kristine

/Kristīne Angere

About Kristīne Angere

This author has not yet filled in any details.
So far Kristīne Angere has created 379 blog entries.

Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils 2. vidusskola

Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases. Pievērš uzmanību bērnu labjūtībai Ventspils 2. vidusskolā jaunajā mācību gadā atvērs divas 1. klases, katrā no tām būs līdz 24 bērniem. Skolas direktors Jānis Jēgers skaidro, ka skolā kopš 2019. gada septembra tiek īstenota pakāpeniska pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Pirmajās klasēs mācības jau notiek tikai latviski. Tā kā skolā mācās dažādu tautību bērni, tostarp ukraiņu bēgļu bērni, skola jaunākajās klasēs nodrošina pedagogu palīgus. Skolēniem, kuriem iet grūtāk, palīdz arī atbalsta personāls. «Skolas vadība ar atbalsta personālu gādā par iekļaujošo izglītību, lai katrs bērns saņem tādu palīdzību, kas viņam vajadzīga. Pedagogi ir informēti par to, mācību procesu organizē ar visiem atbalsta pasākumiem. Kādam vienkārši vajag vairāk atgādnes, kādam vajag vairāk laika, vairāk paskaidrot vai lēnāk,» stāsta direktors, norādot, ka bērna problēmas tiek apzinātas, ar viņu tiek vairāk strādāts un sasniegti labi rezultāti. «Mums skolā ir tā – mēs stingri ar sociālo un speciālo pedagogu skatāmies līdzi bērnu labjūtībai skolā. Tas mums ir ļoti svarīgi,» uzsver direktors. Lai ģimene varētu izsekot sava bērna attīstībai un izaugsmei, skolā no 1. klases katram skolēnam veido portfolio – mapi ar skolēna mācību un radošajiem darbiem. Skola bērniem piedāvā dažādus fakultatīvus un nodarbības interešu izglītības pulciņos, vienlaikus atceroties par to, ka skolai ir lieliska atrašanās vieta – tuvu mūzikas skolai, BMX treniņbāzei un olimpiskajam centram –, un nekonkurējot ar pilsētas piedāvājumu. Skola nodrošina fakultatīvās nodarbības latviešu, krievu un ukraiņu valodā. Bērni var apmeklēt arī vizuālās mākslas pulciņu Jautrā otiņa un pulciņu Mazais pētnieks. Skolā ir pedagogs, kas rīko futbola spēles. Vēl bērniem pēc nepieciešamības ir pieejamas nodarbības ar logopēdu un psihologu, kā arī koriģējošā vingrošana. Ir arī pagarinātās dienas grupa, ko mazāko [...]

By |marts 15th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils 2. vidusskola

Aicina iepazīt skolu piedāvājumus

Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases. Pievērš uzmanību bērnu labjūtībai Ventspils 2. vidusskolā jaunajā mācību gadā atvērs divas 1. klases, katrā no tām būs līdz 24 bērniem. Skolas direktors Jānis Jēgers skaidro, ka skolā kopš 2019. gada septembra tiek īstenota pakāpeniska pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Pirmajās klasēs mācības jau notiek tikai latviski. Tā kā skolā mācās dažādu tautību bērni, tostarp ukraiņu bēgļu bērni, skola jaunākajās klasēs nodrošina pedagogu palīgus. Skolēniem, kuriem iet grūtāk, palīdz arī atbalsta personāls. «Skolas vadība ar atbalsta personālu gādā par iekļaujošo izglītību, lai katrs bērns saņem tādu palīdzību, kas viņam vajadzīga. Pedagogi ir informēti par to, mācību procesu organizē ar visiem atbalsta pasākumiem. Kādam vienkārši vajag vairāk atgādnes, kādam vajag vairāk laika, vairāk paskaidrot vai lēnāk,» stāsta direktors, norādot, ka bērna problēmas tiek apzinātas, ar viņu tiek vairāk strādāts un sasniegti labi rezultāti. «Mums skolā ir tā – mēs stingri ar sociālo un speciālo pedagogu skatāmies līdzi bērnu labjūtībai skolā. Tas mums ir ļoti svarīgi,» uzsver direktors. Lai ģimene varētu izsekot sava bērna attīstībai un izaugsmei, skolā no 1. klases katram skolēnam veido portfolio – mapi ar skolēna mācību un radošajiem darbiem. Skola bērniem piedāvā dažādus fakultatīvus un nodarbības interešu izglītības pulciņos, vienlaikus atceroties par to, ka skolai ir lieliska atrašanās vieta – tuvu mūzikas skolai, BMX treniņbāzei un olimpiskajam centram –, un nekonkurējot ar pilsētas piedāvājumu. Skola nodrošina fakultatīvās nodarbības latviešu, krievu un ukraiņu valodā. Bērni var apmeklēt arī vizuālās mākslas pulciņu Jautrā otiņa un pulciņu Mazais pētnieks. Skolā ir pedagogs, kas rīko futbola spēles. Vēl bērniem pēc nepieciešamības ir pieejamas nodarbības ar logopēdu un psihologu, kā arī koriģējošā vingrošana. Ir arī pagarinātās dienas grupa, ko mazāko [...]

