Biedrības „Latvijas Autisma apvienība” mājaslapā ir pieejami dažādi materiāli vecākiem, pedagogiem un atbalsta personālam darbam ar izglītojamiem ar autiska spektra traucējumiem.

Materiālus skatīt ŠEIT.

Valsts izglītības un satura centra mājaslapā ir pieejami dažādi metodiskie materiāli izglītojamo speciālo vajadzību kvalitatīvai nodrošināšanai.

Materiālus skatīt ŠEIT.

Savukārt ESF projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” sagatavotos metodiskos materiālus skatīt ŠEIT.