Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu 2020./2021. mācību gadam skatīt ŠEIT!

Attālinātā mācību procesa laikā ir iespēja pieteikties arī attālinātām karjeras konsultācijām!

Karjeras atbalsts projekta izmēģinājumskolās un pedagogu-karjeras konsultantu kontaktinformācija:


Karjeras nedēļā zīmē Ventspils uzņēmumus un profesijas

29.10.2020.

Karjeras izglītībā sadarbība veidojas ne tikai starp karjeras konsultantiem un dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, bet arī ar jauniešu nākotnes darba vidi – uzņēmumiem un organizācijām. Dažādās karjeras atbalsta aktivitātēs skolēni izzina savas iespējas, iepazīst darba pasauli un mācās pieņemt lēmumus savas karjeras izvēlei.

 

2020. gada Karjeras nedēļas laikā Ventspils skolēni ar vizuālās mākslas starpniecību ir ielūkojušies Ventspils uzņēmējdarbības vidē un savos darbos attēlojuši gan pašus uzņēmumus, gan uzņēmumu apkalpotos objektus, gan darbiniekus. Izstādē “Uzņēmumi Ventspilī un profesijas tajos” piedalās 40 skolēni ar saviem darbiem un tā klātienē līdz pat decembrim aplūkojama Ventspils Jauniešu mājā. Tomēr ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, izstādi aplūkot piedāvājam arī neklātienē – virtuālā 3D izstāžu galerijā. Galerijas adrese ir pieejama ŠEIT.

Skolēnu darbos pārstāvēti Ventspils uzņēmumi un to darbinieki – šokolādes rūpnīca “Pobeda”, mašīnbūves rūpnīca “Bucher Municipal”, elektronikas uzņēmums “HansaMatrix”, transporta jomā – “Latvijas Dzelzceļš” un “Ventspils reiss”, tirdzniecības jomā – “Rimi” veikals, degvielas uzpildes stacija “Virši”, būvniecības nams “Kurši”, kultūras jomā – teātra nams “Jūras vārti”, koncertzāle “Latvija” un Piejūras brīvdabas muzejs, pilsētas vides objekti “Puķu gotiņa” un “Lielais laukums”, kuros darbojas dārzkopji, Brīvostas pārvalde, “Ventspils Siltums”, viesnīca “Jūras brīze”, hokeja klubs “Ventspils”, ārsti, fotogrāfi un vēl citi.

Vizuālās mākslas darbu konkurss, kas veltīts ar karjeru saistītām tēmām jau notiek vairākus gadus, sadarbojoties vizuālās mākslas skolotājiem un karjeras konsultantiem.

Visu nedēļu no 26. līdz 30.oktobrim Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, kura šoreiz veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. Nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”. Latvijas mērogā šogad tika organizētas arī divas tiešsaistes diskusijas, kuru ieraksti ir pieejams Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/. Aicinām noskatīties diskusiju “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kas domāta vecākiem, kā arī diskusiju “Uzklausi, padomā un izlem pats!”, kas domāta jauniešiem.  

“Karjeras nedēļa” tiek īstenota VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Ventspils jaunieši Karjeras nedēļā izzinās nākotnes iespējas

21.10.2020.

Ventspils izglītības iestādēs no 26. līdz 30.oktobrim norisinās Karjeras nedēļa, kuru visā Latvijā jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

 

Lai mudinātu jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Ventspils 10.-12. klašu audzēkņi trešdien, 28.oktobrī, plkst. 10.00 klausīsies un līdzdarbosies moderatora Magnusa Eriņa vadītajā tiešsaistes pasākumā jauniešiem, kurā piedalīsies karjeras eksperti un Latvijā zināmi uzņēmēji. Tajā ar savu pieredzi karjeras izvēlē dalīsies arī panākumiem bagāti jaunieši, kuru vidū ir pazīstamā volejboliste Tīna Graudiņa, mūziķe Patrisha un kosmosa tehnoloģiju izstrādātājs Roberts Gotvalds. 

