kristine

/Kristīne Angere

About Kristīne Angere

This author has not yet filled in any details.
So far Kristīne Angere has created 401 blog entries.

Ventspilnieki piedalīsies galda hokeja Eiropas čempionātā 2024

No 13. līdz 16.jūnijam Valmierā, Jāņa Daliņa stadiona vieglatlētikas manēžā norisināsies šī gada lielākais pasākums galda hokejā – “Eiropas čempionāts 2024”, pulcējot spēcīgākos Eiropas galda hokeja meistarus. Kopumā tiks noskaidroti uzvarētāji 10 nominācijās, no kurām sešas ir individuālas un četras – komandu nominācijas. Latvijas izlase tiek veidota pēc ITHF pasaules reitinga, Latvijas reitinga un  pasaules kausa kopvērtējuma rezultātiem. Kā mājniekus Latviju šogad pārstāvēs rekordliels sportistu skaits, proti,  56 dalībnieki, t.sk. 7 dalībnieki no Ventspils. Ventspili pārstāvēs esošie un bijušie Jaunrades nama audzēkņi: OPEN izlasē Elvijs Siliņš, Alvis Siliņš, Edžus Kaņeps, Rūdolfs Kamzols,  dāmu kategorijā  - Elēna Rācenāja, Laima Kamzola, bet veterānu O-40 klasē - Jaunrades nama pedagogs Aleksandrs Žernovojs. Ar sacensību izspēļu grafiku var iepazīties mājas lapā www.galdahokejs.lv. Eiropas čempionāta tiešraidi galda hokejā varēs vērot www.galdahokejs.lv, kā arī Facebook lapā. Tiešraides ar komentāriem no piektdienas līdz svētdienai paredzētas arī TV-4 kanālā un sportacentrs.com platformā. 13.06.2024.

By |jūnijs 12th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Ventspilnieki piedalīsies galda hokeja Eiropas čempionātā 2024

Pedagogi tikās iekļaujošās izglītības forumā

Jau trešo gadu pēc kārtas Ventspils pilsētas un novada pedagogi - atbalsta sniedzēji tikās Ventspils Jaunrades namā Ventspils Izglītības pārvaldes rīkotajā  iekļaujošās izglītības forumā  “ ATBALSTS? ATBALSTS! ATBALSTS…”. Pasākuma ievadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 12 pedagogi saņēma Ventspils Izglītības pārvaldes atzinības rakstus par ieguldījumu atbalsta sniegšanā, savukārt pasākuma noslēgumā 18 pedagogiem tika izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu “Skolotāja profesionālā darbība, īstenojot mācības latviešu valodā sākumskolā un pamatskolā”. Iekļaujošās izglītības forumā uzstājās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes  asociētā profesore, vadošā pētniece Ieva Margeviča-Grinberga ar lekciju “Personalizētas mācīšanās  veicināšana iekļaujošajā izglītībā” un Pusaudžu resursu centra Ventspils filiāles vadītāja, klīniskā un organizāciju psiholoģe Jolanta Segliņa - Gluškova ar lekciju "Izdegšanas menedžments jeb kā strādāt un palikt mentāli veselam - izaicinājumi un iespējas". Noslēdzoties starptautiskā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektam  “Laužot  stereotipus”, foruma izskaņā projekta vadītāja - Pārventas pamatskolas direktore Vēsma Laurecka sniedza informācija par projekta ietvaros paveikto. Projekta “Laužot stereotipus” realizācija tika uzsākta 2023.gada martā, un to īsteno vadošais projekta partneris Ventspils Izglītības pārvalde un partnerorganizācijas Metropolijas Lietišķo zinātņu universitāte (Helsinki, Somija) un Narvas valodu licejs (Igaunija). Projekta mērķis ir  rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Lai pilnveidotu atbalsta sistēmu izglītojamiem un viņu vecākiem, izglītības iestāžu atbalsta jomas speciālisti – psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi, speciālās izglītības skolotāji - tikās  pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā, Igaunijā un Somijā. Tāpat projekta ietvaros tika veidotas darba grupas un apmācības ne tikai vispārizglītojošo skolu, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Projekta ietvaros ir izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas iekļaujošās vides veidošanai, kura būs pieejama jebkurai izglītības iestādei. Projekta īstenošana noslēdzas šā gada augustā. 10.06.2024.

