Pirmskolas izglītības ziņas

/Pirmskolas izglītības ziņas

Papildinās zināšanas Vecāku skolā

Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem ir iespēja pievienoties jaunā Ventspils Izglītības pārvaldes iniciatīvā “Vecāku skola”. Tas būs izglītojošu pasākumu cikls vecākiem, lai uzlabotu bērnu un vecāku attiecības, palīdzētu vecākiem iesaistīties bērnu izglītošanās procesā un veicinātu sadarbību ar izglītības iestādēm. Pirmā nodarbība notiks pirmdien, 20. februārī, plkst. 17:30 Ventspils Jaunrades namā. Tajā ar lekciju viesosies pazīstamā psiholoģe Diāna Zande. Lekcijas tēma būs "Kā bērna iedzimtie aspekti ietekmē viņa emocionālo labsajūtu un savstarpējās attiecības skolā, pirmsskolā, ģimenē". Šajā lekcijā varēs uzzināt par to, kāpēc dažādi bērni vienā un tajā pašā situācijā jūtas un reaģē tik atšķirīgi, kā veidot sekmīgu mijiedarbību ar kautrīgu, aktīvu vai jutīgu bērnu, ko darīt, ja mēdz būt “grūti tikt galā” ar bērnu. Paredzēta arī iespēja uzdot jautājumus lektorei un diskusija. Dalība ir bez maksas, bet nepieciešams iepriekš reģistrēties tiešsaistē: bit.ly/vecakuskola 07.02.2023.

By |februāris 7th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Papildinās zināšanas Vecāku skolā

Konkurss “Labākais skolu ēdinātājs Latvijā”

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija (LDUSA) aicina vecākus pieteikt savu bērnu skolu konkursam “Labākais skolu ēdinātājs Latvijā”, lai noteiktu vislabāko ēdinātāju, tādējādi aktualizējot bērnu maltīšu kvalitāti skolās. Pieteikt skolu konkursam iespējams aizpildot tiešsaistes anketu šeit.   Vecāki ir aicināti skolas konkursā pieteikt no 6. līdz 28. februārim, lai pēc tam visbiežāk pieteiktajām skolām LDUSA varētu lūgt atsūtīt nedēļas ēdienkartes paraugu un foto, ko izvērtēs konkursa žūrija. Uzvarētāji tiks noteikti sešās nominācijās jeb Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, Latgalē, Rīgā un visā Latvijā kopumā. Skolu iesniegtās ēdienkartes tiks vērtētas pēc vairākiem kritērijiem, tostarp pēc atbilstības Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, vai ēdieni ir daudzveidīgi, vai izmantots pēc iespējas vairāk vietējo un sezonālo produktu, cik daudz cukura un sāls izmantots ēdienos, kā arī, vai pavāri spēj radoši un interesanti pagatavot bērniem atbilstošus ēdienus. “Skolu ēdināšana vienmēr ir bijusi aktuāla tēma diskusijai, bieži mēs dzirdam gan no mediķiem, gan vecākiem un bērniem sūdzības par izglītības iestāžu ēdināšanu un šķiet, ka tik tiešām ”skolā gatavo garšīgi un veselīgi” ir vairāk brīnums nekā realitāte. Šajā jautājumā ir viennozīmīgi daudz nepilnību un problēmu, taču gribētos parādīt, ka, ja ir degsme un vēlēšanās izdarīt savu darbu kvalitatīvi, tad arī skolas pusdienas var būt garšīgas, veselīgas un daudzveidīgas, tāpēc mēs, LDUSA, esam nolēmuši izcelt tos skolu ēdinātājus, kuri dara savu darbu uz visām 10 ballēm!” sakaLDUSA valdes locekle Olga Ļubina. “Bērnu ēdināšanas kvalitāte ir atkarīga gan no ēdinātājiem, gan arī no produktiem, kas tiek izvēlēti. Mūsu interese ir, lai tie būt vietējas izcelsmes, tostarp mūsu zemnieku ražoti dārzeņi, gaļas, miltu, piena un citi produkti, tādējādi atbalstot arī vietējās ģimenes, kuras nodarbinātas lauksaimniecībā. Ļoti ceru, ka šis konkurss pievērsīs [...]

