kristine

/Kristīne Angere

About Kristīne Angere

This author has not yet filled in any details.
So far Kristīne Angere has created 224 blog entries.

Vidusskolēniem sniedz iespēju tuvāk iepazīt uzņēmējdarbības jomu

Šā gada 16. un 17. martā Ventspils Augstskolā sadarbībā ar Ventspils izglītības pārvaldi norisinājās “Jauno uzņēmēju skola”, kas sniedza skolēniem lielisku iespēju pilnveidot savas uzņēmējdarbības spējas aizraujošās aktivitātes, kā arī uzzināt vairāk par uzņēmējdarbības pamatiem gan no studentiem, gan no Ventspils uzņēmumu pārstāvjiem. Jaunieši darbojās komandās, lai neparastos veidos risinātu problēmsituācijas un jaunā gaismā iepazītu savas prasmes un radošumu. Pasākumā piedalījās pieredzējuši vieslektori un dažādu uzņēmumu pārstāvji, kuri jauniešiem sniedza vērtīgus ieteikumus un padomus par to, kā attīstīt sevi, savu uzņēmējdarbības ideju un kā atrast sev piemērotāko studiju virzienu. Galvenie organizatori, bakalaura studiju programmas “Jaunuzņēmumu vadība” studenti, atklāj, ka dalībniekiem ļoti esot patikusi pasākuma atmosfēra, kā arī pasākuma laikā viņi izrādījuši interesi gan par pasākuma norisi vēlreiz nākamjā mācību gadā, kā arī par studijām Ventspils Augstskolā. Svarīgi arī atzīmēt, ka viss noritējis bez aizķeršanās. Ventspils izglītības pārvaldes pārstāve Ilze Buņķe stāsta: “Piedaloties Ventspils Augstskolas “Jauno uzņēmēju skola„ noslēguma pasākumā, bija  patiess gandarījums par Ventspils vidusskolniekiem, Ventspils tehnikuma audzēkņiem doto iespēju iejusties studenta lomā, būt augstskolā studentu vidē. Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju programmas „Jaunuzņēmumu vadība” studenti iepazīstināja skolēnus ar savu nākotnes profesiju. Apmeklējot Ventspils uzņēmumus ,kā piemēram Bucher un Azeron, skolnieki iepazinās ar uzņēmumu veiksmes stāstiem, uzņēmumu problēmsituācijām un kopā ar studentiem meklēja risinājumus. Pēc konsultācijām ar mentoriem skolnieki demonstrēja savas prezentēšanas prasmes, darbu komandā un komunikācijas prasmes savā un studentu vidū. Būtiskākais – tika  radīta interese par  uzņēmējdarbību, par izvēli dzīvē.” 23.03.2023.

By |marts 23rd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Vidusskolēniem sniedz iespēju tuvāk iepazīt uzņēmējdarbības jomu

