Pirmskolas izglītības ziņas

/Pirmskolas izglītības ziņas

Organizēs nodarbību par audzināšanu un sadarbību digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā

Ventspils Izglītības pārvalde Vecāku skolas ietvaros 8.decembrī rīko bezmaksas tiešsaistes nodarbību vecākiem ar nosaukumu “Pozitīvi risinājumi audzināšanā un veiksmīga sadarbība digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā” . Nodarbībā tiks runāts: Kā izvairīties no potenciāliem uzvedības traucējumiem;Izglītojamo emocionālā labsajūta un iekļaušanās sabiedrībā;Vecāku nozīme un iesaiste izglītojamo garīgās labsajūtas veicināšanai;Praktiski paņēmieni problēmsituāciju risināšanai. Nodarbību vadīs psiholoģe Iveta Aunīte. Pieteikšanās anketa pieejama šeit. Pasākums organizēts ES projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/103 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī’” ietvaros! 01.12.2023.

By |decembris 1st, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Organizēs nodarbību par audzināšanu un sadarbību digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā

Atklāja Ventspils Mākslas skolas radīto galda spēli “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”

Pirmdien, 27.novembrī, Gāliņciema bibliotēkā tika atklāta Ventspils Mākslas skolas veidotā galda spēle “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”. Galda spēles demonstrēšanu un noteikumu iepazīšanu palīdzēja īstenot PII “Bitīte” bērni. Šādu spēli Ventspils Mākslas skola veidojusi Lībiešu mantojuma gada ietvarā, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu, jo Ventspils novadā savulaik lībieši dzīvojuši un līdz pat mūsdienām dažviet sastopami vietu nosaukumi, kā arī saglabājušās viņu tradīcijas. Spēle izgatavota sadarbībā ar LU Lībiešu institūtu. Tā papildināta ar krāšņiem Ventspils Mākslas skolas audzēkņu gleznojumiem un, lai veicinātu Latvijas vēsturiskās kultūras daudzveidības saglabāšanu, izgatavotos spēļu eksemplārus dāvinās Ventspils pirmskolas iestādēm, sākumskolām, kultūras iestādēm un Lībiešu organizācijām. Lai veicinātu piederības sajūtu lībiešu kultūrtelpai un reģionam ne tikai mazākajos audzēkņos, bet arī jauniešos, Lībiešu gada ietvaros izveidots izziņas maršruts, kas sākas Pațikmō (Ovīšos) un noslēdzas Kūolka (Kolkā), kurš interaktīvā veidā vēsta par Lībiešu krasta ciematu vēsturi, notikumiem un citām kultūrvēsturiskām liecībām par  Lībiešu ciemiem un to iedzīvotājiem. Izziņas maršruts pieejams šeit - https://storymaps.arcgis.com/stories/d8594430c607441f8169c69665d975d1 Spēle un izziņu maršruts izstrādāts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmas” projektu konkursa “Kurzemes kultūras programma 2023”  ietvaros. 28.11.2023.

By |novembris 28th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Atklāja Ventspils Mākslas skolas radīto galda spēli “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”

Organizēs nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo un viņu vecāku garīgās veselības veicināšanai

No 24.novembra līdz 8.decembrim tiks organizētas nodarbības bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs ar mērķi identificēt un risināt bērnu emocionālās, kognitīvās vai uzvedības problēmas, kā arī veicinātu pozitīvu  bērnu pašizaugsmi un adaptāciju izglītības iestādē. Savukārt vecākiem paredzētās nodarbības norisināsies attālināti tiešsaistes platformā ar mērķi izglītot vecākus par viņu nozīmi un iesaisti bērnu garīgās labsajūtas veicināšanai, lai veicinātu ģimenes emocionālo labsajūtu un izvairītos no potenciāliem uzvedības traucējumiem. Nodarbības vadīs sertificēti psihologi.   Par iespēju piedalīties nodarbībās attiecīgo mērķgrupu informēs Ventspils Izglītības pārvalde. Pasākumi tiek finansēts Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. 23.11.2023.

