Pirmskolas izglītības aktuālā informācija

/Pirmskolas izglītības aktuālā informācija

Notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam

Šodien, 23.aprīlī  notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam 2024.gada 28. martā Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu nodot izstrādāto  Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam publiskajai apspriešanai, kas ilgst no 2024. gada 8. aprīļa līdz 7. maijam. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli un veicinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, publiskās apspriešanas ietvaros Izglītības pārvalde aicina iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriedi, kas  notiks šodien, 23.aprīlī plkst. 17.30 tiešsaistē  Zoom platformā (saite ŠEIT). Iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama. Sabiedriskās apspriedes laikā pašvaldības speciālisti interesentus iepazīstinās ar izstrādātās stratēģijas 1.redakciju, kā arī atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Ar Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv ŠEIT un portālā geolatvija.lv. Savukārt, dokuments drukātā formātā ir pieejams Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, (1. stāvā pie dežuranta) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Izglītības pārvalde”, Raiņa ielā 10, Ventspilī, (2. stāvā) iestāžu darba laikā. 23.04.2024.

By |aprīlis 23rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam

Ventspils pedagogiem pasniegtas Gada balvas izglītībā

Ceturtdien, 18. aprīlī, notika pasākums “Gada balva izglītībā – 2023”, lai godinātu Ventspils izglītības iestāžu skolotājus, sveiktu tos septiņās nominācijās un pasniegtu pateicības par mūža ieguldījumu. Šogad “Gada balvai izglītībā” tika pieteikti 56 pedagogi no Ventspils vispārējām izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm, Jaunrades nama, Mākslas skolas, Sporta skolas “Spars”, Ventspils Digitālā centra, Ventspils Tehnikuma, Ventspils Mūzikas vidusskolas un  Ventspils Augstskolas. Pieteikumus vērtēja Ventspils valstspilsētas pašvaldības veidota komisija. Uz nomināciju “Gada Skolotājs STEM priekšmetos” varēja pretendēt matemātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, inženierzinātņu, dizaina un tehnoloģiju, datorikas, programmēšanas mācību priekšmetu pedagogi. Galveno balvu šajā nominācijā ieguva Vairis Caune (Ventspils Augstskola), bet otrā līmeņa balvas saņēma Aiva Belte (Ventspils 4.vidusskola) un Ieva Kārkliņa (Ventspils Digitālais centrs). Uz nomināciju “Gada Skolotājs kultūrizglītībā un valodniecībā” varēja pretendēt latviešu valodas, literatūras, svešvalodu, mūzikas, vizuālās mākslas un teātra mākslas mācību priekšmetu pedagogi, kā arī koru, mūzikas ansambļu un deju kolektīvu vadītāji. Galveno balvu ieguva Odarka Kukite (Ventspils Tehnikums). Balvas saņēma arī Ilva Freiberga (Ventspils Centra sākumskola) un Iveta Rubene (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija). Uz nomināciju “Gada Skolotājs – veselīga dzīves veida, zaļās domāšanas veicinātājs” varēja pretendēt sporta pedagogi vai sporta treneri par radošu progresīvu un attīstošu izglītības procesa nodrošināšanu sporta un veselības jomā, un citi pedagogi par veselības veicinošu un vides aktivitāšu īstenošanu. Šajā nominācija galveno balvu ieguva Ģirts Zaķis (Ventspils 6. vidusskola), un balvas saņēma arī Rūta Šauberga (Ventspils sporta skola “Spars”) un Dina Freimane (Ventspils PII “Varavīksne”). Uz nomināciju “Gada Skolotājs – atbalsta sniedzējs un pilsoniskās līdzdalības veicinātājs” varēja pretendēt ikviens pedagogs, kurš sniedzis atbalstu izglītojamajiem izglītības ieguvē un personības izaugsmes veicināšanā, audzināšanas darbā, karjeras izglītībā, talantu atklāšanā un iekļaujošajā izglītībā, kā arī veicinājis izglītojamo iesaisti dažādos projektos un konkursos. Galveno balvu ieguva Zane Piusa (Ventspils Pārventas pamatskola), un balvas saņēma arī Gunita Pole (Ventspils PII “Bitīte”) [...]