26. MARTĀ TIKS SVINĒTA LĪBIEŠU MANTOJUMA DIENA

Lībieši ir unikāla Latvijas vērtība – tās otra pamattauta un senie iedzīvotāji, kas saglabājuši savu valodas un kultūras savdabību līdz pat mūsdienām. Lībiešu mantojums sniedzas ievērojami dziļāk un plašāk – lībieši, kas savulaik apdzīvojuši teju trešdaļu Latvijas, gadu tūkstošu laikā ir devuši nozīmīgu artavu latviešu valodas, Latvijas tautas un tās identitātes, Latvijas valsts un tās simbolu izveidē. Latvijas lībiskās saknes ir dziļi ieaudušās Latvijā kopumā, taču īpaši tajos Latvijas novados, kuros lībieši savulaik dzīvojuši. Tas atklājas valodā, it īpaši latviešu valodas lībiskajā dialektā, vietu nosaukumos, pilskalnos, svētvietās un tradīcijās. Lai rosinātu lībiešu savulaik apdzīvotos Latvijas novadus apzināt un izcelt lībiskās saknes, meklēt un rādīt lībisko sava novada ainavā, pasākumos un ikdienā, LU Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru 2023. gadu ir pasludinājis par Lībiešu mantojuma gadu. Viens no šī gada centrālajiem notikumiem ir Lībiešu mantojuma diena – šogad aizsākama tradīcija, kas iecerēta kā simboliska Latvijas novadu lībisko sakņu pieminēšana un godināšana. Šajā dienā ar lībiešu zaļi balti zilajiem karogiem un krāsām tiks iezīmētas novadiem būtiskas un ar lībiešiem saistītas vietas. Tāpat daudzviet notiks lībiešu putnu modināšanas rituāls. Putnu modināšana ir sena, tieši lībiešiem raksturīga tradīcija. Tā saistās ar Baltijas jūras somu (lībiešu, igauņu, somu, karēļu un citu) mītiskajiem priekšstatiem par pasaules izcelšanos no ūdensputna olas, tāpēc putni ir izmantoti senajās rotās, piemēram, plaši pazīstami ir tā dēvētie lībiešu putniņi – piekariņi, kas atrodami arheoloģiskajos materiālos lībiešu savulaik apdzīvotajās vietās, putni redzami arī klinšu gleznojumos Karēlijā, Somijā un citviet. Putnu modināšana, kas lībiešiem iezīmē gada sākumu un visa dzīvā atmošanos, ir šī senā mīta atbalss. Lībiešu tradīcija sakņojas tradicionālā uzskatā, ka gājputni rudenī neaizlido, bet ziemu pārlaiž jūras, upes vai ezera dibenā vai krastā un pavasarī tie jāmodina. Lībiešu mantojuma dienā [...]

By |marts 22nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on 26. MARTĀ TIKS SVINĒTA LĪBIEŠU MANTOJUMA DIENA

Noticis pirmais skolotāju palīgu forums

Piektdien, 17.martā, Ventspils Jaunrades namā noticis pirmais Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu forums “Būt. Dot. Atbalstīt.” ar vairāk nekā 100 dalībniekiem no Ventspils un viesiem no Jelgavas. Pērn rudenī tika īstenota profesionālās kompetences pilnveides programmas “Skolotāju palīgi pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”, kurā piedalījās 99 skolotāju palīgi no visiem Ventspils bērnudārziem. Šāda pilnveides programma tika organizēta pirmoreiz, tādējādi uzsverot skolotāju palīgu arvien pieaugušo lomu izglītības procesā. Tās mērķis bija pilnveidot dalībnieku profesionālās iemaņas, kā arī sniegt profesionālo atbalstu pirmsskolas ikdienas pedagoģiskajā procesā. Notikušajā forumā dalībnieki atskatījās uz sasniegto rudens mācībās un klausījās psiholoģes Aigas Jankevicas lekciju "Kā skolotāja palīgam veicināt bērnu pašvadītu mācīšanos?".  Foruma noslēgumā notika svinīga skolotāju palīgu godināšana. Pirmsskolas izglītības iestādes atbilstoši Ventspils Izglītības pārvaldes aicinājumam bija izvirzījuši savus skolotāju palīgus. Pasākumā ar Atzinības rakstiem un piemiņas suvenīriem tika sveikti skolotāju palīgi no visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm: Sarmīte Jansone, Ramona Jasone, Madara Polence, Aiva Bečere, Daina Rutka, Inese Lapiņa, Dace Ozola, Gita Graudiņa, Ilona Elpere, Inese Ādamkoviča, Jekaterina Novickaja, Inese Liepkalne, Antra Upmane, Zane Drieka, Sabīne Pāvelsone, Endija Vangrava, Skaidrīte Upe, Svetlana Zhukova, Sarmīte Irbe, Sanita Tālberga, Inese Čīma, Jolanta Amosova, Nataļja Morozova un Ineta Laure. Atsaucoties skolotāju palīgu izteiktajai interesei, plānojam organizēt arī nākotnē gan mācības, gan šādus forumus. Pateicamies arī skolotāju palīgu profesionālās pilnveides programmas īstenošanas komandai – PII "Zvaigznīte" vadītājai Zitai Janušonei, Ventspils pirmsskolas mācību jomas koordinatorei un PII "Varavīksne" vadītājas vietniecei izglītības jomā Kristīnei Seržantei, PII "Zvaigznīte" vadītājas vietniecei izglītības jomā Initai Frīzendorfai un PII "Rūķītis" Konsultatīvā centra pedagoģei Baibai Braunai. 22.03.2023.

