Tiek izsludināta cenu aptauja sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses pasākumu organizēšanai

2020. gada 14. jūlijā 

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” plānoto veselības un profilakses pasākumu organizēšanu Ventspils pilsētā 2019. gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses pasākumi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros”.

Cenu aptauja sadalīta 2 daļās.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 23.jūlijam plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi pašvaldības iestādē “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” 14. kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres-lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 18:00, kā arī piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam, nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01 269 vai rakstot uz e-pastu [email protected]. Aizpildāms iesniegšanai:

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 1. pielikums

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 2. pielikums


Tiek izsludināta cenu aptauja sporta pasākumu organizatoru piesaistei

2020. gada 7. jūlijā

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī“ ieplānoto veselības veicināšanas un sporta pasākumu organizēšanu Ventspilī 2020.gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Veselības veicināšanas un sporta pasākumi 2020.gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros” (ID Nr. IP/CA-2020-18).

Cenu aptauja sadalīta 7 daļās:

 • 1.daļa: Tautas sporta pasākumi “NĀC UN SPORTO!” un pasākumi ģimenēm;
 • 2.daļa  Senioru veselīga un aktīva dzīves veida veicināšanas pasākumi;
 • 3.daļa: Personu ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumi un sporta spēles;
 • 4.daļa: Nūjošanas festivāls 2020.gada 8.augustā;
 • 5.daļa: Eiropas sporta nedēļas pasākumi;
 • 6.daļa: Sezonas noslēguma skrējiens 2020.gada 28.novembrī;
 • 7.daļa: Sporta svētku organizēšana SAC “Selga” senioriem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 10.jūlija plkst. 15.00.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt Cenu aptaujas nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01 269 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 1. pielikums

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 2. pielikums


Tiek izsludināta cenu aptauja sporta pasākumu organizatoru piesaistei

2019. gada 13. decembrī

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī“ ieplānoto veselības veicināšanas un sporta pasākumu organizēšanu Ventspilī 2020.gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Veselības veicināšanas un sporta pasākumi 2020.gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros”.

Cenu aptauja sadalīta 4 daļās:

 • 1. daļa: Tautas sporta pasākumi “NĀC UN  SPORTO!” un pasākumi ģimenēm;
 • 2. daļa: Trīs dienu velomaratona organizēšana;
 • 3. daļa: Senioru veselīga un aktīva dzīves veida veicināšanas pasākumi;
 • 4. daļa: Personu ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumi un sporta spēles.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 20. decembrim, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt Cenu aptaujas nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01 269 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 1. pielikums

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 2. pielikums


Tiek izsludināta cenu aptauja sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses pasākumu organizēšanai

2019. gada 9. aprīlī 

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” plānoto veselības un profilakses pasākumu organizēšanu Ventspils pilsētā 2019. gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses pasākumi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros”.

Cenu aptauja sadalīta 2 daļās.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 16. aprīlim plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi pašvaldības iestādē “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” 14. kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres-lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 18:00, kā arī piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam, nosūtot pa pastu ar piedādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01 269 vai rakstot uz e-pastu [email protected]. Aizpildāms iesniegšanai:

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 1.pielikums

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 2.pielikums


Tiek izsludināta cenu aptauja sporta pasākumu organizatoru piesaistei

2019. gada 8. aprīlī

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī“ ieplānoto veselības veicināšanas un sporta pasākumu organizēšanu Ventspilī 2018. gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Veselības veicināšanas un sporta pasākumi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros” par 8 sporta pasākumu organizēšanu.

