Ceturtdien, 18. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu  atbrīvot Andu Brūkli no pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas amata un Ināru Nagli no pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” vadītājas amata.

Šādu lēmumu dome pieņēma, pamatojoties uz minēto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju iesniegumiem ar mērķi doties pensijā. Abām vadītājām pēdējā darba diena noteikta 2024. gada 31. maijs.

Anda Brūkle pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte” vadījusi kopš 1996.gada.

Bērnudārzā  “Vāverīte” tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, un tas ir pastāvīgi uzrādījis labus rezultātus audzēkņu sagatavošanā pamatizglītības uzsākšanai.  2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē vairāk nekā 200 audzēkņi.

Šobrīd norit darbs pie jauna pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja atlases.  Plānots, ka jaunais iestādes vadītājs darbu uzsāks šā gada jūnijā.

Ināra Nagle pirmsskolas izglītības iestādi “Eglīte” vadījusi kopš 2001.gada.

Savukārt, bērnudārzā “Eglīte” tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 170 audzēkņi.

Turklāt, lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem,  bērnudārzā “Eglīte” 2022.gada aprīlī tika atvērtas divas grupiņas 44 ukraiņu bērniem, kas darbojās līdz 2023.gada 31.augustam. No 2023.gada 1.septembra ukraiņu civiliedzīvotāju bērni tika integrēti citās grupās. 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pateicas Andai Brūklei un Inārai Naglei par ieguldīto darbu, vadot un attīstot pirmsskolas izglītības iestādes vairāk nekā 20 gadus!

Šobrīd norit darbs pie jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu “Vāverīte” un “Eglīte” vadītāju atlases.  Plānots, ka jaunie iestāžu vadītāji darbu uzsāks šā gada jūnijā.

19.04.2024.