By |marts 22nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Noticis pirmais skolotāju palīgu forums

Aicina mazos ventspilniekus dot vārdu roņu meitenei

Ventspils valstspilsētas pašvaldība jau ilggadēji finansiāli atbalsta Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā mītošo roņu uzturēšanu un rehabilitāciju, tādēļ zoodārzs uzticējis mazajiem ventspilniekiem īpaši svarīgu uzdevumu - rast piemērotāko vārdu jaunajai roņu meitenei. 27. janvāra rītā Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pelēko roņu ģimenei pievienojās balta un pūkaina roņu meitene. Kā informē zoodārza pārstāvji – “Šobrīd roņu meitene ir krietni paaugusies, ļoti mierīga un apmierināta ar dzīvi. Pastāvīga, taču vēl joprojām cenšas nopelnīt mammas uzmanību, kad kaijas traucē diendusu. Rūc uz kopējiem, kas ir  lieliska pazīme, lai to palaistu savvaļā.” Roņu meitene vēl nav tikusi pie sava vārda, tāpēc Ventspils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu aicina bērnus līdz 12 gadu vecumam piedalīties konkursā, sagatavojot un iesniedzot darbu, kurā attēlots ronis vai roņu ģimene, kā arī norādot vārdu, kādā vēlētos dēvēt roņu meiteni. Darbi var būt zīmēti ar zīmuļiem, krītiņiem, flomāsteriem, krāsām u.c., var pielietot jauktas tehnikas - pēc brīvas izvēles. Uz darbiem papildus jānorāda bērna vārds, uzvārds, bērnudārzs un grupa vai skola un klase, kurā mācās. Darbi līdz 28. martam jāiesniedz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Pilsētas mārketinga nodaļā, Jūras ielā 36, 3. stāvā, 45. kabinetā. Tiks noteikti trīs bērnu labākie darbi, to autorus paziņojot līdz 3. aprīlim Ventspils valstspilsētas pašvaldības portālā ventspils.lv, kā arī Facebook lapā https://www.facebook.com/ventspilslv. Oriģinālākā zīmējuma un vārda idejas autori saņems Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārsteiguma dāvanas. Ar dāvanu ieguvējiem Pilsētas Mārketinga nodaļa sazināsies personīgi. Aprīļa sākumā roņu meiteni plānots no Ventspils pludmales palaist jūrā. Tāpat informējam, ka 18. un 19. martā no 12.00 līdz 15.00 Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā norisināsies Roņu dienas, kurās apmeklētāji varēs uzzināt vairāk par šiem Baltijas jūras zīdītājiem, radoši izpausties un piedalīties dažādās aktivitātēs. 20.03.2023.

By |marts 20th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Aicina mazos ventspilniekus dot vārdu roņu meitenei

Apstiprina izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursu nolikumu

Ceturtdien, 16. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursu nolikumu. Šāds nolikums noteiks kārtību, kādā tiks organizēti atklāti konkursi uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” padotībā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītāju un direktoru vakantajām amata vietām. Paredzēts, ka amata pretendentu atlasi un pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu veiks Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora izveidota pretendentu atlases komisija. Konkurss notiek vismaz divās kārtās. Pirmajā – atbilstoši pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, komisija novērtē amata pretendentu atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. Otrajā – organizējot darba intervijas ar kandidātiem, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām un uz kuriem neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu. 17.03.2023.