By |aprīlis 19th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils pedagogiem pasniegtas Gada balvas izglītībā

Bērnudārzu “Vāverīte” un “Eglīte” vadītājas dodas pelnītā atpūtā

Ceturtdien, 18. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu  atbrīvot Andu Brūkli no pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas amata un Ināru Nagli no pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” vadītājas amata. Šādu lēmumu dome pieņēma, pamatojoties uz minēto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju iesniegumiem ar mērķi doties pensijā. Abām vadītājām pēdējā darba diena noteikta 2024. gada 31. maijs. Anda Brūkle pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte” vadījusi kopš 1996.gada. Bērnudārzā  “Vāverīte” tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, un tas ir pastāvīgi uzrādījis labus rezultātus audzēkņu sagatavošanā pamatizglītības uzsākšanai.  2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē vairāk nekā 200 audzēkņi. Šobrīd norit darbs pie jauna pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja atlases.  Plānots, ka jaunais iestādes vadītājs darbu uzsāks šā gada jūnijā. Ināra Nagle pirmsskolas izglītības iestādi “Eglīte” vadījusi kopš 2001.gada. Savukārt, bērnudārzā “Eglīte” tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 170 audzēkņi. Turklāt, lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem,  bērnudārzā “Eglīte” 2022.gada aprīlī tika atvērtas divas grupiņas 44 ukraiņu bērniem, kas darbojās līdz 2023.gada 31.augustam. No 2023.gada 1.septembra ukraiņu civiliedzīvotāju bērni tika integrēti citās grupās.  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pateicas Andai Brūklei un Inārai Naglei par ieguldīto darbu, vadot un attīstot pirmsskolas izglītības iestādes vairāk nekā 20 gadus! Šobrīd norit darbs pie jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu “Vāverīte” un “Eglīte” vadītāju atlases.  Plānots, ka jaunie iestāžu vadītāji darbu uzsāks šā gada jūnijā. 19.04.2024.

By |aprīlis 19th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Bērnudārzu “Vāverīte” un “Eglīte” vadītājas dodas pelnītā atpūtā

Godinās Ventspils pedagogus

Ceturtdien, 18. aprīlī, plkst. 18:00 koncertzālē “Latvija” notiks Ventspils pedagogu godināšanas ceremonija “Ventspils Gada balva izglītībā – 2023”. Pedagogi tiks sveikti 7 nominācijās, piešķirot titulus “Gada skolotājs 2023”, kā arī pasniegs pateicības par mūža ieguldījumu. Pasākumā piedalīsies gan apbalvojumam izvirzītie pedagogi, gan viņu kolēģi un citi atbalstītāji. Savukārt ikvienam interesentam būs iespēja pasākumam sekot līdzi interneta tiešraidē Ventspils pilsētas portālā ventspils.lv un arī sociālajā tīklā Facebook – Ventspils Izglītības pārvaldes un Ventspils kontos. Šoreiz “Gada balvai izglītībā” tika pieteikti 56 pedagogi no Ventspils vispārējās izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm, Jaunrades nama, Mākslas skolas, Sporta skolas “Spars”, Ventspils Digitālā centra, Ventspils Tehnikuma, Ventspils Mūzikas vidusskolas un Ventspils Augstskolas: Aiga Bādere (Ventspils Augstskola)Aiva Belte (Ventspils 4.vidusskola)Alberts Kozlovs (Ventspils Tehnikums)Amanda Sorokina (Ventspils 4.vidusskola)Anda Kaņepe-Feldmane (Ventspils Mākslas skola)Andrejs Jaunzems (Ventspils Augstskola)Andris Grigalis (Ventspils Mūzikas vidusskola)Anita Odorska (Ventspils PII “Zvaigznīte”)Antoņina Kuzņecova (Ventspils PII “Pasaka”)Baiba Millere (Ventspils 4.vidusskola)Dace Štefenberga (Ventspils Augstskola)Diāna Neimane (Ventspils Augstskola)Dina Freimane (Ventspils PII “Varavīksne”)Elīna Plūmiņa (Ventspils PII “Zvaigznīte”)Elmārs Aberfelds (Ventspils Tehnikums)Guna Grīnvalde (Ventspils 1.pamatskola)Gunita Ofkante (Ventspils 4.vidusskola)Gunita Pole (Ventspils PII “Bitīte”)Ģirts Zaķis (Ventspils 6.vidusskola)Ieva Kārkliņa (Ventspils Digitālais centrs)Ieva Spridzāne (Ventspils Mākslas skola)Ilona Landmane (Ventspils PII “Saulīte”)Ilva Freiberga (Ventspils Centra sākumskola)Inese Sorokina (Ventspils Centra sākumskola)Ineta Grosbaha (Ventspils PII “Varavīksne”)Inga Spodiņuka (Ventspils Jaunrades nams)Inta Ozola (Ventspils Augstskola)Iveta Rubene (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija)Jana Radele (Ventspils PII “Vāverīte”)Jekaterina Gorbačova (Ventspils 3.pamatskola)Jeļena Samoilo (Ventspils PII “Pasaka”)Karina Šķirmante (Ventspils Augstskola)Kristīna Paškeviča (Ventspils Tehnikums)Kristīne Karņicka (Ventspils 2.pamatskola)Krists Daubaris (Ventspils Mūzikas vidusskola)Laima Kaņepe (Ventspils PII “Vāverīte”)Laine Klēģere (Ventspils PII “Margrietiņa”)Linda Morica (Ventspils 6.vidusskola)Lita Bērziņa (Ventspils 2.pamatskola)Līga Krūziņa (Ventspils PII “Vāverīte”)Madara Lilienfelde (Ventspils 4.vidusskola)Odarka Kukite (Ventspils Tehnikums)Reinis Krūziņš (Ventspils Mūzikas vidusskola)Rihards Dubra (Ventspils Mūzikas vidusskola)Rūta Šauberga (Sporta skola “Spars”)Sandra Meņģe (Ventspils 2.pamatskola)Sanita Zīlīte (Ventspils PII “Saulīte”)Santa Ludevika (Ventspils PII “Rūķītis”)Sarmīte Pāvelsone (Ventspils 6.vidusskola)Sergejs Somiks (Ventspils Mūzikas [...]

