No trešdienas, 2023. gada 21. jūnija, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā(VPS) izglītības iestādēm būs iespēja iegūt centralizēto eksāmenu sertifikātus un uzzināt vērtējumus skolēniem, kuri kārtoja pārbaudījumus, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās pamatizglītības apguvi un tiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri šajā mācību gadā kārtoja noslēguma pārbaudījumus atbilstoši iepriekšējām standartam.

Pēc tam pakāpeniski dati tiks sinhronizēti ar latvija.lv e-pakalpojumu  “Mani dati izglītības reģistros”, kur eksāmenu rezultātus būs iespēja uzzināt nepilngadīgu skolēnu vecākiem un pilngadīgiem izglītojamajiem.

E-pakalpojums pieejams: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP181/Apraksts 

Kas būs ar tiem 9. klases skolēniem, kas kādā eksāmenā nebūs ieguvuši 10 procentus?

  • Ja skolēns kādā no eksāmeniem nav ieguvis 10%, tad skolēns saņem liecību un atkārtoti apgūst visus pamatizglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus un atkārtoti kārto noslēguma pārbaudījumus nākamā mācību gada noslēgumā.

Šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni gan pamata, gan vidējās izglītības posmā kārto eksāmenus atbilstoši jaunajam mācību saturam un pirmo reizi šajā mācību gadā noslēguma pārbaudījumi 9. klases skolēniem tika vērtēti centralizēti un sertifikāti izsniegti elektroniski.

Sākot ar 2022./2023. mācību gadu, arī pamatskolas noslēguma eksāmenu vērtējums tiek izteikts procentos, un, lai eksāmens tiktu uzskatīts par nokārtotu, tajā jāiegūst vismaz 10%

9. klases eksāmeni sākās 24. maijā ar eksāmenu svešvalodās, kam sekoja pārbaudījums latviešu valodā un matemātikā. Kopumā 9. klases eksāmenus šajā mācību gadā kārtoja ap 21 000 skolēnu.  

Avots: visc.gov.lv

21.06.2023.