsts finansējums un 103 390 EUR pašvaldības finansējums. 10.03.2022.

By |marts 10th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils izglītības iestādēm piesaistīs finansējumu infrastruktūras uzlabošanai

Pirmie ukraiņu bērni uzsāk apmeklēt bērnudārzu

Izglītības pārvalde un tās iestādes aktīvi iesaistījušās, lai palīdzētu tām ģimenēm, kuras kā bēgļi jau ieradušies Ventspilī no karadarbības skartās Ukrainas. Pirmsskolas  vecuma bērni –no šīs nedēļas bērnudārza “Eglīte” telpās ir iekārtota grupiņa, kuru 9. martā sāka apmeklēt pirmie ukraiņu bērni. Šajā grupiņā ir vietas līdz 19 bērniem,nepieciešamības gadījumā “Eglītē” tiks izveidota vēl viena grupiņa 20 bērniem, izmantojot tās telpas, kuras atbrīvoja 2.pamatskolas speciālās izglītības programmas audzēkņi, pārceļoties uz telpām Atpūtas ielā 16.Skolas vecuma bērni – notiek apzināšana, kādās klasēs mācās ukraiņu bērni. Savukārt mācības paredzēts organizēt 2.pamatskolas telpās.Latviešu valodas nodarbības – pēc pašu ukraiņu iniciatīvas šajā nedēļā ir uzsāktas jau pirmās latviešu valodas nodarbības, ko vada Ventspilī dzīvojošie pedagogi ar ukraiņu valodas zināšanām.Pilsētas iespēju iepazīšana – 10.martā notiek ekskursija, lai iepazīstinātu ukraiņus ar Jaunrades nama, kā arī sporta bāžu iespējas. 10.03.2022.

By |marts 10th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Pirmie ukraiņu bērni uzsāk apmeklēt bērnudārzu

Te ir darbs planetārija un observatorijas darbiniekam

Ventspils Jaunrades nams (reģ. Nr. 3251900039, juridiskā adrese Maiznieku iela 11, Ventspils) aicina darbā  mācību procesa organizatoru (planetārija un observatorijas darbinieku) uz nenoteiktu laiku. Prasības pretendentiem: augstākā izglītība, vēlams pedagoģijas, IT vai dabaszinātņu jomā;izpratne par planetārija un observatorijas uzbūvi un darbību, izglītības iestādes darbības un izglītības programmu īstenošanas procesu;vismaz vienas svešvalodas zināšanas darbam nepieciešamajā apjomā;spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar video formatēšanas rīkiem pieredzējuša lietotāja līmenī;labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;precizitāte un augsta atbildības sajūta. Galvenie pienākumi: vadīt planetārija un observatorijas seansus, piedalīties diskusijās, atbildēt uz interesentu jautājumiem;sniegt klientiem informāciju par planetārija un observatorijas sniegtajiem pakalpojumiem, cenrādi un norēķinu kārtību;palīdzēt sagatavot un vadīt mācību nodarbības pirmskolas un vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem balstoties uz planetārija piedāvāto filmu saturu (šeit varbūt vēl pielikt klāt) un balstoties uz Kompetenču pieeju mācību saturam;palīdzēt pie planetārija vizuālā noformējuma darbiem ikdienā, svētkos vai pasākumos;sekot līdzi kārtībai darba telpās. Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV);izglītības dokumentu kopijas;pieteikuma vēstule. Dokumentus iesniegt Ventspils Jaunrades namā, nosūtot pa pastu vai personīgi Maiznieku ielā 11, Ventspilī, LV-3601 darba dienās, iepriekš piesakoties, vai nosūtot elektroniski:  [email protected] .  Uzziņas pa tālruni 636 24128 vai 636 22805. Darba alga 700 EUR mēnesī. Pieteikšanās termiņš 2021. gada 30.marts

Aicinām nozares speciālistus strādāt skolās

Par skolotāju var strādāt arī speciālisti, kas ieguvuši augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un apguvuši vismaz 72 stundu kursu pedagoģijā. Ventspils Izglītības pārvalde aicina atsaukties erudītus cilvēkus, kuri apzinās, ka paralēli savam tiešajam darbam varētu un gribētu strādāt arī skolā, piemēram, vienai klasei mācot, piemēram, matemātiku, inženierzinības, informātiku, latviešu valodu. Bet netrūkst arī pilnas slodzes vakanču, kur speciālistam, apgūstot pedagoģijas kursu, būtu iespēja iegūt pamatdarbu skolā. Pirmajā gadā skolas darbā speciālistam palīdzēs arī mentors. Kāds, iespējams, ir gatavs un izjūt aicinājumu vienu stundu nedēļā 7. klases skolēniem mācīt jauno mācību priekšmetu inženierzinātnes. No vienas puses, tas nav daudz – mācīt priekšmetu tikai vienai klasei, taču, no otras puses, arī piecas mācību stundas skolai, kurā pārējie šī priekšmeta pedagogi ir ļoti noslogoti, ir liels atspaids un ieguvums. Savukārt speciālists iegūs iespēju paraudzīties uz skolas dzīvi un mācību procesu no cita skatu punkta, tādējādi bagātinot arī sevi. Apzināmies, ka 72 stundu kursu pedagoģijā individuāli katram būs sarežģīti apgūt. Tamdēļ izsludinām pieteikšanos, lai organizētu mācību grupu interesentiem, kuri pēc tam būtu gatavi vadīt kādu mācību priekšmetu nodarbības Ventspils skolās.  Kursu norise plānota pavasara mēnešos, bet jau no septembra varēs uzsākt darbu skolā. Dalības maksu kursos segs Ventspils Izglītības pārvalde. 2022. gada sākumā ir šādas “mazās” vakances (no 2 līdz 15 kontaktstundām nedēļā) Ventspils skolās: Matemātika – 4 skolāsInženierzinības – 2 skolāsĶīmija – 2 skolāsFizikaSportsDizains un tehnoloģijasInformātika – 2 skolāsLatviešu valoda – 3 skolāsKora diriģentsLoģikaRobotikaGrāmatvedībaTiesībasAngļu valodaVēsture Pilnas slodzes vakances Ventspils skolās: fizikas skolotājsvēstures un sociālo zinību skolotājsspeciālās izglītības skolotājsangļu valodas skolotājsdatorikas skolotājs Interesentus, kuri vēlas strādāt par pilnas vai nepilnas slodzes skolotājiem, lūdzam līdz š.g. 18. martam aizpildīt tiešsaistes pieteikšanās veidlapu: https://bit.ly/72hkursi 25.02.2022.

