Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

27.maijā svinīgajā pasākumā Ventspils Jaunrades nama Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem 2023./2024. mācību gadā saņēma kopā 90 skolēni un 66 skolotāji.

Latviešu valsts valodas 50.olimpiādē Ventspils Centra sākumskolas 6.klases skolniece Jasmīna Brutāne saņēmusi II pakāpes diplomu (skolotāja Līga Nēliusa).

Angļu valodas 53. olimpiādē Ventspils Pārventas pamatskolas 8.klases skolēns Braiens Kalniņš saņēmis I pakāpes diplomu, Ventspils 2.vidusskolas 9.klases skolniece Milana Odincova saņēmusi II pakāpes diplomu (skolotāja Svetlana Jakovicka), bet Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Māra Lienīte Makstniece saņēmusi Atzinību (skolotāja Vija Jakovļeva).

Krievu valodas valsts 25.olimpiādē Ventspils 2.vidusskolas 11.klases skolniece Aļika Avtuhova ieguvusi I pakāpes diplomu (skolotāja Svetlana Kuranova), Ventspils 6.vidusskolas 12.klases skolniece Evelina Novika ieguvusi II pakāpes diplomu (skolotāja Zaiga Dzene), savukārt Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Sabrina Grigorjeva ieguvusi III pakāpes diplomu (Irina Stuklova).

Krievu valodas atklātā 25. olimpiādē 8.un 9.klasēm Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 8.klases skolniece Elza Milla Štrumfa ieguvusi Atzinību (skolotāja Svetlana Bērziņa), savukārt Vitālijs Soldatenko ieguvis III pakāpes diplomu un Angelina Zeļenkeviča ieguvusi Atzinību (abi Ventspils 2.vidusskolas 9.klases skolēni, skolotāja Svetlana Kuranova).

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 8.klases skolēns Olivers Matvejevs ieguvis 3.vietu Starptautiskā mūzikas olimpiādē Kiprā un 2.vietu X Latvijas mūzikas olimpiādē (skolotāja Rita Vēverbrante). X Latvijas mūzikas olimpiādē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolēns Daniels Širmanis un Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolniece Gabriella Dagne Garuti ieguvusi 3.vietu (abu skolotāja Rita Vēverbrante).

XXII Latvijas Lingvistikas olimpiādē Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks Kārlis Gustavs Sūniņš ieguvis II pakāpes diplomu, savukārt 9.klases skolniece Gabriella Dafne Garuti un Valters Vieško ieguvuši Atzinību.

Latvijas atklātā matemātikas olimpiādē Emīlija Driņģe ieguvusi 2.vietu, Pēteris Graudiņš ieguvis 3.vietu, bet Nellija Degute ieguvusi Atzinību (visi Ventspils Centra sākumskolas 5.klases skolēni, skolotāja Liene Umbraška), savukārt, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 7.klases skolēns Kārlis Graudiņš ieguvis 2.vietu (skolotāja Santa Eglīte), Ventspils 2.vidusskolas 5.klases skolēns Murats Cokarevs ieguvis 3.vietu (skolotāja Ļubova Jeļisejeva) un Ventspils 4.vidusskolas 9.klases skolēns Jānis Edgars Neimanis ieguvis Atzinību (skolotāja Inese Stepanova).

Latvijas 25.atklātā valsts tehnoloģiju un dizaina olimpiādē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 7.klases skolniece Elza Laksberga ieguvusi 2.vietu (skolotāja Jonika Tērvide).

Latvijas 48. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē ar I pakāpes diplomu apbalvots Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases  skolēns Valters Vieško (darba vadītājs Ēvalds Urtāns). II pakāpes diplomus saņēmušas Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases  skolnieces Beāte Trama (skolotāja Jonika Tērvide), Ketrīna Vārpiņa (skolotāja Lienīte Zorģe) un Hanna Nellija Grīnhofa (skolotāja Ilona Jostiņa). III pakāpes diplomu saņēmuši Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases  skolēni Dāvis Iesalnieks, Sabrina Grigorjeva (abu skolotāja Anita Jozus) un Enija Veidemane (skolotāja Vita Bērzleja), Ventspils 6.vidusskolas 12.klases skolnieces Keitija Aņģe un Evelīna Novika (abu skolotāja Emīlija Lesiņa) un Ventspils 2.vidusskolas 12.klases skolniece Veronika Vadjuhina (skolotāja Nataļja Malašonoka) Diplomus un atzinības Ventspils skolēni saņēmuši arī par dalību konkursos, skatēs un sacensībās.

28.05.2024.