kristine

/Kristīne Angere

About Kristīne Angere

This author has not yet filled in any details.
So far Kristīne Angere has created 191 blog entries.

Ventspils Digitālais centrs aicina pieteikties ziemas IT skolai “Maģijas pasaulē”

Mācību semestris tuvojas noslēgumam, un tas nozīmē, ka tepat aiz stūra jau ir skolēnu ziemas brīvlaiks! Ventspils Digitālais centrs aicina sešgadniekus un 1. – 7. klases skolēnus pavadīt brīvo laiku aizraujošās Ziemas IT skolas tehnoloģiju nodarbībās un ielūkoties noslēpumainajā maģijas pasaulē! Tā kā gadu maiņa ir noslēpumains un teiksmains laiks, ziemas IT skolas tēma veltīta maģijai. Nodarbībās skolēniem būs iespēja radoši darboties, iepazīstot krāsu, skaņu, formu, vielu u.c. maģiju. Ziemas IT skolā skolēnus sagaida aizrautīgi ķīmiski eksperimenti un triki, darbošanās ar robotiņiem, telefona aplikāciju izveide un dažādi interesanti uzdevumi. Katra nodarbība būs unikāla, tādēļ skolēni aicināti pieteikties vairākām nodarbībām. Ziemas IT skola “Maģijas pasaulē” norisināsies 27., 28., 29. decembrī un 3., 4., 5. janvārī. Nodarbību norises laiki:  10:00 – 12:00;12:30 – 14:30;15:00 – 17:00. Lai piedalītos ziemas IT skolā, līdz 22. decembrim nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu šeit: www.adre.se/ziemasitskola.  Ventspils pirmsskolas un vispārizglītojošo iestāžu audzēkņiem dalība nodarbībās ir bez maksas. Citu novadu un pilsētu izglītības iestāžu audzēkņiem maksa par tehnoloģiju darbnīcām ir 7 EUR. Norises vieta: Zinātnes centrs VIZIUM, Rūpniecības ielā 2. Plašāka informācija pieejama pa tālr. 28632351 vai rakstot uz e-pastu: [email protected] Dienu pirms nodarbības dalībniekiem tiks nosūtīts atgādinošs e-pasts. 13.12.2022.

By |decembris 13th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils Digitālais centrs aicina pieteikties ziemas IT skolai “Maģijas pasaulē”

2023. gadu izsludina par Lībiešu mantojuma gadu

Lai popularizētu Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā, LU Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru izsludina 2023. gadu par Lībiešu mantojuma gadu. “Latvijas otra pamattauta – lībieši – ir ne tikai saglabājuši savu valodas un kultūras savdabību līdz pat mūsu dienām, bet atstājuši neizdzēšamas pēdas visas Latvijas identitātē, bet jo īpaši – lībiešu savulaik apdzīvotajos novados Ziemeļkurzemē, Zemgales ziemeļu daļā un Vidzemē – Daugavas, Gaujas un Salacas apkaimē. Lībiešu loma mūsdienu latviešu valodas, Latvijas identitātes un valstiskuma izveidē ierakstīta arī nesen pieņemtajā Latviešu vēsturisko zemju likumā, kura preambulā sacīts: “Latviešu vēsturiskajās zemēs uz kuršu, latgaļu, sēļu un zemgaļu sentautu, kā arī seno pirmiedzīvotāju — lībiešu — kultūras un valodas bāzes veidojusies latviešu nācija”,” uzsver Valts Ernštreits, LU Lībiešu institūta direktors un vadošais pētnieks, kurš ir arī ANO Starptautiskā pirmiedzīvotāju valodu desmitgades (2022–2032) globālās iniciatīvas grupas vadības komitejas līdzpriekšsēdētājs. Lībiešu mantojuma gada sākumu iezīmē divi būtiski tematiski notikumi. 2022. gada nogalē Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauta Vidzemes lībiskā kultūrtelpa, kuras identitātes stūrakmens ir tās lībiskais valodas un kultūras mantojums, savukārt 2022. gada 13. decembrī norisināsies ANO izsludinātās Starptautiskās pirmiedzīvotāju valodu desmitgades (2022–2032) galvenais atklāšanas pasākums, kurā uzstāsies lībiešu dziedātāja Julgī Stalte ar meitām Lelū un Annu Kī, liekot pirmo reizi tik augsta līmeņa starptautiskajā arēnā skanēt arī Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – balsij. Lībiešu mantojuma gads sasaucas ar lībiešu zaļi balti zilā karoga simtgadi, kas kā viens no lībiešu simboliem iesvētīts Mazirbē 1923. gada 18. novembrī, UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu un Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna pieņemšanu, kas iezīmē Latviešu vēsturisko zemju likuma īstenošanas sākumu un jaunu posmu Latvijas lībisko sakņu apzināšanā. Tematiskā gada nolūks ir apzināt un [...]

