kristine

/Kristīne Angere

About Kristīne Angere

This author has not yet filled in any details.
So far Kristīne Angere has created 191 blog entries.

Noslēgusies pirmsskolas mācīšanās konsultantu mācību programma

Otrdien, 17. janvārī, ar svinīgu izlaidumu Livonijas Ordeņa pilī noslēdzās Izglītības pārvaldes organizētā Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma, kuras mērķis bija sagatavot konsultantus-praktiķus, kuri spēj sniegt teorētisku un praktisku profesionālu atbalstu citiem kolēģiem - iestāžu vadības komandām, pirmsskolas pedagogiem un skolotāju palīgiem.  Mācībās piedalījās 14 pedagogi - no katras Ventspils pirmsskolas 1-2 pedagogi. 48 stundu programmā kopš 2022. gada marta tie apguva tēmas par psiholoģisko un fizisko mācību vidi, sadarbību ar vecākiem, par efektīvu rotaļnodarbību, bērnu sasniegumu vērtēšanu un vēl citas tēmas. Programmu īstenoja pedagogu komanda no 3 Ventspils pirmsskolām: Zita Janušone, Inita Frīzendorfa (abas PII “Zvaigznīte”), Kristīne Seržante (PII “Varavīksne”) un Baiba Brauna (PII “Rūķītis”). Paldies Ventspils mūzikas vidusskolas audzēknei Montai Cinei par muzikālo priekšnesumu pasākuma laikā un Ventspils muzejam par viesmīlīgo uzņemšanu! 19.01.2023.

By |janvāris 19th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Noslēgusies pirmsskolas mācīšanās konsultantu mācību programma

Ventspilnieku atsaucība svarīga pieaugušo prasmju pētījumā

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā turpinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums. Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada pavasarim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Pētījumā aicināti piedalīties Latvijas iedzīvotāji, tajā skaitā ventspilnieki, kuri janvārī saņēmuši uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē. Šajā OECD pētījumā aplūko iedzīvotāju prasmes galvenajās informācijas apstrādes jomās, tostarp lasītpratībā, rēķinātpratībā un problēmu risināšanā. Tās ir prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dalībai sabiedrības dzīvē, spējai iekļauties darba tirgū, parūpēties par sevi un saviem tuvajiem. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk nekā 40 pētījumā iesaistītajām valstīm varēs izstrādāt izglītības un apmācības programmas pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes. Pētījuma norisei ir svarīgs ikviens uzrunātais respondents. Pētījuma izlasē iekļauti un uzaicinājuma vēstule nosūtīta Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem dažādās grupās. Pētījumu veido aptaujas anketa, kuru aizpilda intervētājs, fiksējot dalībnieka atbildes, un uzdevumi, kurus dalībnieks veic patstāvīgi speciāli tam paredzētā planšetdatorā. Papildu informācija par pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: https://www.izm.gov.lv/lv/latvija-peta-pieauguso-prasmes 13.01.2023.

By |janvāris 13th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ventspilnieku atsaucība svarīga pieaugušo prasmju pētījumā

Ziemassvētku dziesmu konkursā iegūst Zelta diplomu

8. janvārī Daugavpilī notika IV Starptautiskā jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursa fināls.  Pavisam konkursā piedalījās 78 dalībnieki – solisti, dueti, ansambļi un kori dažādās vecuma grupās no 5 valstīm – Bulgārijas Latvijas, Lietuvas, Moldovas un Ukrainas.  Decembrī attālināti notika konkursa pirmā kārta – dalībnieki iesūtīja dziesmu video ierakstus kādā no konkursa piecām kategorijām: tradicionālā oriģinālā Ziemassvētku dziesma, Ziemassvētku tautas dziesma, Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs, mūsdienu Ziemassvētku dziesma un latviešu autora Ziemassvētku dziesma. Konkursantu sniegumu vērtēja vokālās mūzikas eksperti no 4 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas. Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēknis Olivers Matvejevs piedalījās konkursa fināla kārtā Daugavpilī un ieguva Zelta diplomu. Olivers konkursā piedalījās kategorijā “Latviešu autora Ziemassvētku dziesma” un izpildīja "Eņģeļa dziesma", kurai mūzikas un vārdu autore ir Anita Rezevska. Sakām paldies par atbalstu skolotājai Ritai Vēverbrantei, koncertmeistarei Annai Dorofejevai, Olivera vecākiem un skolas direktorei Pārslai Kopmanei. 12.01.2022.