By |jūnijs 10th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pedagogi tikās iekļaujošās izglītības forumā

Pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu izglītībā

Bērnu svētku ietvaros 2.jūnijā  Ventspils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš pasniedza Ventspils valstspilsētas pašvaldības atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu bijušajām bērnudārzu vadītājām un skolotājām. Atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti izglītības pakalpojumu nodrošināšanā Ventspilī, sekmējot izglītojamo augstus mācību sasniegumus” saņēma bijušā bērnudārza “Vāverīte” vadītāja Anda Brūkle. A. Brūkle strādājusi par vadītāju bērnudārzā “Vāverīte” kopš 1996. gada, bet no š.g. 31.maija ir nolēmusi doties pelnītā atpūtā. A.Brūkles vadītais bērnudārzs “Vāverīte” pastāvīgi uzrādījis augstus rezultātus audzēkņu sagatavošanā pamatizglītības uzsākšanai.  Bērnudārzs ir pieprasīts ventspilnieku jauno vecāku vidū, un vecāku pozitīvās atsauksmes par iestādes vadītājas vadīto kolektīvu veicina jauno vecāku vēlmi izvēlēties bērnudārzu “Vāverīte” par vietu, kurā viņu bērni apgūs pirmsskolas izglītības zināšanas. Atzinības raksts “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti izglītības pakalpojumu nodrošināšanā un iekļaujošās izglītības attīstībā Ventspilī” piešķirts arī bijušajai bērnudārza “Eglīte” vadītājai Inārai Naglei. Ināra Nagle strādājusi par vadītāju bērnudārzā “Eglīte” kopš 2000. gada, bet no š.g. 31.maija ir nolēmusi doties pelnītā atpūtā. Bērnudārzā “Eglīte” šobrīd tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Bērnudārzā “Eglīte” 2022. gada aprīlī tika atvērtas divas grupiņas 44 ukraiņu bērniem, kas darbojās līdz 2023. gada 31. augustam. No 2023.gada 1.septembra ukraiņu civiliedzīvotāju bērni tika integrēti citās grupās. Lai sekmētu pāreju uz izglītības procesu valsts valodā, šajā mācību gadā bērnudārzs “Eglīte” aktīvi iesaistījies “Vienota skola” pieejas īstenošanā. Ar Atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti kultūrizglītības nodrošināšanā Ventspilī” apbalvota Inga Spodiņuka. I. Spodiņuka Ventspils Jaunrades namā strādā 23 gadus un vada mūsdienu deju studiju “Skorpions”. Šo gadu laikā dejotprasmi apguvuši vairāk kā 600 bērni vecumā no 3 līdz 19 gadiem. Skolotāja ar savu enerģiju un milzīgajām darba spējām iedvesmo audzēkņus. Viņa pati dejām veido horeogrāfiju, piemeklē nepieciešamo mūziku, modelē un šuj [...]

By |jūnijs 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu izglītībā

Izveidota Ventspils izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, mūsdienīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības attīstību Ventspilī, Ventspils Izglītības pārvalde ir izstrādājusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 2024.-2030. gadam, ko ar lēmumu ceturtdien, 30. maijā, apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. Stratēģijā ir sniegts šobrīd Ventspilī nodrošinātās vispārējās, profesionālās, augstākās un mūžizglītības apskats, kā arī veikta izglītības jomas SVID analīze. Ņemot vērā iespējamo iedzīvotāju skaita samazinājumu nākotnē, izmaiņas izglītības pakalpojumu normatīvajā regulējumā, kā arī pāreju mācībām valsts valodā, stratēģijā aprakstīti izglītības iestāžu tīkla turpmākās attīstības pamatprincipi un iespējamie attīstības scenāriji. Pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt dinamisku, radošus, konkurētspējīgu un atbalstošu izglītības ekosistēmu Ventspilī, lai bērni varētu izaugt veselīgā vidē un radoši mācīties. Lai šo mērķi sasniegtu, galvenās pilsētas prioritātes izglītības jomā ir piesaistīt augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus pedagogus un akadēmisko personālu, nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanai orientētu izglītības piedāvājumu, sniegt atbalstu ikviena izaugsmei un nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību.  Pašvaldības izglītības ekosistēmas nepieciešamību izriet no Izglītības likuma, kas nosaka, ka pašvaldībai ir jāizveido sistēma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūža garumā. Tajā ir paredzēts, ka izglītības jomā jāsadarbojas pašvaldības, privātajām un valsts izglītības iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, citām pašvaldībām, koordinējot izglītības īstenošanu visās izglītības programmās un pakāpēs. 31.05.2024.

