Radošo spēju un intelekta attīstības skola “Gudrinieks”

Skolā “Gudrinieks” mācās 4. līdz 9. klašu skolēni no visām Ventspils skolām. Tie ir zinātkāri un darboties griboši bērni, kam skolotāji rekomendējuši ārpus mācībām padziļināti izzināt dažādus dabas procesus.

Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, izteikt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī attīsta prasmi sadarboties.

“Gudrinieka” nodarbības notiek divas reizes mēnesī. Katra nodarbība ilgst 2 stundas un vienā grupā parasti strādā 15 līdz 17 skolēni. Ar skolēniem vienlaicīgi darbojas divi skolotāji, kuri kopīgi sagatavojuši nodarbību un vada to, strādājot pārī.