By |janvāris 12th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ziemassvētku dziesmu konkursā iegūst Zelta diplomu

Veikti grozījumi Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā

Ceturtdien, 15. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus lēmumā “Par Ventspils pilsētas domes interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidi”, nosakot komisijas sastāvu ar šādiem nozaru speciālistiem: Ilze Buņķe, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” padomnieks mūžizglītības jautājumos;Jana Bakanauska, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja;Daina Paipala, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Sporta pārvalde” vadītāja;Astra Pumpura, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils bibliotēka” direktore;Māris Valtenbergs, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Kultūras centrs” direktors. Lai juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, Ventspils valstspilsētā varētu īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas, tām pašvaldības noteiktajā kārtībā jāsaņem licence. Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, pagarināt tās derīguma termiņu vai anulēt licenci pieņem pašvaldības veidota Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija. 16.12.2022.

By |decembris 16th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Veikti grozījumi Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā

Kopā ar Ventspils novada pašvaldību izveidota sadarbības institūcija izglītības jomā

Ceturtdien, 15. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību izveidot kopīgo sadarbības institūciju – Sadarbības grupu izglītības jomā. Sadarbības grupa nodrošinās plānošanas dokumenta “Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgā attīstības programma 2021. – 2027. gadam” īstenošanas uzraudzību, kā arī kopīgu uzdevumu izpildi: Nodrošinot augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus pedagogus;Nodrošinot uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientētu, mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu;Atbalstot ikviena izglītojamā izaugsmi;Organizējot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību;Risinot aktuālus un nozīmīgus jautājumus izglītības jomā. Sadarbības grupā tiks iekļauti četri Ventspils valstspilsētas pašvaldības un trīs Ventspils novada pašvaldības pārstāvji. Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada pašvaldību sadarbības institūcijas izveidošana izglītības jomā noteikta Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25. punktā. 16.12.2022.

By |decembris 16th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Kopā ar Ventspils novada pašvaldību izveidota sadarbības institūcija izglītības jomā

Bērnudārzos realizē Montesori pieeju

Domājot par audzēkņu vispusīgu attīstību, vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs Ventspilī izmanto alternatīvās mācīšanās metodi, ko pasaulē atzīst jau apmēram 100 gadus – Montesori metodi. Viens no tās pamatprincipiem skan: «Palīdzi man to izdarīt pašam!» Mazāko ventspilnieku vecāki ik pa laikam interesējas, vai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu izglītošanā izmanto arī kādas neierastākas, citur pasaulē plaši praktizētas metodes. Pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogi nereti paši mācību programmas dažādošanai veiksmīgi integrē dažādas prakses un metodes. Arī PII Varavīksne veiksmīgi jau vairākus gadus gan vispārizglītojošajā programmā, gan speciālajās programmās iekļauj Montesori pieeju un materiālus. Savukārt PII Margrietiņa trīs gadu laikā atvērusi jau četras grupiņas, kurās realizē Montesori pieeju izglītībā pilnībā. Montesori ir unikāla, tajā pat laikā rūpīgi izstrādāta un plaši praktizēta mācību metode. Tās pamatā ir saprātīgs līdzsvars starp brīvību un skaidru struktūru, kas īpaši paredzēta jaunākā vecuma bērniem. PII Varavīksne Montesori mācību materiālus un metodiku izmanto visās grupās, visu vecumu bērniem, integrējot Montesori metodes audzēkņu pamatapmācībā. Bērnudārzā ir metodiskais kabinets ar plašu Montesori materiālu klāstu, kur ikviens pedagogs var izvēlēties, kādus materiālus nodarbībās vēlas izmantot. Materiāli aptver visus piecus Montesori blokus – praktiskās dzīves, valodas, dabaszinātņu, sensoro un matemātisko. Pašiem mazākajiem bērniem – līdz 3 gadu vecumam – bērnudārzā izmanto praktiskās dzīves materiālus. «Lasītprasmes mācīšanai aktīvi izmantojam kustīgo alfabētu,» stāsta vadītājas vietniece Kristīne Seržante, kura ikdienā strādā ar Montesori materiāliem. «Mūsu Montesori izglītības stāsts bērnudārzā Varavīksne sākās 2017. gadā, kad mēs abas ar logopēdi Lindu Vašuku izgājām 14 mēnešu kursu Praktiskā Montesori pedagoģija Montesori izglītības un attīstības centrā Kates skola. Bērnudārza vadītāja Kristīne Boitmane piebilst, ka kursi bijuši intensīvi un padziļināti. «Arī tagad trīs pedagogi, mani pašu ieskaitot, mācās pie Montesori asociācijas priekšsēdētājas Latvijā Zanes Baltgailes Montesori pedagoģijas kursos Pērļu mājā. Šie kursi ilgs trīs gadus, un tās kopumā ir 500 stundu apmācības,» stāsta vadītāja. Pēc mācību pabeigšanas pirmsskolas izglītības iestāde plāno [...]

