Pirmskolas izglītības ziņas

/Pirmskolas izglītības ziņas

Rūpējas par ukraiņu bērnu integrāciju sabiedrībā

Ventspils Izglītības pārvalde un ukraiņu kultūras biedrība Kobzar šoruden kopā realizē projektu, kurā ap 60 ukraiņu bērniem, kas dzīvo Ventspilī, trīs mēnešus tiek organizētas neformālās izglītības nodarbības. Projekts Neformālās izglītības pasākumi ukraiņu bērniem un jauniešiem sastāv no desmit aptuveni sešu stundu nodarbībām, un tā ilgums ir trīs mēneši. Tā mērķis ir ukraiņu saliedēšana un integrācijas veicināšana, un tas tiek finansēts no valsts budžeta. Nodarbības notiek divās valodās – ukraiņu un latviešu, un šobrīd aizvadītas jau četras šādas nodarbības. Nodarbību plānu sastādījušas ukraiņu izcelsmes pedagoģes, kuras pašas arī piedalās projekta realizēšanā. Divas no viņām ir Ventspils Tehnikuma pedagoģes – franču un angļu valodas pasniedzēja Odarka Kukite un vācu un angļu valodas pasniedzēja Varvara Sproģe. Viņas Ventspilī ir jau vairāk nekā desmit gadus, nodibinājušas šeit ģimenes, apguvušas latviešu valodu. Projektā iesaistījušās vēl septiņaspedagoģes, kuras no Ukrainas šeit ieradušās pēdējo divu gadu laikā. Viņas visas arī ikdienā strādā Ventspils izglītības iestādēs. Psiholoģe un mākslas skolotāja Svetlana Fjodorova nokārtojusi valsts valodas prasmes eksāmenu A1 līmenī un pašlaik gatavojas, lai iegūtu nākamo – A2 – pakāpi. Fjodorova stāsta, ka šobrīd nodarbībās visgrūtākais ir tieši bērnu uzmanības piesaistīšana un noturēšana, tāpēc nodarbībās plecu pie pleca vienlaikus darbojas vairākas pedagoģes. Nodarbībās piedalās ap 60 bērnu vecumā no pieciem līdz astoņpadsmit gadiem. Šobrīd ikdienā ukraiņu bērni apmeklē trīs Ventspils vispārizglītojošās skolas – Ventspils 2. vidusskolu, 6. vidusskolu un 3. pamatskolu. Lielākā daļa bērnu viens otru pazīst, jo dzīvo Ventspils Augstskolas kopmītnēs. Lai nodarbībās visiem būtu interesanti, bērni tiek dalīti grupās pa vecumposmiem – dažkārt trīs, dažkārt četrās grupās. Tas atkarīgs no konkrētās dienas plāna – vai iecerēta kāda meistarklase vai nodarbība. Turklāt bērni parasti nesēž pusotru stundu uz vietas vienā nodarbībā, ik pēc pusstundas tiek mainītas stacijas. Ukraiņu centrā ir divi stāvi un vairākas telpas, kur ērti [...]

By |oktobris 19th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Rūpējas par ukraiņu bērnu integrāciju sabiedrībā

Organizē bezmaksas lekcijas un nodarbības ģimenēm

No 20.oktobra līdz pat novembra beigām tiks organizētas bezmaksas lekcijas par bērnu un viņu vecāku mentālo veselību. Kopumā tiks organizētas 11 nodarbības, kuras tiks īstenotas gan klātienē, gan tiešsaistē. Lekcijās tiks runāts par: bērnu emocionālo labsajūtu un iekļaušanos sabiedrībā,potenciāliem uzvedības traucējumiem saistībā ar atkarību izraisošiem faktoriem,vecāku nozīmi un iesaisti izglītojamo garīgās labsajūtas veicināšanā,psiholoģisko atbalstu jauno atkarības vielu izplatības mazināšanā jauniešu grupās. Nodarbības vadīs pieredzējušie speciālisti no biedrības “Esi Brīvs!”. Piektdien, 20.oktobrī, vecākiem ar bērniem pirmsskolas (5-7 gadi) un sākumskolas (1.-3.klase) vecumā ir iespējams piedalīties “Vecāku skolas” ģimeņu meistarklasē “Ar viedierīci pie galda”, kuras mērķis ir sniegt psiholoģisko atbalstu bērniem un viņu vecākiem, lai veicinātu ģimenes emocionālo labsajūtu un izvairītos no potenciāliem uzvedības traucējumiem. Meistarklasē vecāki kopā ar bērniem skatīsies, kā viņu ikdiena izskatās no malas, iepazīsies ar dažādiem pētījumiem par viedierīču lietošanas paradumiem, izstrādās to kārtības rulli un vēl. Lai piedalītos meistarklasē, pieteikties iespējams - https://forms.gle/b2e65Z2q5mFFxzRa8 Vietu skaits ir ierobežots! Par iespēju piedalīties nodarbībās un attiecīgo mērķgrupu informēs Ventspils Izglītības pārvalde. Pasākumi tiek finansēts Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. FOTO - pexels.com 17.10.2023.