By |novembris 23rd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Organizēs nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo un viņu vecāku garīgās veselības veicināšanai

Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji piedalīsies Latvijas Universitātes rīkotajā diskusiju tīklā

Šodien, 23.novembrī, VIZIUM telpās norisināsies Latvijas Universitātes un Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātais diskusiju cikls, kurā kopā ar pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītājiem analizēs pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumus. Diskusijā piedalīsies LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) dekāne profesore Linda Daniela un IZM vecākais konsultants Edgars Plētiens. Kopā ar Ventspils pārstāvjiem uz diskusiju tika aicināti arī Kuldīgas, Talsu, Liepājas, Saldus, Tukuma, Dienvidkurzemes un Ventspils novada pašvaldību pārstāvji. Līdz šim ar citu novadu pārstāvjiem aizvadītas jau trīs diskusijas - Bauskā, Cēsīs un Jēkabpilī, un, kā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir jaunu pedagogu piesaistīšana un noturēšana skolās. Ņemot vērā diskusijās izskanējušos ieteikumus, tiks sagatavots rīcības plāns tālākām darbībām. 23.11.2023.

By |novembris 23rd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji piedalīsies Latvijas Universitātes rīkotajā diskusiju tīklā

Ventspilī pedagogiem daļēji kompensēs mācību maksu

Ceturtdien, 16. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansētās sociālas garantijas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem, tajā skaitā ieviešot jaunu sociālo garantiju – daļēju mācību maksas kompensēšanu. Paredzēts, ka pedagogiem, kas strādā Ventspils skolās vai bērnudārzos un amata izpildei nepieciešamo speciālo izglītību iegūst augstākās izglītības iestādē, Ventspils valstspilsētas pašvaldība kompensēs līdz 30% no gada mācību maksas. Ventspilī pedagogiem kopumā tiek nodrošinātas šādas sociālās garantijas: veselības apdrošināšana;kompensācija par optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi;kompensācija līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs, lai iegūtu amata izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas;pabalsts par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;vienreizējs pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi. Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetā izglītības iestādēs 690 nodarbināto pedagogu sociālajām garantijām paredzēti līdzekļi vairāk nekā 220 tūkstošu eiro apmērā. 17.11.2023.

By |novembris 17th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ventspilī pedagogiem daļēji kompensēs mācību maksu

Ventspilī izveido Iekļaujošās izglītības atbalsta centru

Ceturtdien, 19. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” nolikumā. Nolikums aktualizēts saistībā ar  jaunas Ventspils Izglītības pārvaldes struktūrvienības “Iekļaujošās izglītības atbalsta centra” izveidošanu pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem. Centrā strādās speciālais pedagogs vai speciālās izglītības skolotājs, skolotājs-logopēds, sociālais pedagogs un izglītības psihologs. Grozījumi veikti, lai veicinātu iekļaujošās izglītības jautājumu kvalitatīvu risināšanu Ventspils valstspilsētā un sniegtu atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Iekļaujošā izglītībā tiek atzītas un novērtētas bērnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošināta to apmierināšana, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju. 23.10.2023.

By |oktobris 25th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ventspilī izveido Iekļaujošās izglītības atbalsta centru