By |decembris 16th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Bērnudārzos realizē Montesori pieeju

Ventspilī darbojas pensionēto pedagogu klubs “Pīlādzis”

Mīlestības un piparkūku smarža, bērnu smiekliem skanot, pagājušajā nedēļā bija jūtama visās Ventspils skolās, kad bērni parūpējās par pārsteigumu pensionētajiem pedagogiem un viņu klubam "Pīlādzis". Ceturtdien, 15. decembrī, Ventspils izglītības iestāžu pensionētie pedagogi pulcējās Ventspils Jaunrades namā uz svētku ieskaņas koncertu "Sniegpārslas stāsts", kurā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Jaunrades nama audzēkņi, kā arī saņēma skolēnu gatavotās piparkūkas. Jau vairākus gadus Ventspils Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm gada nogalē ar bērnu gatavotām apsveikuma kartiņām Ziemassvētkos sveic pensionētos pedagogus. Bet šī mācību gada sākumā Jaunrades namā ar saviesīgu pasākumu saaicinājām pensionētos pedagogus klātienē un dzima ideja un vēlme arī turpmāk aktīvi darboties un iesaistīties, dibinot klubu “Pīlādzis”. Šajos 4 mēnešos pensionētie pedagogi jau viesojušies “Nākotnes klasē”, apmeklējuši Vinnicas kolektīva “Barvinok” koncertu”, piedalījušies lekcijā par veselīgu uzturu. Izglītības pārvalde priecājas, ka, noslēdzot aktīvās darba gaitas, pedagogi vēlas turpināt būt sabiedriski aktīvi. 16.12.2022.

By |decembris 16th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ventspilī darbojas pensionēto pedagogu klubs “Pīlādzis”

