kristine

/Kristīne Angere

About Kristīne Angere

This author has not yet filled in any details.
So far Kristīne Angere has created 343 blog entries.

Par darba laiku Ventspils pirmsskolās

No šī gada marta tiek mainīta darba organizācijas kārtība Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes lemtajam pirmsskolu darba laiku turpmāk noteiks Izglītības pārvalde. Šobrīd pirmsskolās vecāki savus bērnus var atvest darba dienās no plkst. 7:00, bet izņemt līdz plkst. 18:00. No š.g. marta tāpat kā līdz šim vecāki varēs bērnus vest jau no plkst. 7:00 rītā, bet izņemt – līdz plkst. 18:00. Četras dienas nedēļā (no otrdienas līdz piektdienai) no plkst. 17:30 līdz 18:00 tiks organizētas dežūrgrupas. Ņemot vērā to, ka vidēji katrā no pirmsskolām darba laika pēdējā pusstundā no plkst. 17:30 līdz 18:00 uzturas 11 bērni, ir iespējams organizēt pirmsskolas darbu ar dežūrgrupām. Vecākiem bērnus no pirmsskolas izņemt būs iespēja ierastajā laikā. Ar informāciju par darba laikiem pirmsskolu audzēkņu vecāki tiks informēti e-klasē, kā arī tā būs pieejama iestādēs klātienē. 30.01.2024.

By |janvāris 30th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Par darba laiku Ventspils pirmsskolās

Sākusies akcija “Draudzīgais aicinājums”

Arī šogad Ventspils Izglītības pārvalde aicina pievienoties akcijai un dāvināt Ventspils izglītības iestādēm grāmatas. Draudzīgā aicinājuma tradīciju 1935. gada 28. janvārī aizsāka Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, dāvinot savai bijušajai skolai grāmatas un aicinot pievienoties arī citus. Aicinām absolventus, gan arī citus iedzīvotājus atcerēties par skolām un arī bērnudārziem, un uzdāvināt noderīgu grāmatu vai izglītojošu galda spēli. Ne vienmēr grāmatai jābūt pilnīgi jaunai, bet šo akciju nevajadzētu uztvert kā iespēju iztīrīt mājas grāmatu plauktus no sev nevajadzīgām grāmatām.  Katram dāvinājumam paredzēta arī īpaša uzlīme, kas jaunos lasītājus informēs, ka grāmata saņemta “Draudzīgā aicinājuma” akcijas ietvaros. Mācību literatūras iegādei skolās Ventspils pašvaldība katru gadu budžetā paredz finanšu līdzekļus. Bet ar akcijas palīdzību skolu bibliotēkas ir iespējams papildināt un bagātināt ar cita veida noderīgām grāmatām, t.sk. enciklopēdijām, uzziņu literatūru u.tml.  Akcija norisinās līdz februāra beigām! 30.01.2024.

By |janvāris 30th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Sākusies akcija “Draudzīgais aicinājums”

Somijas delegācija viesojās Ventspils bērnudārzos

Otrdien, 23.janvārī, Ventspils bērnudārzos viesojās Somijas delegācija, lai gūtu ieskatu, kā pirmsskolas izglītības darbība tiek īstenota Latvijā. Kolēģi no Somijas Latvijā ieradās Nordplus projekta "Inclusion from very start" ietvaros un nedēļas vizītes laikā viesojās Kuldīgas, Cēsu, Jūrmalas, Ozolnieku un Ventspils dažādas izglītības iestādes. Somijas delegācijas sastāvā bija gan pirmsskolu skolotājas, gan vadītājas. Ventspilī, viesojoties PII “Varavīksne”, Somijas delegācija tika iepazīstināta ar iestādes eko pieeju, brīvdabas pedagoģijas pieeju un mācību procesu. Padziļināti tika stāstīts, kā ar dažādām metodēm tiek apgūtas svarīgas tēmas. Kā min PII “Varavīksne” vadītāja Kristīne Boitmane, delegācijas dalībnieki bija sajūsmā par vienkāršību, pieejamas vides izmantošanu, bērnu audzināšanu dabā, saudzējot to un darbojoties tajā. Vēl somu ciemiņi viesojās bērnudārzā “Pienenīte”, kur aplūkoja Ventspils jaunāko pirmsskolas izglītības iestādi un vēroja, kā skolotāji darbojas ar bērniem. FOTO: Krists Kūla 26.01.2024.

