Šajā nedēļas nogalē, 5. un 6.jūlijā Ventspils skolās notiks 9. klašu skolēnu izlaidumi, ar ko noslēgsies pamatizglītības apguves posms. Atestātus par pamatizglītību šogad saņems 394 absolventi.

Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu kopumā, 11 9. klašu skolēni mācību gadu visos mācību priekšmetos noslēguši ar izcilu un teicamu vērtējumu (10 un 9 balles). Pagājušajā mācību gadā šādi skolēni bija 7. Šajā mācību gadā samazinājies to skolēnu skaits, kuri centralizētajos eksāmenos nav sasnieguši 10% slieksni (no 17 uz 7). 9. klases eksāmens šajā mācību gadā skaitījās nokārtots, ja skolēns ieguva vismaz 10% no maksimālā vērtējuma. Nepietiekamu vērtējumu matemātikas eksāmenā saņēmuši 5 skolēni, savukārt pagājušajā gadā šādi skolēni bija 14. Visi skolēni, kas kārtoja centralizēto eksāmenu angļu valodā, ir saņēmuši pietiekamu vērtējumu. Šajā gadā Ventspils 9. klašu skolēni uzrādījuši augstus sasniegumus valsts līmeņa olimpiādēs –  Angļu valodas valsts 53. olimpiādē, Krievu valodas valsts atklātajā 25. olimpiādē, X Latvijas mūzikas olimpiādē, XXII Latvijas Lingvistikas olimpiādē un  Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē.

Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā atestātus par pamatizglītību saņēma 362 absolventi.

Izglītības pārvalde pateicas 9.klašu absolventiem par motivāciju mācīties un novēl gludu un veiksmīgu turpmāko izglītības ceļu. Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu, motivējot un atbalstot skolēnus.

Ar 9. klašu skolēnu izlaidumu norises laikiem un vietām var iepazīties Izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv, kā arī Ventspils mājas lapas www.ventspils.lv pasākumu kalendārā.

04.07.2024.