Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Santa Vīkele – komisijas vadītāja

Dace Kronberga – komisijas sekretāre

Rita Znots-Znotiņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs


Komisijas sēdes

Nākamā Ventspils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde notiks 2022. gada 26.septembrī plkst. 15.00 Ventspils 2. pamatskolā, Bērzu ielā 54, Ventspilī.

Dokumenti komisijas sēdei jāiesniedz līdz 2022.gada 15.septembrim.