No šī gada marta tiek mainīta darba organizācijas kārtība Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes lemtajam pirmsskolu darba laiku turpmāk noteiks Izglītības pārvalde.

Šobrīd pirmsskolās vecāki savus bērnus var atvest darba dienās no plkst. 7:00, bet izņemt līdz plkst. 18:00. No š.g. marta tāpat kā līdz šim vecāki varēs bērnus vest jau no plkst. 7:00 rītā, bet izņemt – līdz plkst. 18:00. Četras dienas nedēļā (no otrdienas līdz piektdienai) no plkst. 17:30 līdz 18:00 tiks organizētas dežūrgrupas.

Ņemot vērā to, ka vidēji katrā no pirmsskolām darba laika pēdējā pusstundā no plkst. 17:30 līdz 18:00 uzturas 11 bērni, ir iespējams organizēt pirmsskolas darbu ar dežūrgrupām. Vecākiem bērnus no pirmsskolas izņemt būs iespēja ierastajā laikā. Ar informāciju par darba laikiem pirmsskolu audzēkņu vecāki tiks informēti e-klasē, kā arī tā būs pieejama iestādēs klātienē.

30.01.2024.