Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

/Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija

Sveikti Gada skolēni 2024

Šodien, 19. jūlijā, svinīgā ceremonijā Piejūras brīvdabas muzejā tika sveikti 2023./2024. mācību gada labākie vidusskolas beidzēji, kuri saņēma Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izglītības inovācijas balvas. Nosaukumu “Gada skolēns” Ventspils vispārizglītojošo skolu absolventiem piešķir par augstiem sasniegumiem mācību darbā. Skolu absolventu vidējās izglītības atestātā iegūts vērtējumus 8, 9 un 10 balles un katrā no centralizētajiem eksāmeniem saņemts vērtējums, kas nav zemāks par 75%. 2023./2024. mācību gada “Gada skolēns” balvu saņēma Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas absolventes Ērika Krista Boitmane, Paula Krista Feldmane un Undīne Ūdriņa. Pasākumā tika pasniegtas arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības Pateicības par augstiem sasniegumiem mācībās. Tās saņēma trīs Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas absolventes - Katrīna Stafanoviča, Enija Veidemane un Marta Eniņa, kā arī Ventspils 2.vidusskolas absolvents Georgijs Harjuzovs. Šiem absolventiem atestātos ir tikai teicamas sekmes (8, 9 un 10 balles) un tikai vienā no centralizētajiem eksāmeniem kopējais procentuālais vērtējums bijis zemāks par 75%, bet ne mazāk par 65%. Tradīcija sveikt centīgākos un panākumiem bagātākos vidusskolu absolventus aizsākusies jau 2000. gadā un kopš tā laika nosaukumu “Gada skolēns” ieguvuši vairāk nekā 160 Ventspils vidusskolu absolventi. Sveicam absolventus ar augstiem sasniegumiem! 19.07.2024.

By |jūlijs 19th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Sveikti Gada skolēni 2024

Izglītības iestādēs norit remontdarbi

Lai sagatavotu izglītības iestādes jaunajam mācību gadam, vasarā norit dažādi remontdarbi iestāžu ēkās un teritorijās. Septiņās skolās notiek apsardzes sistēmu izbūve, sešās skolās tiek uzstādīti kabeļi videonovērošanas sistēmām. Šogad pirmajā būvdarbu kārtā tiek izbūvēti vājstrāvas tīkli videonovērošanas sistēmām, savukārt videonovērošanas kameras skolās tiks izvietotas 2025.gada vasarā otrās būvdarbu kārtas ietvaros. Rūpējoties par bērnudārza audzēkņu un darbinieku drošību, bērnudārza “Pasaka” ēkas 2.stāvā tiek veikta elektriskā apgaismojuma atjaunošana un ugunsgrēku signalizācijas izbūve. Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, izglītības iestādēs daļēji tiek veikta gaismekļu nomaiņa uz LED apgaismojumu. Bērnudārzu teritorijās tiek veikti rotaļu iekārtu remonti. Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas ēkā tiks veikta jumta terases virs skolas ēdamzāles atjaunošana. Remontdarbus plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam. 10.07.2024.

By |jūlijs 10th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Izglītības iestādēs norit remontdarbi

Noslēdzies 9.klašu skolēnu mācību posms

Šajā nedēļas nogalē, 5. un 6.jūlijā Ventspils skolās notiks 9. klašu skolēnu izlaidumi, ar ko noslēgsies pamatizglītības apguves posms. Atestātus par pamatizglītību šogad saņems 394 absolventi. Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu kopumā, 11 9. klašu skolēni mācību gadu visos mācību priekšmetos noslēguši ar izcilu un teicamu vērtējumu (10 un 9 balles). Pagājušajā mācību gadā šādi skolēni bija 7. Šajā mācību gadā samazinājies to skolēnu skaits, kuri centralizētajos eksāmenos nav sasnieguši 10% slieksni (no 17 uz 7). 9. klases eksāmens šajā mācību gadā skaitījās nokārtots, ja skolēns ieguva vismaz 10% no maksimālā vērtējuma. Nepietiekamu vērtējumu matemātikas eksāmenā saņēmuši 5 skolēni, savukārt pagājušajā gadā šādi skolēni bija 14. Visi skolēni, kas kārtoja centralizēto eksāmenu angļu valodā, ir saņēmuši pietiekamu vērtējumu. Šajā gadā Ventspils 9. klašu skolēni uzrādījuši augstus sasniegumus valsts līmeņa olimpiādēs -  Angļu valodas valsts 53. olimpiādē, Krievu valodas valsts atklātajā 25. olimpiādē, X Latvijas mūzikas olimpiādē, XXII Latvijas Lingvistikas olimpiādē un  Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā atestātus par pamatizglītību saņēma 362 absolventi. Izglītības pārvalde pateicas 9.klašu absolventiem par motivāciju mācīties un novēl gludu un veiksmīgu turpmāko izglītības ceļu. Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu, motivējot un atbalstot skolēnus. Ar 9. klašu skolēnu izlaidumu norises laikiem un vietām var iepazīties Izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv, kā arī Ventspils mājas lapas www.ventspils.lv pasākumu kalendārā. 04.07.2024.