By |aprīlis 16th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Godinās Ventspils pedagogus

Aicina jaunos pedagogus pieteikties projekta “Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās”

PROJEKTA MĒRĶIS: Sniegt Indukcijas gada atbalstu skolotāju sagatavošanas programmu studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā. KĀDI IR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IEGUVUMI?Jaunajam skolotājam ir profesionāls atbalsts un resurss ārpus izglītības iestādes, kur gūt personiskas ierosmes izglītības procesa uzlabošanai. Iespēja paaugstināt jaunā skolotāja ienākumus par 200 eiro. Jaunais skolotājs jūtas atbalstīts un uzklausīts, gan saziņā ar citiem jaunajiem skolotājiem, gan profesionālu kuratoru. Ar darbu apmierināts pedagogs paliek strādāt profesijā. Jauno pedagogu noturības stiprināšana izglītības iestādē. KĀDI IR JAUNO SKOLOTĀJU IEGUVUMI?Dalība profesionālās pilnveides grupās, tiekoties ar kolēģiem un gūstot atbalstu no zinoša kuratora.Individuāls kuratora atbalsts stundu/nodarbību vērošanā, kas palīdzēs profesionāli attīstīties izglītības iestādes vidē. Kompetentu docētāju vadībā pilnveidotas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sadarbībā, klasvadībā un skolvadībā, saņemot apliecību par izvēlētās profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi 120h (3KP) apmērā. Mērķstipendija līdz 200 EUR mēnesī. DALĪBAI PROJEKTĀ NEPIECIEŠAMS:1.pēdējā gada laikā iegūta skolotāja kvalifikācija kādā no 8 studiju programmām, tostarp pirmsskolas skolotājs;2.jaunais skolotājs ir darba attiecībās ar izglītības iestāžu reģistrā iekļautu izglītības iestādi un strādā skolotāja amatā ne vairāk kā četras dienas nedēļā;3.iestādes atvērtība sadarbībai, atbalstot jauno skolotāju (plānojums, kas ļauj piedalīties Indukcijas gada iknedēļas aktivitātēs trešdienās, atvērtība stundu vai nodarbību vērošanas norisei, trīspusējā līguma noslēgšana);4.dalībnieka aktīva dalība profesionālās kompetences pilnveides un pilnveides grupu nodarbībās ar kuratoriem, kas notiks trešdienās pilnu darba dienu visa mācību gada garumā (klātienē un attālināti). ATBALSTA SAŅEMŠANAS PERIODS:2024. gada septembris līdz 2025. gada maijsPapildus informācija:[email protected] vietnē: https://www.lu.lv/zinatne/programmasun-projekti/eiropas savienibasstrukturfondi/eiropas-socialais-fonds-plusesf/esf-4227/