By |marts 17th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprina izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursu nolikumu

Topošo 1. klašu skolēnu vecāki klātienē varēs iepazīt skolas

Turpinot gatavoties bērnu reģistrācijai Ventspils skolu 1. klasēs, aicinām topošo pirmklasnieku vecākus izmantot izdevību viesoties skolās, lai aplūkotu skolas vidi, satikt skolas vadību un pedagogus, un tādējādi atvieglotu izvēli, kurā no Ventspils skolām pieteikt bērnu.  Marta sākumā jau notikuši 8 virtuāli informatīvi pasākumi, bet līdz 25. martam tiek organizētas klātienes tikšanās pēc šāda grafika:  SkolaKlātienes tikšanās norises laiksVentspils Centra sākumskola20. martā plkst. 12:00Ventspils 1. pamatskola20. martā plkst. 18:00Ventspils Pārventas pamatskola21. martā plkst. 18:00Ventspils 4. vidusskola22. martā plkst. 18:00Ventspils 6. vidusskola23. martā plkst. 17:30Ventspils 2. pamatskola25. martā plkst. 11:00Ventspils 3. pamatskola25. martā plkst. 11:00 Jau esam informējuši, ka arī šogad bērnu reģistrāciju Ventspils izglītības iestāžu 1. klasēs vecāki varēs veikt attālināti vienotajā elektroniskajā sistēmā 1klase.ventspils.lv. Vecāki savu identitāti pieteikumā apliecināt var ne vien ar e-parakstu, bet arī ar interneta banku autorizācijas rīku palīdzību. Elektroniskā reģistrēšanās sistēma tika ieviesta jau 2021. gadā un to izmanto vairāk nekā 90% pieteikumu iesniedzēju. Sistēmu administrē Izglītības pārvalde, nevis katra izglītības iestāde atsevišķi, kā tas bija agrāk. Tie vecāki, kuriem tomēr nav iespējas pieteikties elektroniski, reģistrēšanās dokumentus varēs noformēt Izglītības pārvaldē, iepriekš piesakot savu vizīti. Pieteikšanās no 3. aprīļa tiks organizēta trīs posmos atbilstoši noteiktajiem prioritārajiem kritērijiem. Ar sīkāku informāciju aicinām iepazīties Izglītības pārvaldes mājaslapā https://vip.ventspils.lv . Elektroniskā sistēma pieteikumu sagatavošanai būs pieejama no 25. marta. Savukārt 27. martā plkst. 17:00 notiks tiešsaistes tikšanās ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, lai katrs rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem vai konsultētos par pieteikumu aizpildīšanu sistēmā. 17.03.2023.

By |marts 17th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Topošo 1. klašu skolēnu vecāki klātienē varēs iepazīt skolas

Pašvaldība atzinīgi novērtē Pārventas pamatskolas direktores Vēsmas Laureckas darbu

Iepriekšējās nedēļas nogalē notikušajā Ventspils Pārventas pamatskolas 50 gadu jubilejas svinīgajā pasākumā skolas direktorei Vēsmai Laureckai tika pasniegts Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksts par atbildīgu iekļaujošās izglītības īstenošanu un profesionālu skolas vadīšanu. V. Laurecka Ventspils Pārventas pamatskolā (iepriekš – Ventspils 5.vidusskolā) strādā kopš 1993.gada, bet kopš 2017. gada ir Pārventas pamatskolas direktore. Viņa Pārventas pamatskolā augstā līmenī attīstījusi iekļaujošās izglītības pieeju, kas ir pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas princips. Direktore aktīvi izstrādā un atbalsta dažādus jaunus projektus gan skolas, gan pilsētas, gan arī starptautiskā mērogā, pašai aktīvi iesaistoties kā organizatorei vai kā dalībniecei.  Lai rastu praktiskus risinājumus un izstrādātu metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai, V. Laurecka izstrādājusi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta pieteikumu “Laužot stereotipus”. Sadarbībā ar projekta partneriem no Somijas un Igaunijas un visām Ventspils izglītības iestādēm tiks izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas un kvalitatīvas iekļaujošās vides veidošanai.  Skolas kolektīvs savu direktori raksturo kā radošu, saprotošu, atsaucīgu, pretimnākošu, uz sadarbību vienmēr atvērtu personību. Viņas darba stils vienmēr balstīts uz pozitīvismu, optimismu, sadarbību un uzticēšanos kolēģiem, skolēniem un skolēnu vecākiem. Ventspils Izglītības pārvalde augsti vērtē veiksmīgo sadarbību ar Vēsmu Laurecku un apsveic ar Atzinības raksta saņemšanu! 17.03.2023.

