Jau četrus mēnešus Ventspilī darbojas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, sniedzot konsultācijas un psiholoģisko atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem.

«Viena no mūsdienu izglītības kvalitātes zīmēm ir iekļaujoša un individuāla pieeja, kas paredz katram bērnam nodrošināt iespēju iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību. Turklāt būtisks nosacījums ir akcentēt katra bērna unikālās īpašības un stiprās puses. Iekļaujošās izglītības atbalsta centra izveides mērķis ir stiprināt šo iekļaujošās izglītības pieeju pirmsskolas izglītības iestādēs un veicināt sekmīgu pāreju no pirmsskolas izglītības iestādes uz vispārizglītojošās iestādes pamatizglītības pirmo posmu,» norāda centra vadītāja Santa Vīkele.

Ikvienam, kam vajadzīgs atbalsts

Centrs nodrošina papildu speciālistu atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu atbalsta personālam. Tā vērtības un darbības filozofija atspoguļojas centra simbolā – lotosa ziedā –, kas simbolizē harmoniju, vērstu uz dvēseles atvērtību, attīstību un radošo spēku. Tāda ir arī mūsu centra būtība – ļaut uzziedēt ikvienam bērnam,» pauž centra vadītāja.

Kopā ar centra vadītāju, kura ir arī speciālais pedagogs, komandā darbojas pieredzējuši speciālisti – psiholoģe Vineta Padrevica, sociālais pedagogs Inta Rudbaha un lopopēde Ligita Veļika –, kuri palīdz kolēģiem, kuri strādā pirmsskolās. Problēmas, ar kurām mūsdienu bērni saskaras, ir dažādas – tās ir gan mācīšanās grūtības, gan uzvedības un emocionālās problēmas. Nereti problēmas savā starpā ir cieši saistītas, tāpēc to risināšanā iesaistīti visi centra speciālisti. «Katra situācija ir unikāla, un, pielāgojot atbilstošu atbalstu un stratēģijas, mērķis ir nodrošināt bērnu labklājību un attīstību,» norāda Vīkele. Jāpiebilst, ka centra sniegtos pakalpojumus pilnībā finansē pašvaldība, tāpēc vecākiem par tiem nav jāmaksā.

Centra speciālisti gan dodas uz pirmsskolām, gan aicina vecākus un bērnus pie sevis, piedāvājot nepieciešamo atbalstu un nodarbības. Pieprasīts ir gan izglītības psihologa atbalsts, gan logopēda un speciālā pedagoga nodarbības bērna izrunas korekcijai, valodas attīstībai, komunikācijas un sociālo prasmju uzlabošanai un nostiprināšanai. Nozīmīga darba daļa ir arī emocionālā atbalsta sniegšana bērnu vecākiem – citreiz vecākiem vienkārši vajagot izrunāties. Tos, kuriem palīdzība nepieciešama, palīdz apzināt pirmsskolas iestāžu atbalsta grupas, bet esot arī vecāki, kuri paši vēršas pēc palīdzības. Centra klientu lokā ir arī imigrantu un bēgļu bērni un viņu vecāki.

Pamanīt pēc iespējas agrāk

Santa Vīkele uzsver: «Mūsu uzdevums ir agrīni pamanīt problēmas. Jo agrīnāk tās pamanīs, jo kvalitatīvāks būs turpmākais ceļš. Nepamanītas problēmas vai novilcināta risināšana var novest pie papildu sarežģījumiem un grūtībām ­– var tikt ietekmēta bērna motivācija, pašapziņa un vēlme mācīties, kas viennozīmīgi kavēs bērna attīstību un veiksmīgu mācību pieredzi kopumā. Savukārt agrīna bērna spēju un vajadzību apzināšana ļauj veidot pielāgotus mācību plānus, noteikt atbalsta pasākumu kopumu un nodrošināt atbilstošu speciālistu atbalstu.»

Psiholoģe Vineta Padrevica piebilst, ka drīzumā noslēgsies bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekta izstrāde, kas būs neatsverams palīgs agrīnajā diagnosticēšanā. Testā novērtēs bērna kognitīvās spējas, to, kā ir noritējusi viņa attīstība. Testa rezultāti vienotajā informācijas sistēmā būs pieejami arī ģimenes ārstam. Lai nebūtu atkārtoti jāveic bērna psiholoģiskā izpēte, visa informācija par bērnam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem tiek nodota arī skolai, uz kuru bērns dodas mācīties tālāk.

