Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu ar 2025. gada 1. septembri Pārventā izveidot jaunu Ventspils valstspilsētas pašvaldības pamatizglītības iestādi, reorganizējot Ventspils 3. pamatskolu un Ventspils Pārventas pamatskolu.

Mācības nākamajā, 2024./2025. mācību gadā, turpināsies kā ierasts – Ventspils 3. pamatskolā un Ventspils Pārventas pamatskolā.

Lēmums apvienot šīs pamatskolas tika pieņemts, jo valsts mērogā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvajam ziņojumam “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā” minētajam tiek paredzēts noteikt minimālo skolēnu skaitu klašu grupās.

Jau šobrīd 3. pamatskolā un Pārventas pamatskolā kopā mācās aptuveni 600 skolēni, kas ir par 70 skolēniem mazāk nekā pirms pieciem gadiem, un prognozes liecina par iespējamu skolēnu skaita samazināšanos arī turpmāk. Tas nozīmē, ka abas Ventas labā krasta pamatskolas IZM noteiktajiem kritērijiem dažos klašu grupu posmos neatbilst. Turklāt, ja netiks veikta šo pamatskolu apvienošana, līdz ar jaunā pedagogu atalgojuma finansēšanas modeļa “Programma skolā” ieviešanu, pašvaldība zaudēs valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu atalgojumam.

Veicot reorganizāciju, Ventas labajā krastā atbilstoši valsts regulējumam tiks izveidota perspektīva un ilgtspējīga izglītības iestāde, kas nodrošinās kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību atbilstoši ikviena izglītojamā vajadzībām. Reorganizējot izglītības iestādes, tiks nodrošināta racionāla un efektīva valsts un pašvaldības finansējuma izmantošana skolu materiāltehniskās bāzes uzturēšanai un cilvēkresursu pārvaldībai, kā arī tiks veicināta “Vienotas skolas” pieeja pārejā uz mācībām valsts valodā.

31.05.2024.