Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

/Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

Aicinām iesniegt projektus ukraiņu un latviešu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Līdz 21. jūnijam aicinām iesniegt pieteikumus projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā. Dalībnieki nometnēs var būt 1.-12. klašu skolēni vecumā no 7 līdz 19 gadiem. Ir iespēja organizēt dienas vai diennakts nometnes gan telpās, gan brīvā dabā. Finansējums nometņu norisei piešķirts no valsts budžeta atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojumam Nr.392, lai nodrošinātu Ukrainas bērnu un jauniešu latviešu valodas apguvi, Ukrainas bērniem integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās kopīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, ko piedāvā nometnes programma. Konkursa dokumenti: Nolikums ar pielikumiem (PDF)Pieteikuma veidlapa (aizpildīšanai) 13.06.2022.

By |jūnijs 13th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Aicinām iesniegt projektus ukraiņu un latviešu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Karjeras izvēlē Ventspils jauniešiem palīdz video sarunu cikls “Ko tālāk?”

Šajā pavasarī meklējām atbildes vidusskolas absolventu aktuālākajam jautājumam “Ko darīt tālāk pēc skolas absolvēšanas?”. Atbildes tapa 10 video sarunu cikla formātā un jau kopš marta šie video pakāpeniski tiek publicēti Ventspils Jauniešu portāla Youtube kanālā. Skolēni, studenti un profesionāļi neformālās sarunās apsprieda 10 dažādas nozares un profesijas, kurās sarunu dalībnieki studenti studē, bet profesionāļi jau strādā – veterinārmedicīna, uzņēmējdarbība, IT, pavāri, vecmātes, sporta treneri, mediji, radošās industrijas, skolotāji, ģeogrāfi. Sarunas vadīja divas Ventspils 4. vidusskolas skolnieces Rūta un Amanda, bet kā dalībnieki bija studenti no dažādām Latvijas augstskolām. Kā savas jomas profesionāļus video sarunās varēsiet sastapt vairākus ventspilniekus. Ar kultūras pasākumu producentu ikdienu dalījās Kurzemes filharmonijas producents Roberts Grinbergs, ar nelielu ieskatu uzņēmējdarbībā dalījās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka projektu vadītāja Anna Fedotovska. Par trenera profesiju stāstīja BK “Ventspils” fiziskās sagatavotības treneris Edgars Seredjuks. Par studentu ikdienu un grūtajiem lēmumiem pēc skolas beigšanu veterinārmedicīnā dalījās daktere Arta Maula, bet interesantajās dabas un pasaules izzināšanas studijās ieskatu sniedza skolotāja Elīna Skore. Sarunās atklājās gan studentu, gan profesionāļu ikdienas problēmas, pieredzes stāsti, salīdzinājumi un stereotipi. Bet kamerām izslēdzoties, turpinājās “īstās” sarunas, kur ikviens no sarunu viesiem atzina, ka studentu dzīve ir jāizmēģina ikvienam! Video sarunu cikls tapis projekta “Ventspils – jauniešiem draudzīga pilsēta” ietvaros, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu. 10.06.2022.

By |jūnijs 10th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Karjeras izvēlē Ventspils jauniešiem palīdz video sarunu cikls “Ko tālāk?”