Šogad karjeras tēmai plānots pievērst arī lielāku pieaugušo uzmanību, tamdēļ otrdien, 27. oktobrī, plkst. 19.00 aicinām piedalīties tiešsaistes diskusijā skolotājus, karjeras konsultantus un vecākus. Diskusijas laikā moderatora Edija Boša vadībā tās dalībnieki diskutēs par paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu karjeras izvēles jautājumos.

Kopā ar klases audzinātājiem 7. – 9. klašu audzēkņi izmantos interaktīvu rīku-infografiku par karjeras plānošanā iesaistīto pušu lomām un resursiem mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Savukārt 1. – 6. klašu audzēkņiem būs pieejama jauna spēle par karjeras izglītības tēmām. Līdzīgi kā iepriekšējos gados visi Ventspils mācību priekšmetu skolotāji Karjeras nedēļas laikā ir aicināti nodarbību tēmas izvēlēties tādas, lai tās varētu saistīt ar karjeras izglītību, konkrētām profesijām vai piemēriem no uzņēmējdarbības vai organizāciju vides, kur praksē tiek pielietota stundā apgūstamā tēma.

Ventspils Jauniešu mājā Karjeras nedēļas laikā tiks atklāta vizuālās mākslas konkursa “Uzņēmumi Ventspilī un profesijas tajos” darbu izstāde. Dalībnieki ir Ventspils vispārizglītojošo skolu 6. – 12. klašu audzēkņi. Izstāde Jauniešu mājā būs apskatāma līdz decembrim, bet paralēli darbus būs iespējams apskatīt arī virtuālā izstādē internetā.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Karjeras nedēļas laikā skolās un citās mācību iestādēs visā Latvijā notiks dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi, virtuāla saziņa ar uzņēmumu un universitāšu pārstāvjiem, diskusijas, radošās darbnīcas un citas ar profesiju izpēti un iepazīšanu saistītas aktivitātes. Tāpat jauniešiem būs iespēja virtuāli paviesoties dažādās mācību iestādēs, saņemt interesējošo informāciju par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs, izzināt populāru profesiju aizkulises, kā arī saņemt praktisku informāciju par karjeras atbalsta veidiem un instrumentiem savu spēju un interešu izzināšanai. Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu skolās, liela daļa ar profesiju izzināšanu un karjeras plānošanu saistīto pasākumu notiks tiešsaistē, savukārt daļa tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā pēc Karjeras nedēļas noslēgšanās, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus. Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi ŠEIT un sociālajos tīklos FacebookTwitter.

“Karjeras nedēļa” tiek īstenota VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Liela aktivitāte jauniešu karjeras atbalsta pasākumos

24.04.2020.

Ventspils Jauniešu māja 2019./2020.mācību gadā iesaistījusies karjeras atbalsta pasākumu koordinēšanā Ventspils izglītības iestādēs. Sadarbojoties pedagogiem-karjeras konsultantiem, organizēta virkne pasākumu dažādos virzienos, lai atbalstītu jauniešu karjeras izvēli.

Atbilstoši mācību gada vienotajam pilsētas karjeras atbalsta pasākumu plānam līdz pat š.g. martam organizēti vairāk nekā 30 pasākumi, iesaistot 1830 skolēnus no 1. līdz pat 12. klasei. Skolās karjeras konsultanti nodrošinājuši tematiskas nodarbības klašu kolektīviem, snieguši metodisko atbalstu karjeras jomā citu mācību priekšmetu skolotājiem, kā arī snieguši individuālās karjeras konsultācijas jauniešiem.

Vispopulārākie pasākumi bijuši saistīti ar darba pasaules iepazīšanu kopā dažādu profesiju pārstāvjiem. Kopā vairāk nekā 900 skolēnu viesojās uzņēmumos vai tikās ar profesionāļiem skolas telpās. Jāatzīmē arī notikušie pasākumi, kuru tēma bija saistīta ar jauniešu mērķu plānošanu un nākotnes aicinājuma atrašanu. Šādās personīgās izaugsmes treneru vadītajos meistardarbnīcās piedalījušies vairāk nekā 500 jaunieši. Notikušas arī diskusiju pēcpusdienas par karjeras tematiku, kā arī tālākās izglītības iespēju iepazīšana gan viesojoties izglītības iestādēs, gan apmeklējot izglītības izstādi “SKOLA 2020”.

