Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” pasākumu plāns un informācija. 

* Personu ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem veselīga un aktīva dzīves veida veicināšanas pasākumi