1. līdz 3. klase Ventspils skolās

Lai turpinātu pirmsskolās iesākto darbu arī nākamajā izglītības posmā, Ventspils skolu 1. līdz 3. klasēs reizi nedēļā tiek piedāvāta fakultatīva nodarbība “Mazais pētnieks”, kuras laikā skolēni praktiski strādā dabaszinātnēs, lasītprasmē un matemātikā.

Mērķis: pilnveidot prasmes, strādājot ar dažāda veida tekstiem, atlasot informāciju pēc noteiktiem kritērijiem, kā arī ar pētījumu palīdzību meklēt dažādu situāciju risinājumus.

Fakultatīvajā nodarbībā “Mazais pētnieks” uzmanība tiek pievērsta katra bērna individuālajām vajadzībām, vienlaikus veicinot bērna pašcieņu, iniciatīvu un identitāti.

Kā akcentē Levērs (Laevers, 2005) ir divi galvenie faktori, kas ietekmē to, kā bērniem veicas pirmsskolas un sākumskolas programmās: tas, kā bērni jūtas, un tas, cik iesaistīti viņi ir notiekošajās darbībās. “Mazā pētnieka” nodarbībās skolēni praktiski darbojas ar mūsdienīgiem mācību materiāliem, kuri rada maksimāli daudz iespēju strādāt praktiski gan individuāli, gan pāros un mazās grupās.

Jāpiemin, ka skolotāji arī paši izgatavo dažādus materiālus, kuri tiek izmantoti “Mazā pētnieka” nodarbībās. Ventspils skolu skolotāji aktīvi dalās arī pieredzē ar saviem veiksmīgāk realizētajiem piemēriem, stundām, materiāliem, darba lapā un citiem pasākumiem, kas tiek darīts “Mazā pētnieka” ietvaros.

Ieguvumi

Būtiskākie ieguvumi bērna attīstībā, realizējot fakultatīvu “Mazais pētnieks”:

  • motivācijas veicināšana bērnam pašam mācīties (domāt, secināt, pētīt, nonākt līdz vēlamajam rezultātam);
  • lasītprasmes veicināšana;
  • bērnu pieredzes bagātināšana un intereses veicināšana dabaszinātnēs un matemātikā (tiek likts pamats bērna vēlmei apgūt fizikas, botānikas, ķīmijas zinības).