Rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 2019.-2021. gadam

Šāda programma Ventspilī tiek īstenota kopš 2015. gada septembra. Jaunā rīcības programma izstrādāta, lai veiksmīgi turpinātu iesākto attīstību. Programmas mērķis ir sniegt iespēju skolēniem apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, rosināt interesi par tām un veicināt vēlmi pēc mācībām skolā izvēlēties studēt tehnoloģiju jomu.

Rīcības programma 2019.-2021. gadam paredz, ka katram sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēnam ir iespējams atbilstoši savām interesēm izvēlēties no plaša bezmaksas tehnoloģiju nodarbību klāsta. Ventspils Digitālais centrs attīsta tehnoloģiju interešu izglītības nodarbības 4 galvenajos virzienos: 3D tehnoloģijas, spēļu izstrāde, digitālā mājturība un virtuālās realitātes tehnoloģijas. Nodarbību apjoms un tēmas ir īpaši pielāgotas dažādām vecuma grupām. Visi skolēni tiek gaidīti uz nodarbībām Ventspils Digitālajā centrā un tā filiālē Ventspils Pārventas pamatskolā.

Skolēniem tiek piedāvātas arī dažādas nodarbības skolās, kas papildina Ventspils Digitālajā centrā organizētos pasākumus. Kopā ar skolēniem no Latvijas un citām valstīm ir iespējams izmēģināt savus spēkus ikgadējā starptautiska mēroga konkursā “Ventspils IT izaicinājums”.

Rīcības programma paredz regulāri organizēt nodarbības pedagogu kvalifikācijas celšanai, lai atbalstītu un sekmētu jaunu mācību metožu un digitālo mācību līdzekļu ieviešanu skolu praksē.

Rīcības programmu iespējams skatīt ŠEIT.