Risinājumi rodami komandas darbā

Arvien biežāk sabiedrībā tiek runāts par iekļaujošo izglītību, kurā tiek respektētas dažādas bērnu un jauniešu mācīšanās vajadzības. Arī Ventspils izglītības iestādēs šim jautājumam tiek pievērsta gana liela uzmanība. Jūnija sākumā Ventspils Izglītības pārvalde organizēja konferenci Iekļaujošā izglītība atvērtai sabiedrībai, tajā bija aicināti piedalīties pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un atbalsta komandu speciālisti – logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, medicīnas māsas u.c. Konferences materiālu vizuālajam noformējumam bija izraudzīts pienenes tēls. Kāpēc tā, to konferences ievadā skaidroja Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane: «Pienene ir augs, kuru parasti dārzā izravējam, jo tas kaut kā neiederas, tas ir citādāks. Lai tas kaut kur grāvmalā aug, bet parādes pusē pienene nav vajadzīga… Taču arī pienene vēlas augt, tai vajag siltumu, sauli, mīlestību, un tad būs bitei medus, no tās varēs pagatavot zāles, jo tajā patiesībā ir liela vērtība. Galvenais ir to pamanīt, galvenais ir nesamīt, neiznīcināt.» Pienenes tēls simboliski stāsta par iekļaujošās izglītības būtību. Ineta Tamane atcerējās vairākus spilgtus gadījumus savā pedagoģes, skolas direktores un Izglītības pārvaldes vadītājas praksē, kad bija jārisina gana sarežģīti gadījumi, un atklāja, kā šie notikumi mainījuši viņas skatījumu uz notikumiem. Katrs no mums ir īpašs Visbiežāk ar vārdu savienojumu iekļaujošā izglītība saprotam izglītības procesu, kura centrā ir bērns ar īpašām vajadzībām. Taču tas ir tikai viens no iekļaujošās izglītības aspektiem. Speciālas vajadzības un tām atbilstoša vide, mācīšanās pieeja un īpašas metodes nepieciešamas, piemēram, bērniem, kam ir valodas sistēmas nepietiekama attīstība; bērniem, kas nāk no mazākumtautību ģimenēm un cenšas iekļauties izglītības iestādē, kurā mācības notiek valsts valodā; bērniem, kuri aug audžuģimenēs; bērniem ar uzvedības un/vai mācīšanās grūtībām u.c. Kā konferencē uzsvēra izglītības programmas Skola2030 eksperte Anna Zaula, iekļaujošā izglītība nav noteikti jāmeklē speciālā skolā vai speciālā klasē, tā var būt nepieciešama un ir realizējama ikvienā izglītības iestādē un ikvienā klasē, [...]

By |jūnijs 9th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Risinājumi rodami komandas darbā

Izmaiņas mācību gada noslēguma pasākumos

Nelabvēlīgo laika prognožu dēļ organizatori ir pieņēmuši lēmumu otrdien, 31.maijā, plānoto  mācību gada noslēguma pasākumu “Iesoļojam vasarā” norisi Lielajā laukumā pārcelt uz telpām. Skolu koru lielkoncerts notiks koncertzāles “Latvija” Lielajā zālē plkst. 17:00, bet  Bērnu un jauniešu mūzikas un deju grupu, ansambļu koncerts notiks teātra namā “Jūras vārti” plkst. 14:00. Koncertu repertuārs balstīts uz komponista Jāņa Lūsēna daiļradi un viņš pats piedalīsies koru lielkoncertā. Savukārt Ventspils Mākslas skolas audzēkņi, J. Lūsēna skaņdarbu iedvesmoti, ir radījuši vizuālās mākslas darbus un tos varēs apskatīt izstādē koncertzālē “Latvija”. Turpat koncertzāles foajē tirgosies arī vairāki skolēnu mācību uzņēmumi. Koru lielkoncertā piedalīsies kori no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 4. vidusskolas, Ventspils 6. vidusskolas, Ventspils 2. pamatskolas, Ventspils 3. pamatskolas, Ventspils Pārventas pamatskola, Ventspils Centra sākumskolas, Ventspils tehnikuma un Ventspils Kultūras centra vokālie ansambļi “Cita planēta” un “Mazā prinča planētas”. Savukārt “Jūras vārtos” notiekošajā pasākuma daļā – Bērnu un jauniešu mūzikas un deju grupu, ansambļu koncertā – piedalās kolektīvi no Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas (pūtēju orķestris), Ventspils Jaunrades nama (deju studija “Skorpions”, solo dziedāšanas klase, vokālā studija “Ķipari un Pipari”, vokāli instrumentālais ansamblis “6 PM”) un Ventspils Kultūras centra (popgrupa “Jūras akmentiņi”, vokāli instrumentālais ansamblis “Windy Temper”, deju studija “Prieks”). Ieeja abos koncertos ir bez maksas. Tomēr jāatzīmē, ka vietu skaits koru lielkoncertā būs ierobežots, jo pašu koru dalībnieku skaits būs ap 400. Lielkoncerta norisi plānots arī rādīt tiešraidē Ventspils Izglītības pārvaldes Facebook kontā. Lai arī mācību gada pēdējo dienu sola stipri lietainu, ar dziesmām un dejām jautrā noskaņojumā sagaidīsim saulainu un krāšņu vasaru! 30.05.2022.