By |aprīlis 15th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina jaunos pedagogus pieteikties projekta “Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās”

Notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam

2024.gada 28. martā Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu nodot izstrādāto  Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam publiskajai apspriešanai, kas ilgst no 2024. gada 8. aprīļa līdz 7. maijam. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli un veicinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, publiskās apspriešanas ietvaros Izglītības pārvalde aicina iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriedi, kas  notiks 2024.gada 23.aprīlī plkst. 17.30 tiešsaistē  Zoom platformā (saite ŠEIT). Iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama. Sabiedriskās apspriedes laikā pašvaldības speciālisti interesentus iepazīstinās ar izstrādātās stratēģijas 1.redakciju, kā arī atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Ar Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv ŠEIT un portālā geolatvija.lv. Savukārt, dokuments drukātā formātā ir pieejams Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, (1. stāvā pie dežuranta) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Izglītības pārvalde”, Raiņa ielā 10, Ventspilī, (2. stāvā) iestāžu darba laikā. 09.04.2024.

Aicina piedalīties Ventspils izglītības attīstības stratēģijas publiskajā apspriešanā

Lai veiktu sekmīgu pārvaldību un sniegtu atbalstu Ventspils valstspilsētas izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai, apkopotu un analizētu informāciju par izglītības kvalitāti Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek izstrādāta Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam, un ceturtdien, 28. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu to nodot publiskajai apspriešanai, kas ilgs no 2024. gada 8. aprīļa līdz 7. maijam. Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam nodrošinās Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteiktā virsmērķa sasniegšanu. Stratēģijas izstrādes mērķis ir apzināt faktisko situāciju pašvaldībā izglītības iestāžu tīkla kontekstā, paredzot tā pilnveidi un turpmāko attīstības prioritāšu un virzienu definēšanu atbilstoši nacionālajā līmenī paredzētajiem atbalsta mehānismiem. Tādējādi tiks sniegts atbalsts Ventspils valstspilsētas izglītības iestādēm, veidojot atbalstošu, radošu, dinamisku, konkurētspējīgu, uz izcilību vērstu Ventspils valstspilsētas izglītības telpu, kurā atbalstīta ikviena izaugsme visa mūža garumā. Ar iepriekš minēto dokumentu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv ŠEIT un portālā geolatvija.lv. Savukārt, dokuments drukātā formātā ir pieejams Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, (1. stāvā pie dežuranta) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Izglītības pārvalde”, Raiņa ielā 10, Ventspilī, (2. stāvā) iestāžu darba laikā. Rakstiskus priekšlikumus par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2024. – 2030. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2024.gada 7. maijam ieskaitot: izmantojot portālu www.latvija.lv; nosūtot elektroniski uz e-pastu: [email protected];sūtot pa pastu: Ventspils valstspilsētas pašvaldībai, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601;atstājot pastkastītē Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī. 03.04.2024.

By |aprīlis 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina piedalīties Ventspils izglītības attīstības stratēģijas publiskajā apspriešanā

Vecākus aicina pieteikties Vecāku skolas nodarbībai

21. martā, Vecāku skolas “Kopā vienoti” ietvarā, sākumskolas un pirmsskolas sagatavošanās grupu bērnu vecāki tiek aicināti piedalīties tiešsaistes nodarbībā – “Kā atbalstīt bērnu mācīšanās procesā sākumskolā?”. Nodarbībā tiks sniegti praktiski padomi, kā vecāki var palīdzēt bērniem skolā uzdoto mājas darbu pildīšanas procesā. Tiks runāts par tādām tēmām kā: Ģimenes pratība bērna motivācijas un pašvadības veidošanā. Ģimenes ikdienas paradumu ietekme uz bērna attīstību.Skolā uzdoto mājas darbu pildīšanas process – neiespējamā misija, izmisums vai gandarījums? Atbalsta un iesaistes veidi bērna mācīšanās prasmju stiprināšanai. Nodarbību vadīs lektore Inese Juhnoviča. Pieteikšanās anketa pieejama šeit. Pieejas saite uz ZOOM platformu tiks izsūtīta 1 dienu pirms nodarbības. 13.03.2024.

