kristine

/Kristīne Angere

About Kristīne Angere

This author has not yet filled in any details.
So far Kristīne Angere has created 389 blog entries.

Notiks Ventspils vides izglītības vizuālās mākslas konkursa “Latvijas apdraudētie un aizsargājamie putni” noslēguma pasākums

Ventspils Mākslas skola sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības Vides uzraudzības nodaļu un Izglītības pārvaldi 2023./2024.mācību gada 2.pusgadā organizēja vides izglītības vizuālās mākslas konkursu “Latvijas apdraudētie un aizsargājamie putni”, kur piedalīties tika uzaicināti Ventspils vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi. Konkursa norises ietvaros izglītojamie kopā ar pedagogiem apgleznoja putnu būrīšus,  kurus noslēguma pasākumā izstādīs Ventspils Galvenajā bibliotēkā, lai pēc tam no 15.maija varētu pilsētvidē izvietot visus apgleznotos būrīšus uz viena koka, veidojot vides mākslas objektu “Labsajūtu māja” un pievērstu sabiedrības uzmanību aizsargājamo putnu sugu saglabāšanas nozīmei. Noslēguma pasākumā š.g. 30.aprīlī plkst. 16.00 konkursa dalībniekiem un interesentiem būs iespēja uzklausīt ornitologa Ritvara Rekmaņa izglītojošu lekciju par Latvijas aizsargājamiem putniem.  24.04.2024.

By |aprīlis 24th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Notiks Ventspils vides izglītības vizuālās mākslas konkursa “Latvijas apdraudētie un aizsargājamie putni” noslēguma pasākums

Notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam

Šodien, 23.aprīlī  notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam 2024.gada 28. martā Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu nodot izstrādāto  Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam publiskajai apspriešanai, kas ilgst no 2024. gada 8. aprīļa līdz 7. maijam. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli un veicinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, publiskās apspriešanas ietvaros Izglītības pārvalde aicina iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriedi, kas  notiks šodien, 23.aprīlī plkst. 17.30 tiešsaistē  Zoom platformā (saite ŠEIT). Iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama. Sabiedriskās apspriedes laikā pašvaldības speciālisti interesentus iepazīstinās ar izstrādātās stratēģijas 1.redakciju, kā arī atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Ar Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv ŠEIT un portālā geolatvija.lv. Savukārt, dokuments drukātā formātā ir pieejams Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, (1. stāvā pie dežuranta) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Izglītības pārvalde”, Raiņa ielā 10, Ventspilī, (2. stāvā) iestāžu darba laikā. 23.04.2024.

By |aprīlis 23rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Notiks sabiedriskā apspriede par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2024. – 2030. gadam

Ventspils pedagogiem pasniegtas Gada balvas izglītībā

Ceturtdien, 18. aprīlī, notika pasākums “Gada balva izglītībā – 2023”, lai godinātu Ventspils izglītības iestāžu skolotājus, sveiktu tos septiņās nominācijās un pasniegtu pateicības par mūža ieguldījumu. Šogad “Gada balvai izglītībā” tika pieteikti 56 pedagogi no Ventspils vispārējām izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm, Jaunrades nama, Mākslas skolas, Sporta skolas “Spars”, Ventspils Digitālā centra, Ventspils Tehnikuma, Ventspils Mūzikas vidusskolas un  Ventspils Augstskolas. Pieteikumus vērtēja Ventspils valstspilsētas pašvaldības veidota komisija. Uz nomināciju “Gada Skolotājs STEM priekšmetos” varēja pretendēt matemātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, inženierzinātņu, dizaina un tehnoloģiju, datorikas, programmēšanas mācību priekšmetu pedagogi. Galveno balvu šajā nominācijā ieguva Vairis Caune (Ventspils Augstskola), bet otrā līmeņa balvas saņēma Aiva Belte (Ventspils 4.vidusskola) un Ieva Kārkliņa (Ventspils Digitālais centrs). Uz nomināciju “Gada Skolotājs kultūrizglītībā un valodniecībā” varēja pretendēt latviešu valodas, literatūras, svešvalodu, mūzikas, vizuālās mākslas un teātra mākslas mācību priekšmetu pedagogi, kā arī koru, mūzikas ansambļu un deju kolektīvu vadītāji. Galveno balvu ieguva Odarka Kukite (Ventspils Tehnikums). Balvas saņēma arī Ilva Freiberga (Ventspils Centra sākumskola) un Iveta Rubene (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija). Uz nomināciju “Gada Skolotājs – veselīga dzīves veida, zaļās domāšanas veicinātājs” varēja pretendēt sporta pedagogi vai sporta treneri par radošu progresīvu un attīstošu izglītības procesa nodrošināšanu sporta un veselības jomā, un citi pedagogi par veselības veicinošu un vides aktivitāšu īstenošanu. Šajā nominācija galveno balvu ieguva Ģirts Zaķis (Ventspils 6. vidusskola), un balvas saņēma arī Rūta Šauberga (Ventspils sporta skola “Spars”) un Dina Freimane (Ventspils PII “Varavīksne”). Uz nomināciju “Gada Skolotājs – atbalsta sniedzējs un pilsoniskās līdzdalības veicinātājs” varēja pretendēt ikviens pedagogs, kurš sniedzis atbalstu izglītojamajiem izglītības ieguvē un personības izaugsmes veicināšanā, audzināšanas darbā, karjeras izglītībā, talantu atklāšanā un iekļaujošajā izglītībā, kā arī veicinājis izglītojamo iesaisti dažādos projektos un konkursos. Galveno balvu ieguva Zane Piusa (Ventspils Pārventas pamatskola), un balvas saņēma arī Gunita Pole (Ventspils PII “Bitīte”) [...]

