Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Santa Vīkele – komisijas vadītāja

Dace Kronberga – komisijas sekretāre

Rita Znots-Znotiņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs


Komisijas sēdes

Nākamā Ventspils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde notiks 2023. gada 22.augustā plkst. 8.30 Ventspils Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī.

 

Dokumenti komisijas sēdei jāiesniedz līdz 2023.gada 14.augustam.