Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja jaunā redakcijā izdotos saistošos noteikumus, kas nosaka bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo š.g. 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam. Jaunā redakcija neparedz izmaiņas iepriekš noteiktajai bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtībai bērnudārzos. Tāpat kā iepriekš, arī turpmāk  bērnu reģistrēt uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē var gan klātienē Ventspils Izglītības pārvaldē, gan elektroniski www.epakalpojumi.lv. Papildu informācijai aicinām sazināties ar Ventspils Izglītības pārvaldi tālr. 636 01224.

Saistošo noteikumu jaunā redakcija aizstāj 2021. gada 18. februāra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.6.

22.12.2023.