By |marts 17th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Pašvaldība atzinīgi novērtē Pārventas pamatskolas direktores Vēsmas Laureckas darbu

Mainīti laiki Ventspils 2. pamatskolas basketbola laukuma izmantošanai

Atsaucoties uz Ventspils 2. pamatskolas padomes lēmumu par nepieciešamību nodrošināt skolēniem drošību skolas teritorijā, no š.g. 20. marta tiks ierobežots laiks, kad pārējiem iedzīvotājiem būs iespēja izmantot skolas teritorijā esošo basketbola laukumu. Skolas teritorija tiek izmantota āra nodarbībām un tamdēļ svarīgi ir nodrošināt, lai mācību procesa laikā skolas teritorijā neatrastos nepiederošas personas. Skolas vārti aprīkoti ar kodu atslēgām, kuras darbosies no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00. Lai saglabātu iespēju interesentiem izmantot skolas teritorijā esošo basketbola laukumu, tad pārējā laikā – no plkst. 16:00 līdz nākamās dienas plkst. 9:00, teritorijā būs iespējams uzturēties bez ierobežojuma. 14.03.2023.

By |marts 14th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Mainīti laiki Ventspils 2. pamatskolas basketbola laukuma izmantošanai

Ēnu dienā aicinām iepazīt pedagoga profesiju

No 7. marta sākusies pieteikšanās Ēnu dienai, kura šogad norisināsies 5. aprīlī. Skolēni iepazīties ar ēnošanai piedāvātajām dažādu nozaru profesijām var mājaslapā enudiena.lv . Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ventspils Izglītības pārvalde Ēnu dienā šoreiz piedāvā skolēniem iepazīt pedagoga profesiju, lai veicinātu jauniešu karjeras izvēli un ar to saistītās studijas tieši pedagoģijas jomā. Lai gan var šķist, ka skolēni ikdienā ļoti labi redz dažādu pedagogu darbu, it īpaši mācību stundu vadīšanu, tad Ēnu diena ļaus ieraudzīt arī citus skolotāja pienākumus – kā notiek nodarbību un pārbaudījumu sagatavošana, mājasdarbu labošana un vērtēšana, kā notiek sadarbība ar citu priekšmetu skolotājiem un skolas vadību. Vakances Ventspils izglītības iestādēs tiek piedāvātas visos izglītības līmeņos – pirmsskolas skolotāji, pamatskolas un vidusskolas skolotāji. Ēnot varēs arī vairākus izglītības iestāžu vadītājus un Izglītības pārvaldes vadītāju, kuri arī visi ir pedagogi. 08.03.2023.

By |marts 8th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ēnu dienā aicinām iepazīt pedagoga profesiju

Apstiprina izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanas kārtību

Ceturtdien, 2. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Ventspils izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanas procedūras un norises kārtību. Šādas novērtēšanas mērķis ir veicināt izglītības iestāžu vadītāju darba kvalitāti, izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Vadītāju novērtēšanu veiks Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” izveidota komisija un tas notiks ne retāk kā reizi gadā. Atbilstoši novērtēšanas rezultātam, izglītības iestādes vadītājam par darba kvalitāti pie darba algas var noteikt piemaksu. Savukārt gadījumos, kad kādā no vērtējamajiem kritērijiem nav saņemts labs rezultāts, paredzēts izstrādāt rīcības plānu vadītāja profesionālās darbības uzlabošanai. 03.03.2023.