Ventspils 2. pamatskolas speciālās izglītības programmas uzsākušas darbu jaunās telpās

Martā uz citām telpām pārcēlušies Ventspils 2. pamatskolas speciālo izglītības programmu audzēkņi un skolotāji. Mācību nodarbības turpmāk notiks telpās Atpūtas ielā 16, Ventspilī, kuras iepriekš izmantoja Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”. Tās ir plašākas un piemērotas personām ar kustību traucējumiem un iespējams pielāgot tā, lai tajās īstenotu speciālās izglītības programmas. Piektdien, 1.aprīlī, piedaloties Izglītības pārvaldes un Ventspils 2. pamatskolas vadības pārstāvjiem, nopietni nenopietnā gaisotnē tika sveikti gan pedagogi, gan skolēni. Kā jaunums šeit ir izveidotā sensorā istaba, kurā bērniem ir iespēja stimulēt dažādas maņas – ožu, redzi, dzirdi, tausti. Tā izmantojama gan relaksējošai, gan stimulējošai iedarbībai. Savukārt mājturības nodarbībām šeit izmantojama plīts, kas jau šonedēļ ar lielu sajūsmu izmantota, gatavojot ceptas olas un vēl citas ēdamlietas. Ventspils dome telpu remontam Ventspils Izglītības pārvaldes 2022. gada budžetā piešķīra papildu līdzekļus 5 400 EUR apmērā. Savukārt par saņemto SIA “”Ventspils nafta” termināls” ziedojumu iegādāti dažādi mācību procesa atbalstam nepieciešamie līdzekļi un inventārs, tajā skaitā, gaismas paneļi, līdzsvara dēļi, bumbiņu baseins, printeris, portatīvais dators un vēl citi. Lai papildinātu telpu iekārtojumu un bagātinātu mācību līdzekļu klāstu, 2. pamatskolas vadība ir apzinājusi nepieciešamās lietas un aicina atsaukties tos, kuri vēlas iesaistīties un palīdzēt ar to iegādi. 01.04.2022.

By |aprīlis 1st, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils 2. pamatskolas speciālās izglītības programmas uzsākušas darbu jaunās telpās

Sāksies bērnu reģistrēšana 1. klasēs

No 1. aprīļa vairākos posmos notiks bērnu reģistrēšana, lai uzsāktu mācības Ventspils skolu 1. klasēs 2022./2023. mācību gadā. Pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē var tie vecāki, kuru bērnam 2022. gadā aprit septiņi gadi. Tāpat kā pagājušajā gadā reģistrāciju visērtāk vecāki varēs veikt attālināti vienotajā elektroniskajā sistēmā, kuru administrē Izglītības pārvalde. Pieteikumu iesniegšana skolās nenotiek. Šogad elektroniskā sistēma uzlabota, atļaujot vecākiem identitāti pieteikumā apliecināt ne vien ar e-parakstu, bet arī ar interneta banku autorizācijas rīku palīdzību. Tādējādi paplašināts vecāku loks, kuri var pilnībā iesniegt pieteikumu elektroniski. Reģistrēšana tiek organizēta trīs laika posmos. Katrā no tiem var iesniegt pieteikumu atbilstoši noteikumos iekļautajiem kritērijiem. 1. posmā (no 1. aprīļa plkst. 7:00) var pieteikties, ja izvēlētajā skolā mācās brālis, māsa vai šajā skolā strādā bērna vecāks, un vienlaikus bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta Ventspilī ir vismaz vienu kalendāro gadu. 2. posmā (no 13. aprīļa plkst. 7:00) var pieteikties Ventspilī deklarētie, kā arī nedeklarētie, bet kuriem izvēlētajā skolā mācās brālis vai māsa. Savukārt 3. posmā (no 18. aprīļa plkst. 7:00) piesakās pārējie interesenti. Elektroniskā reģistrēšanās sistēma tika ieviesta jau pagājušajā gadā un to izmantoja 92% pieteikumu iesniedzēju. Tie vecāki, kuriem tomēr nav iespējas pieteikties elektroniski, reģistrēšanās dokumentus varēs noformēt Izglītības pārvaldē, iepriekš piesakot savu vizīti. Sistēma (https://1klase.ventspils.lv) pieteikumu sagatavošanai ir atvērta jau no 25. marta, lai ikvienam būtu iespēja to izpētīt un sagatavot pieteikumu. Sākoties atbilstošajam posmam, atliks vien iesniegt pieteikumu. Pirmdien, 28. martā, plkst. 17:00 notiks tiešsaistes tikšanās ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, lai katrs rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem vai konsultētos par pieteikumu aizpildīšanu sistēmā. Pieslēgšanās saite: https://bit.ly/IPzoom1klases Lai iepazīstinātu vecākus ar Ventspils skolu piedāvājumu un atvieglotu izvēli, kurā no izglītības iestādēm savu bērnu pieteikt, aicinām noskatīties sagatavotos video sižetus. Atgādinām, ka pieteikumā vecāki prioritārā secībā var norādīt līdz [...]