By |februāris 6th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Konkurss “Labākais skolu ēdinātājs Latvijā”

Iespēja atbalstīt skolas akcijā “Draudzīgais aicinājums”

Starptautiskajā izglītības dienā izsludināmikgadējo akciju “Draudzīgais aicinājums”. Līdz pat 28. februārim Ventspils Izglītības pārvalde aicina pievienoties akcijai un dāvināt Ventspils izglītības iestādēm grāmatas. Draudzīgā aicinājuma tradīciju 1935. gada 28. janvārī aizsāka Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, dāvinot savai bijušajai skolai grāmatas un aicinot pievienoties arī citus. Aicinām absolventus, gan arī citus iedzīvotājus atcerēties par skolām un arī bērnudārziem, un uzdāvināt noderīgu grāmatu vai izglītojošu galda spēli. Ne vienmēr grāmatai jābūt pilnīgi jaunai, bet šo akciju nevajadzētu uztvert kā iespēju iztīrīt mājas grāmatu plauktus no sev nevajadzīgām grāmatām. Katram dāvinājumam paredzēta arī īpaša uzlīme, kas jaunos lasītājus informēs, ka grāmata saņemta “Draudzīgā aicinājuma” akcijas ietvaros. Ventspils pašvaldība 2023. gada budžetā mācību literatūras iegādei skolās ir paredzējusi 24 000 eiro, tamdēļ skolas ar nepieciešamajām mācību grāmatām ir nodrošinātas. Ar akcijas palīdzību skolu bibliotēkas ir iespējams papildināt un bagātināt ar cita veida noderīgām grāmatām, t.sk. enciklopēdijām, uzziņu literatūru u.tml. 24.01.2023.

By |janvāris 24th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Iespēja atbalstīt skolas akcijā “Draudzīgais aicinājums”

Plaši pieejama izglītība ir miera un attīstības atslēga

24. janvāri ANO ir noteikusi kā Starptautisko izglītības dienu. Izglītība ir nozīmīga cilvēktiesību sastāvdaļa. Izglītība ir miera un attīstības atslēga. Bez iekļaujošas un visiem pieejamas izglītības mēs nespēsim nedz pārraut nabadzības cilpu, nedz sasniegt dzimumu līdztiesību un citus sabiedrībai nozīmīgus mērķus. 2023. gada Starptautiskās izglītības dienas tēma ir “Ieguldīt cilvēkos, prioritizēt izglītību”, lai paātrinātu tempu, kādā pasaule virzās uz ANO Ilgstspējīgās attīstības mērķu sasniegšanu. ANO īpaši šo dienu veltījusi sievietēm Afganistānā, kurām ir liegta pieeja izglītībai. Kopš 2022. gada rudens Ventspils ir UNESCO Globālā Izglītības pilsētu tīkla dalībniece un ar savu piemēru rāda citiem par paveikto izglītības jomā un par iespējām mācīties visiem un visā mūža garumā. Ventspili kā izglītības pilsētu raksturo iespējas iegūt visu līmeņu izglītību, sākot no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai, kā arī plašais piedāvājums iedzīvotājiem turpināt pilnveidoties dažādās mūžizglītības programmās. Lielu uzmanību, it īpaši pēdējos gados, pievēršam iekļaujošajai izglītībai – skolās integrējam gan dažādu speciālo izglītības programmu skolēnus, gan romu bērnus, gan tagad arī ukraiņu bērnus. Ventspilī izglītības joma ir ne tikai formālā izglītība, bet tā ar plašajām bibliotēku, muzeju, Mākslas skolas, Mūzikas vidusskolas izglītojošajām aktivitātēm caurvij kultūras un mākslas nozari. Uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā nozīmīga loma ir nepieciešamo speciālistu sagatavošanai Ventspils Augstskolā un Ventspils Tehnikumā, kā arī piedāvātajām pārkvalifikācijas programmām. Arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ir integrēta izglītībā, iesaistot ventspilniekus digitālajās apmācībās jau no mazotnes. 2022. gadā durvis vēris zinātnes centrs “VIZIUM” un Digitālās transformācijas centrs, kas sniegs iespēju iedzīvotājiem apgūt profesionālas zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū. Sveicam Starptautiskajā izglītības dienā! 24.01.2023.

