Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē


Pieejamās vakances Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” aicina darbā:

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” (reģistrācijas Nr. 3201900024)  Brīvības ielā 19, Ventspilī uz nenoteiktu laiku aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā struktūrvienībā “Pienenīte” Brīvības ielā 15, Ventspilī (profesijas klasifikatora kods 1345 04)  uz 0,75 darba slodzi.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības programmas īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kvalifikācijas un izglītības pilnveidošanai;
 • Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā, nodrošinot izpildi;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo sasniegumiem un problēmām;
 • Plānot un īstenot izglītības iestādes ikmēneša pasākumus;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Koordinēt izglītības iestādes atbalsta personāla darbu izglītojamā mācīšanās, psiholoģisko un  veselības problēmu risināšanā;
 • Veikt uzraudzību par iestādes e-klasi;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • Ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādē);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas pirmsskolas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • Teicamas komunikācijas, publiskas runas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Interesantu, atbildīgu, uz attīstību vērstu darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību;
 • Nedēļas darba laiks – 30 stundas;
 • Atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju – 1202,25 EUR bruto mēnešalga par 0,75 slodzi;
 • Iespēju strādāt papildus par sporta skolotāju;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus līdz 2024. gada 29. aprīlim iesniegt elektroniski: [email protected]. vai nosūtīt pa pastu  Ventspils PII “Saulīte”, Brīvības iela 19 ,Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 63627839.

Nolikums

Nolikuma pielikums


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas izglītības skolotājs (0,9 slodze) uz noteiktu laiku,
 • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs (0,805 slodze) uz nenoteiktu laiku,
 • speciālais pedagogs (0,867 slodze) uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 23801, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 19.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • logopēdu (0,9 slodze) uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63656118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas iela 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” aicina darbā:

 • logopēdu (0,517 slodze) speciālajā grupā,
 • logopēdu (0,877 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63627505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Ventspilī, Jūras ielā 2.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (0,642 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā:

 • logopēdu (0,72 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 61505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”, Ventspilī, Ugāles ielā 15.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju (22 kontaktstundas, pamatskolas un vidusskolas izglītības programmās), 
 • skolas psihologu.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • svešvalodas (krievu valodas) skolotāju (1 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24604, vai interesēties Ventspils 4.vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Ventspils 3. pamatskola aicina darbā:

 • psihologu (0,5 slodze),
 • sākumskolas skolotāju (20 kontaktstundas),
 • logopēdu (0,3 slodze),
 • karjeras konsultantu (0,2 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24505, vai interesēties Ventspils 3.pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • speciālās izglītības pedagogu (pilna slodze),
 • psihologu (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63622964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu ielā 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.

Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā:

 • ķīmijas skolotāju (6 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63662529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 61.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Izglītības pārvaldes lēmumiem pedagogiem nodrošinām:

 • Iespēju saņemt dienesta dzīvokli un atlaidi ikmēneša apsaimniekošanas maksai;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Kompensāciju līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs;
 • Kompensāciju optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei līdz 50 procentu apmērā.