By |decembris 9th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on 2023. gadu izsludina par Lībiešu mantojuma gadu

Lasītprasmes nozīme un tās veicināšana

Lasītprasme ir svarīgs pamats izglītības procesā, tajā pat laikā tā nesākas tikai pirmsskolas vai skolas vecumā, tā sākas ģimenē. Kā šo prasmi veicināt un attīstīt, stāsta Ventspils 2. pamatskolas logopēde Inita Dzelme. Mūsdienu izglītības sistēma, kas saucas Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030), nosaka lielas pārmaiņas ne tikai mācību saturā, bet arī pašā pieejā mācīšanas un mācīšanās procesā. Tajā galvenais atslēgas vārds ir «pašvadīta mācīšanās». Tā ir prasme skolēnam pašam aktīvi iesaistīties mācību procesā, patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, prasme plānot savu mācīšanos, vadīt to un spēja novērtēt savus sasniegumus. Viens no bagātākajiem izziņas avotiem ir rakstītais vārds, tādēļ neaizstājama nozīme veiksmīgā mācīšanās procesā ir labai lasītprasmei. Tā nenozīmē tikai spēju pazīt burtus un mehāniski tos savienot atsevišķās vārdu virtenēs. Lasītprasmes galvenais mērķis ir sasniegt tādu lasītprasmes meistarības līmeni, lai saprastu teksta saturu, ar mērķi izmantot iegūto informāciju un zināšanu potenciālu mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē. Diemžēl šajā digitālajā laikmetā daudzu skolēnu lasītprasme ir zema. Logopēda darbs «Bērnam, uz skolu atnākot, ir jau jāprot lasīt vismaz atsevišķus vārdus, jo temps, kādā mēs virzāmies cauri mācību programmām, ir diezgan ātrs un pašiem ir jāspēj izlasīt gan uzdevumu noteikumi, gan paši uzdevumi. Ja lasītprasme kavējas un pie tās nepiestrādā, mācīties ir apgrūtinoši,» skaidro logopēde Inita Dzelme. «Strādāju ar bērniem, kuriem ir lasīšanas traucējumi, arī rakstīšanas traucējumi, un ne tikai ar tiem – tagad ir aktualizējies jautājums, ka logopēdam ir jāstrādā ne tikai ar bērniem, kuriem ir kādas grūtības, bet ar pilnīgi visiem bērniem, kuriem pietrūkst treniņa,» stāsta logopēde. «Katrā skolā un bērnudārzā ir pa logopēdam, bet bērnu ir daudz un ar vienu nodarbību pie logopēda nedēļā tomēr nepietiek. Ir nepieciešams ikdienas treniņš. Līdzīgi kā skolotājs, arī logopēds vada mācīšanās procesu, iesaka vecākiem, ko darīt, bet vecāku atbalsts ir tiešām svarīgs. Ir nepieciešams [...]

By |decembris 9th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Lasītprasmes nozīme un tās veicināšana

Tiks atklāta Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Laika zīmes”

Otrdien, 6.decembrī, plkst. 16:00 Ventspils Amatu mājā tiks atklāta Ventspils Mākslas skolas audzēkņu dizaina darbu izstāde “Laika zīmes”. Izstādē būs apskatāmi darbi, kuri tapuši sadarbībā ar dizaina darbnīcu “RADE” Ventspilsvalstspilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas atbalstītā projekta “Dizaina darbnīcas” ietvaros. Projekta norises laikā audzēkņi apguva digitālā dizaina principus un drukas iekārtu izmantošanu, kā arī aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīja laiku pilnveidojot savas prasmes. Izstādes atklāšanas dienā apmeklētāji varēs apskatīt audzēkņu darinātos spilvenus, krūzītes, termosus, paliktņus, zīmuļu traukus, pulksteņus, lampas, pašu šūtos kreklus, puzles un citus objektus, kā arī izmēģināt “RADE” dizaina iekārtas, izgatavojot pašu darinātus piekariņus. Izstāde būs apskatāma līdz 2023.gada 6.janvārim. 02.12.2022.