By |janvāris 24th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Plaši pieejama izglītība ir miera un attīstības atslēga

Izmaiņas darba organizācijā saistībā ar siltumtrases avārijas remontdarbiem Raiņa ielā

2023. gada 23. janvārī (visu dienu) un 24. janvārī līdz plkst. 13:00 Izglītības pārvalde strādās attālināti. Saziņai lūdzam izmantot e-pastu vai tālruni. Izglītības pārvaldes darbinieku kontaktinformācija

By |janvāris 20th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Izmaiņas darba organizācijā saistībā ar siltumtrases avārijas remontdarbiem Raiņa ielā

Noslēgusies pirmsskolas mācīšanās konsultantu mācību programma

Otrdien, 17. janvārī, ar svinīgu izlaidumu Livonijas Ordeņa pilī noslēdzās Izglītības pārvaldes organizētā Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma, kuras mērķis bija sagatavot konsultantus-praktiķus, kuri spēj sniegt teorētisku un praktisku profesionālu atbalstu citiem kolēģiem - iestāžu vadības komandām, pirmsskolas pedagogiem un skolotāju palīgiem.  Mācībās piedalījās 14 pedagogi - no katras Ventspils pirmsskolas 1-2 pedagogi. 48 stundu programmā kopš 2022. gada marta tie apguva tēmas par psiholoģisko un fizisko mācību vidi, sadarbību ar vecākiem, par efektīvu rotaļnodarbību, bērnu sasniegumu vērtēšanu un vēl citas tēmas. Programmu īstenoja pedagogu komanda no 3 Ventspils pirmsskolām: Zita Janušone, Inita Frīzendorfa (abas PII “Zvaigznīte”), Kristīne Seržante (PII “Varavīksne”) un Baiba Brauna (PII “Rūķītis”). Paldies Ventspils mūzikas vidusskolas audzēknei Montai Cinei par muzikālo priekšnesumu pasākuma laikā un Ventspils muzejam par viesmīlīgo uzņemšanu! 19.01.2023.

By |janvāris 19th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Noslēgusies pirmsskolas mācīšanās konsultantu mācību programma

VIZIUM katru sestdienu un svētdienu notiks mazo pētnieku darbnīcas

Lielu atsaucību guvušas VIZIUM Mazo pētnieku darbnīcas, kuru ietvaros bērniem ir iespēja rotaļāties zinātnes centra pirmsskolas vecuma galerijā un radoši darboties kopā ar pasniedzējiem. Nodarbības turpināsies arī jaunajā gadā, katru sestdienu un svētdienu, sākot ar 7. janvāri. Lai mazajiem ķipariem padarītu sestdienu un svētdienu rītus jautrākus, kā arī sniegtu atelpas brīdi vecākiem, VIZIUM piedāvā lielisku laika pavadīšanas iespēju pirmsskolas vecuma bērniem. Darbnīcas ir paredzētas bērniem vecumā no 4 līdz 6 gadiem. Nodarbībās tiek piedāvāta iespēja smaidīgo un draudzīgo zinātnes centra pasniedzēju pavadībā caur rotaļām, spēlēm un dažādām jautrām aktivitātēm ne tikai jautri pavadīt laiku, bet arī iemācīties jaunas prasmes. Mazajiem darbnīcu apmeklētājiem būs sarūpētas dažādas interesantas, izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes, kā arī iespēja apgūt skaitļus un burtus ar jautro Bee-Bot bitīšu robotiņiem! Darbnīcas norisinās tikai latviešu valodā. Uz darbnīcām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās: www.adre.se/maziepetnieki. Pieteikšanās anketa uz konkrēto nedēļas nogali tiks atvērta katru pirmdienu. Mazo pētnieku nodarbībās notiek katru sestdienu un svētdienu no plkst. 10:00 līdz 12:00 zinātnes centrā VIZIUM, Mazo pētnieku galerijā. Maksa par vienu nodarbību ir 5 EUR. 06.01.2023.

Precizēti saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs

Ceturtdien, 29. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome veica grozījumus saistošajos noteikumos, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Saistībā ar izmaiņām pašvaldības un Izglītības pārvaldes nosaukumā, ar grozījumiem tiek veikti terminoloģiski precizējumi. Tāpat tiks nodrošināta saistošo noteikumu atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikumam. Grozījumos ietverti arī Latvijas Republikas tiesībsarga atzinumā ietvertie ieteikumi. Ventspilī darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes un, uzsākot 2022./2023. mācību gadu, tajās kopumā mācās 1 656 audzēkņi, nodrošinot ar vietām bērnus jau no 1,5 gadu vecuma. Reģistrācija uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēm notiek centralizēti portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē Ventspils Izglītības pārvaldē. 02.01.2023.

