Pirmskolas izglītības aktuālā informācija

/Pirmskolas izglītības aktuālā informācija

Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils skolu 1. klasēs

Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja jaunā redakcijā izdotos saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītības procesa organizēšanu 1. klašu izglītojamajiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, veicinot ērtāku un saprotamāku pakalpojuma pieejamību un sekmējot sistēmas pārraudzību. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo š.g. 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam. Jaunā redakcija neparedz izmaiņas bērnu uzņemšanas kārtībai 1. klasē, un vecāki arī turpmāk varēs pieteikumus iesniegt vienotajā elektroniskajā sistēmā. Papildu informācijai aicinām sazināties ar Ventspils Izglītības pārvaldi tālr. 636 01240. Saistošo noteikumu jaunā redakcija aizstāj 2021. gada 18. februāra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.6. 22.12.2023.

By |decembris 22nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils skolu 1. klasēs

Noslēdzies Lībiešu mantojuma gads

Sestdien, 16. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Lībiešu dienas pasākums, kas pulcēja pārstāvjus no dažādām Latvijas vietām un kalpoja kā Lībiešu mantojuma gada noslēgums. Pasākumā piedalījās arī Ventspils Izglītības pārvaldes un Ventspils Mākslas skolas pārstāvji, rādot un stāstot par paveikto lībiešu mantojuma saglabāšanā. Šī gada laikā Ventspils izglītības iestādes ir īstenojušas virkni aktivitāšu, kas veltītas lībiešu mantojuma saglabāšanai. Pavasarī skolas un pirmsskolas veidoja zibakciju “Putnu modināšana”, kas sasaucās ar senu lībiešu tradīciju modināt putnus, iezīmējot gada sākumu un visa dzīvā atmošanos. Ventspils Mākslas skola izveidoja galda spēli “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”, un izgatavotos spēļu eksemplārus dāvināja Ventspils pirmsskolas iestādēm, sākumskolām un kultūras iestādēm. Ventspils Izglītības pārvaldes izdotajā skolēnu radošo darbu grāmatā “Zilās jūras pludmale” ir iespējams lasīt citātus no skolēnu darbiem, kuri tulkoti lībiešu valodā. Savukārt atzīmējot UNESCO dienu Ventspilī,  Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā tika rīkota jauniešu konference “Apzinies savas saknes, lai veidotu spēcīgāku personību nākotnē”, kur pulcējās Ventspils jaunieši un vienaudži no citām Ziemelkurzemes, izzinot Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā. Konferencē notika arī Ventspils skolēnu zinātniski pētniecisko darbu priekšlasījumi, kuru tēmas bija par lībiešu mantojuma saglabāšanu. Tika prezentēts jauniešu veidotais digitālais izziņas maršruts, kas sākas Pațikmō (Ovīšos) un noslēdzas Kūolka (Kolkā), interaktīvā veidā vēsta par Lībiešu krasta ciematu vēsturi, notikumiem un citām kultūrvēsturiskām liecībām par  Lībiešu ciemiem un to iedzīvotājiem. Ventspils Mākslas skolas rīkotajā plenērā “Lībiešu krasts” tika sagatavoti vizuālās mākslas darbi, kurus varēja skatīt izstādē Ventspils bibliotēkā. Savukārt 10 skolēnu darbi tika izvēlēti, lai no mākslas darba izveidotu lielformāta puzles. Jau vairākus gadus pēc kārtas Latvijas Nacionālā bibliotēka rīko Novada dienu, kurā iepazīstina ar Latvijas novadu bagāto un dzīvo mantojumu. Tā kā Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo [...]

By |decembris 22nd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Noslēdzies Lībiešu mantojuma gads

Organizēs nodarbību par audzināšanu un sadarbību digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā

Ventspils Izglītības pārvalde Vecāku skolas ietvaros 8.decembrī rīko bezmaksas tiešsaistes nodarbību vecākiem ar nosaukumu “Pozitīvi risinājumi audzināšanā un veiksmīga sadarbība digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā” . Nodarbībā tiks runāts: Kā izvairīties no potenciāliem uzvedības traucējumiem;Izglītojamo emocionālā labsajūta un iekļaušanās sabiedrībā;Vecāku nozīme un iesaiste izglītojamo garīgās labsajūtas veicināšanai;Praktiski paņēmieni problēmsituāciju risināšanai. Nodarbību vadīs psiholoģe Iveta Aunīte. Pieteikšanās anketa pieejama šeit. Pasākums organizēts ES projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/103 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī’” ietvaros! 01.12.2023.

