Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome konkursa kārtībā piešķir stipendijas tiem studentiem, kuri apgūst matemātikas, fizikas, sociālo zinību, vēstures vai latviešu valodas un literatūras pedagoģijas studiju programmas.

Otrdien, 20. jūnijā, papildinot iepriekš minēto atbalstāmo pedagoģisko studiju programmu sarakstu Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanai, tajā tika iekļauti arī mūzikas skolotāji.

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, stipendija mēnesī ir noteikta 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī un stipendiju izmaksā desmit mēnešus gadā. Uz stipendiju var pretendēt tie studējošie, kuri apgūst iepriekš minētās pedagoģijas studiju programmas un pēc studiju beigšanas, atbilstoši iegūtajai specialitātei, piekrīt strādāt vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ne mazāk kā trīs gadus.

Atbalstāmo pedagoģisko studiju programmu saraksts papildināts ņemot vērā Ventspils valstspilsētas izglītības iestādēs nepieciešamo mūzikas skolotāju un koru vadītāju skaitu. Uz esošajām pedagogu vakancēm 2022./2023. mācību gada laikā nav pieteicies neviens pretendents un paredzams, ka drīzumā mūzikas skolotāju vakanču skaits varētu palielināties.

Arī pārējās atbalstāmās pedagoģiskās studiju programmas izvēlētas, ņemot vērā pedagogu skaita nepieciešamību attiecīgajos mācību priekšmetos. Pedagogu trūkums tuvākajā nākotnē var būtiski ietekmēt pilnvērtīgu izglītības pieejamību, tādējādi pašvaldībā stipendiju veidā tiek sniegts atbalsts jaunajiem speciālistiem, kas sekmēs jauno speciālistu piesaisti darbam Ventspils izglītības iestādēs. Līdz šim konkursa kārtībā izdevies piesaistīt 4 pedagoģijas studentus no latviešu valodas, matemātikas, sociālo zinību un vēstures skolotāju studiju programmām.

Nākamo stipendiju pretendentu atlases konkursu Ventspils Izglītības pārvalde plāno izsludināt 2023. gada jūlijā.

21.06.2023.