By |janvāris 26th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Somijas delegācija viesojās Ventspils bērnudārzos

Maina pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

Ceturtdien, 25. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi izmaiņas pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijā, paredzot, ka no š.g. marta pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku noteiks Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja. Bērnudārzu darba laiks tiks noteikts, izvērtējot situāciju iestādēs, tajā skaitā agrās rīta stundās un vakaros, salāgojot iespējas vecākiem bērnus atvest un izņemt no bērnudārza ar optimālu pedagogu un cita personāla darba plānojumu, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu izglītību arī turpmāk. Bērnudārzu audzēkņu vecāki par pirmsskolas izglītības iestādes darba laika izmaiņām tiks informēti e-klasē vienu mēnesi pirms plānotajām izmaiņām. 26.01.2024.

By |janvāris 26th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Maina pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

Dalās pieredzē par iekļaujošo izglītību

Pirmdien, 15.janvārī, Ventspils Pārventas pamatskolā notika Ventspils izglītības iestāžu speciālo pedagogu, speciālās izglītības skolotāju un atbalsta komandu pārstāvju pieredzes apmaiņas darbnīca iekļaujošās izglītības kontekstā. Kopumā darbnīcās piedalījās ap 40 dažādu speciālistu no iestāžu atbalsta komandām, kuri diskutēja par tēmām: Domāšanas, attieksmes maiņa (darbnīcas vadītāja Zane Piusa),Mācīšana un mācīšanās (darbnīcas vadītāja Vēsma Laurecka),Praktiski padomi, labās prakses piemēri, pieredzes stāsti (darbnīcas vadītāja Liene Polence),Diferenciācija kā atbalsta veids (darbnīcas vadītāja Inita Embrekte). Kopumā izvērtās spraigas un rezultatīvas diskusijas un secinājumi, kā arī bija vērojams kolēģu satikšanās prieks, it īpaši speciālo pedagogu un speciālās izglītības pedagogu starpā, kuri atsevišķā sanāksmē iepriekš nebija tikušies. Diskusiju rezultātā radušos secinājumus izmantos, lai projekta “Laužot stereotipus” ietvaros veidotu vadlīnijas iekļaujošās izglītības risinājumiem izglītības iestādēs. Paldies visiem par atsaucību un dalību! Jau iepriekš esam informējuši, ka Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Laužot stereotipus” (“Breaking Barriers”) ietvaros tiek meklēti praktiski risinājumi iekļaujošās izglītības jomā. Starptautisko projektu īsteno Ventspils Izglītības pārvalde kā vadošais partneris, partnerorganizācijas ir Metropolia augstskola (Helsinki, Somija) un Narvas valodu licejs (Narva, Igaunija). Projekta īstenošana uzsākta 2023. gada martā un ar virkni aktivitātēm trīs valstīs turpināsies līdz 2024. gada augustam. Projektam piešķirtais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 168 230. 19.01.2024.

By |janvāris 19th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Dalās pieredzē par iekļaujošo izglītību

Noslēgušies Ventspils 1.pamatskolas remontdarbi

2023./2024. gada mācību sākumā tika uzsākti remontdarbi Ventspils 1.pamatskolas ēkas korpusu savienojošās pārejas pamatu pastiprināšanai. Tie tika pabeigti 2023.gada noslēgumā. Nosēdušos ēkas pamatu dēļ skolēni un pedagogi nevarēja izmantot skolas ēku savienojošo pāreju, kuru drošības apsvērumu dēļ slēdza. Pamati tika pastiprināti ar 158 mikropāļiem un 2023. gada novembra beigās būvniecības valsts kontroles birojs deva atļauju izmantot skolas ēkas pārejas pirmo un otro stāvu. Kopā ar pamatu pastiprināšanu skolā veikti arī papildus remontdarbi foajē, kāpņu telpā, bibliotēkā, mājturības kabinetā, aktu zālē, centrālās ieejas vējtverī un arī citi darbi. Remontdarbi ir pabeigti un mācību gada 2. semestri skola iesāk jau ierastajā ritmā. Ventspils 1.pamatskola šajā mācību gadā atzīmē savas skolas dibināšanas simtgadi, kuru kopā ar absolventiem svinēs šī gada aprīlī. 10.01.2024.

