Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases.

Skola ikvienam bērnam

Pārventas pamatskolā jaunajā gadā iecerēts atvērt divas 1. klases ar līdz 24 bērniem klasē, taču parasti klasē ir ap 20 bērnu, stāsta skolas direktore Vēsma Laurecka. Klašu audzinātājas būs Daila Zēberga un Vita Lorence, abas ar ļoti lielu pieredzi. Kopā ar skolotājām strādās arī pedagogu palīgi, kas palīdzēs bērniem mācību procesā, noorientēties skolā, tikt ar visu galā.

Skolā mācās vairāk nekā 300 skolēnu. «Ļoti daudz strādājam uz iekļaujošo izglītību, individuāli ar katru bērnu. Mūsu skola ir atvērta ikvienam bērnam neatkarīgi no tā, kāda ir viņa iepriekšējā pieredze, no kurienes viņš nāk, kāds ir sociālais stāvoklis,» uzsver direktore. Skolā līdzās vispārējai pamatizglītības programmai īsteno vēl trīs programmas – bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem. Tāpēc skolā ir plaša atbalsta komanda, kurā darbojas logopēds, izglītības psihologs, medmāsa, sociālais pedagogs un pedagoga palīgi, kā arī divi speciālie pedagogi. Ir izstrādāta sistēma, kā visiem kopā jāstrādā, lai varētu sniegt katram bērnam vajadzīgo palīdzību.

Direktores vietniece, reizē arī nākamo pirmklasnieku skolotāja Daila Zēberga uzsver, ka palīdzība visbiežāk vajadzīga pirmajās klasēs. Skolā mācās arī bērni ar divvalodību, un reizēm neviena no šīm valodām nav latviešu, stāsta direktore. Krievu, ukraiņu, romu un citu tautību bērni valodu apgūst mācību procesā. Ja mazākajās klasēs kādam valodas dēļ vajadzīga palīdzība, talkā nāk skolotāja palīgs. Viens no skolotāju palīgiem prot arī romu valodu. Tiem, kam nepieciešams, piedāvā arī individuālas nodarbības. Skolā uzsver, ka šeit individuāli strādā arī ar talantīgajiem bērniem, palīdzot attīstīt viņu prasmes. Bērni piedalās olimpiādēs, dažādos konkursos, tostarp valsts līmenī.

Daila Zēberga stāsta, ka stundā katram bērnam tiek meklēta individuālā pieeja: «Diferencējam mācību procesu, lai katrs bērns stundā domātu līdzi tam, ko stundā esam mācījušies. Ļoti daudz pievēršam uzmanību tieši praktiskai darbībai. Tā ir modelēšana, pētījumi, bērni mācās domāt kā inženieri, kā pētnieki. Ļoti daudz strādājam pie lasītprasmes.» Lai motivētu bērnus lasīt, ieviesta tradīcija, ka lielākie bērni no 2. un 3. klases starpbrīžos iet palīdzēt pirmklasniekiem lasīt. Zēberga novērojusi, ka tādējādi motivācija lasīt pieaug gan mazākajiem, gan lielākajiem. Skolā lasa arī Bērnu žūrijas grāmatas un dodas uz nodarbībām bibliotēkā.

Pirmklasnieku ģimenēm ikdienas gaitas atvieglo pagarinātās dienas grupa līdz plkst. 16, lai arī bērnu pēcpusdienas būtu organizētas. Bērni var darboties ar lego, doties ārā darboties skolas plašajā teritorijā vai tuvējās pļavās, apmeklēt fakultatīvās nodarbības, piemēram, datoriku vai pētnieku nodarbības. Vēl skolā var apmeklēt divus Jaunrades nama pulciņus, darinot mīļlietiņas vai spēlējot dambreti. Visi pirmklasnieki dzied korī. Skolā ir arī citi muzikālie kolektīvi, tostarp ansamblis un vokālā studija. Ziemassvētkos top skaisti koncerti vecākiem, notiek arī radošās darbnīcas bērniem kopā ar vecākiem. Laba tradīcija ir kopīgās bērnu un vecāku sporta spēles, piedalīšanās labdarības akcijās un zīļu mačos.

Tā kā skola iesaistījusies ekoskolu kustībā, bērni daudz mācās par vides, dabas tēmām, arī mācību procesā dodas dabā. Pirmo gadu skola iesaistījusies KIVA programmā vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū. Klašu stundās ar skolēniem strādā pēc izstrādātās metodikas, un bērni sāk analizēt, labāk saprast, kā veidot attiecības, pamanīt, ja kāds ir bēdīgs vai satraucies. Bērni arī piesakās individuālām sarunām ar skolotāju vai direktori, lai pastāstītu, ko viņi jūt, kas viņus satrauc. Direktore uzsver: «Mēs esam skola ikvienam bērnam. Ikviens ir gaidīts, uzklausīts. Pie direktores var atnākt, ja sirds pilna un gribas aprunāties. Manas durvis vienmēr ir vaļā.»

No 20. līdz 26. augustam Pārventas pamatskolā būs vasaras skola pirmklasniekiem, lai bērni varētu labāk pierast pie gaidāmās ikdienas, bet skolotāji – saprast, kāda palīdzība kuram bērnam varētu būt nepieciešama.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem un topošajiem pirmklasniekiem notiks 19. martā plkst. 18.00.

13.03.2024.