By |oktobris 17th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Organizē bezmaksas lekcijas un nodarbības ģimenēm

Oktobrī un novembrī Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs tiks organizētas bezmaksas informatīvas nodarbības par veselīgu uzturu

Veselīgs uzturs ir nozīmīgs ikvienas personas dzīvē. Lai veicinātu arī pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu, bērniem saprotamā veidā, izmantojot uzskates materiālus, tiks skaidrots par pilnvērtīga uztura nozīmi. Zināšanas tiks nostiprinātas, veicot praktiskus uzdevumus un piedaloties rotaļnodarbībās, kuru laikā bērni uzzinās, kas ir uzturs, uzturvielas un kādi ir veselīga uztura šķīvja pamatprincipi, kāpēc jāēd augļi un dārzeņi. Nodarbību tēmās iekļauti jautājumi par dienā nepieciešamā ūdens daudzuma dzeršanu, par veselīgajiem našķiem un par uztura ietekmi uz labsajūtu un veselību. Nodarbības paredzētas 5-6 gadus veciem bērniem un tās vadīs Ventspils PII “Varavīksne” pedagoģe Paula Kokina. Pasākums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. 02.10.2023.

By |oktobris 2nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Oktobrī un novembrī Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs tiks organizētas bezmaksas informatīvas nodarbības par veselīgu uzturu

PII “Margrietiņa” īsteno brīvdabas pedagoģiju

22. septembrī PII “Margrietiņa” īstenoja brīvdabas pedagoģijas nodarbības - meža izaicinājuma dienu, kurā piedalījās sagatavošanas grupas bērni. Pirms došanās izaicinājumā, bērni tika sapulcēti vienkopus, lai katrs saņemtu dažādu krāsu lentītes pēc kurām audzēkņiem bija jāsadalās komandās. Katrai grupai tika izdalītas kartes pēc kuras bērni orientējās, lai atrastu nākamo objektu, kā arī kartona kartītes uz kurām pēc pabeigtā uzdevuma saņēma zīmogu- apliecinājumu, ka uzdevums veiksmīgi padarīts. Akordeona skaņas pavadībā bērni kopā ar skolotājām devās uz pirmsskolas izglītības iestādei blakus esošo mežu, kur sastapās ar dažādiem šķēršļiem un uzdevumiem. Kopā bija trīs uzdevumu stacijas: valodas centrs, kur ar dabas materiāliem bērni izlika burtus un rakstīja īsus vārdus smiltīs, matemātikas centrs, kur audzēkņi attīstīja savas skaitīšanas prasmes, pārbaudot uz svariem,  kura puse ir vieglāka un kura puse smagāka un dabas centrs, kur katrai komandai no dažādiem dabas materiāliem bija jāizveido sava kopīgā glezna “Meža burvība”. Pēc uzdevumu izpildīšanas un vadītājas uzrunas, bērniem bija jādodas paslēpto mantu medībās. Atrodot paslēpto mantu, bērni saņēma veselīgos batoniņus un diplomu par piedalīšanos izaicinājumā. Meža izaicinājums veicināja bērnu savstarpēju sadarbību, kas vēlāk palīdzētu arī skolas gaitas uzsākot, kur bērniem daudz būs jāsadarbojas grupās. Šādus meža izaicinājumus pirmsskolas izglītības iestāde plāno īstenot visa mācību gada garumā. 26.09.2023.