By |marts 15th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina iepazīt skolu piedāvājumus

Notika metodoloģiska apmācības nodarbība Ventspils vidējās izglītības iestāžu pedagogiem

Šodien projekta ietvaros biedrība “Kurzemes NVO centrs” rīkoja Ventspils  vidējās izglītības iestāžu  12 pedagogiem metodoloģisku apmācības nodarbību. Skolotāji  izmēģināja dažādas neformālās izglītības metodes par demokrātijas tēmu, lai stiprinātu jauniešu vēlmi iesaistīties, līdzdarboties sabiedrības procesos  un būt atbildīgiem pilsoņiem, kā arī sniegt zināšanas par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Aktivitātes ietvaros pedagogi atkārtoja Eiropas Savienības veidošanās vēsturi, diskutēja par Latvijas sabiedrības ieguvumiem un trūkumiem esot Eiropas Savienībā.  Pedagogiem bija iespēja reflektēt  par savām vērtībām un attieksmi pret demokrātiju un dalīties, kāda ir viņu līdzdalība sabiedrībā notiekošajos procesos. Viena no līdzdalības formām ir dalība vēlēšanās. Pedagogi analizēja Latvijas pilsoņu aktivitāti dažādās iepriekšējās vēlēšanās un  caur simulācijas uzdevumiem iejutās dažādās situācijās, lai izprastu dziļāk kā iedzīvotāji pieņem lēmumu piedalīties vai nepiedalīties vēlēšanās, vai katrai balsij ir nozīme un, kā  dažādas sabiedrības grupas izvēlas, par kuru partiju balsot.  Pedagogi guva idejas, kā stiprināt jauniešus pilsoniskumu un atbildību par savu izvēli, kuras viņi varēs likt lietā “Demokrātijas pēcpusdienās”, kas tiks organizētas 6 Ventspils vispārizglītojošās izglītības iestādē sākot no 20. marta līdz 3.maijam. Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība. Šeit publicētā informācija atspoguļo tikai Ventspils Izglītības pārvaldes viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas atspoguļošanu. 14.03.2024.

By |marts 14th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Notika metodoloģiska apmācības nodarbība Ventspils vidējās izglītības iestāžu pedagogiem

Vecākus aicina pieteikties Vecāku skolas nodarbībai

21. martā, Vecāku skolas “Kopā vienoti” ietvarā, sākumskolas un pirmsskolas sagatavošanās grupu bērnu vecāki tiek aicināti piedalīties tiešsaistes nodarbībā – “Kā atbalstīt bērnu mācīšanās procesā sākumskolā?”. Nodarbībā tiks sniegti praktiski padomi, kā vecāki var palīdzēt bērniem skolā uzdoto mājas darbu pildīšanas procesā. Tiks runāts par tādām tēmām kā: Ģimenes pratība bērna motivācijas un pašvadības veidošanā. Ģimenes ikdienas paradumu ietekme uz bērna attīstību.Skolā uzdoto mājas darbu pildīšanas process – neiespējamā misija, izmisums vai gandarījums? Atbalsta un iesaistes veidi bērna mācīšanās prasmju stiprināšanai. Nodarbību vadīs lektore Inese Juhnoviča. Pieteikšanās anketa pieejama šeit. Pieejas saite uz ZOOM platformu tiks izsūtīta 1 dienu pirms nodarbības. 13.03.2024.