By |marts 25th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Sāksies bērnu reģistrēšana 1. klasēs

Dažādu jomu profesionāļus aicina kļūt par skolotājiem

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” aicina dažādu jomu profesionāļus ar augstāko izglītību apgūt skolotāja profesiju, reizē strādājot skolā un studējot. Kopš gada sākuma dalībai projektā pieteikušies vairāk kā 700 dažādu jomu profesionāļi no visas Latvijas. Dalībai projektā ir vairāki formālie priekšnosacījumi: līdz 2022. gada jūnijam iegūta augstākā izglītība, vidējā atzīme diplomā vismaz 7 balles, kā arī skolotāja kvalifikācijas neesamība. Kandidātu atlase projektam “Mācītspēks” norisinās divās kārtās. Pirmajā kārtā interesenti aizpilda detalizētu elektronisko anketu, savukārt otrajā kārtā - intervijā ar lomu spēli - parāda savu atbilstību vairākiem kritērijiem, tostarp motivāciju kļūt par skolotāju, orientāciju uz pašizaugsmi, spēju risināt konfliktsituācijas, kā arī orientāciju uzrisinājumu un sadarbību. Topošie skolotāji dalību projektā uzsāks ar intensīvām vasaras mācībām, kam sekos izglītojošas nometnes skolēniem, savukārt 1. septembrī projekta dalībnieki uzsāks darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli mācīsies augstskolā. Visa projekta laikā dalībnieki saņems arī stipendiju. Kopumā projekts “Mācītspēks” dalībniekiem ilgs divus gadus. Pirmā gada laikā dalībnieki vienu dienu nedēļā mācīsies Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Paralēli studijām projekta dalībnieki no pirmdienas līdz ceturtdienai strādās skolā kopā 14 līdz 21 kontaktstundu apmērā, saņemot skolotāja darba algu un skolas mentora atbalstu. Pirmā projekta gada laikā dalībnieki arī strādās profesionālās pilnveides grupās “Iespējamās misijas” kuratoru vadībā. Savukārt projekta otrā gada laikā jaunie skolotāji papildinās savas zināšanas un prasmes nodibinājuma “Iespējamā misija” profesionālās pilnveides izglītības programmā. Jaunie skolotāji varēs izvēlēties vienu no padziļinātajiem mācību virzieniem – pedagoģiju vai pārmaiņu vadību. Paralēli mācībām otrā gada laikā dalībnieki turpinās strādāt skolā četras dienas nedēļā, un reizi nedēļā izglītosies profesionālās pilnveides mācību programmā “Iespējamās misijas” kuratoru vadībā. Otrā gada laikā kuratori klātienē arī vēros jauno skolotāju vadītās mācību stundas, palīdzot tās izvērtēt un sniedzot rekomendācijas to pilnveidei. Kā papildus atbalsts dalībniekiem otrajā [...]

