Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

 

Pieejamās vakances pirmsskolas izglītības iestādēs

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde ,,Eglīte” aicina darbā :

 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63626444, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē ,,Eglīte”, Ventspilī, Inženieru ielā 83.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • logopēdu (2 vakances),
 • mūzikas skolotāju (0,7 slodze),
 • pirmsskolas skolotāju (1 slodze, 2 vakances).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotājus (1 slodze) – 2 vakances uz noteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 56118, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas ielā 134.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā:

 • medmāsu (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 61505, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”, Ventspilī, Ugāles ielā 15.

Darba alga medmāsai 1032 EUR.


 

Pieejamās vakances vispārizglītojošajās iestādēs

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija aicina darbā:

 • fizikas skolotāju (pilna slodze, sākot ar 2022./2023.m.g.),
 • jauktā kora vadītāju (nepilna slodze,  sākot ar 2022./2023.m.g.).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24487, vai interesēties Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga skolotājiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • Matemātikas skolotāju – (15 kontaktstundas)
 • Dizaina un tehnoloģijas skolotāju (9 kontaktstundas)
 • Inženierzinības skolotāju (2 kontaktstundas)
 • Logopēdu (0,4 slodze)
 • Informātikas, programmēšanas skolotāju (13 kontaktstundas)
 • Latviešu valodas skolotāju (no 01.09.2022.)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2.vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju un kora diriģentu (1,3 slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24604, vai interesēties Ventspils 4.vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Centra sākumskola aicina darbā:

 • angļu valodas skolotāju no 2022./2023. mācību gada 1.septembra (pilna slodze uz noteiktu laiku),
 •  izglītības psihologu no 2022./2023. mācību gada 1.septembra (nepilna slodze un nenoteiktu laiku).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22146, vai interesēties Ventspils Centra sākumskolā, Ventspilī, Saules ielā 37, pirms tam sazinoties ar izglītības iestādi un vienojoties par ierašanās laiku.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 6. vidusskola aicina darbā:

 • logopēdu (pilna slodze),
 • sākumskolas skolotāju  sākot ar 2022./2023. mācību gadu (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 07614, vai interesēties Ventspils 6. vidusskolā, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 1, pirms tam sazinoties ar izglītības iestādi un vienojoties par ierašanās laiku.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā:

 • datorikas skolotāju (10 kontaktstundas) – no 01.09.2022.,
 • sākumskolas skolotāju (1 slodze uz noteiktu laiku, 24 kontaktstundas) – no 01.09.2022.,
 • sākumskolas skolotāju (1 slodze, 24 kontaktstundas) – no 01.09.2022.,
 • medmāsu (1 slodze) – uz nenoteiktu laiku.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 62529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales iela 61.

Darba alga pedagogiem noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Darba alga medmāsai 1032 EUR (par pilnu slodzi).


Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • latviešu valodas pedagogs (4.-9. klašu posmā uz pilnu slodzi),
 • sākumskolas pedagogu sākot ar 2022./2023. mācību gadu,
 • pedagoga palīgu speciālajā izglītībā (pilna slodze) sākot ar 2022./2023. mācību gadu,
 • speciālās pamatizglītības skolotāju (pilna slodze) sākot ar 01.09.2022.,
 • logopēdu (pilna slodze) sākot ar 01.09.2022.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964, vai interesēties Ventspils 2.pamatskolā, Ventspilī, Bērzu iela 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Ventspils 3. pamatskola aicina darbā:

 • izglītības psihologu (0,5 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24505, vai interesēties Ventspils 3.pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.


Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2022.gada 30.jūnijam, sūtot pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.