By |jūlijs 4th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Noslēdzies 9.klašu skolēnu mācību posms

2024. gada pavasara/ vasaras izlaidumi

Publicējam plānotos 2023./2024. mācību gada izlaidumu norises laikus Ventspils izglītības iestādēs. […]

Aicina pieteikties nodarbībām peldētprasmes uzlabošanai

Ventspils Pludmales akvaparkā no 1. līdz 12.jūlijam tiks organizētas nodarbības peldētprasmju uzlabošanai bērniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Desmit nodarbību ciklu divu nedēļu garumā organizē Ventspils Sporta skola "Spars" sadarbībā ar biedrību "Sporta centrs "Ezerzeme"" un ar Olimpiskā centra "Ventspils" atbalstu. Nodarbībās kopumā tiks uzņemti 30 bērni, priekšroku dodot Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem. Lai peldētprasmju uzlabošana notiktu efektīvi, katrā grupā paredzēts apmācīt 15 bērnus, veidojot grupas atbilstoši bērnu vecumam un esošajām peldēšanas prasmēm. Pirmajai grupai nodarbības plānotas darba dienās no plkst. 900-1000, otrai grupai no plkst.1000-1100. Nodarbības vadīs treneris Pāvels Vilcāns. Vecāku līdzmaksājums paredzēts 50 eiro apmērā par visām desmit nodarbībām.  Pieteikšanās nodarbībām tiks atvērta no 19.jūnija plkst. 1100 sporta skolas “Spars” mājas lapā https://spars.ventspils.lv/. Pēc apstiprinājuma dalībai peldētmapmācības nodarbībās dalībnieku vecāki tiks aicināti uz sapulci. FOTO: pexels.com 18.06.2024.

By |jūnijs 18th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina pieteikties nodarbībām peldētprasmes uzlabošanai

Pedagogi tikās iekļaujošās izglītības forumā

Jau trešo gadu pēc kārtas Ventspils pilsētas un novada pedagogi - atbalsta sniedzēji tikās Ventspils Jaunrades namā Ventspils Izglītības pārvaldes rīkotajā  iekļaujošās izglītības forumā  “ ATBALSTS? ATBALSTS! ATBALSTS…”. Pasākuma ievadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 12 pedagogi saņēma Ventspils Izglītības pārvaldes atzinības rakstus par ieguldījumu atbalsta sniegšanā, savukārt pasākuma noslēgumā 18 pedagogiem tika izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu “Skolotāja profesionālā darbība, īstenojot mācības latviešu valodā sākumskolā un pamatskolā”. Iekļaujošās izglītības forumā uzstājās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes  asociētā profesore, vadošā pētniece Ieva Margeviča-Grinberga ar lekciju “Personalizētas mācīšanās  veicināšana iekļaujošajā izglītībā” un Pusaudžu resursu centra Ventspils filiāles vadītāja, klīniskā un organizāciju psiholoģe Jolanta Segliņa - Gluškova ar lekciju "Izdegšanas menedžments jeb kā strādāt un palikt mentāli veselam - izaicinājumi un iespējas". Noslēdzoties starptautiskā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektam  “Laužot  stereotipus”, foruma izskaņā projekta vadītāja - Pārventas pamatskolas direktore Vēsma Laurecka sniedza informācija par projekta ietvaros paveikto. Projekta “Laužot stereotipus” realizācija tika uzsākta 2023.gada martā, un to īsteno vadošais projekta partneris Ventspils Izglītības pārvalde un partnerorganizācijas Metropolijas Lietišķo zinātņu universitāte (Helsinki, Somija) un Narvas valodu licejs (Igaunija). Projekta mērķis ir  rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Lai pilnveidotu atbalsta sistēmu izglītojamiem un viņu vecākiem, izglītības iestāžu atbalsta jomas speciālisti – psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi, speciālās izglītības skolotāji - tikās  pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā, Igaunijā un Somijā. Tāpat projekta ietvaros tika veidotas darba grupas un apmācības ne tikai vispārizglītojošo skolu, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Projekta ietvaros ir izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas iekļaujošās vides veidošanai, kura būs pieejama jebkurai izglītības iestādei. Projekta īstenošana noslēdzas šā gada augustā. 10.06.2024.