By |marts 17th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Dažādu jomu profesionāļus aicina kļūt par skolotājiem

Topošo 1. klašu skolēnu vecākiem notiks virtuālās tikšanās ar skolām

Tuvojoties bērnu reģistrācijas uzsākšanai skolu 1. klasēm, no š.g. 15. līdz 17. martam notiks tiešsaistes tikšanās, lai vecākiem atvieglotu izvēli, kurā no Ventspils skolām pieteikt bērnu. Šo pasākumu laikā topošo pirmklasnieku vecāki varēs satikt skolas direktoru, uzzināt par izglītības iestādes vērtībām, mācību un ārpusklases darba organizēšanu, kā arī iepazīties ar nākamo pirmklasnieku skolotājām. Tikšanās norisināsies Zoom platformā un interesenti sarunai varēs pieslēgties, izmantojot saiti: https://bit.ly/zoom1klases . Katrai skolai paredzēts atsevišķs tikšanās laiks. SkolaNorises laiksVentspils 2. vidusskola15. martā plkst. 17.30Ventspils 3. pamatskola15. martā plkst. 18.15Ventspils Centra sākumskola16. martā plkst. 17.30Ventspils 6. vidusskola16. martā plkst. 18.15Ventspils 2. pamatskola16. martā plkst. 19.00Ventspils 1. pamatskola17. martā plkst. 17.30Ventspils Pārventas pamatskola17. martā plkst. 18.15Ventspils 4. vidusskola17. martā plkst. 19.00 Jau esam informējuši, ka arī šogad bērnu reģistrāciju Ventspils izglītības iestāžu 1. klasēs vecāki varēs veikt attālināti vienotajā elektroniskajā sistēmā. Šogad sistēma uzlabota, atļaujot vecākiem identitāti pieteikumā apliecināt ne vien ar e-parakstu, bet arī ar interneta banku autorizācijas rīku palīdzību. Elektroniskā reģistrēšanās sistēma tika ieviesta jau pagājušajā gadā un to izmantoja 92% pieteikumu iesniedzēju. Sistēmu administrē Izglītības pārvalde, nevis katra izglītības iestāde atsevišķi, kā tas bija agrāk. Tie vecāki, kuriem tomēr nav iespējas pieteikties elektroniski, reģistrēšanās dokumentus varēs noformēt Izglītības pārvaldē, iepriekš piesakot savu vizīti. Pieteikšanās no 1. aprīļa tiks organizēta trīs posmos atbilstoši noteiktajiem prioritārajiem kritērijiem. Ar sīkāku informāciju aicinām iepazīties Izglītības pārvaldes mājaslapā. Elektroniskā sistēma pieteikumu sagatavošanai būs pieejama no 25. marta. Savukārt 28. martā plkst. 17:00 notiks tiešsaistes tikšanās ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, lai katrs rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem vai konsultētos par pieteikumu aizpildīšanu sistēmā. 25.02.2022.

By |marts 10th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Topošo 1. klašu skolēnu vecākiem notiks virtuālās tikšanās ar skolām