Ukrainas bēgļiem nodrošinās palīdzību izglītības jomā

Ventspils Izglītības pārvalde un tās iestādes ir sākušas apzināt iespējas, kā palīdzēt tām ģimenēm, kuras kā bēgļi ieradīsies Ventspilī no karadarbības skartās Ukrainas. Uzmanības centrā ir bērni, kuriem jānodrošina izglītošanās iespējas emocionāli labvēlīgos apstākļos. Plānota pirmsskolas grupiņas atvēršana. Šobrīd apzinātas iespējamās telpas un tiek apzināti citi pieejamie nepieciešamie resursi – gultiņas, mēbeles un cits inventārs telpu iekārtošanai. Savukārt skolas vecuma bērniem – telpas mācībām. Valsts līmenī ir plānota sadarbība ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu, kura centralizēti nodrošinātu attālinātas mācības ukraiņu valodā. Ventspils izglītības iestādēs strādā seši pedagogi un tehniskie darbinieki ar ukraiņu valodas zināšanām, viņu palīdzība noderēs, sazinoties ar bērniem un viņu vecākiem. Tā kā ne visas bēgļu ģimenes Ventspilī no Ukrainas ierodas ar valsts koordinētu atbalstu, bet arī individuāli un uzturas pie radiem vai paziņām, tad aicinām pieteikties Ventspils Izglītības pārvaldē, lai saņemtu palīdzību izglītības jomā. Kontaktinformācija: vecākais izglītības darba speciālists Juris Šauriņš, tālr. 63601226, e-pasts: [email protected] 04.03.2022.

By |marts 5th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ukrainas bēgļiem nodrošinās palīdzību izglītības jomā

Esiet pazīstami – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola!

Ventspils Amatu māja aicina iepazīt saistošas profesijas skolas pagājušā mācību gada audzēkņu kvalifikācijas darbu izstādē, Skolas ielā 3. “Mēs nevaram pateikt, kas ir labāk - izvēlēties mācīties par mūziķi, mākslinieku vai dizaineru. Tas ir virziens, ko izvēlies Tu, lai radītu mūziku, telpu un lietas, uz kurām skatoties, vairums cilvēku nesaprot, kā to vispār var radīt un kas par putniem viņiem galvā. Nameja gredzenu labs pratējs var izkalt apmēram stundas laikā. Bēthovena "Elīzei" ikviens var nospēlēt pēc pāris gadiem. Runa ir par ko citu. Par brīvās domas lidojumu. Tas vieno gan mūziķi, gan mākslinieku. Šajā gadījumā - mūsu jauniešus, kuri lepojas ar priekšrocību būt savādākiem. Ja jūti sevī to pašu - Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ir vieta Tev,” ar šādu moto Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola iepazīstina ar pagājušā mācību gada audzēkņu kvalifikācijas darbiem un aicina iestāties leģendām apvītā un radošu izpausmju bagātā skolā. Ventspils Amatu mājā līdz 15. martam iespējams skatīt visu 51 mākslas un dizaina programmu absolventu kvalifikācijas darbu vizualizācijas un 18 mūzikas programmu absolventu koncertprogrammu videoierakstus, kā arī iepazīt informāciju par absolventiem un pilna apjoma kvalifikācijas darbu vizuālos, audio un citus informatīvos materiālus. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai šis gads ir saistīts ar nozīmīgu jubileju atzīmēšanu. Leģendārajai Melngaiļskolai šogad aprit 100 gadi, bet mākslas vidusskolai pērn - 95 gadu jubileja. LMMDV aicina apgūt mūzikas un mākslas izglītību – uzņemšana sākas jau martā! PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola laika posmā no 14. marta līdz 1. aprīlim organizē audzēkņu uzņemšanu 2022./2023. mācību gadam. Pievienoties skolai aicinām visus jaunos un radošos jauniešus, kuriem ir tuva mūzika un māksla. Papildu informācija: ŠEIT

By |marts 5th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Esiet pazīstami – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola!