Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

/Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

Aicina pieteikties izaugsmes programmai jaunietes, lai gūtu prasmes sapņu piepildīšanai

Otro gadu pēc kārtas meitenes vecumā no 16 līdz 21 gada vecumam tiek aicinātas pieteikties bezmaksas izaugsmes programmai Beat It, kuras laikā jaunietes iegūs pārliecību, zināšanas un praktisku pieredzi, lai izvirzītu ambiciozus mērķus un piepildītu tos dzīvē. Lai īstenotu šos plānus, sešu nedēļu garumā meitenes strādās pieredzējušu, t.sk. sabiedrībā zināmu mentoru un lektoru vadībā. Ir 21. gadsimta 20. gadi, bet sievietes Latvijā vēl aizvien pelna mazāk un retāk ir vadošos amatos nekā vīrieši. Jaunietēm Latvijā nepieciešams papildu iedrošinājums, atbalsts un zināšanas, lai viņas uzdrīkstētos izvirzīt augstus mērķus un izprastu, kā tos soli pa solim īstenot. Beat It laikā top individuāli izstrādāts plāns, kas jaunietēm no idejas vai sapņa soli pa solim palīdz nokļūt līdz tā realizācijai. Programmas norises laikā dalībniecēm būs iespēja piedalīties iedvesmojošos vebināros, ko vadīs lektores, kas katra savā jomā sevi jau pierādījušas kā spēcīgas spēlētājas. Tie sniegs praktiskus padomus un motivāciju, lai veicinātu dalībnieču izaugsmi. Programma ietvers arī klātienes pasākumus, ļaujot savstarpēji iepazīties un gūt pieredzes apmaiņu. Vislielākais atbalsts katras dalībnieces ceļā uz mērķa sasniegšanu būs iknedēļas tikšanās ar savu mentori, kas būs speciāli izvēlēta, balstoties uz meitenes izvirzīto mērķi un interesēm. Beat It programma ir ne tikai ceļš uz jauniem sasniegumiem, bet arī iedvesmojoša un motivējoša pieredze, kas veicinās dalībnieču pašpārliecību un ticību saviem spēkiem. Mūsu mērķis ir radīt drošu un atbalstošu vidi, lai jaunietes var izpausties, augt un atklāt savu potenciālu. Iepriekšējā gada projekta pieredze rāda, ka pat drosmīgākie sapņi ir piepildāmi, jo pirmās sezonas dalībnieces sasniedza ievērojamus panākumus: tika radīta datorspēle, izdota grāmata, izveidoti radoši un inovatīvi skolēnu mācību uzņēmumi, izveidota jauna nevalstiskā organizācija un citi vērtīgi notikumi. Beat It izaugsmes programmā dalība tiks nodrošināta 15 jaunietēm no dažādiem Latvijas reģioniem. Iecerēts, ka programmas noslēgumā meitenes mājās dosies ar [...]

By |jūnijs 2nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Aicina pieteikties izaugsmes programmai jaunietes, lai gūtu prasmes sapņu piepildīšanai

Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Otrdien, 30.maijā, svinīgos pasākumos Ventspils Livonijas ordeņa pilī un Ventspils Jaunrades namā Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem 2022./2023. mācību gadā saņēma kopā 104 skolēni un 47 skolotāji. Ģeogrāfijas valsts 40. olimpiādē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēns Kristofers Štekerhofs saņēmis II pakāpes diplomu (skolotāja Skaidrīte Dzindzuka). Franču valodas valsts 52.olimpiādē Atzinību saņēmusi Vlada Šafranska no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases (skolotāja Svetlana Bērziņa). Bioloģijas valsts 45. olimpiādē teicami rezultāti Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolniecēm Alijai Želninai – II pakāpes diploms, bet Noelai Jareminai III pakāpes diploms (abām skolotāja Irina Ivane). Latvijas 47. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē ar III pakāpes diplomu apbalvota Krista Alise Ālīte un Beāte Beta Makovska (abas no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases, skolotāja Irina Ivane). Latvijas atklātajā lingvistikas olimpiādē Kārlis Gustavs Sūniņš ieguvis 3.vietu, bet Atzinību – Valters Vieško (abi Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolēni, skolotāja Lienīte Zorģe). Atzinību Latvijas Lingvistikas olimpiādē saņēmis Kristaps Kārkliņš no Ventspils 4.vidusskolas 8.klases (skolotāja Aiva Belte). Atklātajā matemātikas olimpiādē 1.vietu ieguvusi Marianna Višņauskaite, bet 2. vietu ­– Emīlija Klapare (abas Ventspils 1.pamatskolas 6.klases skolnieces, skolotāja Guna Grīnvalde). Atklātajā matemātikas olimpiādē 2.vietu ieguvis arī Ventspils 4. vidusskolas 8. klases skolēns Jānis Edgars Neimanis. Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē 3. vietu ieguvis Kārlis Rūdolfs Kaktiņš (Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klase). Diplomus un atzinības Ventspils skolēni saņēmuši arī par dalību konkursos, skatēs un sacensībās. Ar pilnu Izglītības inovācijas balvu saņēmēju sarakstu var iepazīties šeit. Paldies skolēniem par uzņēmību piedalīties un izaicināt sevi, parādīt zināšanas ārpus skolas mācību satura! [...]

By |jūnijs 1st, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Pasniegti Atzinības raksti

Atzīmējot Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, 28.maijā notikušo Bērnu svētku ieskaņā Lielajā laukumā pasniegti Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksti trīs Ventspils izglītības darbiniekiem, izceļot viņu darba nozīmīgumu. Atzinības rakstu “Par lasīšanas ieraduma veicināšanu Ventspils 4. vidusskolas skolēniem un sadarbību ar pedagogiem lasītprasmes attīstīšanā” saņēma Ventspils 4. vidusskolas bibliotekāre Baiba Millere. Viņa skolā strādā jau 15 gadus un skolā vada bibliotekārās stundas, iekļaujot tajās radošas tēmas, piemēram, vērtības latviešu tautu pasakās, senvārdi pasakās – iepazīstina ar senvārdiem, skaidro to nozīmi. B.Milleres organizētās aktivitātes vērstas skolēnu lasītprasmes veicināšanai, radot interesi par grāmatām un to lasīšanu. Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes ,,Eglīte” mūzikas skolotājai Henisai Meierei pasniegts Atzinības raksts “Par PII “Eglīte” izglītojamo personības izaugsmes veicināšanu, muzikāli izkopjot audzēkņu radošumu un talantu”. Viņa bērnudārzā strādā jau 19 gadus un novērtēta radošā pieeja izglītojamo pašizpausmei, interesantais mācību procesa nodrošinājums, kas veicinājis iekļaujošās izglītības principu iedzīvināšanu speciālās grupas darbā un darbā ar nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. H.Meiere konsultē vecākus par bērnu individuālajiem sasniegumiem mūzikā, par muzikālās tālākās izglītības iespējām sākumskolā,  mūzikas skolā vai interešu izglītībā. Zitai Janušonei ar pašvaldības Atzinības rakstu pateicība izteikta “Par atbildīgu iekļaujošās izglītības īstenošanu un latviskās dzīvesziņas kopšanu un iedzīvināšanu PII “Zvaigznīte””. Viņa bērnudārzu “Zvaigznīte” vada kopš 2020. gada, tomēr jau šo dažu gadu laikā pirmsskolas izglītības iestādi ir izveidojusi par jaunām idejām atvērtu iestādi, kurā notiek iekļaujošas izglītības veicināšana un īstenotas kvalitatīvas mācības. Z.Janušonei ir mūsdienīgs redzējums par kompetenču pieeju mācību satura īstenošanā, pašvadītas mācīšanās akcentēšanu,  latviskās vides un tradīciju stiprināšanu un bērna labjūtības veicināšanu ikdienas procesā. Aktīvi iesaistās dažādu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu plānošanā un vadīšanā pilsētas līmenī. Bērnu svētku gājiens fotogrāfijās 01.06.2023.

By |jūnijs 1st, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegti Atzinības raksti

Saeima pirmdienu pasludina par svētku dienu par godu hokejistiem

Saeima svētdien īsi pirms pusnakts nolēma pirmdienu, 29.maiju, pasludināt par svētku dienu par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām. Šādi grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” veikti, lai pirmdiena būtu brīvdiena. Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” – ŠEIT. Reizē likumā arī noteikts, ka 29.maijā notiks iepriekš plānotie eksāmeni. Lēmums tika pieņemts dažu minūšu laikā. Par likuma grozījumu pieņemšanu balsoja 52 un atturējās trīs deputāti. Kopā sēdei bija reģistrējušies 56 deputāti. Ņemot vērā ierobežoto laiku līdz pusnaktij, debatēs īsi piedalījās tikai deputāts Gunārs Kūtris (ZZS). Politiķis norādīja, ka no vienas puses nevienam tagad necelsies roka balsot pret šo ierosinājumu. Tajā pašā laikā viņš aicināja pie varas esošos padomāt, kā novērst pārpratumus pirmdienas rītā. Piemēram, vajadzētu būt skaidrībai, vai pirmdien no rīta darbosies skolas un bērnudārzi, lai vecāki zinātu, vai uz mācību iestādēm vest savus bērnus, atzīmēja deputāts. Kā ziņots, pieņemto likumu pie nepieciešamības varēs izsludināt arī Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS). Tas varētu notikt, piemēram, gadījumā, ja Valsts prezidents Egils Levits tobrīd vēl būs atceļā uz Latviju no Tamperes. Kā viens no iemesliem, kāpēc nepieciešams izsludināt brīvdienu, tiek norādīts uz vajadzību dot iespēju arī reģionu iedzīvotājiem Rīgā sveikt Latvijas hokeja izlasi. Kā ziņots, Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Tamperē, ar 4:3 papildlaikā pieveicot ASV, uzvarēja pasaules čempionāta mačā par bronzas medaļām. Avots: LETA Ventspils izglītības iestādēs: 29.maijs noteikts par brīvdienu,29.maijā paredzētie eksāmeni notiek,Pirmsskolas nepieciešamības gadījumā ir gatavas pieskatīt tos bērnus, kurus vecāki atvedīs. 29.05.2023.

By |maijs 29th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Saeima pirmdienu pasludina par svētku dienu par godu hokejistiem

Jau ducis radīts muzejā

Sadarbības projekta “Radīts muzejā” ietvaros tapusi izstāde “Kas manā pūriņā…” Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, no 25.maija. Šogad Ventspils muzeja un Ventspils skolu sadarbības projektā “Radīts muzejā” tika apmeklēta muzejpedagoģiskā programma “Labākā dāvana līgavai!”, kurā skolu jaunieši iepazinās ar savdabīgu etnogrāfisko mantojumu – sprēslīcām, ko 19.gs.-20.gs. latviešu jaunekļi grezni rotāja un dāvināja savām izredzētājām. Iedvesmojoties no šīs programmas, kurā varēja iepazīt saules simboliku un muzeja krājumu, tehnoloģiju stundās tika radīti darbi, kas no 25.maija skatāmi vienotā izstādē Livonijas ordeņa pils Izglītības centrā.  Izstādē piedalās visas Ventspils vispārizglītojošās skolas un jāuzteic skolu dizaina un tehnoloģiju skolotāji -  Jonika Tērvide (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija un Centra sākumskola), Anita Ozoliņa (1.pamatskola), Olga Jakubčonoka (2.vidusskola), Olga Maranika (2.pamatskola), Viktorija Kurdjukova (3.pamatskola), Zane Piusa (Pārventas pamatskola), Antra Bakanauska (4.vidusskola) un Inita Kačevska (6.vidusskola).  Projekts “Radīts muzejā”, ko realizē Ventspils muzeja pedagogs Ilva Buntika, sadarbībā ar muzeja kolēģiem, notiek jau XII reizi. 26.05.2023.

By |maijs 26th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Jau ducis radīts muzejā

Viesojas pedagogi no Kuldīgas izglītības iestādēm

Otrdien, 23.maijā, Ventspilī viesojās Kuldīgas izglītības iestāžu pedagogi ar mērķi iepazīt Ventspils valstspilsētas audzināšanas jomas un karjeras izglītības darbību. Sadarbības pasākumu, kas norisinājās Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, atklāja Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska, savukārt ar audzināšanas jomas darbības konceptu Ventspils valstspilsētā kolēģus iepazīstināja Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Santa Vīkele un direktoru vietnieku audzināšanas darbā koordinatore Lana Švarca. Ar Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas pieredzi audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā dalījās skolas direktora vietniece Ieva Jurova, bet karjeras konsultante Eva Zeltzaķe dalījās pieredzē ar īstenotajiem pasākumiem un aktivitātēm karjeras izglītības ietvaros Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā un Ventspils valstspilsētā kopumā. Kuldīgas pedagogi uzzināja arī par skolēnu pašpārvaldes darbu, šajā mācību gadā veiktajām un plānotajām aktivitātēm. To viesiem pastāstīja Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes sekretāre Beāte Taubere un kultūras ministre Beāte Trama. Vizīte notika sadarbības ietvaros starp Ziemeļkurzemes pašvaldībām, kas izglītības jomā tika uzsākta 2022. gada augustā. Jau notikušas kopīgas pedagogu konferences, pedagogi viesojušies tematiskās meistarklasēs. 24.05.2023.

By |maijs 24th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Viesojas pedagogi no Kuldīgas izglītības iestādēm

Es dzīvoju pie jūras…

Noslēdzot mācību gadu, 18.maijā teātra namā "Jūras vārti" Ventspils skolu kori pulcējās lielkoncertā “Es dzīvoju pie jūras”. Kopā ar vairāk nekā 300 koristiem uzstājās komponists Uldis Marhilevičs un solists Andris Ērglis. Koncerta laikā notika arī skolēnu radošo darbu grāmatas “Zilās jūras pludmale” atvēršana. Grāmatā apkopoti konkursa “Zilās jūras pludmale” darbi, kuros Ventspils skolēni pauda savu izpratni par jūru un tās nozīmi mūsu dzīvē vizuālos darbos, domrakstos, dzejā, pasakās, esejās un dziesmās. Skatīt grāmatas "Zilās jūras pludmale" elektronisko versiju Paldies visiem koncerta veidotājiem - mākslinieciskajam vadītājam un producentam Intam Teterovskim, koru diriģentiem un iesaistītajiem pedagogiem, koncerta režisorei Ingai Kazakai, solistiem, koristiem, improvizācijas teātra grupai un visiem citiem iesaistītajiem un atbalstītājiem. Foto: Ventspils Hronikas arhīvs 20.05.2023.

By |maijs 20th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Es dzīvoju pie jūras…

Ģimnāzijā gozējas kaķi

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā iekārtota atkal jauna mākslas izstāde. Šoreiz tajā apskatāmi mīlīgi kaķi, kurus uzzīmējusi dizainere un ilustratore, kādreizējā ģimnāzijas audzēkne Inga Barkāne. Kaķi uz ģimnāzijas telpām atceļojuši no Barkānes grāmatiņas Kaķumuižas etīdes. Grāmata, kas iznāca 2019. gadā izdevniecībā Zvaigzne ABC, adresēta vismāzākajiem lasītājiem, tajā ne vien ilustrācijas, bet arī tekstu radījusi māksliniece. Grāmatā stāstīts par to, ka kaut kur Pasaku valstībā atrodas Ūsiņciems un tajā – Kaķumuiža, kurā itin draudzīgi sadzīvo pieci burvīgi kaķi un čaklais rūķītis Vannītis. Kā ikvienam no mums, Kaķumuižas iemītniekiem ir savi paradumi un arī untumi. Varbūt, ieskatoties kaķēnu sejās, kāds atpazīs emocijas, kādas mājo pašā un apkārtējos. Māksliniece Inga Barkāne mācījusies toreizējā Ventspils 1. vidusskolā (tagad – Ventspils Valsts 1.ģimnāzija), pabeigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļu. Uz izstādi aicināts ikviens interesents, tā būs apskatāma līdz pat 14. jūlijam. 18.05.2023.

By |maijs 18th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ģimnāzijā gozējas kaķi

2023. gada pavasara izlaidumi

Publicējam plānotos 2022./2023. mācību gada izlaidumu norises laikus Ventspils izglītības iestādēs. […]

Kurzemes reģiona mācību iestādes savāc pārstrādei 151,127 tonnas makulatūras

Noslēgusies "Zaļā josta" rīkotā makulatūras vākšanas konkursa "Tīrai Latvijai" 2022./2023. mācību gada sezona, kuras ietvaros savākts par 80 tonnām makulatūras vairāk, nekā pērn. Kampaņā iesaistījās 113,8 tūkstoši bērnu un jauniešu no 439 izglītības iestādēm, savācot 635,705 tonnas papīra un kartona iepakojuma un izstrādājumu. Kurzemes reģionu konkursā pārstāvēja 85 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 151,127 tonnas makulatūras, kas ir apmēram ceturtā daļa no visā valstī savāktā daudzuma. Šogad kampaņa "Tīrai Latvijai" norisinās 19. mācību gadu, apvienojot tās dalībniekus ar vadmotīvu "Domā globāli, rīkojies lokāli!". Kampaņas "Tīrai Latvijai" ietvaros savāktas un pārstrādei nogādātas 635 tonnas 705 kg makulatūras - papīra un kartona iepakojuma un izstrādājumu. "Esam gandarīti, ka ar katru gadu izglītības iestādes un to audzēkņi aizvien dedzīgāk iesaistās vides projektos. Šajā mācību gadā makulatūras vākšanā iesaistījās par 23% vairāk bērnu un jauniešu nekā pērn, turklāt pārstrādē nogādāts par 14% vairāk otrreizējo izejvielu. Tas pierāda ne tikai nemitīgi pieaugošo sabiedrības vides apziņu, bet arī ik gadu apliecina otrreizējo izejvielu vākšanas konkursu rīkošanas nozīmi. Lai arī cik ļoti dzīve digitālajā gadsimtā ļauj atteikties no papīra lietošanas, tomēr aizvien biežāk papīrs un kartons tiek izvēlēts dabai draudzīgu iepakojumu izgatavošanā. Tāpēc ir būtiski ne tikai atgādināt par papīra un kartona iepakojuma šķirošanu, bet arī veicināt sabiedrības iesaisti pārstrādes veicināšanā," norāda "Zaļā josta" pārstāve Laima Kubliņa. Aktīvākie makulatūras vākšanā Kurzemē šogad ir skolēni no Valdemārpils vidusskolas, kas savākuši 6,113 tonnas makulatūras. Otrajā vietā Kurzemes reģionā ierindojas Liepājas Ezerkrasta sākumskolas audzēkņi ar savāktām 5,700 tonnām makulatūras. Savukārt Vaiņodes vidusskola iegūst 3. vietu reģionā, savācot 5,028 tonnas makulatūras. Rēķinot pēc savāktā makulatūras daudzuma uz vienu mācību iestādes audzēkni, lieliski sasniegumi Kurzemes reģionā ir Vānes sākumskolai, kur katrs audzēknis vidēji pārstrādei savācis 156,06 kg makulatūras. Nīkrāces pamatskolā vidēji katrs audzēknis pārstrādei nogādājis 54,58 kg makulatūras, [...]

By |maijs 16th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Kurzemes reģiona mācību iestādes savāc pārstrādei 151,127 tonnas makulatūras