By |decembris 1st, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Organizēs nodarbību par audzināšanu un sadarbību digitālajā laikmetā pirmsskolas vecumā

Atklāja Ventspils Mākslas skolas radīto galda spēli “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”

Pirmdien, 27.novembrī, Gāliņciema bibliotēkā tika atklāta Ventspils Mākslas skolas veidotā galda spēle “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”. Galda spēles demonstrēšanu un noteikumu iepazīšanu palīdzēja īstenot PII “Bitīte” bērni. Šādu spēli Ventspils Mākslas skola veidojusi Lībiešu mantojuma gada ietvarā, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu, jo Ventspils novadā savulaik lībieši dzīvojuši un līdz pat mūsdienām dažviet sastopami vietu nosaukumi, kā arī saglabājušās viņu tradīcijas. Spēle izgatavota sadarbībā ar LU Lībiešu institūtu. Tā papildināta ar krāšņiem Ventspils Mākslas skolas audzēkņu gleznojumiem un, lai veicinātu Latvijas vēsturiskās kultūras daudzveidības saglabāšanu, izgatavotos spēļu eksemplārus dāvinās Ventspils pirmskolas iestādēm, sākumskolām, kultūras iestādēm un Lībiešu organizācijām. Lai veicinātu piederības sajūtu lībiešu kultūrtelpai un reģionam ne tikai mazākajos audzēkņos, bet arī jauniešos, Lībiešu gada ietvaros izveidots izziņas maršruts, kas sākas Pațikmō (Ovīšos) un noslēdzas Kūolka (Kolkā), kurš interaktīvā veidā vēsta par Lībiešu krasta ciematu vēsturi, notikumiem un citām kultūrvēsturiskām liecībām par  Lībiešu ciemiem un to iedzīvotājiem. Izziņas maršruts pieejams šeit - https://storymaps.arcgis.com/stories/d8594430c607441f8169c69665d975d1 Spēle un izziņu maršruts izstrādāts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmas” projektu konkursa “Kurzemes kultūras programma 2023”  ietvaros. 28.11.2023.

By |novembris 28th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Atklāja Ventspils Mākslas skolas radīto galda spēli “LOTO lībiešu valodas iepazīšanai un apguvei”

Organizēs nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo un viņu vecāku garīgās veselības veicināšanai

No 24.novembra līdz 8.decembrim tiks organizētas nodarbības bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs ar mērķi identificēt un risināt bērnu emocionālās, kognitīvās vai uzvedības problēmas, kā arī veicinātu pozitīvu  bērnu pašizaugsmi un adaptāciju izglītības iestādē. Savukārt vecākiem paredzētās nodarbības norisināsies attālināti tiešsaistes platformā ar mērķi izglītot vecākus par viņu nozīmi un iesaisti bērnu garīgās labsajūtas veicināšanai, lai veicinātu ģimenes emocionālo labsajūtu un izvairītos no potenciāliem uzvedības traucējumiem. Nodarbības vadīs sertificēti psihologi.   Par iespēju piedalīties nodarbībās attiecīgo mērķgrupu informēs Ventspils Izglītības pārvalde. Pasākumi tiek finansēts Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. 23.11.2023.

By |novembris 23rd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Organizēs nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo un viņu vecāku garīgās veselības veicināšanai

Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji piedalīsies Latvijas Universitātes rīkotajā diskusiju tīklā

Šodien, 23.novembrī, VIZIUM telpās norisināsies Latvijas Universitātes un Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātais diskusiju cikls, kurā kopā ar pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītājiem analizēs pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumus. Diskusijā piedalīsies LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) dekāne profesore Linda Daniela un IZM vecākais konsultants Edgars Plētiens. Kopā ar Ventspils pārstāvjiem uz diskusiju tika aicināti arī Kuldīgas, Talsu, Liepājas, Saldus, Tukuma, Dienvidkurzemes un Ventspils novada pašvaldību pārstāvji. Līdz šim ar citu novadu pārstāvjiem aizvadītas jau trīs diskusijas - Bauskā, Cēsīs un Jēkabpilī, un, kā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir jaunu pedagogu piesaistīšana un noturēšana skolās. Ņemot vērā diskusijās izskanējušos ieteikumus, tiks sagatavots rīcības plāns tālākām darbībām. 23.11.2023.

By |novembris 23rd, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji piedalīsies Latvijas Universitātes rīkotajā diskusiju tīklā

Ventspilī pedagogiem daļēji kompensēs mācību maksu

Ceturtdien, 16. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansētās sociālas garantijas pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem, tajā skaitā ieviešot jaunu sociālo garantiju – daļēju mācību maksas kompensēšanu. Paredzēts, ka pedagogiem, kas strādā Ventspils skolās vai bērnudārzos un amata izpildei nepieciešamo speciālo izglītību iegūst augstākās izglītības iestādē, Ventspils valstspilsētas pašvaldība kompensēs līdz 30% no gada mācību maksas. Ventspilī pedagogiem kopumā tiek nodrošinātas šādas sociālās garantijas: veselības apdrošināšana;kompensācija par optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi;kompensācija līdz 30 procentiem no gada mācību maksas par mācībām augstākās izglītības iestādēs, lai iegūtu amata izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas;pabalsts par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;vienreizējs pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi. Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetā izglītības iestādēs 690 nodarbināto pedagogu sociālajām garantijām paredzēti līdzekļi vairāk nekā 220 tūkstošu eiro apmērā. 17.11.2023.

