Lai godinātu 90 skolēnus, kuri aizvadītajā mācību gadā guvuši panākumus starptautiska, valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un sacensībās, kā arī pateiktos 66 pedagogiem, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā, pirmdien, 27.maijā, Ventspils Jaunrades namā tiks pasniegta Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izglītības inovācijas balvas. Plkst. 1400 Izglītības inovācijas balvas saņems skolēni par panākumiem konkursos un sporta sacensībās, savukārt plkst. 1600 Izglītības inovācijas balvas tiks pasniegtas skolēniem par sasniegumiem mācību olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Apbalvojuma mērķis ir veicināt izglītības jomas attīstību Ventspilī, piešķirot  naudas balvas pedagogiem un materiāli stimulējot talantīgos audzēkņus par pašvaldībai vai izglītības iestādei svarīgu sasniegumu.

22.05.2024.