By |jūnijs 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Izveidota Ventspils izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam

Apvienos Pārventas bērnudārzus

Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu no 2024. gada 1. septembra  apvienot Ventas labā krasta pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne”, “Margrietiņa” un “Pasaka”. Ņemot vērā lielo vecāku pieprasījumu pēc bērnudārza “Varavīksne” pakalpojumiem, kā arī iestādes veiksmīgi realizētās pirmsskolas izglītības programmas, tika lemts izglītības iestādes juridiski apvienot ar nosaukumu “Varavīksne”. Praktiski pirmsskolas izglītība tiks nodrošināta esošajās bērnudārzu telpās: Lidotāju ielā 11A (bērnudārzs “Varavīksne”), P.Stradiņa ielā 10, (līdzšinējais bērnudārzs “Margrietiņa”) un Ugāles ielā 15 (līdzšinējais bērnudārzs “Pasaka”). Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā bērnudārzu audzēkņu skaita izmaiņas pēdējo gadu laikā, telpu kapacitāti un bērnudārzu piepildījumu. Piemēram, bērnudārzs “Varavīksne” jau darbojas ar maksimālo bērnu skaitu, kā arī pirmsskolu pieteikumu reģistrā esošais pieteikumu skaits uz bērnudārzu “Varavīksne” ir lielāks nekā iestādes spēja uzņemt izglītojamos, bet bērnudārzos “Margrietiņa” un “Pasaka” teju visās grupiņās pieejamas brīvas vietas. Vērtējot iedzīvotāju lielo pieprasījumu pēc bērnudārza “Varavīksne” sniegtajiem pakalpojumiem, tiek apliecināta iestādes labā reputācija un uzteikts tās paveiktais darbs jauno ventspilnieku sagatavošanai skolai. Tādēļ bērnudārzam “Varavīksne” trīs bērnudārzu apvienošanas rezultātā tiek uzticēta virsvadība izglītības programmu realizācijas ziņā. Veicot bērnudārzu “Varavīksne”, “Margrietiņa” un “Pasaka” apvienošanu, tiks nodrošināts daudzveidīgs mācību saturs un mācību process ar optimālu cilvēkresursu pieejamību un racionālu pašvaldības finansējuma izlietojumu. Tiks izveidota perspektīva un ilgtspējīga Ventspils valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Ventas labajā krastā, kas veicinās “Vienotas skolas” ieviešanu pārejā uz mācībām valsts valodā un nodrošinās kvalitatīvu, un iekļaujošu pirmsskolas izglītību. 31.05.2024.

By |maijs 31st, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Apvienos Pārventas bērnudārzus

