No 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam Ventspils PII “Pasaka” iesaistās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projektā “Nākotnes skolas partneri” (“Parteneri pentru o scoala a viitorului”).

Projektā līdzās Latvijai iesaistās Rumānija, Bulgārija, Spānija un Grieķija.

Projekta logo

 

 


 

No  2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam Ventspils PII “Pasaka” iesaistījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projektā “Pilis: Kultūra. Māksla, Stāsti, Pasakas, Mīlestība un Vienlīdzība Eiropas skolās”. (“Castles: Culture. Art, Story, Tales, Love and Equality in European Inclusive Schools”).

Projekta galvenā ideja ir veicināt Eiropas skolu starptautisko sadarbību ar mērķi palielināt izpratni par dažādību un sociālo iekļaušanu, apgūt starpkultūru kompetenci, palielināt zināšanas par visas Eiropas mantojumu, uzlabot valodas un svešvalodu prasmes, ieviest inovatīvas mācību metodes izmantojot IKT tehnoloģijas, kā arī izprast dažādību Eiropas Savienībā.

Projektā līdzās Latvijai iesaistītās Polija, Grieķija un Itālija.

Papildu informācija pieejama projekta mājaslapā