Finansējums karjeras atbalsta aktivitātēm tiek nodrošināts Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un Ventspils pilsēta šajā projektā piedalās jau kopš 2017. gada.

Skolēni Karjeras nedēļā domā par nākotni

16.10.2019.

No 14. līdz 18. oktobrim Ventspils skolēni piedalās dažādos karjeras tēmai veltītos pasākumos. Lai arī karjeras izvēles atbalsts skolēniem tiek sniegts visa mācību gada garumā, Karjeras nedēļa ikgadēji pievērš vēl lielāku uzmanību šai tēmai un iesaista aktivitātēs plašāku cilvēku un organizāciju loku.

Katrā skolā sagatavota pasākumu programma, kur iekļautas gan ekskursijas uz Ventspils uzņēmumiem un iestādēm, gan dažādu mācību priekšmetu un karjeras izglītības integrētās stundas. Skolās viesojas absolventi, iepazīstinot ar savām izglītības gaitām, notiek diskusijas un profesijām veltītas izstādes.

Vidusskolēni ceturtdien, 17. oktobrī, pulcēsies Ventspils Jauniešu mājā uz diskusiju “Karjeras ceļš”, kurā iztaujās un uzklausīs karjeras pieredzes stāstus no uzaicinātajiem viesiem – SIA “Bucher Municipal” vadītāja Mikus Brakanska, Valsts meža dienesta mežzines Lāsmsa Čavares, Sporta skolas “Spars” direktores Solvitas Pleinicas un Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantes Vairas Jansones.  

DSC_0062

“Aicinu jauniešus izmantot šo nedēļu, lai kārtīgi padomātu par savu nākotni – apzinātu savas spējas un intereses, runātu ar vecākiem un citiem pieaugušajiem par viņu karjeras pieredzi, saprastu, kādas prasmes nepieciešams attīstīt un kas var palīdzēt. Dalība Karjeras nedēļas pasākumos ir iespēja neatlikt uz pēdējo brīdi izvēli, kādu profesiju apgūt vai ko studēt augstskolā. Jo plašāks redzeslauks būs iegūts pirms izvēles izdarīšanas, jo pamatotāka būs izvēle,” stāsta Ventspils Jauniešu mājas vadītājs un Karjeras atbalsta projekta koordinators Kristians Jacevičs.

Karjeras nedēļas pasākumus šogad organizē 83 Latvijas pilsētas un novadi. Jau otro gadu Karjeras nedēļa ir ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte un šogad tajā piedalās teju visi projektā iesaistītie partneri – 75 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības un pašvaldību apvienības un 17 profesionālās izglītības kompetences centri.

Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Skolēni izspēlē “profesiju šarādes” un “karjeras puzles”

22.05.2019.

No 7. maija līdz 16. maijam Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspils 1. pamatskolā, Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 6. vidusskolā un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā pasākuma “Pats savas karjeras kalējs” ietvaros viesojās “K komanda”.

Ar aizraujošu spēļu “profesiju šarādes” un “karjeras puzle” palīdzību skolēni tika informēti par dažādām profesijām un tām nepieciešamajām prasmēm, kā arī aktualizēta jauniešu savlaicīga un apzināta tālākās izglītības un karjeras izvēle.

22.05.19.4


 

Skolēni iepazīst tehniskās profesijas

22.05.2019.

Š. g. 22.maijā Ventspils 1.pamatskolā viesojās TehnoBuss, kur skolēni vienkopus ieguva daudzpusīgu informāciju par inženierzinātņu, īpaši mašīnbūves, metālapstrādes un elektronikas nozarēm, to specialitātēm un karjeras iespējām.

Nodarbībās skolēni gan klausījās lektora stāstījumus par tehnoloģiju darbību, uzzinot, kā darbojas 3D printeris, automātiska ražošanas iekārta un citas ierīces, gan arī praktiski darbojās, piemēram, pamēģinot, kā ir metināt.

