Lai bērniem vasarā būtu iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, Ventspils izglītības iestādes piedāvā bērniem vasaras brīvlaikā apmeklēt dienas nometnes un radošās nodarbības.

No 3. līdz 14.jūnijam 1.-3.klašu skolēniem savās izglītības iestādēs tiek organizētas brīvā laika pavadīšanas nodarbības. Izglītības iestāžu skolvadības sistēmā E-klase ir nosūtīta ziņa vecākiem par iespēju pieteikt bērnus nodarbībām.

Topošajiem pirmklasniekiem jūlijā ir iespēja piedalīties Jaunrades nama organizētā dienas nometnē “Mazā prātnieka raibā pasaule”, kas divos posmos  norisināsies Ventspils 6. vidusskolas telpās . Vecākiem informācija par pieteikšanos nosūtīta skolvadības sistēmā E-klase un pieteikties var līdz 15. jūnijam. Savukārt, lai iepazīstinātu topošos pirmklasniekus ar skolotājiem un skolas vidi, izglītības iestādes vienu nedēļu augusta vidū bērniem organizēs iepazīšanās nodarbības.

No 26.jūnija līdz 26.jūlijam Jaunrades namā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros 1.-5.klašu skolēniem –  kā ventspilniekiem, tā arī bērniem no Ukrainas tiks organizēta dienas nometne. Dienas nometne plānota divos posmos:  no 26.jūnija līdz 9.jūlijam un no 15. jūlija līdz 26. jūlijam. Pieteikšanās dalībai nometnē tiks izsludināta Ventspils Jaunrades nama mājas lapā 14. jūnijā un 4.jūlijā. Nometnes dalībnieku atlase uz nometnes pirmo posmu tiks veikta sadarbībā ar Ventspils Sociālo dienestu.

Savukārt dienas nometnē “Vasariņa” 1.-5.klašu skolēniem Jaunrades namā būs iespēja aktīvi pavadīt laiku no 1. līdz 14.augustam. Pieteikšanās tiks izsludināta 16.jūlijā Jaunrades nama mājas lapā.

Kā jau katru gadu jūnija sākumā Mākslas skola organizē plenēru saviem audzēkņiem.