Psiholoģisko izpēti veic, lai varētu ieteikt bērnam atbilstošu izglītības programmu. Vīkele norāda: «Mūsu mērķis ir – lai bērns uz izglītības iestādi ietu ar prieku un saņemtu viņam atbilstošākos atbalsta pasākumus. Atpazīstot problēmas, var izveidot atbalsta plānu, piemērot individuālo programmu, atbalsta speciālisti var strādāt efektīvāk.

Piemēram, ja bērnam ir logopēdiskas problēmas, tās laikus konstatējot, bērns var saņemt atbalstu – četras logopēdiskās nodarbības nedēļā, kas ir laba iespēja situāciju uzlabot. «Vecāki uztraucas, ja bērnam vēl nav lasītprasmes pietiekamā līmenī, kad jāiet uz skolu. Bet ja viņam ir četras nodarbības nedēļā ar logopēdu, viņš pa gadu var jau sasniegt vairāk,» norāda logopēde Ligita Veļika.

Svarīgs vecāku atbalsts

Lai bērniem palīdzētu tik galā ar visām grūtībām, ļoti svarīgs ir vecāku atbalsts un izpratne. «Vecāki ir tie, kuri vislabāk pazīst savu bērnu un bieži vien ir pirmie, kas pamanīs problēmas vai izaicinājumus. Vecāki var sniegt svarīgu informāciju par bērna vajadzībām, spējām un ieradumiem, kas ir būtiska, lai īstenotu efektīvu individuālo atbalstu. Vecāku izpratne un zināšanas par bērnu attīstības traucējumiem ir palielinājušās. Lielākā daļa vecāku ir ieinteresēti un gatavi iesaistīties savu bērnu izglītības procesā,» norāda Vīkele, piebilstot, ka vecāku atsaucība un ieinteresētība var atšķirties atkarībā no daudziem faktoriem, piemēram, bērna vajadzībām, ģimenes situācijas u. c.

Vecāki var justies nedroši vai bezspēcīgi, tāpēc ir svarīgi radīt vidi, kurā viņi jūtas atbalstīti un iedrošināti. Speciālistes priecājas, ka izdevies centrā radīt mājīgu gaisotni. Sociālā pedagoģe Inta Rudbaha norāda, ka bērnu vecāki ir uzsvēruši – te labi jūtas gan viņi, gan arī bērni nāk ar vislielāko prieku.

«Es vecākiem stāstu, kāds bērnam no tā būs ieguvums. Ja mēs izliekamies, ka problēmu nav, tad bērnam zūd motivācija un viņš arī reāli nevar to izdarīt. Lai sasniegtu mācību vielas attiecīgu apguves līmeni, labāk vielu atkārtoti apgūt otru gadu, nevis bez pamatzināšanām doties tālāk,» piebilst psiholoģe Vineta Padrevica. Viņa arī labprāt vecākiem iesaka, kā rīkoties, lai attīstītu bērna intelektu, piemēram, kopā spēlējot šahu vai dambreti, veicinātu interesi par lasīšanu vai skaitīšanu: «Ja ir problēmas ar valodu, paskatāmies vienkāršākas grāmatiņas, paņemam tādas ar attēliem, pārrunājam, ko bērns saprata. Ja ar skaitīšanu problēmas, var spēlēt riču raču un tā mācīties skaitīt.» Turklāt grāmatas nemaz nav jāpērk – tās plašā klāstā pieejamas bibliotēkās. No bibliotēkas uz mājām var paņemt arī galda spēles.

Tiem, kuriem jādomā par skolas izvēli saviem bērniem, Santa Vīkele rosina raudzīties no bērna perspektīvas un, izvēloties skolu, ievērot bērna intereses. «Mūsdienu pasaulē ir uzstādījums – ātrāk, augstāk, tālāk, veiklāk. Vai tas tomēr ir tik būtiski? Šķiet, būtiskākais ir – lai bērns būtu laimīgs. Un varbūt nepiepildīt vecāku augstās prasības un vēlmes, bet lai bērns katrs iet savu ceļu,» uzskata Vīkele.

FOTO: Krists Kūla

28.02.2024.