Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu no 2024. gada 1. septembra  apvienot Ventas labā krasta pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne”, “Margrietiņa” un “Pasaka”.

Ņemot vērā lielo vecāku pieprasījumu pēc bērnudārza “Varavīksne” pakalpojumiem, kā arī iestādes veiksmīgi realizētās pirmsskolas izglītības programmas, tika lemts izglītības iestādes juridiski apvienot ar nosaukumu “Varavīksne”.

Praktiski pirmsskolas izglītība tiks nodrošināta esošajās bērnudārzu telpās: Lidotāju ielā 11A (bērnudārzs “Varavīksne”), P.Stradiņa ielā 10, (līdzšinējais bērnudārzs “Margrietiņa”) un Ugāles ielā 15 (līdzšinējais bērnudārzs “Pasaka”).

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā bērnudārzu audzēkņu skaita izmaiņas pēdējo gadu laikā, telpu kapacitāti un bērnudārzu piepildījumu.

Piemēram, bērnudārzs “Varavīksne” jau darbojas ar maksimālo bērnu skaitu, kā arī pirmsskolu pieteikumu reģistrā esošais pieteikumu skaits uz bērnudārzu “Varavīksne” ir lielāks nekā iestādes spēja uzņemt izglītojamos, bet bērnudārzos “Margrietiņa” un “Pasaka” teju visās grupiņās pieejamas brīvas vietas.

Vērtējot iedzīvotāju lielo pieprasījumu pēc bērnudārza “Varavīksne” sniegtajiem pakalpojumiem, tiek apliecināta iestādes labā reputācija un uzteikts tās paveiktais darbs jauno ventspilnieku sagatavošanai skolai. Tādēļ bērnudārzam “Varavīksne” trīs bērnudārzu apvienošanas rezultātā tiek uzticēta virsvadība izglītības programmu realizācijas ziņā.

Veicot bērnudārzu “Varavīksne”, “Margrietiņa” un “Pasaka” apvienošanu, tiks nodrošināts daudzveidīgs mācību saturs un mācību process ar optimālu cilvēkresursu pieejamību un racionālu pašvaldības finansējuma izlietojumu. Tiks izveidota perspektīva un ilgtspējīga Ventspils valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Ventas labajā krastā, kas veicinās “Vienotas skolas” ieviešanu pārejā uz mācībām valsts valodā un nodrošinās kvalitatīvu, un iekļaujošu pirmsskolas izglītību.

31.05.2024.