Apstiprina bērnudārzu “Eglīte” un “Vāverīte” jaunās vadītājas

Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Līgu Ikaunieci par bērnudārza “Eglīte” vadītāju un Ilonu Palmu par bērnudārza “Vāverīte” vadītāju. Abu bērnudārzu jauno vadītāju atlasei  Ventspils Izglītības pārvaldes rīkoja atklātu konkursu, jo, kā jau iepriekš ziņots, šī gada 31.maijā pelnītā atpūtā dosies līdzšinējā bērnudārza “Eglīte” vadītāja Ināra Nagle, kura bērnudārzu vadījusi kopš 2001.gada, kā arī bērnudārza “Vāverīte” vadītāja Anda Brūkle, kura bērnudārzu vadījusi kopš 1996.gada. Lai turpinātu veiksmīgu bērnudārzu darbību, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome bērnudārza “Eglīte” vadītājas amatā apstiprināja Līgu Ikaunieci, savukārt bērnudārza “Vāverīte” vadītājas amatā - Ilonu Palmu. Abas jaunās vadītājas darbu attiecīgajos bērnudārzos uzsāks šī gada 31.maijā. Līga Ikauniece ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju. 2013. gadā viņa uzsākusi dabu  bērnudārzā “Pasaka” kā pirmsskolas izglītības skolotāja, bet no 2018. gada ir bērnudārza “Pasaka” vadītājas vietniece izglītības jomā. Līgai Ikauniecei ir pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” vadītājam atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī pedagoģiskā darba pieredze un  pieredze vadības darbā. Ilona Palma ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu vadības zinībās izglītības vadībā, kā arī pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju. Ņemot vērā, ka Ilona Palma ir strādājusi gan par bērnudārza audzinātāju, gan metodiķi, kā arī gandrīz sešus gadus vadījusi Liepājas pilsētas bērnudārzu “Margrietiņa”, Ilonai Palmai ir pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājam atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī  pedagoģiskā darba pieredze un  pieredze vadības darbā. 31.05.2024.

Reorganizēs pamatskolas Pārventā

Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu ar 2025. gada 1. septembri Pārventā izveidot jaunu Ventspils valstspilsētas pašvaldības pamatizglītības iestādi, reorganizējot Ventspils 3. pamatskolu un Ventspils Pārventas pamatskolu. Mācības nākamajā, 2024./2025. mācību gadā, turpināsies kā ierasts – Ventspils 3. pamatskolā un Ventspils Pārventas pamatskolā. Lēmums apvienot šīs pamatskolas tika pieņemts, jo valsts mērogā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvajam ziņojumam “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā” minētajam tiek paredzēts noteikt minimālo skolēnu skaitu klašu grupās. Jau šobrīd 3. pamatskolā un Pārventas pamatskolā kopā mācās aptuveni 600 skolēni, kas ir par 70 skolēniem mazāk nekā pirms pieciem gadiem, un prognozes liecina par iespējamu skolēnu skaita samazināšanos arī turpmāk. Tas nozīmē, ka abas Ventas labā krasta pamatskolas IZM noteiktajiem kritērijiem dažos klašu grupu posmos neatbilst. Turklāt, ja netiks veikta šo pamatskolu apvienošana, līdz ar jaunā pedagogu atalgojuma finansēšanas modeļa “Programma skolā” ieviešanu, pašvaldība zaudēs valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu atalgojumam. Veicot reorganizāciju, Ventas labajā krastā atbilstoši valsts regulējumam tiks izveidota perspektīva un ilgtspējīga izglītības iestāde, kas nodrošinās kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību atbilstoši ikviena izglītojamā vajadzībām. Reorganizējot izglītības iestādes, tiks nodrošināta racionāla un efektīva valsts un pašvaldības finansējuma izmantošana skolu materiāltehniskās bāzes uzturēšanai un cilvēkresursu pārvaldībai, kā arī tiks veicināta “Vienotas skolas” pieeja pārejā uz mācībām valsts valodā. 31.05.2024.

By |maijs 31st, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Reorganizēs pamatskolas Pārventā

Aktualizēti saistošie noteikumi par interešu izglītības programmu licencēšanu

Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma aktualizētus saistošos noteikumus “Par interešu izglītības programmu licencēšanu”, kā arī apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības Interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu. Līdz šim kārtību, kādā Ventspils pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, noteica Ventspils pilsētas domes 2020. gada 18. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”. Ņemot vērā, ka pagājušā gada 1. janvārī stājies spēkā jauns Pašvaldību likums, kā arī 2023. gada 13. jūlijā Ministru kabinets izdevis noteikumus “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai”, bija nepieciešams izdot jaunus pašvaldības saistošos noteikumus. Turpmāk, lai saņemtu licenci interešu izglītības programmu īstenošanai, juridiskai vai fiziskai personai Izglītības pārvaldē būs jāiesniedz dokumenti saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Savukārt, lai saņemtu atļauju neformālās izglītības programmu īstenošanai, juridiskai vai fiziskai personai Izglītības pārvaldē būs jāiesniedz iesniegums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pieteikumus izvērtēs un lēmumu par licences saņemšanu interešu izglītības programmas īstenošanai un par atļaujas saņemšanu neformālās izglītības programmas īstenošanai pieņems Interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija saskaņā ar tās nolikumu. 31.05.2024.