By |janvāris 10th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Noslēgušies Ventspils 1.pamatskolas remontdarbi

Skolēni svētku laikā ciemojās pansionātos

 Balti domāt. Balti darīt. Balti dzīvot. Tik vienkārši viss šajā pasaulē ir… Sirsnīgs paldies Ventspils Jaunrades nama solo dziedāšanas mācību klases audzēkņiem par skanīgajām dziesmām, Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēniem, vecākiem un skolotājiem par gardajiem saldumiem un krāšņajām apsveikuma kartītēm. Viesojoties četros pansionātos, svētku laiku izgaismojām un dienu par baltu pasaku vērtām 290 ļaudīm. Cilvēkam tik maz, pavisam maz vajag. Mīlestībā dzīvot.  Tā, lai dvēsele dzied un sniega puķes plaukstā zied. Tik vien... Pateicībāakcijas koordinatore Santa Vīkele 09.01.2024.

By |janvāris 9th, 2024|Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības ziņas|Comments Off on Skolēni svētku laikā ciemojās pansionātos

Apstiprina saistošos noteikumus stipendiju piešķiršanai pedagoģijas studentiem

Ceturtdien, 4. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību”. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo šajā gadā stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam. Saistošie noteikumi nosaka stipendijas pretendentu atlases kārtību, tiem izvirzāmās prasības, stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtību. Pašvaldības stipendijas apmērs mēnesī paredzēts 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī un stipendiju maksā desmit mēnešus gadā. Jaunā redakcija neparedz izmaiņas iepriekš noteiktajai kārtībai stipendijas piešķiršanai. Stipendijas turpinās piešķirt studējošiem, kuri apgūst pedagoģijas studiju programmas un pēc studiju beigšanas piekrīt, atbilstoši iegūtajai specialitātei, strādāt ne mazāk kā trīs gadus vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Šobrīd konkursa kārtībā piešķir stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem vai mūzikas skolotājiem. Atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas, kurās studējošiem piešķir stipendijas nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. Līdz šim sniegtā atbalsta ietvaros, piemērojot 2021. gada 28. oktobra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 11 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību”, piesaistīti pedagogi Ventspils 1. pamatskolā, Ventspils 3. pamatskolā un Ventspils 4. vidusskolā – attiecīgi pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības ģeogrāfijas un latviešu valodas un literatūras skolotājs, sākumizglītības skolotājs (ar tiesībām mācīt latviešu valodu un literatūru), matemātikas skolotājs un sociālo zinību un vēstures skolotājs. 05.01.2023.

By |janvāris 5th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus stipendiju piešķiršanai pedagoģijas studentiem

Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils bērnudārzos

Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja jaunā redakcijā izdotos saistošos noteikumus, kas nosaka bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo š.g. 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam. Jaunā redakcija neparedz izmaiņas iepriekš noteiktajai bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtībai bērnudārzos. Tāpat kā iepriekš, arī turpmāk  bērnu reģistrēt uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē var gan klātienē Ventspils Izglītības pārvaldē, gan elektroniski www.epakalpojumi.lv. Papildu informācijai aicinām sazināties ar Ventspils Izglītības pārvaldi tālr. 636 01224. Saistošo noteikumu jaunā redakcija aizstāj 2021. gada 18. februāra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.6. 22.12.2023.

By |decembris 22nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils bērnudārzos

Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils skolu 1. klasēs

Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja jaunā redakcijā izdotos saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītības procesa organizēšanu 1. klašu izglītojamajiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, veicinot ērtāku un saprotamāku pakalpojuma pieejamību un sekmējot sistēmas pārraudzību. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo š.g. 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam. Jaunā redakcija neparedz izmaiņas bērnu uzņemšanas kārtībai 1. klasē, un vecāki arī turpmāk varēs pieteikumus iesniegt vienotajā elektroniskajā sistēmā. Papildu informācijai aicinām sazināties ar Ventspils Izglītības pārvaldi tālr. 636 01240. Saistošo noteikumu jaunā redakcija aizstāj 2021. gada 18. februāra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.6. 22.12.2023.