Jauniešu iniciatīvu projekti

////Jauniešu iniciatīvu projekti

2022. gada 10. maijā

Apstiprināti jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas palielināšanai

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde ir apstiprinājusi 2 jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumus, kurus darbā ar jaunatni iesaistītās nevalstiskās organizācijas īstenos, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu. Projekta PuMPuRS ietvaros atbalstītie projekti veicina atbalsta aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās izglītības.

Konkursā atbalstīti šādi projekti:

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzēja nosaukums
1. Radi RADĒ! Nodibinājums ”Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
2. “Aizej tur nezin, kur, atnes to, nezin ko” Biedrība ”TERRA NOVA VITAE”

Projektu īstenošana paredzēta līdz 2022. gada decembrim.

Katram projektam piešķirtais finansējums ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Kopumā šajos 2 projektos plānots iesaistīt ap 48 jauniešus, kuri mācās Ventspilī, tajā skaitā vismaz 20 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam.

 

2022. gada 4. martā

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Ventspils Izglītības pārvalde aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, līdz 2022. gada 14. aprīlim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2022. gada 14. aprīlim.

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2022. gada 14. maijam. Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2022. līdz 31.12.2022., projekta ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem, bet tam jānoslēdzas ne vēlāk kā līdz 31.08.2023.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi Ventspils Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī,
 • pasta sūtījumā, adresējot Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601,
 • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: [email protected].

 Lai palīdzētu projektu iesniedzējiem kvalitatīvi sagatavot pieteikumus, otrdien, 22. martā, plkst. 14:00 tiešsaistē tiks organizēts informatīvais seminārs par projektu konkursu. Interesentus aicinām pieteikties semināram, sūtot ziņu uz e-pastu: [email protected].

 

Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums 

Citi dokumenti (lai lejupielādētu šo dokumentus, lūdzam spiest uz saites ar labo peles taustiņu un izvēlēties “Save link as”/”Saglabāt kā”)

 

Informatīvie materiāli

 

                            
Papildu informācija:

Kristians Jacevičs
Tālrunis: 20238456
E-pasts:  [email protected]

 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 


2021. gada 20. jūlijā

Apstiprināti jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas palielināšanai

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde ir apstiprinājusi 3 jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumus, kurus darbā ar jaunatni iesaistītās nevalstiskās organizācijas īstenos, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu. Projekta PuMPuRS ietvaros atbalstītie projekti veicina atbalsta aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās izglītības.

Konkursā atbalstīti šādi projekti:

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzēja nosaukums
1. Spēks ir manī! Biedrība “Ideju labirints”
2. Atbalsts mentālās veselības stabilizēšanai jauniešiem ar ierobežotām iespējām Biedrība “Piecas izaugsmes formulas”
3. “Zirgs – partneris” Biedrība „Jātnieku sporta klubs „Demora””
     
     

Projektu īstenošana paredzēta no 2021. gada augusta līdz pat 2022. gada augustam.

Katram projektam piešķirtais finansējums ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Kopumā šajos 3 projektos plānots iesaistīt ap 65 jauniešus, kuri mācās Ventspilī, tajā skaitā vismaz 30 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam. Projektos piedāvātās aktivitātes iekļauj gan tikšanās ar dažādiem speciālistiem un iedvesmas cilvēkiem, radošas darbnīcas un citas.

 

2021. gada 14. maijā

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 14. maija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2021. gada 14. jūnijam.

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2021. gada 14. jūlijam. Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.08.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Projektu konkursa dokumenti pievienoti pie šīs publikācijas, kā arī pieejami Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā http://vip.ventspils.lv. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi  Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī,
 • pasta sūtījumā, adresējot Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601,
 • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: [email protected].

Lai palīdzētu projektu iesniedzējiem kvalitatīvi sagatavot pieteikumus, ceturtdien, 20. maijā, plkst. 14:00 tiešsaistē tiks organizēts informatīvais seminārs par projektu konkursu. Interesentus aicinām pieteikties semināram, sūtot ziņu uz e-pastu: [email protected].

 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

  

 • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

1. pielikums “Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā”

2. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa”

3. pielikums “Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā”

4. pielikums “Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem”

5. pielikums “Vērtēšanas kritēriji”

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

 

 • Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?

 


2020.gada 5.novembrī

Tiek īstenoti jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas palielināšanai

Projekta PuMPuRS* un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstītie jaunatnes iniciatīvas projekti tiek īstenoti, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, un tie veicina atbalsta aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās izglītības.