By |decembris 2nd, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Tiks atklāta Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Laika zīmes”

VIP akadēmija ciemojas Nākotnes klasē

“VIP akadēmija” ir īpaša vadītāju izaugsmes programma, kas ļauj Ventspils skolu un pirmsskolu pedagogiem pilnveidot savas kompetences, bet pārvaldei - sagatavot nākotnes vadītājus. “VIP akadēmija” tika izveidota 2019.gadā, lai  pedagogi, kuri vēlas strādāt par dažāda līmeņa vadītājiem,  varētu  iepazīt un saprast vadītāju darbu pirms stāšanās amatā. 24.novembrī, šīs sezonas “VIP akadēmijas” dalībnieki piedalījās Nākotnes klases piedāvātajās nodarbībās. Nākotnes klase ir interaktīva, tehnoloģiski labi aprīkota mācību vide ar mācību rīkiem un saturu, kas veicina uz radošumu un pozitīvu rezultātu orientētu mācību procesu. Šajās nodarbībās dalībnieki piedalījās, lai pilnveidotu savas prasmes dizaina un digitalizācijas jomā. Pedagogi izstrādāja dizainu kādam no izvēlētajiem priekšmetiem un apdrukāja darbnīcā, kā arī piedalījās dizaina domāšanas meistarklasē, izspēlējot dažādas problēmsituācijas izglītības jomā.  Nākotnes vadītājiem ir svarīgi zināt jaunākās tendences un iespējas izglītības jomā, lai spētu kvalitatīvāk un veiksmīgāk darboties amatā. 01.12.2022.

By |decembris 1st, 2022|Bez tēmas|Comments Off on VIP akadēmija ciemojas Nākotnes klasē

PII “Varavīksne” jauni iemītnieki

Pirmajai adventei atnākot, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” notikuši brīnumi! Bērnudārzā parādījušies jauni iemītnieki – trusīši Čipa un Deils.             Par trusīšiem lielu paldies PII “Varavīksne” kolektīvs saka Lindai Eizenbārdei un viņas ģimenei, kura deva iespēju sajust laukus pilsētā.             Trusīši palīdzēs bērniem apzināties atbildību, būt pacietīgiem un rūpēties  par dzīvajām radībiņām, kuras pašas to izdarīt nevar. Audzēkņi jau ir apsolījušies rūpīgi tīrīt būrīti, barot un dzirdīt dzīvnieciņus. Šī darbošanās ļaus labāk apgūt un pilnveidot dažādas prasmes, saprast  kā ir rūpēties un būt atbildīgam par mājdzīvniekiem. 29.11.2022.

By |novembris 29th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on PII “Varavīksne” jauni iemītnieki

Noslēgusies pirmsskolas skolotāju palīgu pilnveides programma

No šī gada 25.augusta līdz 23.novembrim Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” norisinājās Ventspils pirmsskolas skolotāju palīgu profesionālās pilnveides apmācības “Skolotāju palīgu iesaiste pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”. Kopumā tika organizētas piecas skolotāju palīgu grupas, kur katrā grupā piedalījās ap 20 skolotāju palīgiem no  visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm.  Kopā profesionālās pilnveides kursu apliecību ieguva 99 pirmsskolas skolotāju palīgi. Profesionālās pilnveides kursu lektori bija Ventspils pedagogi: Inita Frīzendorfa (Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vadītājas vietnieks izglītības jomā), Baiba Brauna (Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pirmsskolas izglītības pedagogs), kā arī Kristīne Seržante (Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītājas vietnieks izglītības jomā, Ventspils pirmsskolu mācību jomu koordinators). Programmas mērķis bija pilnveidot mērķgrupas dalībnieku komunikācijas prasmes un profesionālās iemaņas, kā arī sniegt  praktisku profesionālu atbalstu pirmsskolas pedagogiem ikdienas pedagoģiskā procesā.  Pirmsskolas izglītības iestādēs, organizējot uz kompetenču mācību satura principiem balstītu pedagoģisko procesu,  ir nepieciešami skolotāju palīgi, kuri spēj darboties ikdienas mācību procesā kā atbalsta personas izglītojamiem un pedagogiem, tādēļ kursos tika aktualizētas skolotāju palīgu zināšanas par savstarpējās komunikācijas prasmēm, par bērna labjūtības jautājumiem, par mācību vides jautājumiem un par skolotāju palīgu un skolotāju savstarpējo sadarbību. Kursu noslēgumā saņemtais skolotāju palīgu programmas novērtējums liecina, ka skolotāju palīgi guvuši vērtīgas atziņas par bērna labjūtības veicināšanas jautājumiem, par savstarpējās komunikācijas un konfliktrisināšanas prasmēm. Pozitīvi skolotāju palīgi novērtēja iespēju, kursu laikā satikties un piedalīties kopējās diskusijās ar kolēģiem no citām pirmsskolas izglītības iestādēm. 25.11.2022.

