20.februārī Kuldīgā norisinājās Kurzemes reģiona Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”. Konkursa mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, iesaistoties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

Ventspils pilsētas skolēnu un jauniešu kolektīvi ieguva izcilus rezultātus:

  • Ventspils Centra sākumskolas Zvanu ansamblis “Saules zvani” (vad. Sandra Sproģe) ieguva Augstāko pakāpi, kas bija arī augstākais vērtējums visā instrumentālo ansambļu kategorijā,
  • Flautu ansambļi (vad. Sandra Bauere, Ilva Freiberga) ieguva 1.pakāpi,
  • Metāla pūšaminstrumentu ansamblis (vad. Maija Lāce)  ieguva 1.pakāpi.

Lepojamies ar skolēnu augstajiem sasniegumiem un paldies pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu!

23.02.2024.