22.05.19.2


 

Ventspils skolēni apmeklē VIAA organizēto “SkillsLatvia 2019”

13.05.2019.

8. un 9. maijā Ventspils skolu izglītojamie apmeklēja Valsts Izglītības un attīstības aģentūras organizēto ikgadējo pasākumu “SkillsLatvia 2019”.

Skolēni “SkillsLatvia” konkursa darbnīcās iepazinās ar dažādām profesijām un prasībām šo profesiju apguvei. Paralēli konkursa norisei izglītības iestādes un uzņēmumi demonstrēja dažādas profesijas un profesionālās prasmes. Papildus tam apmeklētāji uzzināja noderīgu informāciju karjeras plānošanai, tai skaitā arī par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām.

13.06.19.


 

Iepazīst robežsarga profesiju

16.04.2019.

Vairāk nekā 30 Ventspils jaunieši tikušies ar Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes pārstāvjiem, lai vairāk uzzinātu par robežsarga profesiju. Skolēni uzzināja par robežsarga ikdienu, kur mācīties par robežsargu, kādi ir priekšnosacījumi, lai kļūtu par robežsargu. Jaunieši varēja ne tikai uzklausīt robežsardzes pārstāvjus, bet arī izmēģināt robežsarga ekipējumu un uzdot jautājumus. 

 

3


 

Iepazīst policista profesiju

29.03.2019.

Ventspils jaunieši tikušies ar Valsts policijas pārstāvjiem, lai vairāk uzzinātu par policista profesiju. Kopumā ap 30 skolēni uzzināja par policista ikdienas pienākumiem, darba specifiku un mācību iespējām, kā arī izmēģināja policijas ekipējumu un uzdeva sev interesējošos jautājumus.

55646559_2295419957448168_3528780847341633536_o


 

Ventspils skolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola 2019”

04.03.2019.

1. un 2. martā 6 Ventspils skolu (Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2. vidusskolas, Ventspils 3. vidusskolas, Ventspils 4. vidusskolas, Ventspils 6. vidusskolas un Ventspils Pārventas pamatskolas) izglītojamie apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2019”, kur skolēniem bija iespēja izzināt Latvijas mācību iestādes un to piedāvājumus.

Skolēni uzzināja par augstskolu un koledžu studiju programmām, kā tiek organizēts studiju process, izpētīt uzņemšanas noteikumus un karjeras iespējas. Dažādu augstskolu Studentu padomes pārstāvji sniedza ieskatu studentu ikdienā.

04.03.19.


 

Iepazīst stikla pūtēju un floristu profesijas

28.12.2018.

Ventspils 6.vidusskolas sākumskolas skolēni decembrī iepazinās ar stikla pūtēju profesiju. Aizraujošā nodarbībā bija iespēja gan pašiem izmēģināt pūst stiklu, gan uzdot sev interesējošus jautājumus par šo nodarbi. Savukārt 8.-9.klašu skolēni iepazina florista profesiju, apmeklējot ziedu veikalu. Floriste J.Ivanova pastāstīja par savu profesiju, darba prasmēm un savu karjeras izaugsmi. Skolēni iejutās florista lomā un mācījās veidot ziedu kompozīcijas.

12

 

 

 

 

 

 


 

Skolēni iepazīst militārās profesijas

02.12.2018.

Ventspils 6.vidusskolā novembra mēnesī notika dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuros skolēni iepazina  militārās profesijas. 2.novembrī 9.-12.klašu skolēni tikās ar Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku majoru R.Požarski, savukārt, 7.klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar Jaunsardzes instruktoru M.Irbi. Pasākuma “Profesiju kurpes ” ietvaros 3.klašu skolēni ciemojās pie robežsargiem, kur uzzināja daudz jauna par robežsarga profesiju. 13.novembrī 4.c klases skolēni devās uz Zemessardzes 46.kājnieku bataljonu, lai iepazītu prasmes, kas nepieciešamas zemessargam. Skolēni uzzināja par Zemessardzes vēsturi, apskatīja ekipējumu, militāro tehniku, kā arī darbojās praktiski.

