28.maijā Ventspils Jauniešu mājās notika aktīva rosība, jo 10. – 12. klašu skolēniem no Ventspils  vidusskolām, Ventspils Tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas tika dota iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācijā.  Ierodoties Jauniešu mājā jeb vēlēšanu iecirknī, jaunieši, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,  tika reģistrēti  vēlētāju reģistrā un  informēti par vēlēšanu kārtību. Katram vēlētājam slēgtā balsojumā bija iespēja nobalsot par vienu no 16 partiju kandidātu sarakstiem. Apkopojot rezultātus, kopumā savu attieksmi vēlēšanu simulācijā pauda 425 dalībnieki jeb 77% no kopējā 10.-12.klašu skolēnu skaita.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācija tika rīkota projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko realizē Ventspils Jauniešu māja sadarbībā ar biedrību “Attīstības fabrika”. Vēlēšanu dienā notika ne tikai aktīva balsošana, bet paralēli Ventspils Jauniešu mājas Facebook profila tiešraidē bija skatāmas intervijas ar jauniešiem un paneļdiskusijas par vēlēšanu procesu un jauniešu iesaisti vēlēšanu procesā.

Lai izglītotu jauniešus par demokrātiju, vēlēšanu nozīmi un nepieciešamību iesaistīties politiskajos procesos, kā arī mobilizēt jauniešus piedalīties savās pirmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024. gada jūnijā, dalībniekiem projekta īstenošanas laikā tika organizētas vairākas aktivitātes. Tā, piemēram, dalībnieki, balstoties uz noteiktiem faktiem, mācījās  pilnveidot prasmi debatēt un argumentēt par Eiropas dalībvalstu aktuāliem jautājumiem, kā arī piedalījās starpskolu debašu turnīrā.  Jaunieši apmeklēja  lekciju “Eiropas Parlamenta vēlēšanas: “par” un “pret””, kur jauniešiem tika sniegts ieskats par Eiropas Savienību, par vēlēšanām, par līdzšinējo vēlētāju aktivitāti, kā arī tika diskutēts par dažādiem jautājumiem un tematiem, piemēram, vai atļaut Eiropas Savienībā  vēlēšanas no 16 gadu vecuma, kā arī par nepieciešamību pēc obligātas dalības Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Izglītības iestādēs ar aktīvu jauniešu līdzdalību tika organizētas “Demokrātijas stundas” un “Demokrātijas pēcpusdienas”, kurās jaunieši ieguva informāciju par Eiropas Savienību, par Eiropas Savienības  institūcijām, par vēlēšanām, par vēlētāju aktivitāti un katra cilvēka nozīmi lēmumu pieņemšanā.

Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība. Šeit publicētā informācija atspoguļo tikai Ventspils Izglītības pārvaldes viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas atspoguļošanu.

29.05.2024.