Ventspils izglītības iestādēm piesaistīs finansējumu infrastruktūras uzlabošanai

Ceturtdien, 10. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils Izglītības pārvaldes sagatavoto investīciju projektu par finansējuma piesaisti Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkas infrastruktūras uzlabošanai un pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” teritorijas labiekārtojuma pārbūvei. Projekta pieteikumus plānots iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, un atbalsta gadījumā tiks piesaistīts nepieciešamais finansējums, lai 2022. un 2023. gadā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkai varētu veikt koka logu un koka durvju bloku nomaiņu, tādejādi saglabājot unikālo kultūrvēstures mantojumu nākamajām paaudzēm. Savukārt bērnudārzā “Margrietiņa” paredzēts veikt teritorijas labiekārtojuma pārbūvi. Būvdarbos ietverot ārējo inženiertīklu (lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli, apgaismojuma elektrotīkls) un ceļu būvēšanu, pazemē iedziļināta atkritumu konteinera izbūvi, labiekārtošanu, labiekārtojuma elementu (soliņi, atkritumu urnas un veloturētāji) nomaiņu, kas ir funkcionāli saistīti ar izbūvējamo segumu un to uzstādīšanu. Tāpat paredzēta rotaļu nojumju izbūve, saimniecības ēku atjaunošana, rotaļu laukumu izbūve un rotaļu iekārtu uzstādīšana. Īstenojot projektus, izglītības iestādēs, tiks uzlabota mācību un darba vide, kā arī izglītības pakalpojuma kvalitāte un pieejamība. Izglītības pārvaldes rīcībā ir aktuāla Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkas infrastruktūras uzlabošanas tehniskā dokumentācija un aktuāls pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” teritorijas labiekārtojuma pārbūves tehniskais projekts. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem no valsts budžeta šādām investīcijām ir iespēja piesaistīt finansējumu. Kopējās izmaksas Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkas infrastruktūras uzlabošanas būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai plānotas 677 155 EUR apmērā, no tām 553 246 EUR valsts finansējums un 123 909 EUR pašvaldības finansējums. Taču izglītības iestādes “Margrietiņa” teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai kopējās plānotās izmaksas veido 545 900 EUR, no tām 442 510 EUR valsts finansējums un 103 390 EUR pašvaldības finansējums. 10.03.2022.

By |marts 10th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils izglītības iestādēm piesaistīs finansējumu infrastruktūras uzlabošanai

Aicinām nozares speciālistus strādāt skolās

Par skolotāju var strādāt arī speciālisti, kas ieguvuši augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un apguvuši vismaz 72 stundu kursu pedagoģijā. Ventspils Izglītības pārvalde aicina atsaukties erudītus cilvēkus, kuri apzinās, ka paralēli savam tiešajam darbam varētu un gribētu strādāt arī skolā, piemēram, vienai klasei mācot, piemēram, matemātiku, inženierzinības, informātiku, latviešu valodu. Bet netrūkst arī pilnas slodzes vakanču, kur speciālistam, apgūstot pedagoģijas kursu, būtu iespēja iegūt pamatdarbu skolā. Pirmajā gadā skolas darbā speciālistam palīdzēs arī mentors. Kāds, iespējams, ir gatavs un izjūt aicinājumu vienu stundu nedēļā 7. klases skolēniem mācīt jauno mācību priekšmetu inženierzinātnes. No vienas puses, tas nav daudz – mācīt priekšmetu tikai vienai klasei, taču, no otras puses, arī piecas mācību stundas skolai, kurā pārējie šī priekšmeta pedagogi ir ļoti noslogoti, ir liels atspaids un ieguvums. Savukārt speciālists iegūs iespēju paraudzīties uz skolas dzīvi un mācību procesu no cita skatu punkta, tādējādi bagātinot arī sevi. Apzināmies, ka 72 stundu kursu pedagoģijā individuāli katram būs sarežģīti apgūt. Tamdēļ izsludinām pieteikšanos, lai organizētu mācību grupu interesentiem, kuri pēc tam būtu gatavi vadīt kādu mācību priekšmetu nodarbības Ventspils skolās.  Kursu norise plānota pavasara mēnešos, bet jau no septembra varēs uzsākt darbu skolā. Dalības maksu kursos segs Ventspils Izglītības pārvalde. 2022. gada sākumā ir šādas “mazās” vakances (no 2 līdz 15 kontaktstundām nedēļā) Ventspils skolās: Matemātika – 4 skolāsInženierzinības – 2 skolāsĶīmija – 2 skolāsFizikaSportsDizains un tehnoloģijasInformātika – 2 skolāsLatviešu valoda – 3 skolāsKora diriģentsLoģikaRobotikaGrāmatvedībaTiesībasAngļu valodaVēsture Pilnas slodzes vakances Ventspils skolās: fizikas skolotājsvēstures un sociālo zinību skolotājsspeciālās izglītības skolotājsangļu valodas skolotājsdatorikas skolotājs Interesentus, kuri vēlas strādāt par pilnas vai nepilnas slodzes skolotājiem, lūdzam līdz š.g. 18. martam aizpildīt tiešsaistes pieteikšanās veidlapu: https://bit.ly/72hkursi 25.02.2022.