Lai vecākiem atvieglotu izvēli, meklējot piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, šajā un turpmākajos Ventas Balss numuros piedāvāsim informāciju par Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases.

Ģimeniska skola ar uzsvaru uz lasītprasmi

Ventspils 4. vidusskolā šajā mācību gadā uzņems divas 1. klases, katrā būs 24 bērni. Skolas direktore Inga Bužoka iesaka skolu izvēlēties tad, ja ģimenes vērtības sakrīt ar skolas definētajām, kas ir cieņa, godīgums un atbildība. Šajā skolā bērns pēc pamatizglītības ieguves, ja ir vēlme un potenciāls, var turpināt mācības vidusskolas posmā. Skolā mācās vairāk nekā 600 skolēnu.

Skolas vadībai ir svarīgi, lai skolas vide būtu ģimeniska. Skolas moto ir Es piedalos, un atbilstoši tam skolas kolektīvs aicina gan bērnus, gan vecākus iesaistīties un piedalīties skolas dzīvē. Sākumskolas klasēm tradicionāli ir kopīgi Ziemassvētku pasākumi kopā ar vecākiem. Arī klasēs rīko kopīgus pasākumus vai izbraukumus bērniem kopā ar vecākiem, tādējādi radot iespēju savstarpēji iepazīties un veidot sava veida komūnu.

Pirmklasnieki ar savu pirmo audzinātāju, kura viņiem mācīs no trīs līdz pieciem mācību priekšmetiem, kopā pavadīs trīs mācību gadus – tas ļauj vieglāk adaptēties skolā. Latviešu un arī angļu valodu pirmajās klasēs māca, dalot abu klašu bērnus trīs grupās. «Vairākus gadus mums primāra ir lasītprasmes attīstīšana, jo tas ir pamatu pamats pārējiem mācību priekšmetiem. Lai to veicinātu, grupas ir mazākas,» stāsta direktore, norādot, ka klašu audzinātājām palīgā nāk trešais skolotājs. Valodas prasmes visiem 1. un 2. klašu skolēniem valodas attīstības nodarbībās izkopt palīdz logopēde Indra Reisone. Mazākajiem skolēniem kā fakultatīvu nodarbību piedāvā arī datoriku. Vienlaikus sākumskolā stundu laikā bērni telefonus un citas personīgās digitālās ierīces nelieto.

Līdzās vispārējās pamatizglītības programmai skola piedāvā programmu bērniem ar valodas traucējumiem – šiem bērniem skola papildus nodrošina divas logopēdiskās nodarbības nedēļā un sniedz ieteikumus skolotājiem.

Jaunajā mācību gadā 1. klašu skolotājas būs Eva Dzalbe-Blumberga un Anita Meire. Abām ir pieredze darbā pirmsskolā, līdz ar to viņas labi izprot pārejas posmu un adaptāciju.

Skolēniem dienas vidū ir pusdienas stunda, un tās laikā bērni ne tikai dodas pusdienās, bet atlikušajā laikā kopā ar savu skolotāju dodas ārā. «Tas bērniem ir aktivitātes un atslodzes laiks un arī svaiga gaisa iespēja dienas vidū – atelpas mirklis, lai pēc tam atkal turpinātu mācīties,» norāda direktore.

Mācības 1. klasē notiek līdz aptuveni 13.30, taču pirmajās divās klasēs piedāvā arī pagarinātās dienas grupu līdz 15.30. Pagarinātās dienas grupas laikā bērns var vienkārši pagaidīt vecākus, veikt uzdotos mājas darbus – rakstu darbus prasmju attīstīšanai un nostiprināšanai – vai arī doties uz mākslas nodarbībām, ko piedāvā skola. «Mēs vēlamies katra bērna talantu pamanīt un izkopt,» uzsver direktore. Skolas tradicionāla vērtība līdzās mākslas nodarbībām ir koris. Vēl skolā notiek sporta skolas basketbola treniņi. Skolas atrašanās vieta ļauj ātri un ērti nokļūt Jaunrades namā, mūzikas vai mākslas skolā, kā arī uz sporta nodarbībām.

Ikviens, kurš to vēlas, skolā var iesaistīties Ekoskolas aktivitātēs, kas ir integrētas arī mācību stundās. Bērni klasēs mācās šķirot atkritumus, mācību procesā daudz ko audzē, pēta, izzina, bet pirmklasnieki, svinot 100. dienu skolā, dāvanā saņem kāda auga sēklas, ko noteiktā dienā sēj, bet pēc tam vasarā augus var nest mājās un turpināt lolot kopā ar vecākiem.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem notiks 5. martā plkst. 18.

05.03.2024.