By |septembris 26th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on PII “Margrietiņa” īsteno brīvdabas pedagoģiju

Jaunumi bērnudārzos uzsākot jauno mācību gadu

Jaunais mācību gads ir iesācies ar  jaunumiem vairākās Ventspils izglītības iestādēs. Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikta telpu labiekārtošana, kā arī  realizētas idejas, lai uzlabotu ikdienu audzēkņiem. Vairākās pirmsskolas iestādēs ir izveidoti dažādi “stūrīši”, kas paredzēti audzēkņu un darbinieku vajadzībām – PII “Bitīte” ir konsultatīvais stūrītis gan pedagogiem, gan individuālajām sarunām ar vecākiem. PII “Zvaigznīte” ir lasīšanas stūrītis, lai bērniem būtu iespēja pabūt klusumā un iepazīties ar grāmatu pasauli bez liekiem trokšņiem. PII “Rūķītis”  īpaša uzmanība ir veltīta  iestādes ieejai, to izdekorējot ar Rūķīšu gudrības grāmatu un lielformāta zīmuļiem, kas mācību gada laikā kalpos kā papildmateriāls krāsu un ciparu apgūšanā.             PII "Rūķītis" ; PII "Zvaigznīte" ; PII "Bitīte" Pirmsskolas izglītības iestādēs  PII “Saulīte” un PII “Margrietiņa” tika veikti grupiņu remonti, PII “Eglītē” 2. stāvā tika atjaunoti elektriskā apgaismojuma tīkli un izbūvēta ugunsgrēka signalizācijas sistēma. Papildus tam PII “Margrietiņā” tika izveidota Emociju istaba. PII “Pasaka” lepojās ar jauno Sajūtu taku, kura tika izveidota Vides projekta ietvaros un sadarbībā ar audzēkņu vecākiem. PII “Varavīksne” izveidota āra klase, kur audzēkņiem būs iespēja iepazīties ar galdniecībā izmantojamiem materiāliem un instrumentiem. Šeit tiks aicināti arī bērnu vecāki un vecvecāki, kuri stāstīs un rādīs, kā radīt un darbosies kopā ar bērniem mācību darbnīcās. PII “Vāverīte” logopēdes ar jauno mācību gadu sāk pielietot jaunu metodi darbā ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi – “Barboleta”. Šīs metodes pamatā ir līdzsvars un koordinācija, kuras ir cieši saistītas ar valodas attīstību un netiešā veidā attīsta bērnu lasītprasmi. PII "Pasaka" ; PII "Margrietiņa" PII "Varavīksne" ; PII "Vāverīte" 19.09.2023.

By |septembris 19th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Jaunumi bērnudārzos uzsākot jauno mācību gadu

Svarīga skolēnu un skolotāju labbūtība

Ir svarīgi, ka bērni iegūst zināšanas un apgūst prasmes, kas vēlāk noderēs dzīvē un darbā, bet mūsdienās arvien vairāk runā arī par to, cik svarīgi ir tas, kā mācību procesā iesaistītie – gan skolēni, gan skolotāji – jūtas. Labbūtība, prasme atpazīt savas un citu emocijas un ar tām tikt galā, spēja palīdzēt pašam sev labi justies – šiem tematiem bija veltītas vairākas uzstāšanās ikgadējā Ventspils pedagogu konferencē. Stress un nogurums Labbūtība ir samērā jauns jēdziens, kas daudziem vēl šķiet nepierasts. Edurio Latvijas komandas vadītāja Lauma Tuča uzskata, ka par labbūtību būtu jādomā arvien vairāk un ik gadu būtu jāveic skolēnu un skolotāju labbūtības novērtējums. «Latvijā mums ļoti patīk vērtēt skolas un izglītību pēc sekmēm, atzīmēm, reitingiem. Mani priecē, ka pēdējā laikā arvien biežāk parādās jautājumi arī par labbūtību izglītības iestādē. Izglītība nevar pastāvēt, ja cilvēki, kas atrodas šajā iestādē – gan vadība, gan pedagogi, gan skolēni – nejūtas labi,» sacīja Tuča. Viņa prezentēja iepriekšējā mācību gadā no novembra līdz martam Edurio veiktās labbūtības aptaujas rezultātus. Tajā izdevies aptaujāt ap 16 tūkstošiem skolēnu un četrus tūkstošus skolotāju visā Latvijā, kas ir gana daudz un ļauj saprast, kā viņi skolā jūtas. Iegūtie dati liecina – gan skolotāji, gan arī skolēni jūtas noguruši un stresā. Skolēni norādījuši, ka stresu visvairāk rada pārbaudes darbi un prezentēšana, reizēm arī pārslodze, ko veido mācības un pulciņi. Te vecākiem būtu jāizvērtē, vai bērnam nav pārāk daudz ārpusstundu nodarbību, kas rada pārslodzi un nogurumu. Daļa bērnu norādījuši, ka nogurst no trokšņa un kliedzieniem. Arī skolotāji piemin lielo slodzi, tiesa, secināts, ka pēdējo gadu laikā situācija ir uzlabojusies. Lai gan lielākā daļa skolotāju norādījuši, ka lepojas ar savu darba vietu un ir apmierināti ar savstarpējām attiecībām ar vadību un kolēģiem, kolektīvā jūtas droši izteikt profesionālo viedokli, pat ja [...]

