Otrdien, 6.februārī notika  izlaidums profesionālās kompetences pilnveides programmas “Skolotāju palīgu iesaiste pirmsskolas pedagoģiskajā procesā” absolventiem.

Šīs programmas dalībnieki 12 stundu garumā pilnveidoja komunikācijas prasmes un profesionālās iemaņas un mācījās kā sniegt  praktisku profesionālu atbalstu pirmsskolas pedagogiem ikdienas pedagoģiskā procesā. Kursa dalībnieki apliecina, ka šādas tikšanās dod iespēju iepazīt savus kolēģus no citām pirmsskolas izglītības iestādēm un iespēju pilnveidot savas zināšanas par prasmi komunicēt ar kolēģiem, bērniem un vecākiem.

6.februārī apliecību par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu saņēma 10 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgi no  PII “Zvaigznīte”, PII “Margrietiņa”, PII “Rūķītis”, PII “Eglīte”, PII “Pasaka”. Kopā ar absolventiem bija arī  Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska. Arī pagājušajā gadā tika īstenota šāda pilnveides programma, kuru iepriekšējā periodā apguva 99 pirmsskolas skolotāju palīgi.

Profesionālās pilnveides programmu īsteno Ventspils Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ventspils pirmsskolas mācību jomas koordinatori un PII “Varavīksne” vadītājas vietnieci izglītības jomā Kristīni Seržanti un PII “Zvaigznīte” vadītājas vietnieci izglītības jomā Initu Frīzendorfu.

08.02.2024.