By |aprīlis 19th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils pedagogiem pasniegtas Gada balvas izglītībā

Bērnudārzu “Vāverīte” un “Eglīte” vadītājas dodas pelnītā atpūtā

Ceturtdien, 18. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu  atbrīvot Andu Brūkli no pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas amata un Ināru Nagli no pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” vadītājas amata. Šādu lēmumu dome pieņēma, pamatojoties uz minēto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju iesniegumiem ar mērķi doties pensijā. Abām vadītājām pēdējā darba diena noteikta 2024. gada 31. maijs. Anda Brūkle pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte” vadījusi kopš 1996.gada. Bērnudārzā  “Vāverīte” tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, un tas ir pastāvīgi uzrādījis labus rezultātus audzēkņu sagatavošanā pamatizglītības uzsākšanai.  2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē vairāk nekā 200 audzēkņi. Šobrīd norit darbs pie jauna pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja atlases.  Plānots, ka jaunais iestādes vadītājs darbu uzsāks šā gada jūnijā. Ināra Nagle pirmsskolas izglītības iestādi “Eglīte” vadījusi kopš 2001.gada. Savukārt, bērnudārzā “Eglīte” tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 170 audzēkņi. Turklāt, lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem,  bērnudārzā “Eglīte” 2022.gada aprīlī tika atvērtas divas grupiņas 44 ukraiņu bērniem, kas darbojās līdz 2023.gada 31.augustam. No 2023.gada 1.septembra ukraiņu civiliedzīvotāju bērni tika integrēti citās grupās.  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pateicas Andai Brūklei un Inārai Naglei par ieguldīto darbu, vadot un attīstot pirmsskolas izglītības iestādes vairāk nekā 20 gadus! Šobrīd norit darbs pie jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu “Vāverīte” un “Eglīte” vadītāju atlases.  Plānots, ka jaunie iestāžu vadītāji darbu uzsāks šā gada jūnijā. 19.04.2024.

By |aprīlis 19th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Bērnudārzu “Vāverīte” un “Eglīte” vadītājas dodas pelnītā atpūtā

