DigiYouth. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām

http://www.digiyouth.eu/

https://www.facebook.com/DigiYouthStudentStartups/

DigiYouth projekta mērķis ir attīstīt Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas jauniešu (14 – 19 gadi) uzņēmējdarbības un pārrobežu sadarbības prasmes, atbalstot skolēnu start-up veida mācību uzņēmumu veidošanos un to darbību, īpaši pievēršot uzmanību digitālajiem produktiem, pakalpojumiem un risinājumiem.  

Lai uzņēmējdarbības un tehnoloģiju izglītību integrētu vispārējās izglītības iestādēs, tiks izstrādāta metodika. 2018./19. un 2019./20. mācību gadu laikā, mēs atbalstīsim uzņēmējdarbības simulāciju digitālo produktu, pakalpojumu un risinājumu jomā – pilns produkta attīstības cikls no idejas līdz pārdošanai. Projektā tiks iesaistītas 2 līdz 5 vispārējās izglītības iestādes no katras projekta dalībvalsts, skolotāju komandas un mentoru tīkls.

Projekta rezultāti:

  • 40 pārrobežu skolēnu start-up mācību uzņēmumi
  • 220 skolēni no četrām valstīm guvuši pārrobežu start-up uzņēmējdarbības pieredzi
  • 45 skolotāji un mentori piedalījušies apmācībās
  • 1,5 gadu mācību kurss par digitālo uzņēmējdarbību izstrādāts skolām

Vadošais partneris: Tartu Universitāte, IGAUNIJA

Projekta partneri:

  • Turku Universitāte (Rauma Teacher Training Unit), SOMIJA;
  • Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde (Ventspils Jauniešu māja), LATVIJA;
  • Upasalas Universitāte (Gotland Campus, Department of Game Design), ZVIEDRIJA

logo_josla_CB

Projekta budžets: EUR 1’596’337, ERAF finansējums: EUR 1’252’097

Projekta norise: 01.01.2018. – 30.04.2021.

Projektu līdzfinansē ES Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, INTERREG Centrālās Baltijas programma.

Kontaktpersona Ventspilī: Kristians Jacevičs, e-pasts: [email protected], +371 20238456