Rīcības programmas ietvaros turpinās darbs pie mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) infrastruktūras uzlabošanas.

IKT izmantošana nodrošina iespēju ievērojami pilnveidot izglītības procesu, tomēr tās nespēj aizvietot ne pasniegšanu, ne apmācību. Tehniskie līdzekļi nevar kļūt par izglītības kvalitātes uzlabošanas garantiju, tiem jābūt par līdzekļiem progresa veicināšanai un tie jāizmanto, lai sasniegtu galvenos mērķus izglītībā.

IKT ieviešanai apmācībā jābūt rentablai un finansiāli pieņemamai. Lai nodrošinātu finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitātes kontroli un izvairītos no cikliskas (reizi 5 gados) nepieciešamības liela apjoma finansējumam vienlaicīgai visas IKT infrastruktūras pilnīgai atjaunošanai, sākot ar 2016. gadu tiek veikti sasniegtās informācijas tehnoloģiju pielietošanas efektivitātes mērījumi, uz kuru pamata reizi gadā tiek sagatavots un iesniegts atzinums un izstrādāts iegāžu plāns nākamajiem gadiem.

2019. gada vasarā turpinās IKT infrastruktūras izbūve pilsētas skolās, veicot izbūves darbus Ventspils Pārventas pamatskolas 2. stāvā, Ventspils 1. ģimnāzijas 1. stāvā, Ventspils 2. vidusskolas 1. un 2. stāvā, Ventspils 4. vidusskolas 3. stāvā, kā arī Ventspils 6. vidusskolas 3. stāvā.