Sadarbība ar Latvijas Universitāti turpinās

Šogad Ventspils pilsētas pašvaldība atkārtoti slēdza līgumu ar Latvijas Universitāti par sadarbības turpināšanu. Šī sadarbība dod iespēju piesaistīt Ventspils izglītības iestādēm jaunus, spējīgus speciālistus. Pagājušajā nedēļā Ventspils Izglītības pārvaldē Latvijas Universitātes (LU) reģionālā centra direktore Gunta Kraģe un LU Kuldīgas filiāles vadītāja Ruta Karloviča informēja par plašajām un daudzveidīgajām sadarbības iespējām – gan tām, ko Ventspils pašvaldība jau realizē, gan vairākiem jauninājumiem. Kopā ar abām viešņām Ventspils pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Ineta Tamane, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska un trīs Ventspils vidusskolu pārstāves – Ventspils 4. vidusskolas direktore Inga Bužoka, Ventspils 6. vidusskolas direktore Zanda Bite un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietniece izglītības un metodiskajā darbā Ieva Jurova – pārrunāja virkni jautājumu par pedagogu un atbalsta personāla piesaisti skolām, kā arī to, kā šos jautājumus efektīvāk risināt. Ilggadēja sadarbība Sadarbība starp Ventspils pilsētas pašvaldību un LU pedagogu izglītības un profesionālās pilnveides jautājumos turpinās jau ilgus gadus. LU piedāvājusi gan reģionālajās filiālēs, gan Rīgā studējošajiem ventspilniekiem prakses iespējas Ventspils pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, sniegusi metodisko un organizatorisko palīdzību izglītības jautājumos, kā arī kopā ar Ventspils pašvaldību organizējusi nozaru speciālistu lekcijas, seminārus un diskusijas. Savukārt Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošināta iespēja izmantot LU zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādēm, bet Ventspils izglītības iestāžu pedagogiem un citiem darbiniekiem – iespēja izmantot LU bibliotēkas resursus. LU Kuldīgas filiāles vadītāja Ruta Karloviča skaidro, ka reģionālā augstākā pedagoģiskā izglītība pieejama ir jau kopš 1996. gada. «Mums ar Ventspils pilsētas pašvaldību vairāku gadu garumā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Pašlaik ļoti aktīvi sadarbojamies ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm. Iestādes mums sūta informāciju par pieejamajām vakancēm, savukārt mēs šo informāciju pārsūtām ne tikai studējošajiem, bet arī LU absolventiem,» norāda Karloviča. Ventspils pašvaldība šobrīd ir gatava pedagoģijas studentiem nodrošināt prakses vietas, un [...]

By |decembris 16th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Sadarbība ar Latvijas Universitāti turpinās

Piparkūku cepšana Ventspils skolās

Meža ielokā dziļā kupenā līdz pat mazajām logu rūtīm iesnidzis vienkāršs koka namiņš.  Vectēva celts. Logos zied leduspuķes. Taciņa ved uz aku.  No skursteņa debesīs kāpj balta dūmu stīdziņa. Pavardā uguns deg.  Te brālis savu māsu sargā no tumšiem istabas kaktiem. Te māla krūkā balts piens tiek liets.  Nav šajā namā eglītes zaros kārtas lielākās un spožākās mantiņas, nav skatlogos pirkto dārgāko dāvanu.  Bet namā šajā sveces baltiem ziediem zied. Un mīlestības gaisma visapkārt mirgo. Un nu jau visa māja smaržo.  Vecāmāte, baltu lakatiņu galvā, maigām rokām no krāsns izņem tikko ceptas piparkūkas.  Visa māja smaržo! Katrs stūrītis pildās ar mīlestības smaržu!  Mīlestības un piparkūku smarža, bērnu smiekliem skanot, pagājušajā nedēļā bija jūtama visās Ventspils skolās, kad bērni parūpējās par pārsteigumu pensionētajiem pedagogiem un viņu klubam "Pīlādzis". Gaidīsim ikvienu pensionēto pedagogu Ventspils Jaunrades namā uz svētku ieskaņas koncertu "Sniegpārslas stāsts" ceturtdien, 15.decembrī, plkst.11.00.

By |decembris 15th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Piparkūku cepšana Ventspils skolās

Ventspils skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde “ZIEMA”

Tapusi Ventspils skolēnu un Jaunrades nama audzēkņu vizuālās mākslas darbu izstāde "ZIEMA". Tā atklāta un apskatāma Ventspils domes vestibilos.  Paldies ikvienam darba autoram, kā arī kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatorei Madarai Lilienfeldei un Ventspils Jaunrades nama direktorei Vitai Hermansonei par organizēšanu. Izstāde apskatāma līdz 13.janvārim 14.12.2022.

By |decembris 15th, 2022|Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija|Comments Off on Ventspils skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde “ZIEMA”