Lai veiktu sekmīgu pārvaldību un sniegtu atbalstu Ventspils valstspilsētas izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai, apkopotu un analizētu informāciju par izglītības kvalitāti Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek izstrādāta Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam, un ceturtdien, 28. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu to nodot publiskajai apspriešanai, kas ilgs no 2024. gada 8. aprīļa līdz 7. maijam.

Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģija 2024. – 2030. gadam nodrošinās Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteiktā virsmērķa sasniegšanu. Stratēģijas izstrādes mērķis ir apzināt faktisko situāciju pašvaldībā izglītības iestāžu tīkla kontekstā, paredzot tā pilnveidi un turpmāko attīstības prioritāšu un virzienu definēšanu atbilstoši nacionālajā līmenī paredzētajiem atbalsta mehānismiem. Tādējādi tiks sniegts atbalsts Ventspils valstspilsētas izglītības iestādēm, veidojot atbalstošu, radošu, dinamisku, konkurētspējīgu, uz izcilību vērstu Ventspils valstspilsētas izglītības telpu, kurā atbalstīta ikviena izaugsme visa mūža garumā.

Ar iepriekš minēto dokumentu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv ŠEIT un portālā geolatvija.lv. Savukārt, dokuments drukātā formātā ir pieejams Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, (1. stāvā pie dežuranta) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Izglītības pārvalde”, Raiņa ielā 10, Ventspilī, (2. stāvā) iestāžu darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus par Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2024. – 2030. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2024.gada 7. maijam ieskaitot:

  • izmantojot portālu www.latvija.lv;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: [email protected];
  • sūtot pa pastu: Ventspils valstspilsētas pašvaldībai, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601;
  • atstājot pastkastītē Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī.

03.04.2024.