Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Ventspils Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto EKONOMISTA (profesijas kods 2631 02) amatu (pilna slodze):

Galvenie pienākumi:

 • veikt iestādes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu īstenoto projektu izdevumu un ieņēmumu (budžeta) un naudas plūsmas plānošanu, veikt grozījumus projektu budžetu tāmēs, to sagatavošanu izskatīšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldībā;
 • sagatavot atskaites, maksājumus un darījumus apliecinošos dokumentus projektu ietvaros, kā arī sagatavot un iesniegt sadarbības iestādē un/vai atbildīgajā iestādē projektu ziņojumus par pārskata periodu, statistiskās atskaites, projekta noslēguma ziņojumus, struktūrfondu pieprasījumus u.c. nepieciešamos dokumentus;
 • veikt ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinu apstrādi, analīzi un maksājumu kontroli, datu ievadi, sagatavot atskaiti pusgada un gada pārskatam par komunālo pakalpojumu patēriņu;
 • kontrolēt pamatlīdzekļu, inventāra un mīkstā inventāra iegādi atbilstoši apstiprinātajam Izglītības pārvaldes budžeta plānam, veikt plāna grozījumus, sagatavot pusgada un gada pārskatam atskaiti par pamatlīdzekļu un inventāra iegādi;
 • veikt saņemto mērķdotāciju brīvpusdienām uzskaiti un sagatavot pārskatu par brīvpusdienu izlietojumu, apstrādāt skolu un uzņēmum atskaites, rēķinus un veikt grozījumus projektu budžetos, ja tas nepieciešams;
 • sagatavot pārskatus par ēku uzturēšanas izdevumiem;
 • gada budžeta datu ievade un apstrāde programmā “Microstrategy”.

Kompetences prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas, finanšu, grāmatvedības un tai pielīdzināmās jomās;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze vadības grāmatvedības jomā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • vēlama pieredze darbā ar programmu “Microstrategy”
 • labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus, strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • sistēmiska un loģiskā domāšana, spēja ātri reaģēt;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • konkurētspējīgu atlīdzība – 1320 EUR bruto mēnešalga, sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus līdz 2023.gada 24.janvārim iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

 

Pieejamās vakances pirmsskolas izglītības iestādēs


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – no 01.02.2023. uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63627505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Ventspilī, Jūras ielā 2.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (1 vakance),
 • mūzikas skolotāju (0,7 slodze),
 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 56118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas ielā 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā:

 • medmāsu (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 61505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”, Ventspilī, Ugāles ielā 15.

Medmāsas alga 1032 EUR


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – no 01.04.2023. uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected]  vai zvanīt pa tālr. 63623801, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 19.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


 

Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

 

Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • Matemātikas skolotāju pamatskolas posmā  (14 stundas),
 • Datorikas skolotāju pamatskolas posmā (10 stundas)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju un kora diriģentu (1,3 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24604, vai interesēties Ventspils 4.vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (1 slodze) no 01.09.2023.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 62529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales iela 61.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 1. pamatskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju (0,3 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22643, vai interesēties Ventspils 1.pamatskolā, Ventspilī, Pļavas iela 27.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • sākumskolas skolotāju (pilna slodze),
 • speciālās izglītības pedagogu (pilna slodze),
 • angļu valodas skolotāju (16 kontaktstundas, nepilna slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu iela 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 3. pamatskola aicina darbā:

 • sociālo pedagogu (0,5 slodze),
 • ģeogrāfijas skolotāju (8 kontaktstundas),
 • dizaina un tehnoloģiju skolotāju (zēniem) (12 kontaktstundas),
 • latviešu valodas skolotāju mazākumtautību skolā (20 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24505, vai interesēties Ventspils 3.pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs


Ventspils Jaunrades nams (reģ. Nr. 3251900039, juridiskā adrese Maiznieku iela 11, Ventspils) aicina darbā projektu vadītāju jaunatnes lietās  uz nenoteiktu laiku.

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība  projektu vadībā, vadības zinībās, tiesību zinātnē, pedagoģijā  vai citā līdzvērtīgā jomā;
 • vēlama darba pieredze projektu izstrādē, vadībā vai koordinēšanā ne mazāk kā 2 gadi;
 • vēlama pieredze darbā ar jaunatni, jaunatnes jomas projektu izstrādāšanā un vadīšanā;
 • vēlama izpratne par brīvprātīgā darba organizēšanu, nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, komercdarbības tiesisko regulējumu;
 • izpratne par ES fondu projektu ieviešanu;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī, angļu valodas zināšanas B2 līmenī
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • projektu iespēju apzināšana, projektu partnerības veidošana, mērķauditorijas vajadzību apzināšana, projekta ideju izvirzīšana un saskaņošana;
 • projektu pieteikumu gatavošana, projektu ieviešana un vadīšana;
 • koordinēt sadarbību ar Ventspils Jauniešu mājas padomi un sniegt atbalstu tās iniciatīvu īstenošanā un organizatoriskajā darbībā;
 • veidot vietējā līmeņa brīvprātīgā darba veicēju un darba devēju sadarbības tīklu, veicināt jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā;

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību apliecinoši dokumenti.

Dokumentus iesniegt Ventspils Jaunrades namā, nosūtot pa pastu vai personīgi Maiznieku ielā 11, Ventspilī, LV-3601 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 22805.

Darba alga 1157 EUR mēnesī

Pieteikšanās termiņš: 2023.gada 30.janvāris.


Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2023.gada 31.martam, sūtot pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.