By |marts 13th, 2024|Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības ziņas|Comments Off on Vecākus aicina pieteikties Vecāku skolas nodarbībai

Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils 3. pamatskola

Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases. Ar rūpēm un mīlestību Ventspils 3. pamatskolā jaunajā mācību gadā uzņems vienu 1. klasi. Skolas direktore Vera Šengelija uzsver, ka šī ir skola, kur dzīvo mīlestība. «Mūsu skola ir veselības un individuālās attīstības skola. Šeit ir individuāla pieeja praktiski katram bērnam. Skolas vērtība ir rūpes par katru bērnu, cilvēku, neskatoties uz viņa sasniegumiem vai trūkumiem. Šī gada moto – palīdzam katram sasniegt savu virsotni,» stāsta direktore. Skolā ir estētiska, droša vide un labs aprīkojums – divas datorklases, moderni dabaszinātņu kabineti, mobilā laboratorija, labi aprīkota aktu zāle, multifunkcionāla, mūsdienīga sporta zāle sporta nodarbībām, aerobikas zāle deju kolektīvu un koriģējošās vingrošanas nodarbībām. Lai bērniem būtu interesanti, mācību procesā izmanto dažādas elektroniskās ierīces. Tā kā klases nav lielas – ap 18–24 bērnu katrā –, iespējams nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam. «Skolā ir viss, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un parūpētos par katru bērnu. Bērns ir vesels, ja mācību procesā viņš ir brīvs un aktīvs. Ja bērni ir motivēti, tad būs arī lieliski rezultāti,» uzskata direktore. Viņa uzsver, ka ir vienmēr atvērta sadarbībai un sarunām gan ar bērniem, gan viņu vecākiem. Skolā mācās gandrīz 300 bērnu, tostarp 10 ukraiņu bēgļu bērni. Direktore stāsta, ka 3. pamatskola ir kopienu skola un ir pārejas procesā uz Vienotu skolu, mācībām tikai latviešu valodā. Lai pāreju sekmīgi nodrošinātu, skolai izveidots rīcības plāns. Praktiski visi skolotāji brīvi pārvalda latviešu valodu, skolā strādā arī absolventi, kuri latviski praktiski runā bez akcenta. Ir skolotāji, tostarp pati direktore, kas prot runāt arī ukraiņu valodā un var palīdzēt ukraiņu bērniem tikt galā ar mācībām. Bērniem skolā piedāvā dažādas papildus nodarbības – latviešu valodu, krievu valodu, koriģējošo vingrošanu, kritiskās domāšanas attīstīšanu [...]

By |marts 13th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils 3. pamatskola

Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils Pārventas pamatskola

Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases. Skola ikvienam bērnam Pārventas pamatskolā jaunajā gadā iecerēts atvērt divas 1. klases ar līdz 24 bērniem klasē, taču parasti klasē ir ap 20 bērnu, stāsta skolas direktore Vēsma Laurecka. Klašu audzinātājas būs Daila Zēberga un Vita Lorence, abas ar ļoti lielu pieredzi. Kopā ar skolotājām strādās arī pedagogu palīgi, kas palīdzēs bērniem mācību procesā, noorientēties skolā, tikt ar visu galā. Skolā mācās vairāk nekā 300 skolēnu. «Ļoti daudz strādājam uz iekļaujošo izglītību, individuāli ar katru bērnu. Mūsu skola ir atvērta ikvienam bērnam neatkarīgi no tā, kāda ir viņa iepriekšējā pieredze, no kurienes viņš nāk, kāds ir sociālais stāvoklis,» uzsver direktore. Skolā līdzās vispārējai pamatizglītības programmai īsteno vēl trīs programmas – bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem. Tāpēc skolā ir plaša atbalsta komanda, kurā darbojas logopēds, izglītības psihologs, medmāsa, sociālais pedagogs un pedagoga palīgi, kā arī divi speciālie pedagogi. Ir izstrādāta sistēma, kā visiem kopā jāstrādā, lai varētu sniegt katram bērnam vajadzīgo palīdzību. Direktores vietniece, reizē arī nākamo pirmklasnieku skolotāja Daila Zēberga uzsver, ka palīdzība visbiežāk vajadzīga pirmajās klasēs. Skolā mācās arī bērni ar divvalodību, un reizēm neviena no šīm valodām nav latviešu, stāsta direktore. Krievu, ukraiņu, romu un citu tautību bērni valodu apgūst mācību procesā. Ja mazākajās klasēs kādam valodas dēļ vajadzīga palīdzība, talkā nāk skolotāja palīgs. Viens no skolotāju palīgiem prot arī romu valodu. Tiem, kam nepieciešams, piedāvā arī individuālas nodarbības. Skolā uzsver, ka šeit individuāli strādā arī ar talantīgajiem bērniem, palīdzot attīstīt viņu prasmes. Bērni piedalās olimpiādēs, dažādos konkursos, tostarp valsts līmenī. Daila Zēberga stāsta, ka stundā katram bērnam tiek meklēta individuālā pieeja: «Diferencējam mācību procesu, lai [...]

By |marts 13th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils Pārventas pamatskola

Aicina iepazīt skolu piedāvājumus

Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases. Skola ikvienam bērnam Pārventas pamatskolā jaunajā gadā iecerēts atvērt divas 1. klases ar līdz 24 bērniem klasē, taču parasti klasē ir ap 20 bērnu, stāsta skolas direktore Vēsma Laurecka. Klašu audzinātājas būs Daila Zēberga un Vita Lorence, abas ar ļoti lielu pieredzi. Kopā ar skolotājām strādās arī pedagogu palīgi, kas palīdzēs bērniem mācību procesā, noorientēties skolā, tikt ar visu galā. Skolā mācās vairāk nekā 300 skolēnu. «Ļoti daudz strādājam uz iekļaujošo izglītību, individuāli ar katru bērnu. Mūsu skola ir atvērta ikvienam bērnam neatkarīgi no tā, kāda ir viņa iepriekšējā pieredze, no kurienes viņš nāk, kāds ir sociālais stāvoklis,» uzsver direktore. Skolā līdzās vispārējai pamatizglītības programmai īsteno vēl trīs programmas – bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem. Tāpēc skolā ir plaša atbalsta komanda, kurā darbojas logopēds, izglītības psihologs, medmāsa, sociālais pedagogs un pedagoga palīgi, kā arī divi speciālie pedagogi. Ir izstrādāta sistēma, kā visiem kopā jāstrādā, lai varētu sniegt katram bērnam vajadzīgo palīdzību. Direktores vietniece, reizē arī nākamo pirmklasnieku skolotāja Daila Zēberga uzsver, ka palīdzība visbiežāk vajadzīga pirmajās klasēs. Skolā mācās arī bērni ar divvalodību, un reizēm neviena no šīm valodām nav latviešu, stāsta direktore. Krievu, ukraiņu, romu un citu tautību bērni valodu apgūst mācību procesā. Ja mazākajās klasēs kādam valodas dēļ vajadzīga palīdzība, talkā nāk skolotāja palīgs. Viens no skolotāju palīgiem prot arī romu valodu. Tiem, kam nepieciešams, piedāvā arī individuālas nodarbības. Skolā uzsver, ka šeit individuāli strādā arī ar talantīgajiem bērniem, palīdzot attīstīt viņu prasmes. Bērni piedalās olimpiādēs, dažādos konkursos, tostarp valsts līmenī. Daila Zēberga stāsta, ka stundā katram bērnam tiek meklēta individuālā pieeja: «Diferencējam mācību procesu, lai [...]