By |septembris 15th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Svarīga skolēnu un skolotāju labbūtība

Atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par tēmu “Izglītība Ventspilī – vietas bērnudārzos, skolu labiekārtošana un interešu izglītības piedāvājums”

Trešdien, 13. septembrī, plkst. 19.00 portālā www.ventspils.lv un portālā www.ventasbalss.lv, kā arī SIA „SkaTVis” kabeļtelevīzijas tīkla informatīvajā kanālā uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs: Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš;Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska;Ventspils Augstskolas rektors Andris Vaivads. Sarunas tēma – “Izglītība Ventspilī – vietas bērnudārzos, skolu labiekārtošana un interešu izglītības piedāvājums”. Jautājumus līdz 12. septembra plkst. 15.00 iespējams uzdot: portālā www.ventspils.lv un portālā www.ventasbalss.lv pie šīs ziņas, sūtot e-pastu uz [email protected], kā arī zvanot darba laikā pa tālruni 63601109. Pārraides, kurās uz iedzīvotāju jautājumiem atbild nozares speciālisti, norisinās, pamatojoties uz iedzīvotāju pausto interesi un izmantojot SIA „SkaTVis” kabeļtelevīzijas tīkla sniegtās iespējas, kā arī Ventspils Digitālā centra tehnisko risinājumu, lai nodrošinātu translāciju portālā www.ventspils.lv. https://youtu.be/8bYcpMz5Pf8 Aicinām ventspilniekus skatīties sarunu un būt aktīviem, uzdodot jautājumus! 13.09.2023.

Visās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs sāksies sporta nodarbības bērniem

Ventspils pašvaldība īsteno Eiropas Savienības fonda projektu Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī”, kura ietvaros Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem būs iespēja bez maksas piedalīties basketbola nodarbībās. Nodarbības notiks Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs un šogad paredzēts organizēt 230 basketbola nodarbības, ko nodrošinās biedrības “Fitomen” piesaistītie kvalificēti basketbola treneri. Minētās nodarbības ir paredzētas bērniem no 5 līdz 7 gadu vecumam, lai veicinātu bērnu vispārējo veselības stāvokli un rosinātu padziļinātu interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu. Pasākums tiek finansēts Eiropas Savienības fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. FOTO: pixabay.com 04.09.2023.

By |septembris 4th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Visās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs sāksies sporta nodarbības bērniem

Ventspils bibliotēka aicina uz “Pūcīšu skolu”