1 


 

Diskusija vidusskolēniem “Karjeras ceļš”

12.10.2018.

Ventspils Jauniešu mājā 11.oktobrī tika aizvadīta diskusiju pēcpusdiena vidusskolēniem “Karjeras ceļš”. Jauniešu varēja uzzināt, kā savu karjeru veidoja uzņēmējs un sportists Andris Valerts, ārsts Gundars Kuklis, lektors un pētnieks Vairis Caune, skolotāja Kristiāna Cielava, policijas inspektore Ina Barbāne un mācītājs Pēteris Tervits.

DSC_0043  DSC_0051 


 

Pasākums “Profesiju kurpes”

07.09.2018.

2017./2018. mācību gada 2.semestrī projekta izmēģinājumskolu skolēni aktīvi piedalījās pasākumā “Profesiju kurpes”. Pasākumu ietvaros, skolēni apmeklēja dažādus Latvijas uzņēmumus un iestādes, iepazinās ar pakalpojumu sniegšanā un ražošanā iesaistītajām profesijām un tām nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kā arī iejutās dažādu uzņēmumos strādājošo profesiju “ādā”, iepazina darba vidi, darba aprīkojumu un specifiku.

Pasākuma “Profesiju kurpes” ietvaros, skolēni apmeklēja tādus uzņēmumus kā Pūres šokolādes ražotne, Ziepju ražotne Liepājā, Maizes ceptuve Lāči, Tērvetes dabas parks, iepazina aktiera profesiju kino pilsētiņā Cinevilla un Liepājas leļļu teātrī u.c.

Profesiju kurpes_1

Profesiju_kurpes_2


 

Pasākums “Izspēlē profesiju!”

26.06.2018.

Šī gada maijā un jūnijā Ventspils skolēni piedalījās pasākumā “Izspēlē profesiju!”, kurā ar aizraujošu grīdas spēļu palīdzību iepazina tādas profesijas kā programmētājs, arhitekts, pilots, tulkotājs, režisors un ārsts. Pasākumā kopā piedalījās 856 skolēni.

Pasākumus vadīja SIA “Aspired” un tie norisinājās skolu telpās.

Izspele_profesiju 


 

Meitenes apgūst nagu kopšanu

15.05.2018.

Ventspils Pārventas pamatskolas 8. un 9. klašu meitenēm bija iespēja iepazīties ar nagu kopšanas speciālista profesiju. Skolā viesojās nagu kopšanas meistare Sanita Bizilja, kura lekcijā pastāstīja par nagu kopšanas vēsturi, par manikīra veidiem, nagu kopšanas meistara darba apstākļiem, specifiku, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, aprīkojumu un izglītības iespējām. Meitenēm bija iespēja praktiski  izmēģināt nagu kopšanas speciālista darbu – nagu kopšanu un krāsošanu dažādās tehnikās.

1 


 

Viesošanās Art Soapworks Liepājā

10.05.2018.

Ventspils Pārventas pamatskolas 3b, 2a, 7 klases izglītojamie viesojās Art Soapworks, Liepājā. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar  ziepju ražošanas uzņēmuma darba vidi, uzzināja par ziepju ražotāju profesiju pārstāvju darba pienākumiem, ikdienu un nepieciešamajām prasmēm. Skolēni varēja arī praktiski pagatavot ziepes, kā arī uzdot jautājumus par šajā uzņēmumā strādājošajām  profesijām un to specifiku.

1 


 

Pasākums “Dažādās profesijas inženierzinātnēs un dabaszinātnēs”

27.04.2018.

Šī gada martā un aprīlī 5 Ventspils pilsētas skolu (Ventspils Pārventas pamatskolas, Ventspils 2.pamatskolas, Ventspils 4.vidusskolas, Ventspils 1.pamatskolas un Ventspils 6.vidusskolas) skolēni piedalījās pasākumā “Dažādās profesijas inženierzinātnēs un dabaszinātnēs”.