Demokrātijas pēcpusdienas Ventspils 4. vidusskolā

Aprīļa pirmajā pusē Ventspils 4. vidusskolā norisinājās vairākas projekta “Manas pirmās Eiropas vēlēšanas” demokrātijas pēcpusdienas vidusskolas klašu skolēniem. Demokrātijas pēcpusdienās skolēni izzināja Eiropas Parlamenta un tā vēlēšanu būtību un nozīmību ikdienas politiskajos procesos Latvijā, līdzšinējo vēlētāju zemo aktivitāti un tā iemesliem, kā arī ikkatra vēlētāja balss nozīmību kopējā vēlēšanu iznākuma kontekstā. Skolēni piedalījās “klases vēlēšanu” simulācijā, izvēloties, uz kurieni doties ekskursijā, katram balsojot par to, ko vēsta iedalītā loma. Rezultātā tika iegūts secinājums, ka tad, ja visi, kas nenobalsoja, nobalsotu, vēlēšanu iznākums būtu krasi atšķirīgs. Taču nodarbības svarīgākā aktivitāte bija iepazīšanās ar vēlēšanu sarakstu programmām un to savienošana ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Skolēniem bija jāizlemj, par kuru partiju varētu balsot 24 gadus vecais students Kārlis, pensionāre Jeļena, bezdarbnieks Raitis un citi pilnībā izdomāti tēli! Nodarbības galvenais vadmotīvs – mudināt jauniešus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024. gada 8. jūnijā un aicināt to darīt arī ģimeni, radiniekus, draugus un ikvienu cilvēku! Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība. Šeit publicētā informācija atspoguļo tikai Ventspils Izglītības pārvaldes viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas atspoguļošanu. 18.04.2024.

By |aprīlis 18th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Demokrātijas pēcpusdienas Ventspils 4. vidusskolā

“Demokrātijas pēcpusdiena” Ventspils 6. vidusskolā

2024.gada 18. un 19. aprīlī Ventspils 6. vidusskolā tiks aizvadīta projekta “Manas pirmās Eiropas vēlēšanas” nodarbība  “Demokrātijas pēcpusdiena” vidusskolas klasēm. Skolēni piedalīsies aktivitātēs – spriedīs par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, sniedzot jauniešiem ieskatu par Eiropas savienību, par vēlēšanām vispārīgi, par līdzšinējo vēlētāju aktivitāti, rezultātā mēģinot atbildēt uz visiem zināmo jautājumu – kāpēc vispār jāiet vēlēt? “Demokrātijas pēcpusdienas” sākumā skolēniem tiks atgādināts par pilsoniskās un sociālās līdzdalības jēdzieniem, līdzdalības veidiem un demokrātiskas valsts pamatprincipiem. Tad tiks izspēlētas divas aktivitātes: pirmajā skolēni izspēlēs balsošanas principu, it kā izvēloties klases ekskursijas mērķi, izmantojot dažādus personāžus un balsošanas variantus un otrajā analizēs dažādu partiju priekšvēlēšanu programmas, lai izvēlētos piemērotāko, par ko balsot, nosakot konkrētus kritērijus. Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība. Šeit publicētā informācija atspoguļo tikai Ventspils Izglītības pārvaldes viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas atspoguļošanu. 17.04.2024.

By |aprīlis 17th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on “Demokrātijas pēcpusdiena” Ventspils 6. vidusskolā

Jaunieši jauniešiem – Demokrātijas stundas Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā

2024.gada 18. aprīlī Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā notika projekta ,,Manas pirmās Eiropas vēlēšanas” aktivitātes ,,Demokrātijas stundas” 10. – 12. klašu audzēkņiem. Šīs stundas vadīja jaunieši, kuri pirms tam bija izgājuši apmācības pie projektā iesaistītajām skolotājām Sintas Daliņas un Evas Zeltzaķes.  Demokrātijas stundā jaunieši ieguva informāciju par Eiropas savienību, par ES  institūcijām, par vēlēšanām, par vēlētāju aktivitāti un katra cilvēka nozīmi lēmumu pieņemšanā. Demokrātijas stunda nebija tikai lekcija, bet aktīva jauniešu līdzdalība. Piemēram aktivitātes ,,Pilsoniskās līdzdalības Bingo” jaunieši aktualizēja savu līdzdalību sabiedriskajās norisēs, izvērtēja savas rīcības motīvus. Savukārt, izspēlējot situāciju ,,Vai manai balsij ir nozīme?”, jaunieši atzina, ka turpmāk attieksies nopietnāk pret viedokļu izteikšanu, jo pat viena balss var mainīt situāciju.  Veicot skolēnu aptauju pēc Demokrātijas stundām vairāk kā 90% atzina, ka ir ieguvuši jaunas zināšanas un attieksmes. Tāpat jauniešu vairākums (94%) atzina, ka šādas nodarbības ir nepieciešamas, jo paplašinot redzesloku mainās arī attieksme. Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība. Šeit publicētā informācija atspoguļo tikai Ventspils Izglītības pārvaldes viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas atspoguļošanu. 17.04.2024.