By |maijs 31st, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aktualizēti saistošie noteikumi par interešu izglītības programmu licencēšanu

Ventspils jaunieši dodas pie vēlēšanu urnām

28.maijā Ventspils Jauniešu mājās notika aktīva rosība, jo 10. – 12. klašu skolēniem no Ventspils  vidusskolām, Ventspils Tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas tika dota iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācijā.  Ierodoties Jauniešu mājā jeb vēlēšanu iecirknī, jaunieši, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,  tika reģistrēti  vēlētāju reģistrā un  informēti par vēlēšanu kārtību. Katram vēlētājam slēgtā balsojumā bija iespēja nobalsot par vienu no 16 partiju kandidātu sarakstiem. Apkopojot rezultātus, kopumā savu attieksmi vēlēšanu simulācijā pauda 425 dalībnieki jeb 77% no kopējā 10.-12.klašu skolēnu skaita. Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācija tika rīkota projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko realizē Ventspils Jauniešu māja sadarbībā ar biedrību “Attīstības fabrika”. Vēlēšanu dienā notika ne tikai aktīva balsošana, bet paralēli Ventspils Jauniešu mājas Facebook profila tiešraidē bija skatāmas intervijas ar jauniešiem un paneļdiskusijas par vēlēšanu procesu un jauniešu iesaisti vēlēšanu procesā. Lai izglītotu jauniešus par demokrātiju, vēlēšanu nozīmi un nepieciešamību iesaistīties politiskajos procesos, kā arī mobilizēt jauniešus piedalīties savās pirmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024. gada jūnijā, dalībniekiem projekta īstenošanas laikā tika organizētas vairākas aktivitātes. Tā, piemēram, dalībnieki, balstoties uz noteiktiem faktiem, mācījās  pilnveidot prasmi debatēt un argumentēt par Eiropas dalībvalstu aktuāliem jautājumiem, kā arī piedalījās starpskolu debašu turnīrā.  Jaunieši apmeklēja  lekciju “Eiropas Parlamenta vēlēšanas: “par” un “pret””, kur jauniešiem tika sniegts ieskats par Eiropas Savienību, par vēlēšanām, par līdzšinējo vēlētāju aktivitāti, kā arī tika diskutēts par dažādiem jautājumiem un tematiem, piemēram, vai atļaut Eiropas Savienībā  vēlēšanas no 16 gadu vecuma, kā arī par nepieciešamību pēc obligātas dalības Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Izglītības iestādēs ar aktīvu jauniešu līdzdalību tika organizētas “Demokrātijas stundas” un “Demokrātijas pēcpusdienas”, kurās jaunieši ieguva informāciju par Eiropas Savienību, par Eiropas Savienības  institūcijām, par vēlēšanām, par vēlētāju aktivitāti un katra cilvēka nozīmi lēmumu pieņemšanā. Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta [...]

Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “ĀRPUS KASTES”

Mēs dzīvojam katrs savā kastē, savā iekšējā pasaulē, jo esam atšķirīgi un tai pašā laikā ļoti līdzīgi. Mēdzam līdzīgi domāt, bet vienu ainavu spējam saskatīt un  uzgleznot katrs savādāk. Savu iekšējo radošumu 2023./2024.mācību gada 2.pusgadā Ventspils Mākslas skolas audzēkņi ir apkopojuši izstādē “ĀRPUS KASTES”, lai atspoguļotu un parādītu nozīmīgāko veikumu. Izstādes ekspozīcijas veidošanā un noformēšanā ir izmantotas kastes, kuras ir atstājušas savu pirmreizējo izmantošanas raksturu un vizuālās iezīmes, kā arī atgādina par iepakojuma resursu izmantošanas pārpilnību. Tikšanās ar autoriem notiks 31.maijā plkst.15.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā. Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “ĀRPUS KASTES” ir skatāma Galvenajā bibliotēkā līdz 31.jūlijam. 28.05.2024.