Pasākumu vadīja biedrība “Latvijas Zinātnes centru apvienība”, kas informēja skolēnus par tehnoloģiju nozarē nepieciešamajām profesijām inženierzinātnēs un dabaszinātnēs, nepieciešamajām prasmēm šo jomu specialistiem, profesijas apguves iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī karjeras iespējām.

Pasākuma 2.daļā praktisku nodarbību un/vai radošu darbnīcu veidā tika sniegts praktisks ieskats par dabaszinātņu un inženierzinātņu profesijās pielietojamām prasmēm, materiāliem un tehnoloģijām.


 Skolēni iepazīst inženierzinātnes TehnoBusā

16.04.2018.

No 9. līdz 13.aprīlim Ventspils skolēni iepazina inženierzinātnes pasākumā “TehnoBuss”- tehnisko profesiju iepazīšana”. Visu nedēļu pie skolām atradās mobilā demonstrāciju laboratorija TehnoBuss, kur skolu 7.-8. klašu audzēkņi varēja ne tikai praktiski darboties, bet arī konsultēties par karjeras iespējām mašīnbūves, metālapstrādes un elektronikas nozarēs.

Nodarbībās skolēni gan klausījās lektora stāstījumus par tehnoloģiju darbību, uzzinot, kā darbojas 3D printeris, automātiska ražošanas iekārta un citas ierīces, gan arī praktiski darbojās, piemēram, pamēģinot, kā ir metināt.

DSC_0194

DSC_0197

Pasākumā “TehnoBuss” – tehnisko profesiju iepazīšana” kopumā piedalījās ap 600 skolēni.


 

Pasākums “Mērķu plānošana – kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”

09.04.2018.

6.aprīlī Ventspils 6.vidusskolas 10. un 11.klašu skolēni piedalījās nodarbībā par savu nākotnes mērķu plānošanu. Skolēni iepazinās ar mērķa plānošanu, kā izplānot un sasniegt savus mērķus, kā arī izveidoja savu individuālo plānu un mērķu plānošanas karti.

Nodarbības vadīja Dace Briede – Zālīte.

No skolēnu atsauksmēm – “šajā nodarbībā es sapratu, ka  viss sākas ar sevi pašu, savām vēlmēm, tad jāizplāno mērķi un uzdevumi , lai sasniegtu iecerēto”.

1


 

Tikšanās ar Latvijas Kultūras koledžu

20.03.2018.

19.martā Ventspils 6.vidusskolā notika tikšanās ar Latvijas Kultūras koledžas pārstāvi Kristiānu Tumenu. Skolēni uzzināja kādas studiju programmas iespējams studēt Latvijas  Kultūras koledžā, kādas ir darba un karjeras iespējas absolventiem. Nodarbības otrajā daļā skolēni aktīvi darbojās radošajās darbnīcās.

1


 

Ventspils skolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola 2018”

26.02.2018.

22.-23.februārī Ventspils 5 skolu (Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Ventspils 4.vidusskolas, Ventspils 6.vidusskolas, Ventspils 2.vidusskolas un Ventspils 3.vidusskolas) izglītojamie apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2018”, kur skolēniem bija iespēja izzināt Latvijas mācību iestādes un to piedāvājumus.

Skolēni uzzināja par augstskolu un koledžu studiju programmām, kā tiek organizēts studiju process, izpētīt uzņemšanas noteikumus un karjeras iespējas. Dažādu augstskolu Studentu padomes pārstāvji sniedza ieskatu studentu ikdienā.

w


 

Mācību ekskursija lidostā “Rīga”

23.02.2018.

23. februārī Ventspils 6.vidusskolas 9.un 11.klašu skolēni apmeklēja lidostu “Rīga”. Skolēni mācību ekskursijas laikā uzzināja par lidostas vēsturi un attīstību, kā arī vēroja lidostu darbinieku darba specifiku, piedalījās drošības kontroles procesā, izzināja lidostas speciālistu darba specifiku.

1