2020. gada konkursā atbalstīti 5 projekti, no kuriem viens projekts jau noslēdzies. To īstenoja biedrība “Izaugsmes matrica” sadarbībā ar Ventspils 1. pamatskolu, iesaistot 20 jauniešus, kas mācās 7. klasē. Projekta “Pats sev pavēlnieks” mērķis bija motivēt jauniešus  apgūt sociālās un finanšu pratības kompetences un prasmes, veidot izpratni, kā skolā iegūtās zināšanas pielietot dzīvē. Neformālā vidē ar izglītojošu spēļu un uzdevumu palīdzību projekta ietvaros tika  attīstītas jauniešu kompetences – matemātikā, ekonomikā, sociālajās zinībās, komunikācijā, angļu valodā, lai veicinātu viņa piederību sabiedrībai un videi, lai sekmētu katra jaunieša kā personības izaugsmi, lai apzinātos savas spējas un talantus, kā arī lai apzinātos sevi kā personību, kurai ir tiesības pieņemt neatkarīgus lēmumus un būt noteicējam savā dzīvē.

Līdz 2021. gada pavasarim turpinās vēl 3 projekti:

 • biedrības „Attīstības fabrika” projekts “KickOff jauniešu attīstībai”, kas sekmē jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē,
 • biedrības „Jātnieku sporta klubs „Demora”” projekts “Zirgu vienojošais spēks”, kas iesaista jauniešus teatrāla uzveduma veidošanā ar zirgiem, kā arī ar zirgu tēmu saistītu vizuālās mākslas darbu veidošanā,
 • biedrības “5 izaugsmes formulas” projekts “Atbalsta nodrošinājums jauniešiem ar ierobežotām iespējām”, iesaistot jauniešus no audžuģimenēm un romu ģimenēm radošās aktivitātēs un sniedzot individuālu atbalstu.

2020. gada decembrī tiks uzsākts nodibinājuma ”Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” projekts “Izzini! Eksperimentē! Radi!”, kura ietvaros jaunieši pilnveidos savu personību un izzinās savas nākotnes karjeras iespējas.

Katram projektam piešķirtais finansējums ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Kopumā šajos 5 projektos plānots iesaistīt ap 120 jauniešus, kuri mācās Ventspilī, tajā skaitā vismaz 30 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam. Projektu īstenošanā kā sadarbības partneri iesaistījušās Ventspils izglītības iestādes: Ventspils 2. vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Ventspils 6. vidusskola, Ventspils 1. pamatskola, Ventspils Jauniešu māja, tomēr īstenošanā dalība tiks piedāvāta arī citu skolu audzēkņiem.

2020. gada 30. aprīlī

Apstiprināti jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas palielināšanai

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde ir apstiprinājusi 5 jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumus, kurus darbā ar jaunatni iesaistītās nevalstiskās organizācijas īstenos, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu. Projekta PuMPuRS ietvaros atbalstītie projekti veicina atbalsta aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās izglītības.

Konkursā atbalstīti šādi projekti:

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzēja nosaukums
1. Atbalsta nodrošinājums jauniešiem ar ierobežotām iespējām Biedrība “5 izaugsmes formulas”
2. Pats SEV pavēlnieks Biedrība” Izaugsmes matrica”
3. Izzini! Eksperimentē! Radi! Nodibinājums ”Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
4. Zirgu vienojošais spēks Biedrība „Jātnieku sporta klubs „Demora””
5. KickOff jauniešu attīstībai Biedrība „Attīstības fabrika”

 

Projektu aktīva īstenošana notiks 2020. gada 2. pusgadā.

Katram projektam piešķirtais finansējums ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Kopumā šajos 5 projektos plānots iesaistīt ap 120 jauniešus, kuri mācās Ventspilī, tajā skaitā vismaz 40 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam. Projektos piedāvātās aktivitātes iekļauj gan tikšanās ar dažādiem speciālistiem un iedvesmas cilvēkiem, radošas darbnīcas, tematiskas nometnes, teātra iestudējumu veidošanu un citas.

2020. gada 28. februārī

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 28. februāra iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2020. gada 31. martam

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2020. gada 30. aprīlim.

Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Projektu konkursa dokumenti pievienoti pie šīs publikācijas, kā arī pieejami Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā http://vip.ventspils.lv. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī,
 • pasta sūtījumā, adresējot Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601
 • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-adresi: 90000052497 .

Lai palīdzētu projektu iesniedzējiem kvalitatīvi sagatavot pieteikumus, ceturtdien, 5. martā, plkst. 15:00 Ventspils Jauniešu mājā tiks organizēts informatīvais seminārs par projektu konkursu. Aicinām piedalīties!

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums.

Nolikuma 1. pielikums “Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā”:

Nolikuma 2. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa”

Nolikuma 3. pielikums “Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā”

Nolikuma 4. pielikums “Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem”

Nolikuma 5. pielikums “Vērtēšanas kritēriji”

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?