Cenu aptauja sadalīta 8 daļās:

 • 1.daļa: Tautas sporta pasākumi “ NĀC UN  SPORTO!” un pasākumi ģimenēm;
 • 2.daļa: Senioru veselīga un aktīva dzīves veida veicināšanas pasākumi;
 • 3.daļa: Personu ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumi un sporta spēles;
 • 4.daļa: Ventspils pilsētas sacensības maratonā – Piedzīvojumu parka maratona bērnu skrējiens;
 • 5.daļa: Vislatvijas nūjošanas festivāls;
 • 6.daļa: Ventspils vasaras tūrisma un velosezonas atklāšanas velobrauciens pa pilsētas ielām;
 • 7.daļa: Veselības nedēļas pasākumi;
 • 8.daļa: Veselības veicināšanas un sporta pasākumi sociālās aprūpes namā “Selga”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 15. aprīlim, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt Cenu aptaujas nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01 269 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 1.pielikums

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 2.pielikums


Tiek izsludināta cenu aptauja sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses pasākumu organizēšanai

2018. gada 27. aprīlī  

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī“ plānoto veselības un profilakses pasākumu organizēšanu Ventspils pilsētā 2018. gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Sirds un asinsvadu saslimšanas profilakses pasākumi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros”.

Cenu aptauja sadalīta 2 daļās.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 9. maijam, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01269 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 1.pielikums

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 2.pielikums


Tiek izsludināta cenu aptauja sporta pasākumu organizatoru piesaistei

2018. gada 28. februārī

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī“ ieplānoto veselības veicināšanas un sporta pasākumu organizēšanu Ventspilī 2018. gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Veselības veicināšanas un sporta pasākumi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros” par 8 sporta pasākumu organizēšanu.

Cenu aptauja sadalīta 8 daļās:

 • 1.daļa: Tautas sporta pasākumi “ NĀC UN  SPORTO!” un pasākumi ģimenēm;
 • 2.daļa: Senioru veselīga un aktīva dzīves veida veicināšanas pasākumi;
 • 3.daļa: Personu ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumi un sporta spēles;
 • 4.daļa: Ventspils pilsētas sacensības maratonā – Piedzīvojumu parka maratona bērnu skrējiens;
 • 5.daļa: Vislatvijas nūjošanas festivāls;
 • 6.daļa: Ventspils vasaras tūrisma un velosezonas atklāšanas velobrauciens pa pilsētas ielām;
 • 7.daļa: Veselības nedēļas pasākumi;
 • 8.daļa: Veselības veicināšanas un sporta pasākumi sociālās aprūpes namā “Selga”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 14. martam, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt Cenu aptaujas nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju  Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01 269 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 1.pielikums

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 2.pielikums


Tiek izsludināta cenu aptauja psihologa atbalsta nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo vecākiem un sākumskolas izglītības iestāžu izglītojamiem

2018. gada 3. janvārī  

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī“ plānoto psihologa atbalsta pasākumu organizēšanu Ventspils pirmsskolas un sākumskolas iestāžu izglītojamiem un viņu vecākiem 2018. gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Psihologa atbalsts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem dažādu garīgās veselības profilaktisko pasākumu nodrošināšanai”.

Cenu aptauja sadalīta 4 daļās:

 • 1. daļa: lekciju cikli bērnu vecākiem vecuma grupā no 1,5 līdz 4 gadiem;
 • 2. daļa: lekciju cikli bērnu vecākiem vecuma grupā no 3 līdz 5 gadiem;
 • 3. daļa: lekciju cikli bērnu vecākiem vecuma grupā no 4 līdz 7 gadiem;
 • 4. daļa: psihologa atbalsts sākumskolas vecuma bērniem vasaras nometnēs.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 17. janvārim, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju  Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01269 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 1. pielikums

Aizpildāms iesniegšanai: Cenu aptaujas 2. pielikums


Ventspils iedzīvotāju anketēšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” efektivitātes izvērtēšanai no 2017. – 2019. gadam

2017. gada 28. jūnijā

Identifikācijas numurs IP 2017/ 5
Pasūtītājs Izglītības pārvalde
Kontaktpersona Oskars Tērvids
E-pasts [email protected]
Tālrunis 63601223, fakss: 63601220
Nozare Prece (piegāde)
Iepirkuma veids Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā
Statuss Izsludināts
Izsludināts 28.06.2017
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017 14:00
Informācija atjaunināta 28.06.2017

 

Pieteikšanās, kārtība un iepirkums NOLIKUMĀ