By |novembris 25th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Noslēgusies pirmsskolas skolotāju palīgu pilnveides programma

Notika skolēnu darbu izstādes atklāšana Ventspils bibliotēkā

Par tradīciju kļuvušais konkurss, ko rīko Ventspils kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstu ir noslēdzies ar izstādes atklāšanu. Konkurss veicina interesi par Ventspili – pilsētu pie jūras, kur harmoniski sadzīvo osta un Zilā karoga pludmale, pilsētu ar vēstures pieskārienu un skatu rītdienā. Tāpat konkurss rosina domāt par ekoloģiju, jūras daudzveidību un bagātību, interesi un mīlestību par dzimto vietu, akcentējot tās vienreizīgumu un rosinot skolēnu radošo darbību. Skolēni veido radošos darbus ar idejai raksturīgu kompozīciju vizuālajā mākslā, mūzikā un literatūrā. Šī gada konkursa tēma -“Zilās jūras pludmale”. Izstādē var iepazīties ar 46 literārajiem darbiem - pasakām, stāstiem un dzejoļiem, aplūkot 59 zīmējumus dažādās tehnikās un izdziedāt  astoņas skolēnu  sacerētas dziesmas atbilstoši tēmai. Izstādes atklāšanā piedalījās Domes Vides nodaļas pārstāve Ilga Zīlniece, no Izglītības pārvaldes- Jana Bakanauska un Santa Vīkele kā arī skolu skolotāji un darbu autori. Kā pieminēja I. Zīlniece, ir svarīgi apzināties, cik jūra ir nozīmīga mūsu pilsētai, un ir labi, ka tradīcija turpinās vairāku gadu desmitu garumā. J. Bakanauska atklāja, ka ir ideja par skolēnu darbu izdošanu grāmatā. Paldies par atbalstu jāsaka  Ventspils bibliotēkai, Domes Vides nodaļai, Izglītības pārvaldei, bet skolotājiem un skolēniem- par ieguldīto darbu izstādes tapšanā.                                                              Izstāde būs apskatāma līdz 4. decembrim, bet tālāk uz kādu laiku to izvietos Domes telpās. 24.11.2022.

By |novembris 24th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Notika skolēnu darbu izstādes atklāšana Ventspils bibliotēkā

Par Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāju iecelta Jana Bakanauska

Ceturtdien, 17. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Janas Bakanauskas iecelšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amatā. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” pārziņā ir 22 struktūrvienības – deviņas vispārējās izglītības iestādes (skolas), deviņas pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzi), četras interešu izglītības iestādes un vairāk nekā viens tūkstotis darbinieku. Komisija pretendentu atlasei uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amatu, nolūkā izvēlēties piemērotāko pretendentu, tika izveidota un apstiprināta Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 30. augusta sēdē. Uz Izglītības pārvaldes vadītāja amata konkursu tika saņemti astoņi pretendentu pieteikumi. Cilvēkresursu atlase notika divās kārtās. Pirmās kārtas ietvaros tika izvērtēta pretendentu atbilstība konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām: izglītība, pieredze un valodas prasmes. Otrās kārtas ietvaros uz darba intervijām tika uzaicināti 4 pirmās kārtas prasībām atbilstošie pretendenti. Konkursa komisijas locekļu sniegto individuālo vērtējumu rezultātā par atbilstošāko kandidātu atzīta Jana Bakanauska. J. Bakanauska 1993. gadā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē ir ieguvusi maģistra grādu ģeogrāfijā ar kvalifikāciju – pasniedzējs, savukārt 1998. gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūts pedagoģijas zinātņu maģistra grāds. J. Bakanauskai ir 35 gadu darba pieredze izglītības darbā, tai skaitā 23 gadu darba pieredze izglītības vadības darbā kā V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktora vietniece, vēlāk tās direktore, savukārt no 2019. gada pildot Ventspils Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieces izglītības jautājumos amata pienākumus. J. Bakanauska pārzina nozares normatīvos aktus, orientējas esošajā situācijā izglītības jomā valstī, kā arī pārzina izglītības satura, attīstības un politikas plānošanas jautājumus. 21.11.2022.

By |novembris 21st, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Par Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāju iecelta Jana Bakanauska

Notiks informatīvas nodarbības pensionētajiem pedagogiem par veselīga uztura nozīmīgumu

Ceturtdien, 17. novembrī, Ventspils izglītības iestāžu pensionētie pedagogi tiksies nodarbībā, kur kopā ar uztura speciālisti uzzinās par veselīgu uztura ieteikumiem attiecīgajā vecuma grupā, kā arī par tā nozīmi un ietekmi uz veselību un vispārējo labsajūtu. Nodarbību vadīs sertificēta uztura speciāliste Sintija Kalniša. Pasākums ir bez maksas un tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. 17.11.2022.

By |novembris 17th, 2022|Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības aktuālā informācija, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Interešu izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības aktuālā informācija, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Pirmskolas izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītības ziņas, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija, Vispārējās izglītītbas aktuālā informācija|Comments Off on Notiks informatīvas nodarbības pensionētajiem pedagogiem par veselīga uztura nozīmīgumu