Tiek izsludināta cenu aptauja pasākuma “Dažādās profesijas inženierzinātnēs un dabaszinātnēs” rīkošana Ventspils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

2018.gada 7. februārī  

Lai nodrošinātu projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“ plānoto karjeras attīstības atbalsta pasākumu ieviešanu Ventspils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 2017./2018. mācību gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja pasākuma “Dažādās profesijas inženierzinātnēs un dabaszinātnēs” rīkošana Ventspils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.

Projekta pasākuma “Dažādās profesijas inženierzinātnēs un dabaszinātnēs” ietvaros paredzēts ar lekciju un praktisku nodarbību un/vai radošu darbnīcu palīdzību informēt izglītojamos par dažādām profesijām inženierzinātnēs un dabaszinātnēs, nepieciešamajām prasmēm šo jomu speciālistiem, profesijas apguves un karjeras iespējām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 14. februārim, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Par citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar izglītības metodiķi  Juri Šauriņu, zvanot pa tālr.: 636 01226 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai  IP_CA_2018_3_Nolikums_pielikums Nr.1

Aizpildāms iesniegšanai IP_CA_2018_3_Nolikums_pielikums Nr.2