By |aprīlis 17th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Jaunieši jauniešiem – Demokrātijas stundas Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā

Godinās Ventspils pedagogus

Ceturtdien, 18. aprīlī, plkst. 18:00 koncertzālē “Latvija” notiks Ventspils pedagogu godināšanas ceremonija “Ventspils Gada balva izglītībā – 2023”. Pedagogi tiks sveikti 7 nominācijās, piešķirot titulus “Gada skolotājs 2023”, kā arī pasniegs pateicības par mūža ieguldījumu. Pasākumā piedalīsies gan apbalvojumam izvirzītie pedagogi, gan viņu kolēģi un citi atbalstītāji. Savukārt ikvienam interesentam būs iespēja pasākumam sekot līdzi interneta tiešraidē Ventspils pilsētas portālā ventspils.lv un arī sociālajā tīklā Facebook – Ventspils Izglītības pārvaldes un Ventspils kontos. Šoreiz “Gada balvai izglītībā” tika pieteikti 56 pedagogi no Ventspils vispārējās izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm, Jaunrades nama, Mākslas skolas, Sporta skolas “Spars”, Ventspils Digitālā centra, Ventspils Tehnikuma, Ventspils Mūzikas vidusskolas un Ventspils Augstskolas: Aiga Bādere (Ventspils Augstskola)Aiva Belte (Ventspils 4.vidusskola)Alberts Kozlovs (Ventspils Tehnikums)Amanda Sorokina (Ventspils 4.vidusskola)Anda Kaņepe-Feldmane (Ventspils Mākslas skola)Andrejs Jaunzems (Ventspils Augstskola)Andris Grigalis (Ventspils Mūzikas vidusskola)Anita Odorska (Ventspils PII “Zvaigznīte”)Antoņina Kuzņecova (Ventspils PII “Pasaka”)Baiba Millere (Ventspils 4.vidusskola)Dace Štefenberga (Ventspils Augstskola)Diāna Neimane (Ventspils Augstskola)Dina Freimane (Ventspils PII “Varavīksne”)Elīna Plūmiņa (Ventspils PII “Zvaigznīte”)Elmārs Aberfelds (Ventspils Tehnikums)Guna Grīnvalde (Ventspils 1.pamatskola)Gunita Ofkante (Ventspils 4.vidusskola)Gunita Pole (Ventspils PII “Bitīte”)Ģirts Zaķis (Ventspils 6.vidusskola)Ieva Kārkliņa (Ventspils Digitālais centrs)Ieva Spridzāne (Ventspils Mākslas skola)Ilona Landmane (Ventspils PII “Saulīte”)Ilva Freiberga (Ventspils Centra sākumskola)Inese Sorokina (Ventspils Centra sākumskola)Ineta Grosbaha (Ventspils PII “Varavīksne”)Inga Spodiņuka (Ventspils Jaunrades nams)Inta Ozola (Ventspils Augstskola)Iveta Rubene (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija)Jana Radele (Ventspils PII “Vāverīte”)Jekaterina Gorbačova (Ventspils 3.pamatskola)Jeļena Samoilo (Ventspils PII “Pasaka”)Karina Šķirmante (Ventspils Augstskola)Kristīna Paškeviča (Ventspils Tehnikums)Kristīne Karņicka (Ventspils 2.pamatskola)Krists Daubaris (Ventspils Mūzikas vidusskola)Laima Kaņepe (Ventspils PII “Vāverīte”)Laine Klēģere (Ventspils PII “Margrietiņa”)Linda Morica (Ventspils 6.vidusskola)Lita Bērziņa (Ventspils 2.pamatskola)Līga Krūziņa (Ventspils PII “Vāverīte”)Madara Lilienfelde (Ventspils 4.vidusskola)Odarka Kukite (Ventspils Tehnikums)Reinis Krūziņš (Ventspils Mūzikas vidusskola)Rihards Dubra (Ventspils Mūzikas vidusskola)Rūta Šauberga (Sporta skola “Spars”)Sandra Meņģe (Ventspils 2.pamatskola)Sanita Zīlīte (Ventspils PII “Saulīte”)Santa Ludevika (Ventspils PII “Rūķītis”)Sarmīte Pāvelsone (Ventspils 6.vidusskola)Sergejs Somiks (Ventspils Mūzikas [...]