Ventspils bibliotēka septembrī uzsāks 9. sezonu projekta “Grāmatu starts” “Pūcīšu skolā”. Pirmā nodarbība notiks 23. septembrī plkst. 12.00 Bērnu, Pārventas un Gāliņciema bibliotēkā vienlaikus. “Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta biedrības lasīšanas veicināšanas programma 3-4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. “Grāmatu starts” aicina uz pirmo tikšanos ar bibliotēku, iepazīstina ar grāmatu pasauli un mudina lasīt. Bērni atklāj bibliotēkas kā aizraujošas un interesantas vietas un iesaistās “Pūcīšu skolā” – izzinošās un attīstošās nodarbībās bibliotēkā. Ventspils Bērnu un Pārventas bibliotēka projektā iesaistījusies kopš tā pirmsākumiem. Šogad projektam pievienojas arī Gāliņciema bibliotēka, aicinot bērnus uz jaunajām, skaistajām telpām Kuldīgas ielā 138.Kopumā grupām notiks piecas nodarbības reizi mēnesī līdz 2024. gada janvārim. Nodarbības ir bez maksas. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, nepieciešams laikus pieteikties dalībai klātienē vai zvanot uz bibliotēku, kurā esat nolēmuši nodarbības apmeklēt – Bērnu bibliotēku (tālr. 636 27361), Pārventas bibliotēkas bērnu nodaļu (tālr. 636 80075) vai Gāliņciema bibliotēku (tālr. 636 24485) Interesentu skaits parasti ir liels, un nereti atkārtoti “Pūcīšu skolā” tiek pieteikti bērni, kuri jau skoliņu absolvējuši citu gadu, tāpēc, ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, atkārtoti nevarēs pieteikties. Turklāt nevarēs apmeklēt “Pūcīšu skolu” vairākās Ventspils bibliotēkas filiālēs vienlaicīgi. Lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts” Latvijas bibliotēkās notiek ar LNB Atbalsta biedrības ziedotāju, pašvaldību, Ziedot.lv un LR Kultūras ministrijas atbalstu. Ziedot projektam iespējams www.gaisma.lv. 04.09.2023.

Pedagogu konferencē spriež par sadarbību, izaicinājumiem un labbūtību

Augusta pēdējā piektdienā uz ikgadējo pedagogu konferenci jaunā mācību gada priekšvakarā pulcējās Ventspils pedagogi. Konference bija veltīta pedagoga prestiža celšanai un personības nozīmei. Tās vadmotīvs bija Personība. Atbildība. Izaugsme. Pedagogus pirms jaunā mācību gada uzrunāja Ventspils domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš, uzsverot pašvaldības rūpes par to, lai skolas papildinātu jauni skolotāji. Iedibināta īpaša atbalsta programma izciliem pedagogiem, lai mudinātu pārcelties un strādāt Ventspilī. Pašvaldība skolotājus atbalsta arī ar dzīvokļiem – šogad piešķirti jau 14, kas ir vairāk nekā parasti. Viņš arī ieskicēja būtiskākos šovasar veiktos uzlabojumus. Kopumā skolu un bērnudārzu remontos un attīstībā ieguldīts ap 400 tūkstošiem eiro. Vislielākais izaicinājums bija problēmu novēršana 1. pamatskolas ēkā. Būvdarbi diemžēl ievilkušies, tāpēc skolas kolektīvam mācību gada sākumā būs jāpiecieš zināmas grūtības. Savukārt pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Ineta Tamane rosināja konferences dalībniekus aizdomāties, ko mēs kā tauta, sabiedrība visi kopā varam izdarīt izglītības sistēmā Ventspilī un valstī kopumā, vai mums ir kopīgi mērķi, vai mēs saprotam, ko nozīmē personība, atbildība un izaugsme. Pēc uzrunām sveica jauno Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktori Ievu Jurovu, kurai šis būs pirmais mācību gads direktores statusā, un pedagoģes Zani Kugelbergu, Jekaterinu Gorbačovu, Moniku Leiti un Egitu Pujati-Žaimi, kas pievienojušās pedagogu pulkam pēc augstskolas absolvēšanas. Izstrādās jaunu izglītības stratēģiju Par iepriekšējā mācību gadā paveikto un turpmākajiem svarīgākajiem darbiem pedagogus informēja Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska un vadītājas vietnieka izglītības jautājumos p. i. Kristians Jacevičs. Darbības virzieni arī šim mācību gadam Ventspilī paliek nemainīgi – tie ir veiksmīga izglītības pārvaldība, kvalitatīvas mācības, iekļaujoša un atbalstoša izglītības vide un atbilstība izglītības mērķiem. Iecerēts turpināt veidot sadarbību visos līmeņos gan Ziemeļkurzemes reģionā, gan ar augstskolām, gan ar vecākiem. Turpinās vairāku projektu īstenošanu, aktīvu darbu ar jauniešiem, aktivitātes jaunu pedagogu piesaistē un profesionālās pilnveides nodrošināšanā pedagogu palīgiem un izglītības vadītājiem. Gādās par [...]

By |augusts 31st, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Pedagogu konferencē spriež par sadarbību, izaicinājumiem un labbūtību