Palīdzēt ikvienam bērnam uzziedēt

Jau četrus mēnešus Ventspilī darbojas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, sniedzot konsultācijas un psiholoģisko atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem. «Viena no mūsdienu izglītības kvalitātes zīmēm ir iekļaujoša un individuāla pieeja, kas paredz katram bērnam nodrošināt iespēju iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību. Turklāt būtisks nosacījums ir akcentēt katra bērna unikālās īpašības un stiprās puses. Iekļaujošās izglītības atbalsta centra izveides mērķis ir stiprināt šo iekļaujošās izglītības pieeju pirmsskolas izglītības iestādēs un veicināt sekmīgu pāreju no pirmsskolas izglītības iestādes uz vispārizglītojošās iestādes pamatizglītības pirmo posmu,» norāda centra vadītāja Santa Vīkele. Ikvienam, kam vajadzīgs atbalsts Centrs nodrošina papildu speciālistu atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu atbalsta personālam. Tā vērtības un darbības filozofija atspoguļojas centra simbolā – lotosa ziedā –, kas simbolizē harmoniju, vērstu uz dvēseles atvērtību, attīstību un radošo spēku. Tāda ir arī mūsu centra būtība – ļaut uzziedēt ikvienam bērnam,» pauž centra vadītāja. Kopā ar centra vadītāju, kura ir arī speciālais pedagogs, komandā darbojas pieredzējuši speciālisti – psiholoģe Vineta Padrevica, sociālais pedagogs Inta Rudbaha un lopopēde Ligita Veļika –, kuri palīdz kolēģiem, kuri strādā pirmsskolās. Problēmas, ar kurām mūsdienu bērni saskaras, ir dažādas – tās ir gan mācīšanās grūtības, gan uzvedības un emocionālās problēmas. Nereti problēmas savā starpā ir cieši saistītas, tāpēc to risināšanā iesaistīti visi centra speciālisti. «Katra situācija ir unikāla, un, pielāgojot atbilstošu atbalstu un stratēģijas, mērķis ir nodrošināt bērnu labklājību un attīstību,» norāda Vīkele. Jāpiebilst, ka centra sniegtos pakalpojumus pilnībā finansē pašvaldība, tāpēc vecākiem par tiem nav jāmaksā. Centra speciālisti gan dodas uz pirmsskolām, gan aicina vecākus un bērnus pie sevis, piedāvājot nepieciešamo atbalstu un nodarbības. Pieprasīts ir gan izglītības psihologa atbalsts, gan logopēda un speciālā pedagoga nodarbības bērna izrunas korekcijai, valodas attīstībai, komunikācijas un sociālo prasmju uzlabošanai un nostiprināšanai. Nozīmīga darba daļa ir arī emocionālā atbalsta [...]

By |marts 1st, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Palīdzēt ikvienam bērnam uzziedēt

PII “Zvaigznīte” audzēkņi piedalījās uzvedumā

Otrdien, 20.februārī, Livonijas Ordeņa pilī jautrā gaisotnē tika aizvadīts PII “Zvaigznītes” muzikālā teātra uzvedums “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī”. Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” “Pūcīšu” grupiņas bērni kopā ar pedagogiem par godu rakstnieka Herberta Dorbes 130.gadu dzimšanas dienai iestudēja viņa 1971. gadā iznākušo darbu “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī”. Uzvedumā tika izspēlētas ainas no grāmatas, kuras bija papildinātas ar rotaļām un dziesmām. Jaunie aktieri ar smaidu sejā un atraktīvumu priecēja Ventspils 2.pamatskolas 1.klašu skolēnus un viņu skolotājus.  Paldies pasākuma idejas autorei, Herberta Dorbes memoriālā muzeja “Senču putekļi” vadītājai, Inesei Aidei, kā arī pedagogiem par ieguldīto darbu! 22.02.2024.