By |jūnijs 10th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pedagogi tikās iekļaujošās izglītības forumā

Pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu izglītībā

Bērnu svētku ietvaros 2.jūnijā  Ventspils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš pasniedza Ventspils valstspilsētas pašvaldības atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu bijušajām bērnudārzu vadītājām un skolotājām. Atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti izglītības pakalpojumu nodrošināšanā Ventspilī, sekmējot izglītojamo augstus mācību sasniegumus” saņēma bijušā bērnudārza “Vāverīte” vadītāja Anda Brūkle. A. Brūkle strādājusi par vadītāju bērnudārzā “Vāverīte” kopš 1996. gada, bet no š.g. 31.maija ir nolēmusi doties pelnītā atpūtā. A.Brūkles vadītais bērnudārzs “Vāverīte” pastāvīgi uzrādījis augstus rezultātus audzēkņu sagatavošanā pamatizglītības uzsākšanai.  Bērnudārzs ir pieprasīts ventspilnieku jauno vecāku vidū, un vecāku pozitīvās atsauksmes par iestādes vadītājas vadīto kolektīvu veicina jauno vecāku vēlmi izvēlēties bērnudārzu “Vāverīte” par vietu, kurā viņu bērni apgūs pirmsskolas izglītības zināšanas. Atzinības raksts “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti izglītības pakalpojumu nodrošināšanā un iekļaujošās izglītības attīstībā Ventspilī” piešķirts arī bijušajai bērnudārza “Eglīte” vadītājai Inārai Naglei. Ināra Nagle strādājusi par vadītāju bērnudārzā “Eglīte” kopš 2000. gada, bet no š.g. 31.maija ir nolēmusi doties pelnītā atpūtā. Bērnudārzā “Eglīte” šobrīd tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Bērnudārzā “Eglīte” 2022. gada aprīlī tika atvērtas divas grupiņas 44 ukraiņu bērniem, kas darbojās līdz 2023. gada 31. augustam. No 2023.gada 1.septembra ukraiņu civiliedzīvotāju bērni tika integrēti citās grupās. Lai sekmētu pāreju uz izglītības procesu valsts valodā, šajā mācību gadā bērnudārzs “Eglīte” aktīvi iesaistījies “Vienota skola” pieejas īstenošanā. Ar Atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti kultūrizglītības nodrošināšanā Ventspilī” apbalvota Inga Spodiņuka. I. Spodiņuka Ventspils Jaunrades namā strādā 23 gadus un vada mūsdienu deju studiju “Skorpions”. Šo gadu laikā dejotprasmi apguvuši vairāk kā 600 bērni vecumā no 3 līdz 19 gadiem. Skolotāja ar savu enerģiju un milzīgajām darba spējām iedvesmo audzēkņus. Viņa pati dejām veido horeogrāfiju, piemeklē nepieciešamo mūziku, modelē un šuj [...]

By |jūnijs 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu izglītībā

Izveidota Ventspils izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, mūsdienīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības attīstību Ventspilī, Ventspils Izglītības pārvalde ir izstrādājusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 2024.-2030. gadam, ko ar lēmumu ceturtdien, 30. maijā, apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. Stratēģijā ir sniegts šobrīd Ventspilī nodrošinātās vispārējās, profesionālās, augstākās un mūžizglītības apskats, kā arī veikta izglītības jomas SVID analīze. Ņemot vērā iespējamo iedzīvotāju skaita samazinājumu nākotnē, izmaiņas izglītības pakalpojumu normatīvajā regulējumā, kā arī pāreju mācībām valsts valodā, stratēģijā aprakstīti izglītības iestāžu tīkla turpmākās attīstības pamatprincipi un iespējamie attīstības scenāriji. Pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt dinamisku, radošus, konkurētspējīgu un atbalstošu izglītības ekosistēmu Ventspilī, lai bērni varētu izaugt veselīgā vidē un radoši mācīties. Lai šo mērķi sasniegtu, galvenās pilsētas prioritātes izglītības jomā ir piesaistīt augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus pedagogus un akadēmisko personālu, nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanai orientētu izglītības piedāvājumu, sniegt atbalstu ikviena izaugsmei un nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību.  Pašvaldības izglītības ekosistēmas nepieciešamību izriet no Izglītības likuma, kas nosaka, ka pašvaldībai ir jāizveido sistēma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūža garumā. Tajā ir paredzēts, ka izglītības jomā jāsadarbojas pašvaldības, privātajām un valsts izglītības iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, citām pašvaldībām, koordinējot izglītības īstenošanu visās izglītības programmās un pakāpēs. 31.05.2024.