By |aprīlis 16th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Godinās Ventspils pedagogus

Jauno uzņēmēju skola

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studenti sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi aicina aktīvos, zinātkāros un uzņēmīgos vidusskolēnus pieteikties divu dienu pasākumam “Ventspils Jauno uzņēmēju skola”. “Ventspils Jauno uzņēmēju skola” notiks divas dienas- 26. un 27. aprīlī. Šo divu dienu laikā būs iespēja pilnveidot savas uzņēmējdarbības prasmes aizraujošās aktivitātēs. Jauniešiem būs iespēja darboties komandās, lai risinātu dažādas uzņēmējdarbības problēmsituācijas un jaunā gaismā iepazītu savas spējas un radošumu. Ventspils Jauno uzņēmēju skolā piedalīsies gan studenti, gan pieredzējuši vieslektori, gan arī dažādu uzņēmumu pārstāvji, kuri sniegs vērtīgus ieteikumus un padomus, lai attīstītu savas prasmes, biznesa idejas un palīdzēs izvēlēties piemērotāko studiju virzienu. Dalība pasākumā ir bez maksas. Pieteikšanās ir atvērta līdz 19. aprīlim un to var izdarīt aizpildot anketu saitē: ej.uz/VJUS2024. 15.04.2024.

Aicina jaunos pedagogus pieteikties projekta “Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās”

PROJEKTA MĒRĶIS: Sniegt Indukcijas gada atbalstu skolotāju sagatavošanas programmu studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā. KĀDI IR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IEGUVUMI?Jaunajam skolotājam ir profesionāls atbalsts un resurss ārpus izglītības iestādes, kur gūt personiskas ierosmes izglītības procesa uzlabošanai. Iespēja paaugstināt jaunā skolotāja ienākumus par 200 eiro. Jaunais skolotājs jūtas atbalstīts un uzklausīts, gan saziņā ar citiem jaunajiem skolotājiem, gan profesionālu kuratoru. Ar darbu apmierināts pedagogs paliek strādāt profesijā. Jauno pedagogu noturības stiprināšana izglītības iestādē. KĀDI IR JAUNO SKOLOTĀJU IEGUVUMI?Dalība profesionālās pilnveides grupās, tiekoties ar kolēģiem un gūstot atbalstu no zinoša kuratora.Individuāls kuratora atbalsts stundu/nodarbību vērošanā, kas palīdzēs profesionāli attīstīties izglītības iestādes vidē. Kompetentu docētāju vadībā pilnveidotas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sadarbībā, klasvadībā un skolvadībā, saņemot apliecību par izvēlētās profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi 120h (3KP) apmērā. Mērķstipendija līdz 200 EUR mēnesī. DALĪBAI PROJEKTĀ NEPIECIEŠAMS:1.pēdējā gada laikā iegūta skolotāja kvalifikācija kādā no 8 studiju programmām, tostarp pirmsskolas skolotājs;2.jaunais skolotājs ir darba attiecībās ar izglītības iestāžu reģistrā iekļautu izglītības iestādi un strādā skolotāja amatā ne vairāk kā četras dienas nedēļā;3.iestādes atvērtība sadarbībai, atbalstot jauno skolotāju (plānojums, kas ļauj piedalīties Indukcijas gada iknedēļas aktivitātēs trešdienās, atvērtība stundu vai nodarbību vērošanas norisei, trīspusējā līguma noslēgšana);4.dalībnieka aktīva dalība profesionālās kompetences pilnveides un pilnveides grupu nodarbībās ar kuratoriem, kas notiks trešdienās pilnu darba dienu visa mācību gada garumā (klātienē un attālināti). ATBALSTA SAŅEMŠANAS PERIODS:2024. gada septembris līdz 2025. gada maijsPapildus informācija:[email protected] vietnē: https://www.lu.lv/zinatne/programmasun-projekti/eiropas savienibasstrukturfondi/eiropas-socialais-fonds-plusesf/esf-4227/