Uzlabo iekļaujošās izglītības kvalitāti

Pieaugot iekļaujošās izglītības aktualitātei un dažāda atbalsta sniegšanas nepieciešamībai pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, Ventspils Izglītības pārvalde īsteno starptautisku projektu, uzlabojot iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atbalsta sistēmu. Ventspils Izglītības pārvalde jau martā uzsāka dalību starptautiskā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektā Laužot stereotipus, pildot projekta vadošā partnera lomu. Šī projekta mērķis ir rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Būtiska loma ir arī izpratnes par iekļaujošo izglītību veicināšana visā sabiedrībā. Sadarbībā ar projekta partneriem – Somijas Metropolijas Lietišķo zinātņu universitātes un Narvas valodu liceja (Igaunija) pārstāvjiem – tiek izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas iekļaujošās vides veidošanai. Turklāt tā tiek izstrādāta digitālā formātā, būs publiski pieejama visām izglītības iestādēm un veidota tā, lai to varētu adaptēt jebkura izglītības iestāde – no pirmsskolas līdz mūžizglītībai. Projektā jau sākotnēji tika plānotas trīs klātienes tikšanās, pa vienai katrā partnervalstī, kur paralēli projekta metodoloģijas izstrādei tiks organizēti arī semināri un apmācības atbalsta personālam. Tikšanās reizēs tiek apmācīta daļa no Ventspils izglītības iestāžu iekļaujošās izglītības atbalsta komandu personāla, proti, logopēdi, sociālie pedagogi, psihologi, iestādes vadītāji un vadītāju vietnieki izglītības jomā. Igaunijā tiks organizētas apmācības par atbalstu divvalodīgām ģimenēm un bēgļiem jaunas valodas apguvē. Latvijā jūnijā tika organizēts seminārs, kurā dalībnieki apguva jaunas zināšanas par sociāli emocionālās mācīšanās prasmēm un multisensoro pieeju. Partneri viesojās Ventspils 4. vidusskolā, 2. pamatskolā un atbalsta centrā Cimdiņš, iepazīstot mācību vidi, kā arī tiekoties ar tur strādājošajiem speciālistiem. Savukārt Somijā nule aizvadītas mācības par iekļaujošu mācību vidi, palīgtehnoloģijām un vecāku iesaisti. Projektā iesaistījušies dažādi izglītības jomas speciālisti, līdz ar to katrs varēja izvērtēt redzēto no sava skatpunkta. Septembra beigās pieredzes braucienā uz Somiju devās projekta koordinatore Pārventas pamatskolas direktore Vēsma Laurecka, 2. vidusskolas speciālā pedagoģe Inita Embrekte, Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Liene Polence un logopēdes – Linda Pūpola (PII Eglīte) [...]

By |oktobris 24th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Uzlabo iekļaujošās izglītības kvalitāti

Organizēs nodarbības par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi

Jebkuram interesentam ir iespējams pieteikties bezmaksas tiešsaistes nodarbībai, kas notiks 4.novembrī plkst. 14:00 . Pieteikšanās anketa - https://forms.gle/x2fgcB3PcCCquPpu8 . Sākot ar šī gada 19. oktobri līdz 10. novembrim tiek organizētas mentālās veselības veicināšanas nodarbības izglītības iestāžu personālam un Ventspils iedzīvotājiem. Nodarbībās tiks apskatītas tādas tēmas, kā: stresa un izdegšanas sindromu mazināšana,savu resursu apzināšana,psiholoģiskā atbalsta sniegšanas pamatprincipi līdzcilvēkiem krīzes situācijā,psihiskās veselības saglabāšana senioru vecumā un psihiskās unfiziskās veselības saistība un fizisko aktivitāšu pozitīvā ietekme uz psihisko veselību. Nodarbības vadīs sertificēta psiholoģe Jolanta Segliņa-Gluškova. Ilgstošs stress, izolēšanās, paaugstināta slodze un augsta atbildības sajūta, kā arī nepietiekama atpūta var novest pie enerģijas izsīkšanas un noguruma sajūtas, kas savukārt var veicināt cilvēka izdegšanas sindromu vai izraisīt depresiju. Pasākums tiek finansēts Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. FOTO - pexels.com 19.10.2023.

By |oktobris 19th, 2023|Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas|Comments Off on Organizēs nodarbības par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi

Rūpējas par ukraiņu bērnu integrāciju sabiedrībā

Ventspils Izglītības pārvalde un ukraiņu kultūras biedrība Kobzar šoruden kopā realizē projektu, kurā ap 60 ukraiņu bērniem, kas dzīvo Ventspilī, trīs mēnešus tiek organizētas neformālās izglītības nodarbības. Projekts Neformālās izglītības pasākumi ukraiņu bērniem un jauniešiem sastāv no desmit aptuveni sešu stundu nodarbībām, un tā ilgums ir trīs mēneši. Tā mērķis ir ukraiņu saliedēšana un integrācijas veicināšana, un tas tiek finansēts no valsts budžeta. Nodarbības notiek divās valodās – ukraiņu un latviešu, un šobrīd aizvadītas jau četras šādas nodarbības. Nodarbību plānu sastādījušas ukraiņu izcelsmes pedagoģes, kuras pašas arī piedalās projekta realizēšanā. Divas no viņām ir Ventspils Tehnikuma pedagoģes – franču un angļu valodas pasniedzēja Odarka Kukite un vācu un angļu valodas pasniedzēja Varvara Sproģe. Viņas Ventspilī ir jau vairāk nekā desmit gadus, nodibinājušas šeit ģimenes, apguvušas latviešu valodu. Projektā iesaistījušās vēl septiņaspedagoģes, kuras no Ukrainas šeit ieradušās pēdējo divu gadu laikā. Viņas visas arī ikdienā strādā Ventspils izglītības iestādēs. Psiholoģe un mākslas skolotāja Svetlana Fjodorova nokārtojusi valsts valodas prasmes eksāmenu A1 līmenī un pašlaik gatavojas, lai iegūtu nākamo – A2 – pakāpi. Fjodorova stāsta, ka šobrīd nodarbībās visgrūtākais ir tieši bērnu uzmanības piesaistīšana un noturēšana, tāpēc nodarbībās plecu pie pleca vienlaikus darbojas vairākas pedagoģes. Nodarbībās piedalās ap 60 bērnu vecumā no pieciem līdz astoņpadsmit gadiem. Šobrīd ikdienā ukraiņu bērni apmeklē trīs Ventspils vispārizglītojošās skolas – Ventspils 2. vidusskolu, 6. vidusskolu un 3. pamatskolu. Lielākā daļa bērnu viens otru pazīst, jo dzīvo Ventspils Augstskolas kopmītnēs. Lai nodarbībās visiem būtu interesanti, bērni tiek dalīti grupās pa vecumposmiem – dažkārt trīs, dažkārt četrās grupās. Tas atkarīgs no konkrētās dienas plāna – vai iecerēta kāda meistarklase vai nodarbība. Turklāt bērni parasti nesēž pusotru stundu uz vietas vienā nodarbībā, ik pēc pusstundas tiek mainītas stacijas. Ukraiņu centrā ir divi stāvi un vairākas telpas, kur ērti [...]

By |oktobris 19th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Rūpējas par ukraiņu bērnu integrāciju sabiedrībā

Organizē bezmaksas lekcijas un nodarbības ģimenēm

No 20.oktobra līdz pat novembra beigām tiks organizētas bezmaksas lekcijas par bērnu un viņu vecāku mentālo veselību. Kopumā tiks organizētas 11 nodarbības, kuras tiks īstenotas gan klātienē, gan tiešsaistē. Lekcijās tiks runāts par: bērnu emocionālo labsajūtu un iekļaušanos sabiedrībā,potenciāliem uzvedības traucējumiem saistībā ar atkarību izraisošiem faktoriem,vecāku nozīmi un iesaisti izglītojamo garīgās labsajūtas veicināšanā,psiholoģisko atbalstu jauno atkarības vielu izplatības mazināšanā jauniešu grupās. Nodarbības vadīs pieredzējušie speciālisti no biedrības “Esi Brīvs!”. Piektdien, 20.oktobrī, vecākiem ar bērniem pirmsskolas (5-7 gadi) un sākumskolas (1.-3.klase) vecumā ir iespējams piedalīties “Vecāku skolas” ģimeņu meistarklasē “Ar viedierīci pie galda”, kuras mērķis ir sniegt psiholoģisko atbalstu bērniem un viņu vecākiem, lai veicinātu ģimenes emocionālo labsajūtu un izvairītos no potenciāliem uzvedības traucējumiem. Meistarklasē vecāki kopā ar bērniem skatīsies, kā viņu ikdiena izskatās no malas, iepazīsies ar dažādiem pētījumiem par viedierīču lietošanas paradumiem, izstrādās to kārtības rulli un vēl. Lai piedalītos meistarklasē, pieteikties iespējams - https://forms.gle/b2e65Z2q5mFFxzRa8 Vietu skaits ir ierobežots! Par iespēju piedalīties nodarbībās un attiecīgo mērķgrupu informēs Ventspils Izglītības pārvalde. Pasākumi tiek finansēts Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. FOTO - pexels.com 17.10.2023.