By |jūnijs 3rd, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Izveidota Ventspils izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam

Reorganizēs pamatskolas Pārventā

Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu ar 2025. gada 1. septembri Pārventā izveidot jaunu Ventspils valstspilsētas pašvaldības pamatizglītības iestādi, reorganizējot Ventspils 3. pamatskolu un Ventspils Pārventas pamatskolu. Mācības nākamajā, 2024./2025. mācību gadā, turpināsies kā ierasts – Ventspils 3. pamatskolā un Ventspils Pārventas pamatskolā. Lēmums apvienot šīs pamatskolas tika pieņemts, jo valsts mērogā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvajam ziņojumam “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā” minētajam tiek paredzēts noteikt minimālo skolēnu skaitu klašu grupās. Jau šobrīd 3. pamatskolā un Pārventas pamatskolā kopā mācās aptuveni 600 skolēni, kas ir par 70 skolēniem mazāk nekā pirms pieciem gadiem, un prognozes liecina par iespējamu skolēnu skaita samazināšanos arī turpmāk. Tas nozīmē, ka abas Ventas labā krasta pamatskolas IZM noteiktajiem kritērijiem dažos klašu grupu posmos neatbilst. Turklāt, ja netiks veikta šo pamatskolu apvienošana, līdz ar jaunā pedagogu atalgojuma finansēšanas modeļa “Programma skolā” ieviešanu, pašvaldība zaudēs valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu atalgojumam. Veicot reorganizāciju, Ventas labajā krastā atbilstoši valsts regulējumam tiks izveidota perspektīva un ilgtspējīga izglītības iestāde, kas nodrošinās kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību atbilstoši ikviena izglītojamā vajadzībām. Reorganizējot izglītības iestādes, tiks nodrošināta racionāla un efektīva valsts un pašvaldības finansējuma izmantošana skolu materiāltehniskās bāzes uzturēšanai un cilvēkresursu pārvaldībai, kā arī tiks veicināta “Vienotas skolas” pieeja pārejā uz mācībām valsts valodā. 31.05.2024.

By |maijs 31st, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Reorganizēs pamatskolas Pārventā

Ventspils jaunieši dodas pie vēlēšanu urnām

28.maijā Ventspils Jauniešu mājās notika aktīva rosība, jo 10. – 12. klašu skolēniem no Ventspils  vidusskolām, Ventspils Tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas tika dota iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācijā.  Ierodoties Jauniešu mājā jeb vēlēšanu iecirknī, jaunieši, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,  tika reģistrēti  vēlētāju reģistrā un  informēti par vēlēšanu kārtību. Katram vēlētājam slēgtā balsojumā bija iespēja nobalsot par vienu no 16 partiju kandidātu sarakstiem. Apkopojot rezultātus, kopumā savu attieksmi vēlēšanu simulācijā pauda 425 dalībnieki jeb 77% no kopējā 10.-12.klašu skolēnu skaita. Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācija tika rīkota projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko realizē Ventspils Jauniešu māja sadarbībā ar biedrību “Attīstības fabrika”. Vēlēšanu dienā notika ne tikai aktīva balsošana, bet paralēli Ventspils Jauniešu mājas Facebook profila tiešraidē bija skatāmas intervijas ar jauniešiem un paneļdiskusijas par vēlēšanu procesu un jauniešu iesaisti vēlēšanu procesā. Lai izglītotu jauniešus par demokrātiju, vēlēšanu nozīmi un nepieciešamību iesaistīties politiskajos procesos, kā arī mobilizēt jauniešus piedalīties savās pirmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024. gada jūnijā, dalībniekiem projekta īstenošanas laikā tika organizētas vairākas aktivitātes. Tā, piemēram, dalībnieki, balstoties uz noteiktiem faktiem, mācījās  pilnveidot prasmi debatēt un argumentēt par Eiropas dalībvalstu aktuāliem jautājumiem, kā arī piedalījās starpskolu debašu turnīrā.  Jaunieši apmeklēja  lekciju “Eiropas Parlamenta vēlēšanas: “par” un “pret””, kur jauniešiem tika sniegts ieskats par Eiropas Savienību, par vēlēšanām, par līdzšinējo vēlētāju aktivitāti, kā arī tika diskutēts par dažādiem jautājumiem un tematiem, piemēram, vai atļaut Eiropas Savienībā  vēlēšanas no 16 gadu vecuma, kā arī par nepieciešamību pēc obligātas dalības Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Izglītības iestādēs ar aktīvu jauniešu līdzdalību tika organizētas “Demokrātijas stundas” un “Demokrātijas pēcpusdienas”, kurās jaunieši ieguva informāciju par Eiropas Savienību, par Eiropas Savienības  institūcijām, par vēlēšanām, par vēlētāju aktivitāti un katra cilvēka nozīmi lēmumu pieņemšanā. Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta [...]

By |maijs 29th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils jaunieši dodas pie vēlēšanu urnām