Otrdien, 20. jūnijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma uzsākt Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2024. – 2030. gadam izstrādi.

Šādu stratēģiju pašvaldība izstrādās nolūkā veikt sekmīgu pārvaldību un sniegt atbalstu Ventspils valstspilsētas izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai, apkopot un analizēt informāciju par izglītības kvalitāti Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī, lai nodrošinātu valsts līmeņa Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteiktā virsmērķa sasniegšanu.

Stratēģijas izstrādes mērķis ir apzināt faktisko situāciju pašvaldībā izglītības iestāžu tīkla kontekstā, paredzot tā pilnveidi un turpmāko attīstības prioritāšu un virzienu definēšanu atbilstoši nacionālajā līmenī paredzētajiem atbalsta mehānismiem. Tādējādi tiks sniegts atbalsts Ventspils valstspilsētas izglītības iestādēm, veidojot atbalstošu, radošu, dinamisku, konkurētspējīgu, uz izcilību vērstu Ventspils valstspilsētas izglītības telpu, kurā atbalstīta ikviena izaugsme visa mūža garumā.

Par atbildīgo Ventspils valstspilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2024. – 2030. gadam izstrādē dome noteica Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāju.

21.06.2023.