Otrdien, 20. jūnijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome par Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktoru nolēma iecelt Ievu Jurovu.

Š.g. janvārī tika saņemts līdzšinējās ģimnāzijas direktores Pārslas Kopmanes iesniegums par atbrīvošanu no amata, līdz ar to Ventspils Izglītības pārvalde rīkoja atklātu konkursu uz iepriekš minēto direktora amatu. Apstiprināšanai domē konkursa komisija nolēma virzīt I. Jurovu.

Ieva Jurova ir ieguvusi profesionālā maģistra grādu izglītības zinātnēs, sociālo zinātņu maģistra grādu politikas zinātnē un humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē. Ievai Jurovai ir Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktora amatam atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, pedagoģiskā darba pieredze, pieredze vadības darbā, zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos, labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes, kā arī pārzin izglītības jomu reglamentējošos normatīvos aktus.

Šobrīd Ieva Jurova strādā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā par direktora vietnieci, bet iepriekš ģimnāzijā bijusi politikas un tiesību skolotāja.

Vienlaikus ar I. Jurovas iecelšanu direktores amatā dome lēma arī par P. Kopmanes atbrīvošanu no amata ar 2023. gada 18. augustu. Pārsla Kopmane Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā kā direktore strādā kopš 1994. gada un kā veiksmīga izglītības jomas vadītāja saņēmusi dažāda līmeņa apbalvojumus, to skaitā Triju Zvaigžņu ordeni, Draudzīgā Aicinājuma balvu “Par mūža ieguldījumu izglītībā” un Ventspils pilsētas Lielo balvu.

21.06.2023.