By |marts 13th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina iepazīt skolu piedāvājumus

Aicina iepazīt skolu piedāvājumus

Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases. Izkopj bērnu talantus Ventspils Centra sākumskola ir vienīgā sākumskola Ventspilī. Tā ir īpaša arī ar to, ka līdzās vispārējai pamatizglītībai šeit piedāvā programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi. Skolā mācās ap 300 bērnu. Jaunajā mācību gadā skolā uzņems divas 1. klases ar 22 bērniem katrā. Skolas direktore Liāna Pēce uzsver, ka skolā īpašu uzmanību velta bērnu talantu izkopšanai un katra bērna individuālo spēju attīstīšanai. «Mēs domājam, ka katrs bērns ir īpašs, katram ir savas izcilas prasmes, talants, kas jāpamana un jāattīsta. Mūsu akcents ir uz izcilību, talanta attīstību, savu spēju pierādīšanu un pozitīvu tālākās attīstības ceļu,» norāda direktore. Viņas vietniece Eva Zariņa piebilst – tā kā skola ir maza, ir iespējams labi iepazīt un arī pamanīt katru bērnu. Padziļinātajā mūzikas programmā akcents ir uz mūzikas talantu izkopšanu un muzikalitātes attīstīšanu, papildus pārējiem mācību priekšmetiem piedāvājot apgūt arī kāda mūzikas instrumenta – klavieru vai dažādu pūšamo instrumentu – spēli, kā arī plašas kopīgas muzicēšanas iespējas. Skolā darbojas vairāki kori, zvanu ansamblis Saules zvani, vokāli instrumentālais ansamblis Jautrie draugi, dažādi instrumentālie un vokālie ansambļi, kuros iesaistās ne tikai tie bērni, kuri ikdienā padziļināti apgūst mūziku, bet jebkurš, kurš to vēlas. «Mūsu skolas atšķirības, kvalitātes zīme ir mūzika, bet mēs arī gribam, lai bērni var sevi parādīt citos mācību priekšmetos un attīstīt ne tikai muzikalitāti, bet jebkuras savas prasmes un spējas,» uzsver direktore, norādot, ka skolā visiem bērniem piedāvā iespējas attīstīt savus talantus un piedalīties visdažādākajos konkursos un olimpiādēs. Skolēni ir aktīvi dažādu matemātikas konkursu dalībnieki. Šajā mācību gadā 1. klasēm piedāvā arī papildu matemātikas nodarbību sekmīgākai matemātisko prasmju attīstīšanai. Direktore ir gandarīta, ka skolā strādā ļoti atsaucīgi skolotāji un tehniskie darbinieki. [...]

Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils 1. pamatskola

Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases. Atvērta, tradīcijām bagāta skola Ventspils 1. pamatskola jeb Pļavas skola, kā to pazīst daudzi ventspilnieki, ir tradīcijām bagāta, radoša un atvērta skola, kas nosvinējusi simtgadi. Skolā uzņems divas 1. klases. Lai palīdzētu bērniem sekmīgāk mācīties, pirmajās klasēs visu dienu klasē strādā divi skolotāji, kuri sniedz nepieciešamo atbalstu. Skolai ir ekoskolas statuss, tāpēc bērni ir pieraduši daudz iet dabā. «Jau no 1. klases daudz ko darām ārā, ejam pārgājienos. Ne mūs dubļi baida, ne sniegs, ne lietus,» lepojas direktore Sandra Šulce. Skolai ir lielisks pagalms, kurā bērniem patīk pavadīt laiku. Līdzās vispārējai pamatizglītības programmai skola sniedz vajadzīgo atbalstu tiem bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un valodas traucējumi. Skolas pedagogiem ir liela pieredze, strādājot ar šiem bērniem. Skolā ir arī laba atbalsta komanda. «Man gribas teikt, ka katrs bērns saņem to, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš sasniegtu izaugsmi,» uzsver direktore. Skolā mācās 435 skolēni. Skolas kolektīvs aktīvi piedalās dažādos projektos, bija arī Skola 2030 pilotskola. Direktore lepojas ar skolas saimes vienotību, jo skolas devīze ir Kopā varam, kopā darām. «Mēs mūsu skolēnu vēlētos redzēt izvērtēt spējīgu. Mēs domājam par to, lai bērni paši saprot, kāpēc viņi mācās un ko viņi varētu darīt nākotnē,» uzsver direktore. Mācību gada beigās skolotāji katram bērnam raksta raksturojumu, lai vecāki zinātu, kāda ir viņu bērnu attīstība. Kopīgu vecāku sapulču vietā 1. pamatskolā praktizē individuālās sarunas ar katru bērnu un viņa vecākiem. Skolai ir svarīgi izaicināt bērnus domāt. Skolā praktizē sociāli emocionālo mācīšanos, regulāri monitorē skolēnu labbūtību un veic aptaujas par to, kas viņiem skolā patīk. Pēdējā no aptaujām bērni norādījuši, ka skolā viņiem patīk mājīguma sajūta, kārtība, garšīgais ēdiens, pasākumi, starpbrīžu garums, draugi un [...]

By |marts 6th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils 1. pamatskola

Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils Centra sākumskola

Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases. Izkopj bērnu talantus Ventspils Centra sākumskola ir vienīgā sākumskola Ventspilī. Tā ir īpaša arī ar to, ka līdzās vispārējai pamatizglītībai šeit piedāvā programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi. Skolā mācās ap 300 bērnu. Jaunajā mācību gadā skolā uzņems divas 1. klases ar 22 bērniem katrā. Skolas direktore Liāna Pēce uzsver, ka skolā īpašu uzmanību velta bērnu talantu izkopšanai un katra bērna individuālo spēju attīstīšanai. «Mēs domājam, ka katrs bērns ir īpašs, katram ir savas izcilas prasmes, talants, kas jāpamana un jāattīsta. Mūsu akcents ir uz izcilību, talanta attīstību, savu spēju pierādīšanu un pozitīvu tālākās attīstības ceļu,» norāda direktore. Viņas vietniece Eva Zariņa piebilst – tā kā skola ir maza, ir iespējams labi iepazīt un arī pamanīt katru bērnu. Padziļinātajā mūzikas programmā akcents ir uz mūzikas talantu izkopšanu un muzikalitātes attīstīšanu, papildus pārējiem mācību priekšmetiem piedāvājot apgūt arī kāda mūzikas instrumenta – klavieru vai dažādu pūšamo instrumentu – spēli, kā arī plašas kopīgas muzicēšanas iespējas. Skolā darbojas vairāki kori, zvanu ansamblis Saules zvani, vokāli instrumentālais ansamblis Jautrie draugi, dažādi instrumentālie un vokālie ansambļi, kuros iesaistās ne tikai tie bērni, kuri ikdienā padziļināti apgūst mūziku, bet jebkurš, kurš to vēlas. «Mūsu skolas atšķirības, kvalitātes zīme ir mūzika, bet mēs arī gribam, lai bērni var sevi parādīt citos mācību priekšmetos un attīstīt ne tikai muzikalitāti, bet jebkuras savas prasmes un spējas,» uzsver direktore, norādot, ka skolā visiem bērniem piedāvā iespējas attīstīt savus talantus un piedalīties visdažādākajos konkursos un olimpiādēs. Skolēni ir aktīvi dažādu matemātikas konkursu dalībnieki. Šajā mācību gadā 1. klasēm piedāvā arī papildu matemātikas nodarbību sekmīgākai matemātisko prasmju attīstīšanai. Direktore ir gandarīta, ka skolā strādā ļoti atsaucīgi skolotāji un tehniskie darbinieki. [...]

By |marts 6th, 2024|Bez tēmas|Comments Off on Aicina iepazīt skolu piedāvājumus – Ventspils Centra sākumskola