Pirmdien, 15.janvārī, Ventspils Pārventas pamatskolā notika Ventspils izglītības iestāžu speciālo pedagogu, speciālās izglītības skolotāju un atbalsta komandu pārstāvju pieredzes apmaiņas darbnīca iekļaujošās izglītības kontekstā.

Kopumā darbnīcās piedalījās ap 40 dažādu speciālistu no iestāžu atbalsta komandām, kuri diskutēja par tēmām:

  • Domāšanas, attieksmes maiņa (darbnīcas vadītāja Zane Piusa),
  • Mācīšana un mācīšanās (darbnīcas vadītāja Vēsma Laurecka),
  • Praktiski padomi, labās prakses piemēri, pieredzes stāsti (darbnīcas vadītāja Liene Polence),
  • Diferenciācija kā atbalsta veids (darbnīcas vadītāja Inita Embrekte).

Kopumā izvērtās spraigas un rezultatīvas diskusijas un secinājumi, kā arī bija vērojams kolēģu satikšanās prieks, it īpaši speciālo pedagogu un speciālās izglītības pedagogu starpā, kuri atsevišķā sanāksmē iepriekš nebija tikušies. Diskusiju rezultātā radušos secinājumus izmantos, lai projekta “Laužot stereotipus” ietvaros veidotu vadlīnijas iekļaujošās izglītības risinājumiem izglītības iestādēs. Paldies visiem par atsaucību un dalību!

Jau iepriekš esam informējuši, ka Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Laužot stereotipus” (“Breaking Barriers”) ietvaros tiek meklēti praktiski risinājumi iekļaujošās izglītības jomā. Starptautisko projektu īsteno Ventspils Izglītības pārvalde kā vadošais partneris, partnerorganizācijas ir Metropolia augstskola (Helsinki, Somija) un Narvas valodu licejs (Narva, Igaunija). Projekta īstenošana uzsākta 2023. gada martā un ar virkni aktivitātēm trīs valstīs turpināsies līdz 2024. gada augustam. Projektam piešķirtais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 168 230.

19.01.2024.