By |janvāris 2nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Precizēti saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs

Bērnudārzā brīvu vietu atradīs

Pašlaik Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs vietu netrūkst, bet nestandarta situāciju, kas prasa nekavējošus risinājumus, arī ir gana. To, kā notiek bērna reģistrēšana pirmsskolā un kā tiek nodrošinātas un piedāvātas vietas bērnudārzā, stāsta Ventspils Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Inese Vītola. Ventspilī šobrīd darbojas deviņas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), kurās kopumā reģistrēti vairāk nekā 1670 bērni. Vislielākais izglītojamo skaits pašlaik ir bērnudārzā Saulīte, kuru apmeklē aptuveni 220 bērni, tai skaitā arī tie, kuri mācās bērnudārzā Pienenīte, kas ir reģistrēts kā PII Saulīte struktūrvienība. Apmēram 200 izglītojamie apmeklē PII Vāverīte, nedaudz mazāk – ap 190 bērnu – ir bērnudārzos Eglīte, Rūķītis un Zvaigznīte. PII Pasaka šobrīd reģistrēti ir aptuveni 180 bērni, savukārt 170 mazie ventspilnieki no rīta dodas uz bērnudārzu Margrietiņa. Nedaudz vairāk kā160 bērnu ir Gāliņciema bērnudārzā Bitīte, bet pašlaik vismazāk bērnu – ap 150 – apmeklē PII Varavīksne, kura, kā norāda Ventspils Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Inese Vītola, neskatoties uz ne tik lielo bērnu skaitu, vecāku vidū pēdējā laikā iemantojusi lielu popularitāti, jo tai ir Ekoskolas statuss, arī bērnu skaits grupiņās ir salīdzinoši neliels. «Tieši tāpat kā ikviens bērns ir atšķirīgs, arī katrs bērnudārzs ir citādāks. Ir vecāki, kuri zvana un vaicā, kuru bērnudārzu mēs viņiem ieteiktu, tad arī godīgi sakām – nav tik lielas nozīmes ēkai un telpām, cik svarīgs ir kontakts, kāds bērnam izveidosies ar audzinātāju un auklīti. Svarīgs ir cilvēks.» Jāpiesakās laicīgi Izglītības darba speciāliste Inese Vītola skaidro, ka pārvaldē mudina vecākus pieteikt bērnu bērnudārza rindā, tiklīdz kā mazulis ir piedzimis. «SIA ZZ Dats izstrādātajā Pirmsskolu pieteikumu reģistrā, ko Latvijā izmanto 14 pašvaldībās, bērnu rindošana notiek pa dzimšanas gadiem, tādēļ tiem, kuri ir dzimuši gada sākumā, kārta uzsākt bērnudārza gaitas pienāk agrāk un viņiem ir lielāka iespēja tikt tieši tajā pirmsskolas izglītības iestādē, kur vēlas,» norāda Vītola. Tie bērni, kuri dzimuši gada beigās, dažkārt uzreiz netiek bērnudārzā, kuru vecāki izvēlējušies kā prioritāro. Šādos gadījumos ģimenei [...]

By |decembris 23rd, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Bērnudārzā brīvu vietu atradīs

Veikti grozījumi Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā

Ceturtdien, 15. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus lēmumā “Par Ventspils pilsētas domes interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidi”, nosakot komisijas sastāvu ar šādiem nozaru speciālistiem: Ilze Buņķe, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” padomnieks mūžizglītības jautājumos;Jana Bakanauska, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja;Daina Paipala, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Sporta pārvalde” vadītāja;Astra Pumpura, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils bibliotēka” direktore;Māris Valtenbergs, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Kultūras centrs” direktors. Lai juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, Ventspils valstspilsētā varētu īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas, tām pašvaldības noteiktajā kārtībā jāsaņem licence. Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, pagarināt tās derīguma termiņu vai anulēt licenci pieņem pašvaldības veidota Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija. 16.12.2022.