By |novembris 17th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ventspilī pedagogiem daļēji kompensēs mācību maksu

Ventspilī izveido Iekļaujošās izglītības atbalsta centru

Ceturtdien, 19. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” nolikumā. Nolikums aktualizēts saistībā ar  jaunas Ventspils Izglītības pārvaldes struktūrvienības “Iekļaujošās izglītības atbalsta centra” izveidošanu pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem. Centrā strādās speciālais pedagogs vai speciālās izglītības skolotājs, skolotājs-logopēds, sociālais pedagogs un izglītības psihologs. Grozījumi veikti, lai veicinātu iekļaujošās izglītības jautājumu kvalitatīvu risināšanu Ventspils valstspilsētā un sniegtu atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Iekļaujošā izglītībā tiek atzītas un novērtētas bērnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošināta to apmierināšana, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju. 23.10.2023.

By |oktobris 25th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Ventspilī izveido Iekļaujošās izglītības atbalsta centru

Uzlabo iekļaujošās izglītības kvalitāti

Pieaugot iekļaujošās izglītības aktualitātei un dažāda atbalsta sniegšanas nepieciešamībai pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, Ventspils Izglītības pārvalde īsteno starptautisku projektu, uzlabojot iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atbalsta sistēmu. Ventspils Izglītības pārvalde jau martā uzsāka dalību starptautiskā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektā Laužot stereotipus, pildot projekta vadošā partnera lomu. Šī projekta mērķis ir rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Būtiska loma ir arī izpratnes par iekļaujošo izglītību veicināšana visā sabiedrībā. Sadarbībā ar projekta partneriem – Somijas Metropolijas Lietišķo zinātņu universitātes un Narvas valodu liceja (Igaunija) pārstāvjiem – tiek izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas iekļaujošās vides veidošanai. Turklāt tā tiek izstrādāta digitālā formātā, būs publiski pieejama visām izglītības iestādēm un veidota tā, lai to varētu adaptēt jebkura izglītības iestāde – no pirmsskolas līdz mūžizglītībai. Projektā jau sākotnēji tika plānotas trīs klātienes tikšanās, pa vienai katrā partnervalstī, kur paralēli projekta metodoloģijas izstrādei tiks organizēti arī semināri un apmācības atbalsta personālam. Tikšanās reizēs tiek apmācīta daļa no Ventspils izglītības iestāžu iekļaujošās izglītības atbalsta komandu personāla, proti, logopēdi, sociālie pedagogi, psihologi, iestādes vadītāji un vadītāju vietnieki izglītības jomā. Igaunijā tiks organizētas apmācības par atbalstu divvalodīgām ģimenēm un bēgļiem jaunas valodas apguvē. Latvijā jūnijā tika organizēts seminārs, kurā dalībnieki apguva jaunas zināšanas par sociāli emocionālās mācīšanās prasmēm un multisensoro pieeju. Partneri viesojās Ventspils 4. vidusskolā, 2. pamatskolā un atbalsta centrā Cimdiņš, iepazīstot mācību vidi, kā arī tiekoties ar tur strādājošajiem speciālistiem. Savukārt Somijā nule aizvadītas mācības par iekļaujošu mācību vidi, palīgtehnoloģijām un vecāku iesaisti. Projektā iesaistījušies dažādi izglītības jomas speciālisti, līdz ar to katrs varēja izvērtēt redzēto no sava skatpunkta. Septembra beigās pieredzes braucienā uz Somiju devās projekta koordinatore Pārventas pamatskolas direktore Vēsma Laurecka, 2. vidusskolas speciālā pedagoģe Inita Embrekte, Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Liene Polence un logopēdes – Linda Pūpola (PII Eglīte) [...]

By |oktobris 24th, 2023|Bez tēmas|Comments Off on Uzlabo iekļaujošās izglītības kvalitāti

Organizēs nodarbības par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi

Jebkuram interesentam ir iespējams pieteikties bezmaksas tiešsaistes nodarbībai, kas notiks 4.novembrī plkst. 14:00 . Pieteikšanās anketa - https://forms.gle/x2fgcB3PcCCquPpu8 . Sākot ar šī gada 19. oktobri līdz 10. novembrim tiek organizētas mentālās veselības veicināšanas nodarbības izglītības iestāžu personālam un Ventspils iedzīvotājiem. Nodarbībās tiks apskatītas tādas tēmas, kā: stresa un izdegšanas sindromu mazināšana,savu resursu apzināšana,psiholoģiskā atbalsta sniegšanas pamatprincipi līdzcilvēkiem krīzes situācijā,psihiskās veselības saglabāšana senioru vecumā un psihiskās unfiziskās veselības saistība un fizisko aktivitāšu pozitīvā ietekme uz psihisko veselību. Nodarbības vadīs sertificēta psiholoģe Jolanta Segliņa-Gluškova. Ilgstošs stress, izolēšanās, paaugstināta slodze un augsta atbildības sajūta, kā arī nepietiekama atpūta var novest pie enerģijas izsīkšanas un noguruma sajūtas, kas savukārt var veicināt cilvēka izdegšanas sindromu vai izraisīt depresiju. Pasākums tiek finansēts Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. FOTO - pexels.com 19.10.2023.